ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

         Головною метою реформування системи перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів і, зокрема, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування є підвищення якості їх навчання відповідно до сучасних моделей державного управління та освітнього менеджменту. Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (далі- Інститут) як головний навчально-методичний заклад системи підвищення кваліфікації забезпечує безперервність і наступність навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, його практичну спрямованість на розвиток професійної компетентності управлінських кадрів відповідно до завдань реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна - 2020», Стратегії державної кадрової політики на 2012 - 2020 роки та новацій законодавства про державну службу. Нині ці завдання є пріоритетними для всіх навчальних закладів системи підвищення кваліфікації та визначають основні напрями нашої співпраці з Національним агентством України з питань державної служби.

         Щорічно  в  Інституті  підвищують  кваліфікацію  понад  4000  державних  службовців 1-5 груп оплати праці, і посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад. Всього  з 1995 року в Інституті підвищили кваліфікацію близько 55000  державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

     Направлені на навчання працівники органів державної влади, органів місцевою самоврядування зараховуються слухачами Інституту наказом Президента Національної академії.

       Навчання здійснюється за професійними програмами підвищення кваліфікації відповідних категорій слухачів, програмами постійно діючих тематичних короткострокових семінарів, тематичних короткострокових семінарів, тренінгів, спрямованих на підвищення професіоналізму, компетентності й відповідальності державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевою самоврядування.

          Навчальний процес організовується з урахуванням контингенту слухачів та специфіки їх діяльності.

     Навчання здійснюється з використанням новітнього вітчизняного та зарубіжного досвіду з питань підвищення кваліфікації.

         За результатами навчання на підставі наказу президента Національної академії слухачі отримують документ про підвищення кваліфікації в Інституті.

       Надання якісних освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у галузі публічного управління та адміністрування на принципах:

  • цілеспрямованості, прогностичності та випереджувального характеру підвищення кваліфікації публічних службовців;

  • інноваційності та практичної спрямованості, гнучкості та мобільності, що передбачають своєчасні зміни в діяльності Інституту Національної академії відповідно до вимог сучасних систем управління державою, місцевого самоврядування;

  • індивідуалізації та диференціації підходів до формування нових професійних компетентностей публічних службовців у галузі публічного управління та адміністрування, засвоєння інноваційних технологій, форм і методів роботи у сучасних умовах професійної діяльності;

  • професіоналізму, конкурентоспроможності та результативності у наданні освітніх послуг;

  • відкритості та академічної доброчесності, наближеності освітніх послуг до місця проживання та проходження служби особи;

  • співробітництва з органами державної влади, місцевого самоврядування, інститутами громадянського суспільства, науковими, освітніми центрами, іншими інституціями;

  • гарантованості фінансового та іншого ресурсного забезпечення завдань і повноважень Інституту Національної академії.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now