В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

     31 жовтня 2016 року розпочалося навчання за професійними програмами з підвищення кваліфікації голів районних державних адміністрацій (початок навчання), заступників голів, керуючих справами обласних, міських, районних рад, голів громад (завершення навчання) (31 жовтня – 04 листопада); державних службовців категорій “А”, “Б” АпаратуВерховної Ради України, Центральної виборчої комісії України, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України (31 жовтня – 11 листопада).

САМОМЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА.
АЛГОРИТМ ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ

В Інституті 18-19 жовтня 2016 року проведено тематичний короткостроковий семінар “Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення”.

Мета семінару: системний розвиток і вдосконалення ефективності самоменеджменту керівників, послідовне й цілеспрямоване застосування дієвих засобів, методів, прийомів і технологій самореалізації і саморозвитку творчого потенціалу керівників, спрямованих на формування навичок самоорганізації в процесі управлінської діяльності з метою оптимального та змістовного використання власного та робочого часу для досягнення успіху.

Докладніше >

Вручення сертифікатів міським головам в рамках міжнародного проекту

     В заключний день перебування у Німеччині, працівники Національної академії, міські голови міст обласного значення та їх заступники відвідали Центр надання адміністративних послуг у м. Мангайм, де ознайомились із організаційною системою, структурою, принципами та завданнями Центру, новаціями й досягненнями у сфері надання адміністративних послуг, інформаційним та технологічним забезпеченняv веб-порталу Центру, обмінялись досвідом роботи.

     Особливу зацікавленість учасників проекту викликала цілодобова підтримка системи надання адміністративних послуг та практичні питання з управління по роботі з громадянами й рекомендації щодо її функціонування.

Докладніше >

ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

Підвищення кваліфікації реалізація угоди про асоціацію

     Для державних службовців категорій “А” і “Б” центральних органів виконавчої влади в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 12-13 жовтня 2016 року проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання і протидії корупції.

   Метою семінару є забезпечення належного рівня знань антикорупційного законодавства, дотримання вимог щодо доброчесної поведінки особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що сприятиме ефективній дії встановлених законодавством превентивних антикорупційних механізмів попередження корупції та створенню ефективної загальнодержавної системи запобігання та протидії корупції на основі нових засад формування та реалізації антикорупційної політики.

Докладніше >

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ УГОДИ

ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

Підвищення кваліфікації реалізація угоди про асоціацію

  В Інституті 11-12 жовтня 2016 року проведено тематичний короткостроковий семінар “Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”.

    Мета семінару: розширити знання щодо політичної та правової компетенцій з питань зовнішньої політики України, її місця у сучасному глобальному світі, розширення співпраці з ЄС, а також основних складових функціональної компетентності, які забезпечують здатність аналізувати політику ЄС та розробляти пропозиції щодо реалізації національних інтересів та заходів, спрямованих на впровадження в Україні європейських стандартів життя, зміцнення безпеки держави й позицій України у світовій системі міжнародних відносин, побудову соціально орієнтованої ринкової економіки, забезпечення гарантій верховенства права, дотримання прав людини, розвиток громадянського суспільства і демократії.

Докладніше >

Підвищення кваліфікації голів районних рад

Навчання міських голів міст обласного значення та їх заступників 

в місті Мангайм Федеративної Республіки Німеччини

     У рамках міжнародного проекту “Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством” 10 жовтня 2016 року розпочався тижневий робочий візит міських голів міст обласного значення та їх заступників в місті Мангайм Федеративної Республіки Німеччини за участю фахівців-експертів з питань управління містом.

Докладніше >

Підвищення кваліфікації голів районних рад
ІННОВАЦІЙНІ ІМІДЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ. МЕДІАОСВІТА

Питання розвитку інформаційного суспільства, створення ефективної системи комунікації між владою і суспільством, медіаосвіти й медіаграмотності, впровадження інноваційно-комунікаційних технологій в системі державної служби розглядались в Інституті 06-07 жовтня 2016 року під час тематичного короткострокового семінару “Інноваційні іміджеві технології. Медіаосвіта”.

Докладніше >

Підвищення кваліфікації голів районних рад
ЗАВЕРШИЛОСЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 
ГОЛІВ РАЙОННИХ РАД, ГОЛІВ ГРОМАД

    В Інституті 07 жовтня 2016 року завершилось підвищення кваліфікації голів районних рад, голів громад, спрямоване на розвиток їх професійної компетентності, що складає основу управлінської діяльності, а саме: політико-правової, економічної, соціально-комунікативної, професійно-фахової, інформаційної, психолого-управлінської.

Докладніше >

МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ  У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Підвищення кваліфікації менеджмент освітніх інновацій

В Інституті 04-05 жовтня 2016 року для державних службовців категорій “А” і “Б” центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування І-ІV категорій посад органів місцевого самоврядування проведено тематичний короткостроковий семінар “Менеджмент освітніх інновацій у системі підвищення кваліфікації. Нові стандарти викладання та оцінювання знань з англійської мови (CEFR)”.

Докладніше >

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ
З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
Підвищення кваліфікації початок нав

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 03 жовтня 2016 року розпочалося двотижневе навчання за професійними програмами з підвищення кваліфікації голів районних рад (03-07 жовтня), державних службовців категорій “А” і “Б” Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури України, Державної служби статистики України, Державного агентства України з питань кіно, Державної інспекції навчальних закладів України, Українського інституту національної пам’яті, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій.

Докладніше >

Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації
підвищення кваліфікації культура мовлення

    В Інституті 21-22 вересня 2016 року проведено тематичний короткостроковий семінар “Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації”, спрямований на оволодіння державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування системою знань і вмінь з питань культури ділового мовлення та особливостей публічних комунікацій.

Докладніше >

Етика співпраці між місцевими органами самоврядування
та представниками громадянського суспільства
Підвищення кваліфікації міських голів

     В Інституті у рамках міжнародного проекту “Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством” між Національною академією та Університетом Прикладного Менеджменту м. Мангайм Федеративної Республіки Німеччини 15-16 вересня 2016 року проведено 10-й тематичний короткостроковий семінар для міських голів міст обласного значення “Етика співпраці між місцевими органами самоврядування та представниками громадянського суспільства”.

Докладніше >

Психологічні основи ефективного управління

     В Інституті 15-16 вересня 2016 року для державних службовців категорій А, Б центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування І-ІV категорій посад органів місцевого самоврядування відбувся тематичний короткостроковий семінар “Психологічні основи ефективного управління”.

Докладніше >

ЛІДЕРСТВО В ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ ТА ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

     12-13 вересня 2016 року в Інституті проведено дев’ятий тематичний короткостроковий семінар “Лідерство в державній службі та економічній сфері” у рамках реалізації міжнародного проекту “Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством”.

     Розпочав роботу семінару професор, доктор Уве Гохмут (Університет Прикладного Менеджменту м. Мангайм Федеративної Республіки Німеччини) з викладу матеріалу на тему: “Вступ до Національної економічної теорії”.

Докладніше >

Кадровий менеджмент і кадрові технології в органах влади

   13-14 вересня 2016 року в Інституті проведено тематичний короткостроковий семінар “Кадровий менеджмент і кадрові технології в органах влади. Впровадження критерію обов’язкового знання англійської мови при прийомі на державну службу”.

    Мета семінару: оволодіння системою знань і вмінь з питань кадрового менеджменту та застосування кадрових технологій в органах державної влади і органах місцевого самоврядування для забезпечення ефективної управлінської діяльності, вимог щодо обов’язково знання англійської мови при прийомі на державну службу.

Докладніше >

В інституті розпочалося навчання з підвищення кваліфікації

     12 вересня 2016 року в Інституті розпочалося двотижневе навчання за професійними програмами з підвищення кваліфікації державних службовців категорій А, Б Міністерства охорони здоров’я України, Національного агентства України з питань державної служби, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками,

Державної архівної служби України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців категорій А, Б органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування І-ІV категорій посад органів місцевого самоврядування усіх рівнів, обраних на відповідні посади.

Докладніше >

Управління інноваціями та ресурсами

     У рамках міжнародного проекту “Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством” в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 08-09 вересня 2016 року проведено восьмий тематичний короткостроковий семінар “Управління інноваціями та ресурсами” для міських голів міст обласного значення та їх заступників.

Докладніше >

Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади

     В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 7-8 вересня 2016 року для державних службовців категорій А, Б центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування І-ІV категорій посад органів місцевого самоврядування відбувся тематичний короткостроковий семінар “Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади”.

Докладніше >

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now
IMG_7128.JPG