Підведено підсумки навчання

Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" 

9 листопада 2013 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України підведено підсумки першого року професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" у 2012 році.

Слухачів із завершенням першого року навчання привітали заступник Керівника Головного управління з питань регіональної та кадрової політики - керівник управління з питань кадрової політики Адміністрації Президента України Олександр Касянюк, заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби Микола Дячишин, завідувач відділу з питань державної служби та підготовки управлінських кадрів управління з питань кадрової політики Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України Наталія Титаренко, президент Національної академії Юрій Ковбасюк.

У ході конструктивного діалогу зі слухачами Інституту посадовці відповіли на всі поставлені запитання, окреслили подальші шляхи реалізації програми Президентського кадрового резерву.

Директор Інституту Валентина Гошовська акцентувала увагу присутніх на особливостях навчання першої групи Президентського кадрового резерву. Прийняття Комплексної програми професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації", яка відповідає цілям Стратегії державної кадрової політики України на 2012-2020 роки та положенням Програми економічних реформ Президента України, стало поштовхом до реалізації новітніх інтерактивних технологій навчання у всіх вищих навчальних закладах, сприяло переорієнтації навчального процесу на індивідуальні потреби слухачів та запровадження принципу елективності.

Загалом систему комплексних заходів, передбачених на перший рік професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву у 2012 році, що включала першу навчальну сесію (11-15 березня 2013 року), Літню тренінгову школу "Лідерство в управлінській діяльності" (7-14 червня 2013 року), цикл дистанційних курсів "Стратегічне управління" (1-30 квітня 2013 року) та "Управління проектами" (1-31 жовтня 2013 року), програми самоосвіти (18-29 березня, 7-31 травня 2013 року), було успішно реалізовано по завершенню другої сесії.

Інноваційними аспектами практикоорієнтованого навчання стало поєднання питань теорії і практики державного управління на засадах компетентнісного та аксіологічного підходів, мотивація до політичної й адміністративно-управлінської діяльності на основі соціально-психологічних моделей визначення власних можливостей "входження" у владу, здобуття кар'єри та її "утримання", розвиток особистісних якостей і здатностей, спрямованих на лідерство, прийняття управлінських рішень.

Учасники Президентського кадрового резерву відмітили високий рівень організації навчальних заходів, актуальність тематики занять, спрямованих на розвиток професійних та особистісних якостей, використання у навчальному процесі інноваційних технологій навчання, професіоналізм викладачів і тренерів. Разом з цим, слухачі Інституту М.Нетяжук, П.Матвійчук, В.Хмелюк, В.Митько, П.Михайленко, Т. Гелюта та інші порушили питання перспективи кадрових призначень слухачів програми Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації", доцільності збільшення кількості зустрічей із вищими посадовими особами держави з метою обговорення шляхів реалізації соціально-економічних реформ на регіональному рівні, участі учасників Президентського кадрового резерву у засіданнях Ради регіонів, робочих групах з розробки проектів нормативно-правових актів, розширення їх співпраці з Комітетом з економічних реформ, а також залучення до навчального процесу експертів міжнародних організацій.

Підсумки моніторингу професійного розвитку Президентського кадрового резерву засвідчили високий рівень фахової підготовки осіб, зарахованих до "Нової еліти нації", адже середній бал їх успішності становить 91% зі 100 можливих. Що стосується очікувань слухачів від навчального процесу, то всі опитувані відзначили 100% рівень задоволеності від навчання, високу якість організації навчального процесу та його практикоорієнтований характер.

У ході зустрічі за участю працівників Головного управління з питань регіональної та кадрової політики Адміністрації Президента України, керівництва Національної академії та Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, Національного агентства України з питань державної служби було обговорено план заходів професійного розвитку осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації", на 2014 рік, який сформовано з урахуванням зовнішніх пріоритетів України, стратегічного партнерства та завдань щодо реалізації державної політики.