АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
БУЛИ ОБГОВОРЕНІ У ХОДІ СЕМІНАРУ

    23-24 лютого 2016 року в Інституті проведено тематичний короткостроковий семінар “Антикризове управління в контексті реалізації реформ в Україні” для працівників публічної служби.

           Програма семінару спрямованана на розвиток основних складових когнітивного, функціонального та інструментального компонентів професійної компетентності державних службовців, які забезпечать здатність використовувати засоби антикризового управління в умовах реформування засад державної політики, зокрема ідентифікувати ризики і кризові ситуації в суспільстві та державному управлінні, визначати стратегічні напрями розвитку держави застосовуючи комплексний підхід до аналізу державної політики, організовувати процес стратегічного управління та реалізації стратегічних планів на різних рівнях з використанням прийомів ризик-менеджменту, здійснювати моніторинг та оцінювання реалізації стратегічних планів на різних рівнях.

У ході роботи заходу розглянуто широкий спектр питань сфери державного антикризового менеджменту, зокрема:

  • Ефективність і результативність державної антикризової політики (Кілієвич Олександр Іванович, доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики НАДУ при Президентові України, доц.);

  • Антикризове управління як один із напрямів підвищення ефективності діяльності державного службовця (Даниленко Лідія Іванівна, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, д.пед.н., проф.);

  • Особливості антикризового управління в публічному секторі України (Борисевич Сергій Олександрович, професор кафедри державного менеджменту НАДУ при Президентові України, д.і.н., проф.);

  • Співпраця з міжнародними донорськими організаціями в умовах подолання кризи (Кожина Алла Василівна, Голова Інституту Громадських стратегій, к.держ.упр., доц.);

  • Міжнародні стандарти щодо захисту прав людини в умовах антикризового управління (Гашицький Олександр Васильович, начальник відділу спеціальної підготовки кандидатів на посаду судді Національної школи суддів України, суддя Вищого адміністративного суду України у відставці, заслужений юрист України);

  • Прийняття управлінських рішень у кризових умовах (Кирʼянова Олена Вікторівна, директор Навчально-тренувального центру управління персоналом, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці КНЕУ імені Вадима Гетьмана, к.е.н., доц.);

  • Високотехнологічні кластери як інноваційна форма економічного розвитку регіонів (Хмара Марина Петрівна, доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.е.н.).

Проведений семінар в умовах складної політичної та економічній ситуації на тлі впровадження реформ в управлінні країною, спонукає працівників органів влади до впровадження оптимальних процедур пошуку і узгодженого прийняття управлінських рішень на всіх рівнях, передбачення в цих процедурах реальних можливостей корегування помилок, врахування випадковостей та швидкого реагування на них для проведення ефективного державного менеджменту.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now