В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії обговорено питання функціонування державної служба та служби в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади

 

   03-04 червня 2015 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії відбувся тематичний короткостроковий семінар-тренінг на тему “Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади”. Мета семінару – удосконалення професійної компетентності державних службовців з питань реалізації стратегії державної кадрової політики в умовах децентралізації влади в Україні; модернізації й професіоналізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування; кадрового менеджменту.

У семінарі взяли участь керівники та спеціалісти центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, науковці навчальних закладів системи освіти. Робота заходу побудована з урахуванням новітніх інтерактивних технологій навчання та форм занять, зокрема тематичних зустрічей, лекцій з елементами практичних занять, лекцій-дискусій, тренінгів, круглих столів. Це дало можливість створити практико-дискусійний майданчик для обговорення актуальних проблем сфери публічного управління, обміну думками та ведення конструктивного діалогу.

   У рамках семінару проведено тренінг на тему “Самоменеджмент сучасного управлінця”. Тренером виступила професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії, тренер Академії лідерства Програми Ради Європи “Посилення інституційної спроможності органів місцевого самоврядування” Людмила Пашко. В процесі тренінгу відбулося зацікавлене обговорення проблематики самоменеджменту як мистецтва управління собою. Людмила Пашко наголосила, що самоменеджмент можливий за умови постійного самоаналізу, самоконтролю, самоосвіти, самовдосконалення; ці складові обов’язково мають продукуватись у результати керівної діяльності сучасного суб’єкта управління. Тренер запропонувала низку вправ на самооцінювання, визначення лідерських якостей та емоційного лідерства, стратегії особистісного розвитку. Це дасть можливість слухачам проаналізувати свій власний потенціал та визначити напрями подальшого особистісно-професійно-професіонального розвитку.

     Директор   департаменту   нормативно-правової   роботи  та  юридичного забезпечення Національного агентства України з питань державної служби Андрій Заболотний акцентував увагу на важливих питаннях нормативно-правового забезпечення реформування державної служби та прокоментував основні положення нової редакції Закону України “Про державну службу”.

         Продовжуючи дану тематику професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії Інна Сурай з використанням тренінгових елементів розглянула основні напрями модернізації державної служби в контексті реформування системи державного управління, децентралізації влади та реалізації положень Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, зокрема в частині визначення понять та принципів державної служби, основних функцій державної служби, нової класифікації посад та удосконалення управління персоналом державної служби з урахуванням найкращих сучасних вітчизняних та європейських практик.

З основними принципами забезпечення якості професійної діяльності державних службовців на засадах стандартизації ознайомила слухачів кандидат наук з державного управління Світлана Ганоцька. Більш поглиблено питання забезпечення якості професійної діяльності державних службовців, механізмів розвитку морально-ціннісного потенціалу державного службовця розкрила під час лекції-дискусії доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії Тетяна Новаченко.

     Під час практичного заняття на тему “Професійна криза як умова особистісного росту” доцент кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олена Чуйко зосередила увагу учасників семінару на дієвих підходах до конструктивного подолання професійної кризи. Про головні аспекти культури ділового спілкування розповів доцент кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова Андрій Уліщенко.

    Окрім того, учасники семінару взяли участь у роботі круглого столу на тему “Реалізація конституційних прав громадян України: виклики сучасності”. Разом із провідними науковцями кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії обговорювались питання сучасного конституційного процесу, звернувши увагу на загальні виборчі права, морально-ціннісний аспект реалізації конституційних прав громадян.

        Завершальними етапами роботи семінару стало підведення підсумків, проведення анкетування з метою вивчення рівня задоволеності та удосконалення методики й організації семінару та вручення свідоцтв про участь у тематичному короткостроковому семінарі.