Семінар-тренінг “Психологічні основи ефективного управління”

      Семінар-тренінг “Психологічні основи ефективного управління”, який відбувся 14-15 вересня 2015 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, було присвячено розгляду морально-психологічних та акмеологічних принципів управління, технологій результативного вирішення конфліктів у професійній діяльності.

   Практичну спрямованість занять забезпечували високопрофесійні викладачі, які проводили їх у форматі тренінгів, націлюючи слухачів на подальший особистісний розвиток, розкриття потенціалу та підвищення особистої ефективності.

      Аналізу управлінських компетенцій присвятила тренінг провідний науковий співробітник лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г.Костюка НАПН України Наталія Дембицька, яка разом зі слухачами обговорила не лише основні підходи до оцінки ефективності управління, сутності функцій управління та стратегій забезпечення мотивації, але й причини ділових невдач в організації, систему внутрішньо мотивованих характеристик особистості від компетенцій до професійної компетентності працівника.

      Заступник завідувача кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана Людмила Музичко детально проаналізувала моделі та складові особистої результативності; роз’яснила, яким чином потрібно формулювати цілі та етапи їх постановки, щоб забезпечити високий рівень реалізації поставлених перед собою завдань.

   Принципи й правила продуктивної розумової діяльності, підвищення особистого потенціалу за рахунок продуктивного мислення висвітлила професор кафедри україністики та іноземних мов Національної академії Світлана Бронікова, акцентувавши увагу на глибокому змісті висловлювання американського вченого Кріса Агріріса: “Люди не завжди діють згідно з теоріями, які вони виголошують, але вони завжди діють згідно з ментальними моделями, якими вони користуються”.

    Тренінг доцента кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана Валентини Завірюхи сприяв розумінню психологічних особливостей принципів менеджменту на державній службі. Викладач за допомогою практичних завдань стимулювала слухачів до концентрації, самодисципліни, активного сприйняття інформації, відмови від стереотипів, вміння переключатись та адекватно реагувати на зміни оточуючого середовища.

      Доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана Оксана Кравчук розкрила технології створення та укріплення команд, особливості процесу їх формування, роль лідера в даному процесі.

    Під час практичного заняття з доцентом кафедри державного менеджменту Національної академії Наталією Алюшиною було обговорено стилі та типи ділового спілкування, необхідні для досягнення успішної комунікації.

     З  особливостями  українського  менталітету,  чинниками  його  формування  та архетипами,  притаманними українському етносу в контексті забезпечення ефективного управління на державній службі, ознайомила доцент кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.Драгоманова Інна Гурова.

       За  результатами  проведеного  анкетування  учасники  відзначили  високу  практичну  доцільність  проведення семінару, що значно вплине на підвищення рівня їх професійних компетентностей, спрятиме розвитку особистих якостей та надихатиме на пошук нових можливостей за рахунок самоосвіти та самовдосконалення.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now