Відкриття літньої школи

      11 липня 2016 року в Одеській області розпочала роботу всеукраїнська літня школа за участю європейських експертів «Підвищення ефективності діяльності центрів підвищення кваліфікації державних службовців у контексті реформи державного управління», яку проводить Національна академія державного управління при Президентові України спільно з Представництвом Фонду Ганса Зайделя.

Докладніше >

ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

      Питання планування, організації та керування ресурсами задля успішного досягнення цілей та завершення завдань в публічному управлінні було розглянуто 21-22 червня 2016 року в Інституті під час тематичного короткострокового семінару “Проектний менеджмент в діяльності органів влади”.

    Мета семінару: оволодіння знаннями про принципи і механізми проектного менеджменту, методологію управління проектами як дієвого інструментарію підвищення ефективності управлінських рішень; розширення професійних компетентностей та компетенцій щодо забезпечення оптимального управління фінансовими та людськими ресурсами, що дозволяє виконувати поставлені завдання швидше та з меншими витратами; використання сучасного проектного підходу до вирішення задач розвитку процесів управління на різних організаційних рівнях.

Докладніше >

Оцінка результатів та управління

   У рамках виконання міжнародного проекту “Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством” для міських голів в Інституті 16-17 червня 2016 року проведено сьомий із десяти заплланованих тематичний короткостроковий семінар “Оцінка результатів та управління” під модераторством професора, доктора Університету прикладного менеджменту м. Мангайм Федеративної Республіки Німеччини Уве Ханніга

Докладніше >

ПИТАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ
ІЗ УРАХУВАННЯМ ГЕНДЕРНОГО КОМПОНЕНТУ

    16-17 червня 2016 року в Інституті проведено тематичний короткостроковий семінар “Реалізація державної кадрової політики. Гендерний компонент державного управління”.

    Під час семінару докладно розглянуто питання кадрового менеджменту в умовах модернізації державної служби, нормативно-правового забезпечення реформування державної служби в контексті реалізації Угоди про асоціацію України з ЄС, формування та впровадження гендерної політики, морально-ціннісного потенціалу державного службовця, сучасних етичних викликів на державній службі, технологій ефективної комунікації, резонансного управлінського лідерства.

Докладніше >

ІІ-й Всеукраїнський круглий стіл до дня Конституції України “Конституційне забезпечення реалізації гуманістичних цінностей українських громадян”

     15 червня 2016 року в Інституті у рамках навчання проведено ІІ-й Всеукраїнський круглий стіл на тему: “Конституційне забезпечення реалізації гуманістичних цінностей українських громадян”, присвячений Дню Конституції України за участю вітчизняних експертів з питань державного управління, парламентаризму та політичного менеджменту, конституційного права, слухачів Інституту, науково-педагогічних працівників, аспірантів, здобувачів, докторантів кафедри парламентаризму та політичного менеджменту та магістрів спеціальності «Парламентаризм та парламентська діяльність» Національної академії.

Докладніше >

Аналіз формування, реалізації та оцінка ефективності
державної політики, підготовка аналітичних документів

     14-15 червня 2016 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар «Аналіз державної політики. Підготовка аналітичних документів» для керівних працівників органів публічної служби, який проведений під модераторством завідувача кафедри державної політики та суспільного розвитку Національної академії Валерія Тертички та доцента кафедри управління національним господарством та економічної політики Олександра Кілієвича.

Докладніше >

Зустріч Першого заступника Голови Верховної Ради України
Ірини Геращенко з головами районних державних адміністрацій

     9 червня 2016 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України відбулася зустріч Першого заступника Голови Верховної Ради України, народного депутата України Ірини Геращенко зі слухачами – головами районних державних адміністрацій, головами районних, сільських рад, депутатами місцевих рад, працівниками центральних органів виконавчої влади, Вищого адміністративного суду України, науково-педагогічними працівниками, аспірантами, докторантами кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії.

Докладніше >

Управління проектами та змінами

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів продовжується реалізація міжнародного проекту “Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством”, у рамках якого для міських голів 09-10 червня 2016 року проведено черговий тематичний короткостроковий семінар “Управління проектами та змінами” другого модулю “Стале управління”.

Докладніше >

ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

     07-08 червня 2016 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар “Моделі стратегічного партнерства України в умовах глобалізації”, програму якого розроблено з урахуванням результатів вивчення професійних потреб та пізнавальних інтересів керівних працівників органів державної влади і місцевого самоврядування з метою оволодіння інформацією про розширення співпраці України з міжнародними організаціями, використання досвіду з розвитку економіки та проведення реформ, розвитку основних складових когнітивного і функціонального компонентів, які забезпечують здатність реалізовувати стратегічні пріоритети розвитку України в умовах інтеграційних процесів та світової глобалізації.

Докладніше >

Тематична зустріч
“Основні напрями реалізації державної соціальної політики” першого заступника Міністра соціальної політики України Василя Шевченка

       У  рамках  навчання  голів  районних  державних адміністрацій 7 червня 2016 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії відбулась тематична зустріч “Основні напрями реалізації державної соціальної політики” за участю першого заступника Міністра соціальної політики України Василя Шевченка.

Докладніше >

РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

       B Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 06 червня 2016 року розпочалося навчання з підвищення кваліфікації за професійними програмами для голів районних державних адміністрацій (06-10 червня), керівників структурних підрозділів Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Державної інспекції ядерного регулювання України, Державної інспекції енергетичного нагляду України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій; працівників Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг; уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування І-ІV категорій посад органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади (06-17 червня).

Докладніше >

Управління процесом та якістю

         В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів продовжується реалізація міжнародного проекту “Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством”, у рамках якого для міських голів 02-03 червня 2016 року проведено черговий тематичний короткостроковий семінар “Управління процесом та якістю” другого модулю “Стале управління”.

         Модератором семінару став дипломований економіст, інженер,  доцент Університету прикладного менеджменту м. Мангайм Федеративної Республіки Німеччини Флоріан Весте.

Докладніше >

Засідання Координаційної ради Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів

         У рамках щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю “Державна служба та публічна політика: проблеми і перспективи розвитку” 27 травня 2016 року проведено засідання Координаційної ради Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів за участю представників органів влади, зокрема, Національного агентства України з питань державної служби, директорів центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій та інших зацікавлених осіб.

Докладніше >

ЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ У КОНТЕКСТІ ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ

         24-25 травня 2016 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар “Етичні засади державної служби. Оновлення влади” для керівників структурних підрозділів органів державної влади та місцевого самоврядування.

  Програму розроблено з урахуванням результатів моніторингу стану функціональної компетентності керівництва органів державної влади та місцевого самоврядування щодо протидії проявам корупції, їх професійних потреб та пізнавальних інтересів.

Докладніше >

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ОРГАНАМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ

     В Інституті 19-20 травня 2016 року відбувся тематичний короткостроковий семінар “Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг”, спрямований на підвищення рівня професійних компетенцій працівників органів влади з питань організації надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань на основі відкритості, прозорості та зрозумілості процедур, оперативності у вирішенні питань, забезпечення рівності прав всіх суб'єктів звернення.

 

Докладніше >

Коучинг та зв’язки

     В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії у рамках міжнародного проекту “Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством” 19-20 травня 2016 року проведено четвертий із запланованих 10-ти тематичних короткострокових семінарів “Коучинг та зв’язки” для міських голів.

Докладніше >

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА В УКРАЇНІ

     Враховуючи підвищення ролі громадянського суспільства в різних сферах діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема щодо впровадження реформ, 17-18 травня 2016 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар “Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з громадськістю”.

Докладніше >

ПОЧАТОК НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

     16 травня 2016 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії розпочалося навчання за професійними програмами з підвищення кваліфікації заступників голів, керуючих справами обласних, міських, районних рад, голів громад; працівників Апарату Верховної Ради України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України; керівників структурних підрозділів Міністерства фінансів України, Державної казначейської служби України, Державної фінансової інспекції України, Державної фіскальної служби України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Докладніше >

Тематичний короткостроковий семінар
“Міжкультурний менеджмент”

     12-13  травня  2016  року  в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено третій тематичний короткостроковий семінарів для міських голів та їх заступників “Міжкультурний менеджмент” у рамках міжнародного проекту “Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством”, який здійснюється Національною академією спільно з Університетом Прикладного             Менеджменту м. Мангайм Федеративної Республіки Німеччини.

 

Докладніше >

1/8
ПИТАННЯ БЮДЖЕТНОЇ ДЕЦЕТРАЛІЗАЦІЇ РОЗГЛЯДАЛИСЯ ПІД ЧАС СЕМІНАРУ 

     Механізми забезпечення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування в умовах бюджетної децентралізації, формування та виконання місцевих бюджетів розглянуто в Інституті 11 - 12 травня  2016  року  під  час  тематичного короткострокового семінару “Бюджетна децентралізація. Особливості формування і виконання місцевих бюджетів”.

Докладніше >

ПРОЙШОВ ДРУГИЙ СЕМІНАР ЗА ПРОГРАМОЮ

«Професіоналізація та стабілізація управління

українським  комунальним господарством»

     В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України пройшов другий семінар за програмою підвищення кваліфікації міських голів в рамках міжнародного проекту з проблематики управління містом, що реалізовуватиметься  спільно з Університетом Прикладного Менеджменту м. Мангайм Федеративної Республіки Німеччини. 

 

Докладніше >

1/7
ОСОБЛИВОСТІ ДІЛОВОГО МОВЛЕННЯ ТА ПУБЛІЧНІ КОМУНІКАЦІЇ

  26-27 квітня 2016 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар “Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації”.

  Семінар традиційно користується підвищеною увагою та проводиться з метою підвищення професійних компетентностей працівників публічної служби з питань культури ділового мовлення та особливостей публічних комунікацій.

Докладніше >

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ УКРАЇНИ

21-22 квітня 2016 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар “Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС” для працівників публічної служби з метою розвитку їх професійної та основних складових функціональної компетентностей з питань зовнішньої та внутрішньої євроінтеграційної політики України, розширення співпраці з ЄС, які забезпечують здатність аналізувати політику ЄС та розробляти пропозиції щодо реалізації заходів, спрямованих на впровадження в Україні європейських стандартів життя.

Докладніше >