Звіт про роботу Вченої Ради

Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів

за 2012 рік

    Протягом звітного періоду продовжила роботу Вчена рада Інституту. Відповідно до плану роботи Вченої ради на 2012 рік та з метою колегіального обговорення і погодженого прийняття рішень з актуальних питань поточної та перспективної діяльності Інституту проведено 7 засідань.

  З метою вирішення навчальних, наукових, методичних та проблем здійснення підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування на засіданнях Вченої ради Інституту протягом року обговорювались такі питання:

-   виконання Інститутом Державного контракту на 2012 рік між Національною академією та Нацдержслужбою України;

-   підготовка проекту Державного контракту на 2013 рік;

-  впровадження компетентнісного підходу у підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування та його реалізація у навчальних програмах;

-  розробка і оновлення змісту професійних програм, їх варіативних складових, програм тематичних короткострокових семінарів відповідно до пріоритетів державної політики щодо розвитку людських ресурсів та основних напрямів Програми економічних реформ на 2010-2014 роки;

-  розробка і впровадження методичних рекомендацій щодо розробки професійних програм підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

-  розробка на засадах компетентнісного підходу  Професійної програми підвищення кваліфікації уперше прийнятих на державну службу державних службовців та новообраних посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад, Професійної програми підвищення кваліфікації керівників та організаторів навчання закладів підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та кадрового резерву на ці посади;

-  розробка та погодження нових навчальних програм: Програми спеціалізованого короткострокового навчального курсу «Лідерство в управлінській діяльності» (з урахуванням досвіду українсько-канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі» із впровадження  Програми розвитку лідерства для державних службовців І-ІІ категорій посад); Програми практико-орієнтованого короткострокового тематичного семінару «Проектний менеджмент у системі державного управління» а також варіативні модулі до професійних програм з проектного менеджменту (із використанням досвіду Проекту «Регіональне врядування та розвиток», впровадженим Канадським інститутом урбаністики); Програми спеціалізованого короткострокового навчального курсу «Лідерство в управлінській діяльності» (з урахуванням досвіду українсько-канадського проекту «Реформа управління персоналом на державній службі» із впровадження  Програми розвитку лідерства для державних службовців І-ІІ категорій посад); Типової програми короткострокового тематичного семінару «Взаємодія з громадськістю у процесі формування і реалізації державної і регіональної політики» (на виконання п.5 Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 року № 514-р.);

-  погодження Програм короткострокових тематичних семінарів відповідно до плану-графіка навчання на 2012 рік (25 програм);

-  здійснення науково-дослідної роботи Інституту за темами: “Науково-практичні та організаційні засади забезпечення безперервної освіти державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування”, "Науково-методичне забезпечення оцінювання особистісно-професійних якостей учасників конкурсу з добору кандидатів до Президентського кадрового резерву";

-  впровадження інноваційних підходів при формуванні та реалізації програм підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад відповідно до стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки;

-   розробки методичних матеріалів на виконання пункту 23 Положення про Президентський кадровий резерв “Нова еліта нації”, затвердженого Указом Президента України від 5 квітня 2012 року № 246/2012;

 -   участі науково-педагогічних працівників Інституту в науково-практичних конференціях Національної академії, тощо.

    Заслуховувалася інформація про експертизу наукових видань, монографій, навчальних посібників, навчально-методичних матеріалів, що були рекомендовані до друку у 2012 році, про створення бази тестових завдань для моніторингу якості навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, їх кадрового резерву та інші.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now