Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення

    У ході тематичного короткострокового семінару “Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення” 07-08 червня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів розглянуто основи та сутність самоменеджменту управлінця, спрямованого на підвищення управлінської діяльності, процесу саморозвитку особистості, професійного саморозвитку, ефективності саморозвитку менеджера та застосування нових інструментів і способів управління персоналом.

 Докладніше >

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

    06 червня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів розпочалося двотижневе навчання за професійними програмами: голів районних державних адміністрацій, заступників голів, керівників апаратів обласних та Київської міської державних адміністрацій; державних службовців 1-5 груп оплати праці Апарату Верховної Ради України, Міністерства енергетики та вугільної  промисловості  України,

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Державної інспекції ядерного регулювання України, Державної інспекції енергетичного нагляду України, відповідних структурних підрозділів інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування; уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців органів виконавчої влади, органів судової влади 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади.

Докладніше >

КОНФЛІКТИ, СТРЕСИ, МАНІПУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ І
ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 24 – 25 травня 2017 року відбувся тематичний короткостроковий семінар “Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності”, під час якого розглянуто психологічні механізми, методи й техніки виникнення конфліктів, їх подолання, розв’язання та вирішення; проблеми конфліктології управління та рекомендації щодо профілактики конфліктів, стресів; ознаки та психологічні особливості маніпулятивних технологій і протистояння маніпулятивному впливу.

Докладніше >

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ТА НАДАННЯ  АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 22-23 травня 2017 року проведено тематичний короткостроковий семінар “Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг”.

 Семінар спрямований на отримання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування необхідних знань для здійснення адміністративних процедур та забезпечення якості адміністративних послуг, налагодження співпраці між державним і недержавним секторами у сфері надання якісних послуг населенню.   

ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО В УКРАЇНІ. ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

     18-19 травня 2017 року в Інституті проведено тематичний короткостроковий семінар “Громадянське суспільство в Україні. Взаємодія органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади з громадськістю” для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

 

Докладніше >

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

     В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 16-17 травня 2017 року проведено тематичний короткостроковий семінар “Бюджетна децентралізація. Особливості формування і виконання місцевих бюджетів”.

       Під час семінару увага слухачів акцентувалася на розгляді особливостей запровадження бюджетної децентралізації на сучасному етапі, механізмів функціонування та наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та оптимізації видатків з державного бюджету України, шляхів збалансування системи міжбюджетних  відносин, питання   розмежування   доходів   і   видатків   між

державним та місцевими бюджетами, проблеми горизонтального фінансового вирівнювання, основних напрямів вирішення проблем бюджетної децентралізації в Україні з урахуванням світового досвіду та проблем оптимального перерозподілу повноважень й фінансових ресурсів між центральними та місцевими органами влади і самоврядування.

Докладніше >

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

    15 травня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочався черговий двотижневий цикл навчання за професійними програмами заступників голів районних рад, міських голів та голів громад, державних службовців 1-5 груп оплати праці Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного антикорупційного бюро України, Міністерства фінансів України, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Державної казначейської служби України, Державної аудиторської служби України, Державної фіскальної служби України, відповідних структурних підрозділів інших центральних органів виконавчої влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державного комітету телебачення і радіомовлення України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України.

Докладніше >

МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

    Проблеми та основні завдання інноваційного менеджменту освіти у системі підвищення кваліфікації, сутність, види і значення сучасних новітніх технологій в управлінні освітніми закладами в умовах інноваційного та інтеграційного розвитку держави, особливості реалізації та взаємодії традиційних й інноваційних підходів у змісті й формах підвищення кваліфікації публічних службовців, пріоритетні напрями модернізації системи підвищення кваліфікації розглянуто в Інституті 12-13 квітня 2017 року у ході тематичного короткострокового семінару “Менеджмент освітніх інновацій у системі підвищення кваліфікації”.

Докладніше >

Підвищення кваліфікації

ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ
УГОДИ ПРО АСОЦІАЦІЮ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄС

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 10-11 квітня 2017 року проведено тематичний короткостроковий семінар “Європейська інтеграція в умовах реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС”.

  Програма семінару орієнтована на розуміння державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування того, що європейська інтеграція є стратегічним вектором розвитку України та усвідомлення ними завдань щодо просування європейського вибору шляхом якісних перетворень у всіх сферах суспільного життя, і насамперед економічній та соціальній.

Докладніше >

Підвищення кваліфікації

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА
В УПРАВЛІННІ ТА ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ

  Питання сутності та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, їх ролі в процесі модернізації публічного управління в умовах інформаційного суспільства, впровадження та розвитку елементів системи електронного урядування, трансформації професійної діяльності й підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування в контексті розбудови інформаційного суспільства в Україні та проблеми, які виникають при використанні інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності органів      влади,     обговорювались      в

Підвищення кваліфікації

Інституті 06-07 квітня 2017 року під час тематичного короткострокового семінару “Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в управлінні та підвищенні кваліфікації”.

Докладніше >

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ФІНАНСІВ: ЗМІЦНЕННЯ МАТЕРІАЛЬНОЇ
ТА ФІНАНСОВОЇ ОСНОВИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

   04-05 квітня 2017 року в Інституті проведено тематичний короткостроковий семінар “Децентралізація фінансів: зміцнення матеріальної та фінансової основи місцевого самоврядування”.

 Програма семінару спрямована на отримання державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування знань про основні нормативні документи, які регламентують     реалізацію      політики 

Підвищення кваліфікації

фінансової децентралізації в Україні, нові підходи до зміцнення матеріальної й фінансової основи системи місцевого самоврядування та підвищення рівня самодостатності місцевих бюджетів, дієві й ефективні механізми формування та джерела наповнення місцевих бюджетів.

Докладніше >

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАВСЯ ЧЕРГОВИЙ ЦИКЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

      03 квітня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії розпочався черговий цикл навчання державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад відповідно до Плану-графіка навчання

      Відкрили навчання – президент Національної академії державного управління при Президентові України Василь Куйбіда та директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Валентина Гошовська.

Докладніше >

Підвищення кваліфікації

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

          13 березня 2017 року в Інституті розпочався черговий цикл підвищення кваліфікації за професійними програмами міських голів (міст обласного значення), голів громад (I етап навчання, 13-17 березня); державних службовців 1-5 груп оплати праці Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Міністерства інфраструктури України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Державної авіаційної служби України, Державної служби України з безпеки на транспорті, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державного агентства з питань електронного урядування України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій (13-24 березня).

Докладніше >

Підвищення кваліфікації

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

          В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 27-28 лютого 2017 року під час короткострокового семінару на тему: “Державно-приватне партнерство як механізм розвитку економіки” обговорено сучасний стан, особливості, проблемні питання та пріоритетні напрями використання механізму державно-приватного партнерства у реалізації інвестиційних проектів в Україні; основні заходи державної політики, спрямовані на практичне запровадження державно-приватного партнерства як дієвої й ефективної форми взаємодії держави та бізнесу з метою залучення приватних інвестиційних ресурсів для модернізації економіки держави, підвищення конкурентоздатності національної економіки на світовому ринку.

Докладніше >

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ РЕФОРМ В УКРАЇНІ

             В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів     22-23 лютого 2017 року проведено тематичний короткостроковий семінар “Антикризове управління в контексті реалізації реформ в Україні”.

    Семінар спрямований на отримання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування знань про сутність, технології та інструменти антикризового управління; джерела, функції та моделі ідентифікації ризиків; основні завдання та етапи процесу побудови системи управління ризиками; ключові ознаки системної кризи державного управління; механізми забезпечення суспільно-політичного розвитку України в кризових умовах; стратегічні напрями та пріоритети державної соціально-економічної політики.

Докладніше >

КЛАСТЕРНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

   Питання доцільності та можливості створення кластерної моделі організації економіки, спрямованої на відродження вітчизняного виробництва, підвищення ефективності інноваційного розвитку регіонів, досягнення високого рівня економічного розвитку та конкурентоспроможності підприємств на світових ринках обговорювались в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів під час проведення 20-21 лютого 2017 року тематичного короткострокового семінару “Кластерна модель розвитку економіки”.

Докладніше >

ПРЕЗЕНТОВАНО НОВИЙ ПІДРУЧНИК

“ПАРЛАМЕНТАРИЗМ”

   09 лютого, 2017 р. кафедра парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України ПРЕЗЕНТУВАЛА НОВИЙ ПІДРУЧНИК “ПАРЛАМЕНТАРИЗМ”, розроблений авторським колективом під керівництвом Валентини Гошовської, завідувача кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, доктора політичних наук, професора, народного депутата України кількох скликань, Заслуженого працівника освіти України, засновника вітчизняної Школи парламентаризму та президента ГО “Академія парламентаризму”.

     В обговоренні змісту підручника активну участь взяли чинні народні депутати України Костянтин Іщейкін (VIII скликання) та Анатолій Дирів (VIІ-VIII скликання), народні депутати України попередніх скликань Олександр Пухкал (ІІІ скликання) та Лілія Григорович (ІІ-VІ скликань), а також викладачі та слухачі кафедри.

Докладніше >

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

       15-16 лютого 2017 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар “Глобалізація та міжнародні стратегії економічного розвитку” для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

      Метою семінару є систематизація набутих й отримання нових знань про особливості глобалізаційних процесів в сучасному світі та нові моделі стратегічного партнерства України, національні стратегії економічного розвитку та міжнародне економічне позиціонування країн, особливості національних стратегій країн – лідерів, пріоритети та механізми формування геополітичної стратегії України, проблеми інтеграції України у світовий економічний простір, стратегічні напрями державної соціально-економічної політики та співпраці України з міжнародними організаціями.

Докладніше >

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

     13 лютого 2017 року в Інституті розпочалось підвищення кваліфікації голів районних державних адміністрацій; заступників голів, керівників апаратів обласних державних адміністрацій (13-17 лютого); державних службовців 1-5 груп оплати праці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України, Державної служби інтелектуальної власності України, Державного агентства резерву України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій та уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади (13-24 лютого).

Докладніше >

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ. ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

      В Інституті 30-31 січня 2017 року відбувся тематичний короткостроковий семінар “Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів”.

  Семінар організовано з метою отримання знань й умінь щодо формування та забезпечення реалізації державної політики в паливно-енергетичному комплексі, існуючих законодавчих та інституціональних механізмів, що регулюють відносини у сфері енергетичної безпеки держави, енергоефективності та енергозбереження з урахуванням євроінтеграційних прагнень й приведення їх у відповідність викликам сьогодення.

Докладніше >

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КРУГЛИЙ СТІЛ ДО ДНЯ СОБОРНОСТІ УКРАЇНИ

      31 січня 2017 року в Інституті у рамках підвищення кваліфікації державних службовців проведено Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Консолідоване суспільство: виклики, прогнози, переваги», присвячений Дню Соборності України, за участю вітчизняних експертів з питань державного управління, парламентаризму та політичного менеджменту.

Докладніше >

НАПИСАННЯ ПРОЕКТІВ ТА ГРАНТІВ. УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

      25-26 січня 2017 року в Інституті під час тематичного короткострокового семінару “Написання проектів та грантів. Управління проектами” розглянуто технології й особливості розроблення та управління проектами, інструменти проектного менеджменту, основні складові управління проектами (планування проекту, економічне обґрунтування проектів, сутність та інструментарій оцінки, управління ризиками в проекті, контролю та ресурсного забезпечення, ідентифікація проблеми, встановлення зацікавлених осіб проекту, планування та управління реалізацією проекту, особливості планування проектного бюджету, управління комунікаціями в проекті, побудова та функціонування проектної команди).

Докладніше >

РОЗПОЧАВСЯ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦИКЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

      23 січня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії розпочався новий цикл навчання відповідно до Плану-графіка навчання державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад на 2017 рік, погодженого Секретаріатом Кабінету Міністрів України, Адміністрацією Президента України та Національним агентством України з питань державної служби.

Докладніше >

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

    23-24 січня 2017 року в Інституті проведено тематичний короткостроковий семінар “Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування” для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

Докладніше >

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now