Тренінг з лідерства для посадових осіб місцевого самоврядування

      В  Інституті  підвищення  кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові  України  у  рамках короткострокового семінару  “Лідерство  у місцевому самоврядуванні”   16-17 квітня 2015 року за підтримки Програми Ради Європи “Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні” був проведений тренінг з лідерства для групи посадових осіб місцевого самоврядування, керівників районних державних адміністрацій, державних службовців центральних органів влади.

      Модераторами даного заходу виступили тренери, які отримали сертифікат Академії лідерства Програми Ради Європи “Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні” Людмила Пашко, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії та Тетяна Кравченко, професор кафедри державного управління та земельного кадастру Класичного приватного університету м. Запоріжжя.

  У ході роботи круглого столу обговорювались теми: “Емоційне лідерство як мистецтво управління емоціями та організації взаємозацікавленої комунікативної взаємодії”; “Самовдосконалення особистості керівника-лідера”; “Розробка власної Стратегії саморозвитку лідера”; “Принципи доброго врядування”; “Методика оцінювання Принципів доброго врядування”; “Перехід до сучасного типу мислення”; “Дорожня карта до динамічного муніципалітету”. 

    Тренери впровадили практику роботи, методологію та методику Академії лідерства, розроблену Джоном Джексоном, експертом Ради Європи, радником віце-прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера, зокрема:

  • методику взаємодоповнюючого тандему. Її застосування допомогло тренерам подавати різнобічні і взаємодоповнюючі коментарі з обговорюваної в аудиторії проблематики, що сприяло активізації учасників у колективному обговоренні; розширенню бачення та усвідомлення сутності й важливості лідерства для особистості посадової особи, підлеглих співробітників, територіальної громади; виникненню власних ідей, роздумів, висновків щодо необхідності осучаснення власної керівної діяльності крізь призму особистісного позиціювання у форматі «Я-Особистість – Я-Лідер у колективі – Я-Лідер у територіальній громаді»;

  • різноманітний ефективний та дієвий методичний інструментарій: робота в парах, одноосібне самостійне виконання завдання кожним учасником, виконання поставленого завдання у командах з кількох учасників, презентація членами команди отриманих результатів, колективне обговорення отриманих результатів усіма учасниками, взаємодоповнюючи коментарі викладачів-тренерів.

   За результатами підсумкового анкетування-оцінювання учасники круглого столу висловили думки про несподіваність для них запропонованого тренерами бачення нових підходів до сутності й значимості лідерства для суб’єктів владних повноважень системи місцевого самоврядування та державного управління, значимості для них отриманих знань та можливості використати їх для подальшого лідерського самовдосконалення та самореалізації у щоденній діяльності.

1/7