Анонс

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ
«УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРОБЛЕМИ СОБОРНОСТІ І СОЛІДАРНОСТІ»

30 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ

ЗАПРОШУЄМО

до Національної академії державного управління при Президентові України

(Київ, вул. Мельникова 36/1, мала актова зала, 12-00 год.)

НА

ЗАСІДАННЯ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КРУГЛОГО СТОЛУ «УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА ТА ПРОБЛЕМИ СОБОРНОСТІ І СОЛІДАРНОСТІ».

      Модератор - Валентина Гошовська - доктор політичних наук, професор, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів,  завідуюча кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, президент Академії парламентаризму.

    МЕТА круглого столу полягає в актуалізації проблем  солідаризму та соборності як концентрованого вираження української національної ідеї на сучасному етапі розвитку людської цивілізації щодо рівноваги і злагоди між трьома головними елементами суспільства - корпораціями (працедавцями), народом (працівниками) і державою.

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:

 

      1. Україна - солідарна чи солідаристична держава?

Ідеї соборності і солідаризму - «концентроване вираження української національної ідеї»

(проф. В.А.Гошовська, проф. Р.В.Войтович, проф. В.В. Голубь, доц. П.В.Мироненко, доц. Ю.М.Кисіль,).

      2. Чи відповідають сучасні українські еліти ідеям солідаризму?

 Солідаризм як засіб реалізації суспiльного дiалогу та соцiального партнерства між владою і суспільством

(проф. В.А.Гошовська, проф. Л.А.Пашко, доц. Л.С.Григорович,  доц. Н.Б.Ларіна, доц. В.М.Гурієвська).

      3. Які перспективи  українського національного солідаризму?

Від лібералізму до благодійної держави як суспільного опікуна

(проф. В.А.Гошовська, проф. Ю.Г.Кальниш, проф. Л.І.Даниленко, доц. Р.П.Марчук, доц. М.М.Газізов).  

       Відповіді на ці та інші запитання Ви знайдете в ході обговорення зазначеної проблематики на засіданні круглого столу. Спільно буде запропоновано перелік заходів для більш ефективної реалізації принципу солідаризму у вітчизняній теорії і практиці публічного управління та адміністрування.

      ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ науково-педагогічних працівників, магістрів, аспірантів, докторантів Національної академії; працівників Центральних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, структурних підрозділів обласних, Київської міських державних адміністрацій; представників наукових, політичних та громадських організацій.

 

Оргкомітет