ЗАВЕРШЕНО НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

   Про застосування  норм та нових правил з ділової української мови у професійній діяльності державних службовців йшлося в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України у рамках дистанційного навчання працівників Апарату Верховної     Ради України за відповідною спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації.

Упродовж 25-27 листопада 2020 року слухачі активно долучалися до онлайн заходів, опановували навчально-методичний матеріал, поглиблювали та систематизували знання, уміння й практичні навички щодо:

  • особливостей писемної та усної форм офіційно-ділового стилю;

  • українського мовленнєвого етикету;

  • норм і правил невербальної комунікації професійного спілкування;

  • видів ділових документів та правил їх оформлення;

  • володіння усною монологічною комунікацією (вміння робити презентації, доповіді, виступи);

  • критичного мислення як інструменту комунікативної безпеки служдбовця.

      Виклад теоретико-практичних матеріалу забезпечували науково-педагогічні працівники Національної академії державного управління при Президентові України: Інна Плотницька, Раїса Ленда, Рена Марутян, Юліана Малик.

      Онлайн заняття пройшли досить жваво та активно, під час яких учасники отримали кваліфіковані відповіді та практичні рекомендації.

      Дякуємо працівникам Апарату ВРУ за участь у дистанційних курсах та бажаємо їм подальшого професійного розвитку та самореалізації.