СЛУХАЧАМ

РЕЄСТРАЦІЯ СЛУХАЧІВ

державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування,

посади яких віднесені до I-ІV категорій посад в органах місцевого самоврядування

                           

Вимоги до випускних робіт

 

 • Актуальність теми, її зв'язок з практикою діяльності органів державної влади і органів місцевого самоврядування.

 • Відповідність змісту сучасному розвитку науки і практики.

 • Повнота і логічність розкриття теми.

 • Реальність і практична значимість пропозицій.

 • Наявність переліку використаної літератури

 

Структура

 • зміст (план);

 • вступ (передмова);

 • основний текст;

 • висновки (післямова);

 • додатки*;

 • словник базових та основних понять (глосарій)*;

 • література.

*ці складові не є обов’язковими і подаються за бажанням слухача

    Обсяг випускної роботи – 24 сторінки. До загального обсягу роботи не входять додатки, глосарій, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають суцільній нумерації.

Робота має бути акуратно написана від руки або надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці випускної роботи.

Текст випускної роботи викладаєть-ся державною мовою на стандартних аркушах формату А-4(210 х 297).

Робота друкується шрифтом  Times  New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 2,5 см, праве – 1 см.

Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см).

Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС)).

Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок.

Випускна робота подається на паперових носіях не пізніше, ніж за 7 днів до завершення навчання.

Зразок оформлення титульного аркуша

Файли для завантаження:

 

Вимоги до випускних робіт

Орієнтовна тематика випускних робіт

Рекомендована тематика випускних

робіт для голів місцевих рад та голів міст

Рекомендована тематика випускних робіт  для голів місцевих державних адміністрацій

Анкета з вивчення потреб у підвищенні кваліфікації 

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now