Трансформація системи підвищення кваліфікації публічних службовців у контексті інституціоналізації публічного управління в Україні

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 24 травня 2019 року у рамках щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю “Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів” відбулось засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України з координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації на тему: “Трансформація системи підвищення кваліфікації публічних службовців у контексті інституціоналізації публічного управління в Україні”.

IMG_0508.JPG

     Відкрила засідання Голова Постійної комісії, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії Валентина Гошовська, підкресливши, що українське суспільство перебуває в очікуванні відповідального та ефективного державного управління, а вирішальна роль у процесі зміни «обличчя влади» належить суб’єктам надання освітніх послуг у сфері професійного навчання, зокрема закладам системи підвищення кваліфікації.

 «Саме підвищення кваліфікації публічних службовців має забезпечити управлінський професіоналізм, правову компетентність, організованість і дисципліну, результативність, раціональність, законність, ефективність та інші риси функціонування механізму держави, належне надання послуг громадянину, всім інститутам громадянського суспільства», – сказала головуюча.

   За словами Валентини Гошовської, Постійна комісія є платформою для обговорення широкого спектру актуальних питань, які стосуються інновацій, потреб та шляхів їх вирішення в системі підвищення кваліфікації публічних службовців; нові завдання реформування держави, темпи та глибина змін, вимагають перегляду та оновлення змісту, форм та методики підвищення рівня професійної компетенції; саме ці питання й виносено сьогодні на обговорення для подальшої спільної координації зусиль та якісного виконання завдань у системі підвищення кваліфікації.

  Під час засідання на обговорення винесено питання щодо роз’яснень практичних аспектів реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”; ліцензійних умов провадження освітньої діяльності суб’єктів (провайдерів) надання освітніх послуг у сфері підвищення кваліфікації публічних службовців; налагодження мережі ресурсного обміну між закладами освіти з підвищення кваліфікації; вимог до структури і змісту професійних (сертифікатних) програм та програм короткострокових семінарів.

   Основними доповідачами під час засідання були: керівник експертної групи з розвитку ринку освітніх послуг Генерального департаменту професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Національного агентства України з питань державної служби Юлія Вернигор, заступник директора Департаменту – начальник відділу ліцензування освітньої діяльності у галузі вищої, післядипломної освіти та освітньої діяльності та третьому освітньо-науковому рівні Міністерства освіти і науки України Світлана Данильченко, директор Державного навчального закладу “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій” Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Зелінський, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Мар’яна Орлів.

IMG_0647.JPG

    У роботі Постійної комісії також взяли участь директори регіональних інститутів державного управління та науково-педагогічні працівники Національної академії; керівники галузевих інститутів післядипломної освіти та обласних центрів підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; науковці закладів освіти, інші зацікавлені особи.

     Підсумком засідання стало ухвалення відповідного рішення Постійної комісії, спрямованого на тісну взаємодію та подальшу координацію спільних зусиль щодо функціонування дієвої, цілісної, мобільної, ефективної системи підвищення кваліфікації та забезпечення якості надання освітніх послуг.

Розвиток кадрового потенціалу місцевого самоврядування в Україні

      12 грудня 2018 року у Національній академії державного управління при Президентові України у рамках круглого столу "Розвиток кадрового потенціалу місцевого самоврядування в Україні" відбулося чергове засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії з координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації.

         За результатами полілогу висловлено спільну позицію, що система професійного навчання має запроваджувати нові форми фахового розвитку органів управління в умовах формальної та інформальної освіти; динамічно впроваджувати інноваційні технології навчання; надавати сучасні й актуальні знання, орієнтовані на індивідуально-професійні потреби органів місцевого самоврядування.

   

          Наразі, головним завданням навчальних закладів є розроблення та впровадження сучасних конкурентних програм підвищення кваліфікації, направлених на розвиток особистісно-професійних якостей та управлінсько-адміністративних компетентностей посадових осіб, здатних забезпечувати ефективну діяльність органів влади в умовах децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, креативно та стратегічно мислити, оперативно приймати рішення, застосовувати інноваційні новітні підходи та технології, бути гнучкими у розв’язанні нестандартних ситуацій та завдань, відкритими до змін.

дискусія1.jpg
DSC00270.JPG
DSC00242.JPG
DSC00254.JPG

Роль навчальних закладів системи підготовки, спеціалізації та

підвищення кваліфікації у професіоналізації публічної служби в

контексті сучасних викликів та реформ

відкриття ПК (1).jpg
загальне фото (1).jpg
виступ Купрія (1).jpg

      25 травня 2018 року у Національній академії державного управління при Президентові України у рамках роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку», присвяченої 100-річчю державної служби в Україні, відбулося чергове засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії з координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації (далі – Постійна комісія) на тему: «Особливості запровадження ресурсно-мережевої моделі у професійному розвитку публічних службовців».

     Голова Постійної комісії, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідуюча кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, д.політ.н., професор Валентина Гошовська зазначила, що Постійна комісія є платформою для обговорення широкого спектру актуальних питань, які стосуються інновацій, потреб і шляхів їх вирішення в системі підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації публічних службовців.

       Валентина  Гошовська  акцентувала  увагу присутніх на необхідності впровадження у професійному розвитку публічних службовців моделі формування сучасної, орієнтованої на потреби громадянського суспільства системи професійного розвитку кадрового потенціалу державного управління і місцевого самоврядування, з урахуванням європейського вектору розвитку і стратегічного курсу на здійснення глибинних структурних перетворень у всіх сферах суспільно-політичного та соціально-економічного життя.

         Перший заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби, член Постійної комісії, к.держ.упр., Володимир Купрій окреслив шляхи співпраці щодо створення сучасної, цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання публічних службовців з розвинутою інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним потенціалом.

Цікавими ідеями та напрацюваннями щодо застосування новітніх IT-технологій у системі підвищення кваліфікації публічних службовців; застосування сертифікованих програм навчання за потребами слухачів як наставництво і консультування, навчання на робочому місці, у форматі тренінгу, коучингу, тьюторства, системи індивідуальних онлайн-консультацій; ресурсного обміну між освітніми закладами; вміння працювати в команді за допомогою віртуальних засобів з учасниками заходу поділилися професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікативних технологій Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії наук, к.пед.н., Лариса Ляхоцька та доцент Київського національного університету технологій і дизайну, к.хім.н. Володимир Бесарабов.

          Питання  високої  якості  організації  освітнього  процесу  публічних  службовців; створення і впровадження електронних навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних рекомендацій; практичну спрямованість навчання; запровадження результативної моделі мережевої взаємодії між навчальними закладами різних рівнів в інформаційно-освітньому середовищі підвищення кваліфікації публічних службовців як основи реалізації державних освітніх стандартів у своєму виступі окреслив директор Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, д.держ.упр. Микола Іжа.

     Пошук шляхів удосконалення професійного навчання публічних службовців; актуальність роботи освітніх закладів щодо застосування сертифікованих програм навчання за потребами слухачів; формування знань в системі підвищення кваліфікації через призму результатів досліджень проблем територій; націлення освітнього процесу на надання знань і навичок представникам органів влади здатних на практиці вирішувати нові виклики перед публічним управлінням та врядуванням на різних рівнях - від маленької територіальної громади до державної спільноти означили у своїх виступах директор Державного навчального закладу післядипломної освіти Кіровоградської обласної державної адміністрації, к.т.н. Сергій Зелінський та директор Херсонського ЦППК, к.т.н. Сергій Білорусов.

         Директор Чернігівського ЦППК, к.і.н. Володимир Бойко зосередив увагу учасників зібрання на питаннях розробки сертифікованих програм та програм професійного розвитку публічних службовців з питань підвищення кваліфікації для викладачів системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації кадрів; надання інформаційно-методичної допомоги в питаннях безперервної неформальної та інформальної освіти; запровадження в роботу освітніх закладів досвіду професійного зростання публічних службовців Німеччини; необхідність створення на засадах партнерства, корпоративності освітнього консорціуму закладів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.    

         За  результатами  роботи  Постійної  комісії  підготовлено  рекомендації  щодо пріоритетних напрямів впровадження навчання за освітніми онлайн-платформами відповідно до особистісних потреб та саморозвитку публічних службовців.

Бесарабов В.І.jpg
Зелінський С.Е.jpg
ляхоцька 2.jpg
відкриття Пост комі (1).jpg

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 

СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

     В рамках VI міжнародної  науково - практичної конференції “Розумовські зустрічі” у м. Чернігові 14 грудня 2017 року відбулось засідання Координаційної ради НАДУ при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації на тему “Сучасні виклики системи публічного управління України у контексті  забезпечення    якості

підвищення кваліфікації керівних кадрів”, участь у якому взяли керівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ (далі – Інститут),  обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі - ЦППК).

    Мета зібрання – обговорення актуальних питань, практик реформування та оновлення системи професійної підготовки державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування відповідно до сучасних вимог державного управління і державної служби.

     В рамках засідання  було відзначено, що система професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування завжди була запорукою успіху їх професійного розвитку та діяльності. Одначе зараз система професійного навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Україні перебуває в стані активного пошуку шляхів модернізації освітнього процесу, що ґрунтуються на принципово нових методологічних та методичних засадах підготовки керівних кадрів системи публічного управління, внаслідок чого важливого значення набуває підвищення якості професійної підготовки працівників державного апарату, органів місцевого самоврядування.

Координаційна рада підвищення кваліфікаіцї Волошинський

   Богдан Волошинський, директор Івано-Франківського ЦППК порушив питання інституційних проблем розвитку регіональних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій, що виникли в умовах нового закону України “Про освіту”.

       Керівники Інституту зосередили увагу присутніх на організаційних засадах запровадження технологій проектного менеджменту у підвищенні кваліфікації керівних кадрів, системи дистанційного та електронного навчання, цифрових технологій на засадах  функціонального,  проектного,

компетентнісного та  інформаційних підходів, з урахуванням імплементації оновленого законодавства у систему підвищення кваліфікації публічних службовців.

Сергій Білорусов, директор Херсонського ЦППК окреслив присутнім основні напрямки стратегії конкурентної спроможності центрів перепідготовки керівних кадрів системи публічного управління через оновлення форм і методів освітнього процесу з урахуванням специфіки управлінських кадрів.

Професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, д.пед.н., професор, Лідія Даниленко, акцентувала увагу членів 

Координаційна рада підвищення кваліфікації Ларіна

Координаційної ради на  питаннях вдосконалення змісту та запровадження інноваційних підходів до професійного навчання публічних службовців;  набуття слухачами україномовної та англомовної компетентності; реалізації прав на академічну мобільність (стажування в зарубіжних та інших вітчизняних закладах вищої освіти, трансферне та змішане навчання).

    Микола Баюк, керівник Хмельницького ЦППК зосередив увагу присутніх на застосуванні соціологічних досліджень як базового компоненту визначення та забезпечення якості навчального процесу з підвищення кваліфікації управлінських кадрів, як інструмента вивчення навчальних потреб працівників органів державної влади та місцевого самоврядування.

     Директор Кіровоградської ЦППК Сергій Зелінський наголосив на важливості формування знань в системі підвищення кваліфікації через призму результатів досліджень проблем територій на основі функціонального підходу та конкретних посад державних службовців.

Професійна дискусія інших членів Координаційної ради підтвердила спільну думку, що модернізація системи підвищення кваліфікації в Україні, яка окреслена в Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, впровадження нових підходів і технологій в усіх процесах організації професійного навчання і розвитку державних службовців, є першочерговим завданням щодо розвитку конкурентоздатних публічних службовців на принципах доброчинного врядування.

  Важливими в роботі закладів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій залишаються питання унормування визначення потреб у ресурсному, в тому числі фінансовому, забезпеченні, інші важливі аспекти оновлення післядипломної освіти.

Координаційна рада підвищення кваліфікації Білорусов

     Протягом роботи зібрання відбувся обмін досвідом,  представлені кращі практики та ключові тенденції вдосконалення змісту та запровадження інноваційних підходів до професійного навчання публічних управлінців.

Засідання Координаційної ради Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів

   У рамках щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю “Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку” 27 травня 2016 року проведено засідання Координаційної ради Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів за участю представників органів влади, зокрема, Національного агентства України з питань державної служби, директорів центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та інших зацікавлених осіб.

Захід  організовано  з  метою  обговорення  та  вирішення  актуальних питань діяльності закладів системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в умовах реформування, змін в законодавстві про державну службу та їх відображення в навчальному процесі, удосконалення змісту навчання, європейських стандартів і передових практик, стандарту освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

      Докладніше>

Засідання Координаційної ради з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації

     У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю “Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців:орієнтири для України” 5 листопада 2015 року проведено чергове засідання Координаційної ради Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів та секції “Європейські підходи до підвищення кваліфікації публічних службовців”.                                                                                                                                                                                                  Докладніше>

Засідання Координаційної ради з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації

 

     У рамках щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю “Інституційне забезпечення кадрової політики у державному управлінні: становлення та розвиток” 29 травня 2015 року проведено засідання Координаційної ради Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

                                                                                                                                                      Докладніше>

1/1

Засідання Координаційної ради з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації

 

16 травня 2014 року в Національній академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) у рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Місцеве самоврядування – основа сталого розвитку України» проведено засідання експертної групи Координаційної ради з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів (далі – експертна група Координаційної ради).

                                                                                                                                                      Докладніше>

Засідання Координаційної ради з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації

 

24 жовтня 2013 року в Національній академії державного управління при Президентові України у рамках щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю "Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань "Державне управління" проведено Координаційну раду з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів.

                                                                                                                                                      Докладніше>