АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ

21-22 квітня 2016 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар “Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС” для працівників публічної служби з метою розвитку їх професійної та основних складових функціональної компетентностей з питань зовнішньої та внутрішньої євроінтеграційної політики України, розширення співпраці з ЄС, які забезпечують здатність аналізувати політику ЄС та розробляти пропозиції щодо реалізації заходів, спрямованих на впровадження в Україні європейських стандартів життя.

Докладніше >

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
В УПРАВЛІННІ ТА ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ

     З метою оволодіння знаннями про розробку та впровадження інноваційних засобів комунікацій у діяльність органів влади різного рівня та підвищення кваліфікації публічних службовців в Інституті 19-20 квітня 2016 року проведено тематичний короткостроковий семінар “Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в управлінні та підвищенні кваліфікації”, тематика якого в сучасних українських реаліях набуває особливої значущості в контексті розбудови взаємодії державних установ з інститутами громадянського суспільства.

Докладніше >

ПИТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

     В Інституті 12-13 квітня 2016 року відбувся тематичний короткостроковий семінар “Децентралізація фінансів: зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування” за участю посадовців центральних та місцевих органів влади.

Докладніше >

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

     В Інституті 11 квітня 2016 року розпочалося навчання за професійними програмами з підвищення кваліфікації голів районних рад, працівників Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, керівників структурних підрозділів Міністерства соціальної політики України, Державної служби України з питань праці, Пенсійного фонду України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Докладніше >

Засідання робочої групи по розробці стандартів підвищення кваліфікації

       Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів проведено засідання робочої групи по розробці стандартів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у режимі відео-конференції із регіональними інститутами державного управління за участю представників Національного агентства України з питань державної служби.

     На засіданні було обговорено структуру стандарту освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, погоджено пропозиції інститутів щодо необхідності проведення обговорення проекту стандарту та здійснення анкетування на центральному і місцевому рівнях з метою вивчення думки учасників процесу підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування (замовників навчання, керівників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, кадрових служб, асоціацій органів місцевого самоврядування) і громадськості. За результатами зустрічі було прийнято спільне рішення щодо надання регіональними інститутами державного управління пропозицій до структури стандарту та їх обговорення на наступному засіданні робочої групи у режимі відео-конференції.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ КРАЇНИ

    Враховуючи важливість та пріоритетність ефективного розв’язання проблеми енергозбереження в Україні, вирішення якої необхідне для стійкого розвитку країни, проведення незалежної її зовнішньої політики, створення внутрішньої політичної і соціально-економічної стабільності,
24-25 березня 2016 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар “Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів”.

Докладніше >

ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В СИСТЕМІ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ  ОБГОВОРЕНО ПІД ЧАС СЕМІНАРУ В ІНСТИТУТІ

Актуальні питання переходу від традиційного управління до електронного урядування шляхом наближення системи державного управління до європейських стандартів в умовах демократичного суспільства були розглянуті 22-23 березня 2016 року в Інституті у ході тематичного короткострокового семінару “Електронне урядування в сучасній системі державного управління”.

 

Докладніше >

ПИТАННЯ УПРАВЛІННЯ, МОНІТОРИНГУ ТА ОЦІНЮВАННЯ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ БУЛИ РОЗГЛЯНУТІ В ІНСТИТУТІ ПІД ЧАС СЕМІНАРУ

 15-16 березня 2016 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар “Управління державними програмами. Моніторинг та оцінювання”, який був розроблений для публічних службовців фахівцями Національної академії: завідувачем кафедри державної політики та суспільного розвитку Валерієм Тертичкою та доцентом кафедри управління національним господарством та економічної політики Олександром Кілієвичем. Семінар проведено у тренінговому форматі, що дозволило більш ґрунтовно розглянути питання доцільності та ініціювання розроблення державних цільових програм, їх нормативно-правового забезпечення та унормування відповідно до європейського законодавства; здійснення моніторингу й оцінювання витрат, впливів і результатів програм, їх показників і критеріїв результативності реалізації; проведення оцінки та контролю економічної і соціальної ефективності виконання. У ході роботи учасники розглянули конкретні приклади розробки державних цільових програм та виконали практичні завдання щодо визначення показників вимірювання рівня виконання програми, враховуючи мету та шляхи розв’язання проблеми; створення плану моніторингу впровадження завдань і заходів державного замовлення.

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

          14 березня 2016 року в Інституті розпочалося навчання з підвищення кваліфікації міських голів, голів громад, заступників міських голів та голів громад, керівників апаратів міських рад міст обласного значення; керівників структурних підрозділів Міністерства інфраструктури України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державного агентства з питань електронного урядування України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій; працівників Державної служби України з питань Автономної Республіки Крим та міста Севастополь.

Докладніше >

 

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ БУЛИ ОБГОВОРЕНІ В ІНСТИТУТІ​

     Контроль як засіб зміцнення дисципліни виконання та підвищення ефективності роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування виступає однією з основних функцій державного управління.

       В Інституті 01-02 березня 2016 року відбувся тематичний короткостроковий семінар “Організація контролю та виконавської дисципліни в органах влади”.

   Програму  семінару  розроблено  з   урахуванням результатів вивчення професійних потреб і пізнавальних інтересів керівних працівників публічної служби.

 

Докладніше >

Навчання новопризначених голів районних державних адміністрацій

 В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 25 лютого 2016 року розпочалося 3-денне навчання новопризначених голів районних державних адміністрацій з 19 областей України за професійною практико-орієнтованою програмою, спрямованою на вироблення професійних компетентностей та послідовне удосконалення рівня знань, умінь, навичок, необхідних для забезпечення ефективного управління на місцях, виконання програм соціально-економічного розвитку територій, координації дій щодо подолання кризових явищ, надання якісних адміністративних публічних послуг населенню, сприяння інноваційним процесам, налагодження взаємодії органів влади з інститутами громадянського суспільства.

Докладніше >

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА ТА МЕДІА
ОБГОВОРЕНО В ІНСТИТУТІ У ХОДІ СЕМІНАРУ

В умовах динамічного впливу інформаційно-комунікаційних технологій на процеси глобалізації, інтеграції до європейського інформаційного суспільства та кардинального реформування в країні, що виражається у поширенні системи електронного урядування, підвищенні рівня життєдіяльності та знаходженні новітніх методів ефективного публічного управління цими процесами, розвиток інформаційного суспільства в Україні визнано одним з найважливіших пріоритетів реалізації державної політики та одним із головних напрямів впровадження Угоди про Асоціацію “Україна – ЄС”.

Докладніше >

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ
БУЛИ ОБГОВОРЕНІ У ХОДІ СЕМІНАРУ

          23-24 лютого 2016 року в Інституті проведено тематичний короткостроковий семінар “Антикризове управління в контексті реалізації реформ в Україні” для працівників публічної служби.

       Програма семінару спрямованана на розвиток основних складових когнітивного, функціонального та інструментального компонентів професійної компетентності державних службовців, які забезпечать здатність використовувати засоби антикризового управління в умовах реформування засад державної політики, зокрема ідентифікувати ризики і кризові ситуації в суспільстві та державному управлінні, визначати стратегічні напрями розвитку держави застосовуючи комплексний підхід до аналізу державної політики, організовувати процес стратегічного управління та реалізації стратегічних планів на різних рівнях з використанням прийомів ризик-менеджменту, здійснювати моніторинг та оцінювання реалізації стратегічних планів на різних рівнях.

Докладніше >

Управляти підлеглими – це приводити їх до перемоги

        Під   таким    гаслом,    у  рамках навчання 18 лютого 2016 року в Інституті відбувся круглий стіл “Підвищення кваліфікації та лідерство для сучасних публічних службовців та представників органів місцевого самоврядування” за підтримки Програми Ради Європи “Децентралізація та територіальна консолідація в Україні” та за участю науково-педагогічних працівників кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії

Докладніше >

Дерегуляція як основа державного управління європейського типу

    У рамках навчання 16 лютого 2016 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії відбулась тематична зустріч “Стан реалізації державної регуляторної політики” за участю Голови Державної регуляторної служби України Ксенії Ляпіної.

     Очільниця Служби ознайомила слухачів з основними аспектами реалізації регуляторної політики, зокрема, щодо моніторингу застосування законодавства, проведення аналізу, експертизи та погодження проектів регуляторних актів, здійснення контролю за дотриманням органами ліцензування та дозвільними органами вимог законодавства.

Докладніше >

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Підвищення кваліфікації Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України

      15 лютого 2016 року в Інституті розпочалося навчання з підвищення кваліфікації заступників голів, керівників апаратів обласних державних адміністрацій; керівників структурних підрозділів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України, Державної служби експортного контролю України, Державного агентства резерву України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій; уперше прийнятих на державну службу державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування.

Докладніше >

КОНФЛІКТИ, СТРЕСИ ТА МАНІПУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ

І ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗГЛЯНУТО У ХОДІ СЕМІНАРУ

    Тематичний   короткостроковий   семінар “Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності”, який відбувся в Інституті 9 – 10 лютого 2016 року, традиційно викликає підвищену увагу та зацікавленість публічних службовців, оскільки подібні явища мають місце, як в управлінській, політичній діяльності, так і в особистому житті, впливаючи на поведінку людини, її працездатність, здоров’я та взаємовідносини.

 

 

Докладніше >

Підвищення кваліфікації

В Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар  "Стратегічне управління та проектний  менеджмент в органах влади"

     04-05 лютого 2016 року в Інституті під час тематичного короткострокового семінару “Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади” розглянуто технології і особливості стратегічного планування в державному і муніципальному управлінні та практичні питання з розробки проекту.

Докладніше >

Підвищення кваліфікації

ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ РЕФОРМ У СФЕРІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

БУЛИ ОБГОВОРЕНІ В ІНСТИТУТІ ПІД ЧАС СЕМІНАРУ

Враховуючи актуальність процесу здійснення реформи місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою держави, 02-03 лютого 2016 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар “Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування”.

 

Докладніше >

Підвищення кваліфікації

ІV-й ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

27 січня 2016 року в Інституті у рамках навчання проведено ІV Всеукраїнський круглий стіл, присвячений Дню Соборності України на тему: «Розвиток соборної України в умовах євроінтеграції» за участю вітчизняних експертів з питань державного управління, парламентаризму та політичного менеджменту, представників органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, недержавних громадських організацій.

 

Докладніше >

Підвищення кваліфікації

Вийшов в світ Інформаційний бюлетень  про навчання

державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування.

  Інформаційний бюлетень підтримує План-графік навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, Дніпропетровському, Львівському, Одеському та Харківському регіональних інститутах державного управління Національної академії державного управління при Президентові України на 2016 рік.

     Матеріали  Інформаційного  бюлетеня  підкреслюють  спрямованість навчання відповідно до першочергових пріоритетів та напрямків оборонного, соціально-економічного, організаційного, політико-правового розвитку держави.

   Інформаційний бюлетень спрямовано на  нову спільноту публічних службовців, які цікавляться сучасними новаціями та напрямками розвитку публічної служби, піклуються про рівень своєї компетенції та  користю для суспільства в цілому, Довідник стане чудовим джерелом інформації для широкої аудиторії, як керівників та працівників служб персоналу так і державним службовцям та посадовим особам які планують підвищувати свою кваліфікацію у 2016 році.

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ЗА ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ

  25 січня 2016 року в Інституті розпочалося двотижневе навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації для працівників сфери аграрно-промислового комплексу, охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки.

  Відкриваючи навчання, директор Інституту Валентина Гошовська підкреслила, що відповідно до нового Закону України «Про державну службу» Національна академія державного управління при Президентові України - вищий навчальний заклад з особливими умовами навчання, який здійснює науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки, перепідготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

Докладніше >

підвищення кваліфікації

В ІНСТИТУТІ ОБГОВОРЕНО ПЕРШОЧЕРГОВІ ПРІОРИТЕТИ РЕАЛІЗАЦІЇ

СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ“УКРАЇНА - 2020”

  Враховуючи актуальність та надзвичайну важливість проведення реформ в Україні задля впровадження європейських стандартів життя та виходу країни на провідні позиції у світі, 20-21 січня 2016 року в Інституті згідно з Планом-графіком навчання на 2016 рік відбувся тематичний короткостроковий семінар “Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми: Стратегія реформ - 2020”.

   Метою проведення семінару є підвищення когнітивного та функціонального компонентів професійної компетентності публічних службовців та їх здатності забезпечувати реалізацію стратегічних пріоритетів розвитку України в умовах євроінтеграції та світової глобалізації.

 

Докладніше >

підвищення кваліфікації

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
IMG_1461.JPG