Інтерактивне та консультативне навчання новопризначених голів районних державних адміністрацій в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії

     13 червня 2015 року для голів районних державних адміністрацій в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України проведено інтерактивне та консультативне навчання щодо подальшого продовження підвищення кваліфікації у дистанційному форматі.

       У навчальному процесі голів РДА підвищується роль самостійного навчання, при якому слухачі мають змогу отримувати кваліфіковані консультації провідних викладачів Національної академії в подальшому для підвищення кваліфікації у дистанційному режимі за такими напрямами: стратегічне планування та управління проектами; державні фінанси та бюджетний процес в контексті децентралізації; ефективність державного управління; психологічні основи підвищення управлінської компетентності керівника на державній службі; управління цілями та часом в діяльності керівника; законодавчі основи декомунізації в Україні.

      Блок питань, що стосується стратегічного планування та управління проектами в частині управління змінами та стратегії, визначення стратегічних підходів до управління, розробки проектів як засобу системного управління змінами, застосування технології управління проектами публічної сфери розкрили науково-педагогічні працівники Національної академії: завідувач кафедри державної політики та суспільного розвитку Валерій Тертичка, професор кафедри державної політики та управління політичними процесами Геннадій Рябцев та докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Костянтин Плоский.

    Надзвичайно актуальні для голів районних державних адміністрацій питання бюджетного процесу в умовах децентралізації представила доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики Національної академії Наталія Балдич. Зокрема, активну дискусію в аудиторії викликало обговорення особливостей бюджетного процесу в умовах реформ та використання зарубіжного досвіду бюджетного прогнозування.

      У рамках круглого столу за участю заступника начальника Управління популяризаційно-просвітницької роботи Українського інституту національної пам’яті Сергія Громенко, професора кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії Ростислава Марчука та докторанта кафедри кримінального права такримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Григорія Усатого обговорено “декомунізаційний пакет законів”, який передбачає систему заходів щодо засудження комуністичного          та            націонал-

соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів, правовий статус та вшанування пам’яті учасників боротьби за незалежність України у ХХ столітті, увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та відкриття архівів радянських спецслужб.

      Роль керівника в органах державного управління та місцевого самоврядування була розглянута слухачами під час консультації із застосуванням інтерактивних технологій тренінгового характеру, яку провела завідувач кафедри філософії, теорії та історії державного управління Національної академії Радмила Войтович.

   Директор навчально-тренінгового центру з управління персоналом Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Кир’янова провела тренінг з ефективного цілепокладання та управління часом. Разом зі слухачами вона проаналізувала їх ефективність користування часом, надала алгоритм дій для категоризації завдань та визначення пріоритетів у своїй діяльності, а також методи управління хаосом та знешкодження хронофагів.

    Навички з ефективного цілепокладання слухачі змогли розвинути під час тренінгу з технологій створення та укріплення команди, який провела доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Оксана Кравчук.

     Завершальним  етапом  навчання  стало  проведення  анкетування  голів  РДА  з  метою  вивчення  рівня  їх задоволеності та потреб у наступному навчанні.

       Підводячи підсумки першого етапу навчання голів РДА, директор Інституту Валентина Гошовська прокоментувала результати тестування, наголосивши на тому, що питання включені до тестів, охоплюють обов’язковий обсяг знань, необхідних головам РДА для здійснення на належному рівні покладених на них повноважень. Очільниця Інституту запропонувала головам РДА кваліфіковану консультаційну допомогу у дистанційному режимі викладачів Національної академії щодо тестових завдань, при відповіді на які, виникали певні труднощі.

      Валентина Гошовська побажала всім успіхів та запевнила, що висловлені пропозиції голів РДА будуть враховані при формуванні змісту навчальної програми їх другого етапу навчання, спрямованого на усвідомлення завдань, які стоять перед місцевими органами влади в умовах суспільно-політичних змін та процесу євроінтеграції України, оновлення та розширення теоретичних і практичних знань, здійснення ефективного управління, координації дій щодо подолання кризових явищ, надання якісних публічних послуг громадянам, впровадження сучасних інноваційно-інформаційних технологій.