Навчання керівників та викладачів навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування

     В Інституті 6 жовтня 2015 року розпочався другий етап навчання за заочно-дистанційною формою керівників та викладачів навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

    Директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Валентина Гошовська обговорила з директорами та заступниками директорів центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій з Волинської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Одеської, Полтавської, Сумської та Херсонської областей проблемні питання підвищення кваліфікації в умовах суспільно-політичних змін, децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування.

Під час зустрічі значна увага акцентувалась на співпраці навчальних закладів системи післядипломної освіти, зокрема в частині надання методичної, інформаційної та консультативної допомоги, де Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів є головним навчальним і координаційним закладом у системі перепідготовки і підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб органів місцевого самоврядування.

        У рамках навчання керівників та викладачів навчальних закладів освіти відбулась зустріч з Головою Державної інспекції навчальних закладів України Русланом Гураком з трансформації системи державного нагляду (контролю) у сфері освіти, який у своєму виступі наголосив на необхідності створення ефективної системи управління освітою на базі оперативної і надійної інформації про хід виконання державної політики в галузі освіти, виявлення відхилень, недоліків і причин їх виникнення, відповідності якості освіти потребам особистості суспільства і держави.

Руслан Гурак зосередив увагу слухачів на результатах вивчення та проведення Інспекцією аналітичного огляду організації державного контролю за діяльністю навчальних закладів щодо надання споживачам освітніх послуг високого рівня у двадцяти восьми державах – членах Європейського Союзу та аналізу контрольно-моніторингової системи оцінювання якості освіти, що діють у них.

     У ході зустрічі очільник Інспекції підкреслив, що зовнішнє оцінювання якості освіти та освітньої діяльності повинно базуватися на самооцінці навчальних закладів, що в свою чергу потребує удосконалення роботи з планування та проведення заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів надання освітніх послуг, внесення в установленому порядку обґрунтованих пропозицій щодо поліпшення стану функціонування системи освіти, в тому числі шляхом відповідних змін у законодавстві.