ПРЕС-РЕЛІЗ
ВИКЛАДАННЯ ЛІДЕРСТВА ДЛЯ ПОСАДОВИХ ОСІБ ТА ПРЕДСТАВНИКІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ: СУТНІСТЬ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ

      15 квітня 2015 року Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів і кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України за підтримки Програми Ради Європи “Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні” проведено Всеукраїнський круглий стіл “Викладання лідерства для посадових осіб та представників місцевого самоврядування: сутність, виклики, перспективи”.

       Модератори круглого столу - Гошовська Валентина Андріївна, доктор політичних наук, професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, народний депутат України попередніх скликань; Пашко Людмила Андріївна, професор, доктор наук з державного управління, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України.

      У роботі Всеукраїнського круглого столу взяли участь: Ковбасюк Юрій Васильович, президент Національної академії державного управління при Президентові України, доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України;  Гук Андрій Костянтинович, керівник Програми Ради Європи "Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні"; Негода В’ячеслав Андронович, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – керівник апарату, заслужений архітектор України; Канавець Марина Володимирівна, директор Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, кандидат наук з державного управління; Удовиченко Володимир Петрович, віце-президент Комітету з актуальних питань Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи, голова громадської ради з розвитку м. Славутич Київської області, д.е.н., професор; Побідаш Ірина Миколаївна, голова Вишгородської районної ради Київської області, Забіяка Ігор Іванович, голова Чемеровецької районної ради Хмельницької області .

         Від Програми Ради Європи виступили: Джон Джексон, експерт Ради Європи, автор і головний розробник Академії лідерства, радник віце-прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера (1999 – 2002); Адам Адушкєвіч, голова Правління Фонду підтримки місцевої демократії (Республіка Польща), експерт Програми Ради Європи “Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні”; Олена Суслова, експерт Програми Ради Європи “Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування в Україні”, тренерка Програми “Академія лідерства” РЄ, експерт Програми “РАДА”- Жіноче лідерство чи лідерство жінок: уроки і завдання Академії лідерства”.

      Від вітчизняних науковців і практиків - Гончарук Наталія Трохимівна, доктор наук з державного управління, професор, професор кафедри державного управління та місцевого самоврядування Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії; Сурай Інна Геннадіївна, доктор наук з державного управління, старший науковий співробітник, доцент, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії – Методологічні аспекти викладання лідерства при підвищенні кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; Пірен Марія Іванівна, доктор соціологічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної роботи та кадрової політики Буковинського державного фінансово-економічного університету, м. Чернівці, професор кафедри державної служби та кадрової політики Національної академії, заслужений діяч науки і техніки України – Лідерство – важлива цінність у роботі посадових осіб та представників місцевого самоврядування;  Кравченко Тетяна Анатоліївна, доктор наук з державного управління, доцент, професор кафедри державного управління та земельного кадастру Класичного приватного університету, м. Запоріжжя – Сучасні підходи до удосконалення змісту підготовки лідерів державного управління;  Нестуля Олексій Олексійович, доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету економіки і торгівлі; Нестуля Світлана Іванівна, кандидат історичних наук, доцент, керівник центру дослідження лідерства Полтавського університету економіки і торгівлі – Шляхи актуалізації лідерської управлінської парадигми в Україні; Ліпенцев Андрій Вікторович, кандидат економічних наук, доцент Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії, заступник директора з наукової роботи – Андрагогічні аспекти розвитку лідерства (за досвідом навчальних програм МДУ та ЦПК); Ларіна Наталія Борисівна, перший заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії, кандидат педагогічних наук, доцент – Розвиток комунікативної компетенції посадових осіб місцевого самоврядування в системі підвищення кваліфікації ; Даниленко Лідія Іванівна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії – Застосування суб’єктивної концепції лідерства при підготовці керівних кадрів; Орлів Мар’яна Степанівна, кандидат економічних наук, докторант кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії – Розвиток громадянських компетентностей як складової лідерського потенціалу державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; Матящук Людмила Ананіївна, завідувач кафедри державного управління Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій – Тренінги “Академія лідерства” для посадових осіб місцевого самоврядування; Алюшина Наталія Олександрівна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри державного менеджменту Національної академії – Електронне наставництво: інноваційний інструмент навчання лідерству; Білорусов Сергій Георгійович, директор Херсонського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації, кандидат технічних наук, доцент, заслужений працівник освіти України – Інноваційні підходи щодо моделювання та методичного забезпечення пріоритетних завдань викладання лідерства для керівників органів місцевого самоврядування; Гаман Тетяна Василівна, кандидат наук з держаного управління, доцент, заступник директора Хмельницького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; Олендра Юлія Ігорівна методист відділу наукової роботи та міжнародної співпраці Хмельницького обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій – Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування з проблематики лідерства: досвід Хмельницького Центру ППК; Гудим Валентина Володимирівна, директор Державного архіву Полтавської області; Рябцева Юлія Миколаївна, заступник директора – начальник навчально-організаційного відділу Полтавського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій – Врахування історичних аспектів у викладанні лідерства: досвід Полтавського ЦППК; Новаченко Тетяна Василівна, доцент, доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії, кандидат педагогічних наук – Викладання лідерства в контексті архетипової методології.

       У ході обговорення основних питань щодо формування лідерства при підготовці посадових осіб та представників місцевого самоврядування в системі підвищення їх кваліфікації учасники Всеукраїнського круглого столу дійшли висновку, що:

  • основними принципами сучасної лідерської підготовки мають стати: динамічність, інтенсивність, компактність, ефективність та результативність;

  • має здійснюватися чітка диверсифікація надання освітніх послуг «За запитом» та «За пропозицією», яка активізуватиме не лише участь слухачів у навчанні з обов’язковим перетворенням їх на зацікавлених суб’єктів навчального процесу, а й сприятиме усвідомленню кожним з них необхідності формування й дотримання власної навчальної «Дорожньої карти» формування ефективного лідера для місцевого самоврядування;

  • успішна реалізація процесів децентралізації як пріоритетного напряму Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» можлива на основі започаткування й функціонування реального взаємозацікавленого партнерства рівноправних партнерів у форматі «Українська держава – посадові особи органів місцевого самоврядування – територіальна громада – громадянин» за умов формування лідерства в системі державного управління та місцевого самоврядування.

    Учасники Всеукраїнського круглого столу усвідомлюють, що важливими є:

  • розуміння того, що підготовка лідерів для державного управління передбачає не лише проведення відбору талановитої та професіонально підготовленої молоді для виконання управлінських функцій, а, головне, відбору тих особистостей, які мотивовані на досягнення високих результатів праці за рахунок використання власного інтелектуального потенціалу та всієї ресурсної бази, наданій їм у підпорядкування – кадрової, матеріальної, технічної, іншої.;

  • усвідомлення того, що успішне виконання Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» можливе за умов підготовки державних службовців до нових умов праці, а саме до умов взаємозацікавленого партнерського управління за участю рівноправних  її суб’єктів - держави; посадових осіб органів місцевого самоврядування; територіальних громад; громадян.

         Модератори круглого столу - Гошовська Валентина Андріївна та Пашко Людмила Андріївна презентували учасникам Всеукраїнського круглого столу словник «Лідерство в місцевому самоврядуванні» / за заг. ред. В.А.Гошовської, Л.А.Пашко (серія «Бібліотечка лідера місцевого самоврядування»), ініційовану Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів і кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.

      У процесі обговорення сучасних викликів та перспектив викладання лідерства для посадових осіб і представників місцевого самоврядування у системі підвищення кваліфікації державних службовців учасники Всеукраїнського круглого столу внесли пропозиції: до 20 квітня 2015 року направити свої пропозиції до проекту резолюції круглого столу, в яких передбачається обов’язковість запровадження у професійні програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування навчального модуля «Лідерство в місцевому самоврядуванні»; проведення  відкритого конкурсного відбору на керівні посади в органах місцевого самоврядування осіб, які мають високі показники лідерства, є авторитетними у місцевій громаді та мають позитивний попередній досвід роботи тощо.

     Учасники круглого столу рекомендували:

       1.   Національній академії державного управління при Президентові України запровадити проведення на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю на тему: «Лідерство в публічному управлінні: сутність, виклики, перспективи». Першу таку конференцію провести у жовтні 2015 року.

      2.   Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України запровадити у навчальний процес:

   -        програму навчального модуля «Лідерство в місцевому самоврядуванні» й  адаптувати її до різних категорій посадових осіб та представників місцевого самоврядування, у тому числі,  для сільських, селищних, міських, районних, обласних голів;

   -          короткострокові семінари з теми: «Особистісне лідерство в місцевому самоврядуванні»; «Командне лідерство в місцевому самоврядуванні»; «Лідерство в територіальній громаді»;

  -      інноваційні форми та методи аудиторної роботи для активізації лідерського потенціалу посадових осіб і представників місцевого самоврядування (тренінги, ділові ігри, дискусії тощо);

  -      сучасні науково-методичні та навчальні матеріали з лідерства у межах Серії «Бібліотечка лідера місцевого самоврядування» для посадових осіб, депутатів місцевих рад та усіх зацікавлених представників місцевого самоврядування, у тому числі електронний Словник «Лідерство в місцевому самоврядуванні»;

       3.   Регіональним інститутам підвищення кваліфікації державних службовців та Центрам підвищення кваліфікації керівних кадрів обласних рад передбачити запровадження у плани-графіки підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування: навчального модуля «Лідерство в місцевому самоврядуванні»; короткострокових семінарів з теми: «Особистісне лідерство в місцевому самоврядуванні»; «Командне лідерство в місцевому самоврядуванні»; «Лідерство в територіальній громаді».

      4. Кафедрі парламентаризму та політичного менеджменту  Національної академії державного управління при Президентові України розробити:

   -      навчально-методичний комплекс (навчальну програму, робочу програму, підручник, методичні рекомендації) навчального модуля «Лідерство в місцевому самоврядуванні»;

   -       програми короткострокових семінарів з теми: «Особистісне лідерство в місцевому самоврядуванні»; «Командне лідерство в місцевому самоврядуванні»; «Лідерство в територіальній громаді».

      5. Науковцям, науково-педагогічним працівниками вищих навчальних закладів системи післядипломної освіти державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування адаптувати зміст навчального модуля «Лідерство в місцевому самоврядуванні» до системи підготовки та перепідготовки керівних кадрів.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now