В ІНСТИТУТІ ПРОЙШЛИ КОРОТКОСТРОКОВІ СЕМІНАРИ

    06-07 грудня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів пройшли тематичні  короткострокові семінари.

  В ході семінару “Організація контролю та виконавська дисципліна”, учасники обговорили базові питання щодо організації контролю, форм та методів його здійснення у сучасному державному управлінні; удосконалення організації контролю як невід’ємної складової процесу прийняття й реалізації управлінських рішень; застосування механізмів забезпечення службової дисципліни публічних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; ознайомлення із зарубіжним досвідом, здійснення контролю в органах виконавчої влади та вивчення ознак інституту контролю.

Докладніше >

ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

   04-05 грудня 2017 року для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування в Інституті проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання і протидії корупції.

      Тема семінару є надзвичайно актуальною і спрямована на ефективне й систематичне оновлення знань і умінь публічних службовців з питань запобігання, виявлення та протидії корупції; практичних аспектів реалізації норм законів вітчизняного законодавства; встановлення рівня відповідності його міжнародним стандартам та організації контролю посадових осіб з боку громадянського суспільства.

Докладніше >

Безпекова політика України на сучасному етапі: виклики та пріоритети

   У ході тематичного короткострокового семінару “Пріоритетні напрями безпекової політики України. Розвиток конструктивного партнерства з НАТО” 30 листопада - 01 грудня 2017 року в Інституті розглянуто основні напрямки зовнішньої політики України, збереження політичного і економічного суверенітету країни в умовах гібридної війни, зміцнення обороноздатності  нашої держави та демократичних інститутів, оновлення доктрини військової та національної безпеки, шляхи стратегічного партнерства України з іноземними державами, включення України до євроатлантичної системи безпеки.

Докладніше >

                   Державна політика в соціогуманітарній сфері

       28-29 листопада 2017 року в Інституті для керівників та спеціалістів центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування проведено тематичний короткостроковий семінар “Загальнонаціональні пріоритети та регіональні особливості соціогуманітарного розвитку в контексті євроінтеграційних процесів. Вимушена міграція в Україні”.

      Упродовж дводенного семінару відомі науковці та фахівці-практики розглянули питання щодо внесення змін у нормативних документах з цієї проблематики, обговорили результати соціологічних досліджень та шляхи вирішення актуальних проблем на загальнодержавному та місцевому рівнях

Докладніше >

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

   27 листопада 2017 року в Інституті розпочався черговий цикл підвищення кваліфікації за професійними програмами.  Відкриваючи навчання, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Валентина Гошовська, звернулась до присутніх, акцентувавши їх увагу на тому, що надзвичайно важливим є забезпечення реформи державного управління та державної служби, оскільки це системно впливає на всю структуру управління в країні, здатність надавати послуги, а також формувати відносини з громадянами. Торкнулась основних засад Концепції реформування системи професійного навчання державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад, презентованої в рамках Стратегії реформування державного управління на 2016 - 2020 роки.

Докладніше >

​Культура мовлення публічного управлінця

   14-15 листопада 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів відбувся тематичний короткостроковий семінар на тему “Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації ”.

    Мета  заходу:  формування  та  удосконалення  умінь  ділового  спілкування,  рівня комунікативної компетентності у професійній діяльності публічних управлінців; ознайомлення з моделями та стилем ділового спілкування; основними принципами культури мови та основ мовленнєвого етикету у державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Докладніше >

ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

      14-15 листопада 2017 року в Інституті пройшов тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції, присвячений аналізу законодавства щодо запобігання і протидії корупції в органах публічного управління; реалізації національної антикорупційної стратегії; прозорості кар’єрного росту державного службовця.

Докладніше >

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

   У ході тематичного короткострокового семінару “Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності”, який відбувся 08-09 листопада 2017 року розглянуто напрями та проблеми збалансування державного управління і політичного лідерства.

Докладніше >

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

     08-09 листопада 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

  У тематичних дискусіях державної політики у сфері запобігання корупції лектори акцентували увагу слухачів на актуальних завданнях національної антикорупційної стратегії; її інституційному забезпеченні; антикорупційних аспектах дисциплінарної відповідальності державних службовців та реалізації гендерної політики.

Докладніше >

НОВАЦІЇ В АНТИКОРУПЦІЙНОМУ ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ

   01-02 листопада 2017 року в Інституті проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

Семінар організовано з метою ознайомлення державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з теоретико-правовим аналізом положень міжнародно-правових актів, що регулюють питання запобігання корупції, вітчизняного антикорупційного законодавства, встановлення рівня відповідності міжнародним стандартам і вироблення шляхів забезпечення ефективності його регулювання в Україні.

Докладніше >

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

30 жовтня 2017 року в Інституті розпочався черговий цикл підвищення кваліфікації за професійними програмами:

  • голів районних державних адміністрацій (II етап навчання, 30 жовтня- 03 листопада);

  • державних службовців 1-5 груп оплати праці Апарату Верховної Ради України, Центральної виборчої комісії України, Національного антикорупційного бюро України, Антимонопольного комітету України,   інших  регуляторних     органів виконавчої влади, що здійснюють контролюючі функції, Фонду державного майна України, інших органів, що здійснюють управління об’єктами державної власності (30жовтня -10 листопада).

       Відкрила навчання директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Валентина Гошовська. У своєму виступі очільниця закладу окреслила пріоритети та стратегією розвитку Національної академії спрямовані на надання якісних наукових, експертно-аналітичних та освітніх послуг у системі підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації публічних службовців, cпроможних професійно формувати та реалізовувати публічну політику, відповідально виконувати посадові обов’язки, бути конкурентоспроможними на ринку праці.

Докладніше >

ОСОБЛИВОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО ПАРТНЕРСТВА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 18-19 жовтня 2017 року проведено тематичний короткостроковий семінар “Моделі стратегічного партнерства України в умовах глобалізації”, метою якого стало ознайомлення слухачів з особливостями становлення і тенденціями розвитку стратегічного партнерства в Україні; основними засадами і парадигмами поведінки національних держав у глобальному середовищі; визначенням України свого місця у глобальному просторі.

Докладніше >

ЗАПОБІГАННЯ  КОРУПЦІЇ  НА  ДЕРЖАВНІЙ  СЛУЖБІ

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

    В період з 18 по 19 жовтня 2017 року, за окремою угодою, в Інституті проходив тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції. Упродовж навчання слухачі взяли участь у тематичних дискусіях, практичних заняттях, вирішенні ситуативних управлінських завдань, які проводились відповідно до практико-орієнтованих програм, розроблених Інститутом.

Докладніше >

В  ІНСТИТУТІ  РОЗПОЧАЛОСЬ  ПІДВИЩЕННЯ  КВАЛІФІКАЦІЇ

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочалось навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації  державних службовців 1-5 груп оплати праці та посадових осіб І-ІV категорій посад.

Докладніше >

ВИБІР ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ПОВЕДІНКИ У СТРЕСОВІЙ СИТУАЦІЇ

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

    19-20 вересня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено тематичний короткостроковий семінар “Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності”.

          Програма навчання учасників семінару підготовлена і спрямована на розвиток компетентності державних службовців, забезпечення їх здатності аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності, обирати ефективну стратегію поведінки у конфліктних ситуаціях, організовувати дієві комунікації у колективі, обирати механізми протидії маніпулюванню, а також застосовувати різні техніки подолання стресу.

Докладніше >

БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ЯК КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМОК РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

  19-20 вересня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

   У період роботи семінару учасників ознайомили з основними завданнями антикорупційної реформи, механізмами протидії корупційним явищам і факторам, організації контролю з боку громадянського суспільства за діяльністю центральних та місцевих органів виконавчої влади, результатами аналізу соціологічного дослідження щодо рівня корупції та сприйняття її в Україні.

Докладніше >

ПСИХОЛОГІЧНА СКЛАДОВА ОСОБИСТОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІНЦЯ

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 14-15 вересня 2017 року відбувся тематичний короткостроковий семінар “Психологічні основи ефективного управління ” .

      Семінар організовано з метою ознайомлення учасників з психологічними  складовими особистості управлінця; вимогами і особливостями діяльності державних службовців і посадових осіб  місцевого самоврядування в умовах реформування державного управління та адміністрування; техніками та інструментами комунікації у діловій сфері; видами, факторами та методами  мотивації  ефективної роботи управлінських кадрів.

Докладніше >

ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЯ  КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

  14-15 вересня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

     Мета заходу: аналіз реального стану корупції в Україні, проблем та причин прояву корупції в органах влади; визначення розвитку механізмів протидії корупційним явищам та факторам, які  сприяють  антикорупційної діяльності держави.

   Під час семінару увагу слухачів було зосереджено на ключових аспектах даної проблематики.

Докладніше >

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

Кадровий менеджмент і кадрові технології в органах влади

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

    12-13 вересня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено тематичний короткостроковий семінар “Кадровий менеджмент і кадрові технології в органах влади. Впровадження критерію обов’язкового знання англійської мови при прийомі на державну службу”.

       Метою заходу стало ознайомлення учасників тематичного семінару з кадровими технологіями як засобу реалізації кадрової політики; сучасними механізмами, стандартами і процедурами управління персоналом в органах державної влади в процесі реформування державної служби України; вимогами щодо знання англійської мови, як однієї з умов для номінування на державну службу.

Докладніше >

ІНСТИТУТ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  РОЗПОЧАВ НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЦИКЛ

11 вересня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії розпочався новий цикл навчання державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування за професійними програмами та програмами тематичних короткострокових семінарів.

реформування державного управління та децентралізації влади на основі європейських принципів; на потребу ефективної державної кадрової політики, спрямованої на залучення на державну службу висококваліфікованих фахівців, створення належних умов для реалізації ними свого професійного потенціалу та лідерських якостей.

Докладніше >

 Відкриваючи навчання, директор Інституту Валентина Гошовська акцентувала увагу слухачів на відповідальності, яку покладає суспільство на органи державної влади у ході 

короткостроковий тематичний семінар

“Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування”

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

     У період 06-07 вересня 2017 року в Інституті відбувся короткостроковий тематичний семінар “Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування”.

    Базовими питаннями семінару були: Закон України “Про державну службу”, який дав старт реформі системи державної служби; нова модель державної служби; сучасні тенденції управлінської діяльності.

    У ході тематичного семінару значна увага слухачів була акцентована на запровадженні компетентнісної моделі управління людськими ресурсами, новими підходами до кадрового забезпечення в органах державної влади.

Докладніше >

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів розпочав новий 2017-2018 навчальний рік тематичними короткостроковими семінарами.

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

           06-07 вересня 2017 року в Інституті проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання і протидії корупції.

Мета семінару: ознайомлення слухачів з новаціями в законодавстві України щодо боротьби з корупцією;

вивчення міжнародних стандартів антикорупційного законодавства та його використання державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування в роботі.

Докладніше >

Вітання з нагоди перемоги у відборі до програми
«Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера «Good Governance»

    Вітаємо заступника начальника відділу організаційного забезпечення та моніторингу Центру підвищення кваліфікації та професійної спеціалізації вищого корпусу публічних службовців Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, аспіранта кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України – Ірину Поліщук з обранням до 20 учасників програми «Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера «Good Governance»: підвищення кваліфікації у сфері публічного управління Фонду Роберта Боша у співпраці з Німецьким товариством зовнішньої політики (DGAP).

    Програма спрямована на підвищення рівня кваліфікації нової генерації управлінців із 9 країн (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Росії, Сербії, Туреччини та України) з метою розвитку і посилення стандартів  належного  врядування  (Good Governance) у сфері публічного управління Фонду Роберта Боша у співпраці з Німецьким товариством зовнішньої політики (DGAP).

Програма спрямована на підвищення рівня кваліфікації нової генерації управлінців із 9 країн (Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови, Росії, Сербії, Туреччини та України) з метою розвитку і посилення стандартів належного врядування (Good Governance) у публічному секторі та розрахована на представників керівних кадрів з досвідом роботи, що працюють у публічних службах, урядових установах, неурядових організаціях та бізнес-секторі.

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

      Бажаємо Ірині Поліщук достойно представити Україну та Національну академію при встановленні контактів з авторитетними експертами у галузі суспільних відносин, управління, політики з Німеччини та Євросоюзу; підвищити кваліфікацію з питань модернізації управління й належного врядування та отримати відповідний сертифікат; розвинути управлінські компетенції та знання у проектному менеджменті; ознайомитися з робою німецьких інституцій, які функціонують в аналогічній до вітчизняної установи сфері; стати частиною міжнародної мережі молодих управлінців у Європі.

З повагою

Колектив Інституту

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now