ПОСАДОВЦІ АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ СФЕРИ ОСВІТИ І НАУКИ РОЗПОЧАЛИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО НОВИХ ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ

   5 жовтня 2015 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочалося навчання за новими професійними програмами підвищення кваліфікації працівників Апарату Верховної Ради України та Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівників структурних підрозділів Міністерства освіти і науки України, Державної інспекції навчальних закладів України та Державної служби статистики України.

  Відкриваючи навчання, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії Валентина Гошовська зазначила, що в умовах реформування державного управління та децентралізації влади навчання в Інституті спрямовано на здобуття знань і умінь, необхідних для реалізації запланованих реформ, здійснення ефективного управління як на державному, так і на регіональному рівнях. Також директор Інституту акцентувала увагу на тому, що з останніми досягненнями у галузі науки з державного управління і менеджменту слухачів ознайомлять та проведуть практичні заняття і тренінги провідні науково-педагогічні працівники Національної академії.

   Двотижневе навчання державних службовців розпочалося з авторської лекції завідувача кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії Радмили Войтович, яка висвітлила питання формування ефективного інституту державної служби та позитивного іміджу органів влади в контексті реалізації «Стратегії реформ – 2020».

Розкриваючи напрями реалізації державної політики у сфері національної безпеки, завідувач кафедри політології та соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Володимир Смолянюк вказав на геополітичні аспекти та подальші перспективи розвитку світової спільноти, механізми забезпечення стабільності та розвитку національної безпеки України в умовах глобалізації.

   Соціально-психологічні методи роботи з аудиторією, зокрема основні прийоми впливу на аудиторію, включаючи особливості виявлення лідерів та стратегію забезпечення мотивації за допомогою тренінгових технологій презентували наукові працівники Інституту психології імені Г.С.Костюка НАПН України - Наталія Дембицька, провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології та Тетяна Яблонська, старший науковий співробітник лабораторії психології особистості.

Слухачам було представлено технології управління особистою ефективністю (Людмила Музичко, кандидат психологічних наук).

 

Цикл дистанційного навчання на другому етапі 06-07 жовтня 2015 р. продовжать керівники та викладачі навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

Упродовж 05-16 жовтня в Інституті передбачено проведення тематичних зустрічей, круглих столів, тренінгів, практичних занять, обміну досвідом за участю як провідних науковців Національної академії, так і керівників центральних органів виконавчої влади.

   Водночас в Інституті будуть проведені  тематичні короткострокові семінари:

  • "Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС"   (06-07 жовтня);

  • "Забезпечення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади" (08-09 жовтня);

  • "Сучасні освітні технології в системі підвищення кваліфікації" (12-13 жовтня);

  • "Енергозбереження та підвищення  енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів" 

  • (15-16 жовтня).