СПЕЦІАЛЬНІ ПРОФЕСІЙНІ (СЕРТИФІКАТНІ) ПРОГРАМИ

дистанційна форма навчання

       Категорія слухачів: державні службовці Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

        Вебплатформи: Zoom; MoodleGoogle Classroom; «Microsoft Teams»

1. Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для вперше призначених на посади державної служби Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області

    Мета: розвиток професійних компетентностей та надання знань з основ державного управління, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності на службі в органах державної влади в умовах модернізації держави й проведення системних реформ, формування у слухачів мотивації потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні модулі:

 • Реформування державного управління в Україні. Державна служба: модернізація та розвиток.

 • Менеджмент в органах державної влади.

 • Забезпечення доброчесності на державній службі.

 • Комунікація та взаємодія.

 • Основи державного управління економічними процесами.

 • Цифрова грамотність державних службовців.

 • Управлінська діяльність. Психологія управління персоналом.

 • Управління змінами

2. Спеціальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації для державних службовців

    Мета: розвиток професійних компетентностей та надання знань з основ державного управління, вироблення умінь та навичок, необхідних для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності на службі в органах влади в умовах модернізації держави й проведення системних реформ, формування у слухачів мотивації потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні модулі:

 • Державне управління і державна служба: модернізація та розвиток

 • HR-менеджмент в державному управлінні. Командоутворення та лідерство.

 • Корупція та забезпечення доброчесності на державній службі.

 • Основи державного управління економічними процесами.

 • Стратегічні комунікації у публічному управлінні.

 • Доступ до публічної інформації.

 • Цифрова грамотність державних службовців. Smart-технології.

 • Культура ділового мовлення. Мовні засоби в організаційно-розпорядчих документах.

        Категорія слухачів: особи з вищою освітою

        Вебплатформи: Zoom; MoodleGoogle Classroom; «Microsoft Teams»


 

Мета: формування у науково-педагогічних працівників теоретико-прикладних і експертних знань у галузі державних та європейських стандартів педагогіки вищої школи і формування психолого-педагогічної здатності до викладацької та науково-педагогічної діяльності

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Реалізація антикорупційної політики в Україні.

 • Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

 • Е-декларування. Запобігання корупції в органах публічного управління.

 • Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення

 • Дотримання законодавства про конфлікти інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

1. "ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ"

    Мета: розвиток системи знань і умінь, які забезпечують здатність запобігати виникненню корупційних діянь, запобігати проявам корупції і усувати наслідки правопорушень, пов’язаних з корупцією.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Реалізація антикорупційної політики в Україні.

 • Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

 • Е-декларування. Запобігання корупції в органах публічного управління.

 • Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення

 • Дотримання законодавства про конфлікти інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

СПЕЦІАЛЬНІ КОРОТКОСТРОКОВІ ПРОГРАМИ

дистанційна форма навчання

       Категорія слухачів: державні службовці Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

        Вебплатформи: Zoom; MoodleGoogle Classroom; «Microsoft Teams»


 

2. "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ"

    Мета: розвиток компетентностей щодо уміння управляти персоналом, що сприяють розвитку політичної, правової та управлінської компетенцій стосовно аналізу кадрової політики та результативного і ефективного управління людськими ресурсами.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • HR-менеджмент в державному управлінні.

 • Інновації технології управління персоналом в органах публічної влади.

 • Командоутворення та лідерство.

 • Державний протокол та етика публічної служби.

 • Психологія управління персоналом.

3. "УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ"

    Мета: розвиток компетентностей щодо розуміння управління змінами державними службовцями, формування системних знань оволодіння методами наукового вирішення проблемних питань управління змінами та розвиток практичних умінь і навичок необхідних для майбутньої управлінської діяльності в умовах реформи державного управління.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Концептуальні основи управління змінами.

 • Процес управління змінами.

 • Сучасні підходи і методи управління змінами.

4. "КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ"

    Мета: підвищення загального рівня комунікативних здібностей, поглиблення знань щодо процесу командної роботи, систематизація знань з питань особливостей комунікації на державній службі, факторів (детермінантів), що впливають на взаємовідносини між громадянським суспільством і публічною владою та комунікацію між ними.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Комунікації в публічному управлінні.

 • Комунікаційний аспект публічного управління. Стратегічне планування комунікації у публічному управлінні.

 • Консультації з громадськістю: публічні обговорення та вивчення громадської думки. Зв’язки із громадськістю у публічному управлінні.

 • Форми комунікацій у публічному управлінні.

 • Комунікаційні механізми формування позитивного іміджу органів публічного управління

    Категорія слухачів: державні службовці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг
 

5. "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ"

    Мета: формування у слухачів фахових системних знань умінь та навичок щодо змісту антикорупційного законодавства та механізмів його реалізації, роботи з документами, які супроводжують діяльність будь-якого органу державного управління, оскільки значна частина цих документів виходить за рамки самої організації і їх дія поширюється на всю територію, підпорядковану органу державної влади, розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність аналізувати причини конфліктів в управлінській діяльності та обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях, організовувати дієві комунікації у колективі, а також застосовувати різні техніки подолання стресу та сформувати професійну позицію у виконанні службових обов’язків.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Реалізація антикорупційної політики в Україні. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

 • Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення. Дотримання законодавства про конфлікти інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

 • Е-декларування. Запобігання корупції в органах державного управління.

 • Конфлікти у державному управлінні України: особливості та види.

 • Стрес і стресори як наслідок конфліктності в управлінській діяльності (стрес-менеджмент). Управлінська діяльність і конфліктогени. Поведінка публічних службовців у конфліктних ситуаціях.

 • Культура ділового українського мовлення у професійній діяльності. Оформлення організаційно-розпорядчих документів в органах державної влади. Діловодство в органах державної влади.

 • Етико-психологічні засади ділового спілкування. Поради управлінцю щодо безконфліктного спілкування. Особливості підготовки та проведення нарад, переговорів в органах державної влади.

   

Категорія слухачів: державні службовці Антимонопольного комітету України

6. "АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ"

    Мета: формування у слухачів фахових системних знань умінь та навичок щодо змісту антикорупційного законодавства та механізмів його реалізації, роботи з документами, які супроводжують діяльність будь-якого органу державного управління, оскільки значна частина цих документів виходить за рамки самої організації і їх дія поширюється на всю територію, підпорядковану органу державної влади, розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність аналізувати причини конфліктів в управлінській діяльності та обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях, організовувати дієві комунікації у колективі, а також застосовувати різні техніки подолання стресу та сформувати професійну позицію у виконанні службових обов’язків.

У процесі навчання будуть розглянуті наступні теми:

 • Реалізація антикорупційної політики в Україні. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

 • Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення. Дотримання законодавства про конфлікти інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

 • Е-декларування. Запобігання корупції в органах державного управління.

 • Конфлікти у державному управлінні України: особливості та види.

 • Стрес і стресори як наслідок конфліктності в управлінській діяльності (стрес-менеджмент). Управлінська діяльність і конфліктогени. Поведінка публічних службовців у конфліктних ситуаціях.

 • Культура ділового українського мовлення у професійній діяльності. Оформлення організаційно-розпорядчих документів в органах державної влади. Діловодство в органах державної влади.

 • Етико-психологічні засади ділового спілкування. Поради управлінцю щодо безконфліктного спілкування. Особливості підготовки та проведення нарад, переговорів в органах державної влади.