Мотиваційно-ціннісна складова підготовки

Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації"

27 листопада 2013 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національній академії державного управління при Президентові України за участю осіб, зарахованих до Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації", та слухачів магістерської програми "Парламентаризм та парламентська діяльність" відбувся Всеукраїнський круглий стіл "Мотиваційно-ціннісна складова підготовки Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації".

У рамках круглого столу презентовано перший в Україні підручник "Елітознавство" за загальною редакцією професора, доктора політичних наук В.А.Гошовської, рекомендований Міністерством освіти і науки України.

"Кожний народ для становлення та розбудови демократичної держави споглядає на тих, від мудрості, далекоглядності, відповідальності яких залежить подальша доля держави - на політичну еліту" (цитата з підручника "Елітознавство").

Інноваційними аспектами практико-орієнтованого круглого столу стало поєднання питань теорії і практики елітознавства; розкриття особливостей компетентнісного та аксіологічного підходів до еліти в державному управлінні; проведення коучингу кар'єри та мотивації політичної й адміністративно-управлінської діяльності; здійснення аналізу компетенції опозиційної політичної еліти та "рецепту" глобального лідерства.

Цікавим виявився діалог навколо розуміння спільних та відмінних характеристик понять "еліта", "політична еліта", "адміністративно-управлінська еліта", який розпочала модератор круглого столу - директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Валентина Гошовська.

Науково-педагогічні працівники кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Людмила Пашко, Інна Сурай, Максим Андрущенко, та аспірант Людмила Гилюн акцентували увагу слухачів на питаннях, пов'язаних з компетентністю та компетенціями політичної й адміністративно-управлінської еліти, їх мотиваційно-ціннісними орієнтаціями, рецептами лідерства.

Валентина Гурієвська продемонструвала фрагмент тренінгу з розвитку кар'єри та мотивації політичної діяльності, в процесі якого всі учасники визначили власні можливості щодо проблем "входження" у владу, здобуття в ній кар'єри та її "утримання", а також важливість власних суджень та рішень щодо прийняття управлінських рішень.

За підсумками круглого столу узагальнено визначення основних понять елітознавства та функцій еліти в державному управлінні:

Еліта - самостійна, вища, відносно привілейована група людей, наділена особливими психологічними, соціальними і політичними якостями, яка бере безпосередню участь у затвердженні і здійсненні рішень, пов'язаних з використанням державної влади або впливом на неї.

Політична еліта - це вища верства суспільства, яка посідає провідне місце в політичному житті суспільства, є його рушійною авангардною силою розвитку, відповідальна за соціальну захищеність у суспільстві, є взірцем високої культури, носієм національних ідей, самодостатня, здатна витримати випробування владою та впливає на світоглядні позиції людей.

Активну участь у обговоренні особливостей формування еліти, її відповідальності та патріотизму, матеріальних, культурних та духовних цінностей; перспектив кадрових призначень слухачів програми Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації"; розвитку особистісних якостей і здатностей, спрямованих на лідерство й елітарність взяли слухачі програми Президентського кадрового резерву "Нова еліта нації" М.В.Нетяжук, В.В. Хмелюк, В.М.Митько, П.В.Михайленко, Т.Н. Гелюта та інші.

Засідання круглого столу пройшло в інтерактивній формі. Слухачі і викладачі отримали задоволення від спілкування та можливостей поглибити власні знання про політичну й адміністративно-управлінську еліту.