Програми короткострокових семінарів

з підвищення кваліфікації

  1. "АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ТА НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ"

  Мета програми семінару: розвиток основних складових когнітивного, функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, необхідних для здійснення адміністративних процедур та забезпечення якості адміністративних послуг, налагодження співпраці між державним і недержавним секторами у сфері надання якісних послуг населенню.

​    2. "АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ. ПІДГОТОВКА АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ"

   Мета програми семінару: розвиток політичної, правової та управлінської компетенцій щодо аналізу державної політики та підготовки аналітичних документів.

     3. "АНАЛІЗ ТА ФОРМУВАННЯ ПОЛІТИКИ"

   Мета програми семінару: розвиток політичної, правової та управлінської компетенцій щодо проблем аналізу політики та підготовки аналітичних документів; розвиток професійної компетентності та засвоєння знань щодо основних теоретичних підходів до аналізу державної політики 

  4. "АНТИКРИЗОВЕ  УПРАВЛІННЯ  В УМОВАХ  МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ"

  Мета програми семінару: розвиток основних складових когнітивного, функціонального та інструментального компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність використовувати засоби антикризового управління в умовах реформування засад державної політики.

      5. "БЕЗПЕКА ТА МІГРАЦІЯ: ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКИ ТА ВЗАЄМОВПЛИВИ"

    Мета програми семінару: огляд безпекового підходу до міграцій, що набув достатнього розвитку в зарубіжній науковій літературі, аналіз взаємозв’язку міграції та безпеки, оцінка політичних рішень, що приймаються для запобігання викликам міжнародної міграції у сфері безпеки.

    6. "СТРАТЕГІЧНЕ   ПАРТНЕРСТВО   ЯК   ІНСТРУМЕНТ   ЗОВНІШНЬОЇ   ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ"

        Мета програми семінару: підготовка управлінців,здатних:моделювати та керувати процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в органах влади.

      7. "СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ"

   Мета  програми  семінару: модернізація та потенціювання когнітивних та концептуальних складових професійної компетентності в сфері управління змінами економічного сектору державної політики в умовах глобалізації.

      8. "СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ ВЛАДИ"

        Мета   програми   семінару:   підготовка   управлінців,   здатних   моделювати  та керувати процесами розвитку, досягати стратегічних цілей і результатів роботи в органах влади.

  9. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ уКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ «сТРАТЕГІЯ РЕФОРМ – 2020»

   Мета  програми  семінару: розвиток основних складових когнітивного та функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність реалізовувати стратегічні пріоритети розвитку України відповідно до Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020».

     10. "УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ПРОГРАМАМИ. МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ"

    Мета програми семінару: оволодіння системою знань і умінь, які складають професійну компетентність, необхідну для ефективного управління державними програмами та здійснювати моніторинг і оцінювання у діяльність щодо реалізації стратегії, програми чи проекту.

      11. "УПРАВЛІНСЬКА РИТОРИКА ТА ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЛІДЕРА"

    Мета програми семінару: розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які складають основу культури українського усного та писемного ділового мовлення, а також оволодіння вміннями ораторського мистецтва та підготовки організаційно-розпорядчих документів.

      12. "ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ. SMART - ТЕХНОЛОГІЇ"

     Мета програми семінару: підвищення загального рівня цифрової грамотності публічних службовців, презентація новітніх можливостей Інтернету, інноваційних технологій та сервісів Google для публічних службовців.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now