В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

19 березня 2018 року в Інституті розпочалось навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації для:

  • міських голів, заступників міських голів (міст обласного значення), голів, заступників голів об’єднаних територіальних громад (I етап навчання)  (19 - 23 березня);

  • державних службовців 1-5 груп оплати праці: - Міністерства інфраструктури України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державної служби України з безпеки на транспорті, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та інших органів влади, діяльність яких здійснюється у сфері розвитку інфраструктури;

  • Державного агентства з питань електронного урядування України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та інших органів влади, діяльність яких здійснюється у сфері забезпечення впровадження електронного урядування (19 - 30 березня).

Докладніше >

МУНІЦИПАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЬКИЙ РОЗВИТОК:

ОБМІН ДОСВІДОМ, КРАЩІ ПРАКТИКИ

В Інституті з 6 по 9 лютого 2018 року проходив другий етап міжнародного проекту «Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством-ІІ» (далі – Проект), який є дієвим продовженням намірів, підписаних між Національною академією державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) та Університетом прикладного менеджменту м. Мангайм, Німеччина.

Докладніше >

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

     В Інституті з 28 лютого по 01 березня 2018 року проходив короткостроковий семінар на тему:“Державно-приватне партнерство як механізм розвитку економіки”.

  Програма семінару розроблена на основі практико-орієнтованих підходів та з урахуванням вимог суспільства до сучасного управління державою, професійної діяльності та індивідуальних потреб слухачів, дотримуючись європейських стандартів.

     Під   час   семінару   обговорено   шляхи  реалізації державної політики, спрямованих на прискорення практичного запровадження основних  реформ державно-приватного партнерства з метою залучення інвестиційних ресурсів для модернізації економіки держави; висвітлено особливості та системні проблеми застосування механізму державно-приватного партнерства; окреслено пріоритетні напрями використання механізму державно-приватного партнерства в контексті модернізації економічного розвитку країни.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

    У рамках реалізації  Меморандуму про співробітництво між Національною академією державного управління при Президентові України та Федерацією професійних спілок України з 27 по 28 лютого 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проведено тематичний короткостроковий семінар на тему “Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми “Стратегія реформ – 2020”.

 У вступному слові президент Національної академії Василь Куйбіда акцентував увагу учасників заходу на

тому, що професійний розвиток, як профспілкових лідерів, так і державних службовців, має бути безперервним, свідомим, цілеспрямованим процесом особистісного та професійного зростання, базуватися на інтеграції знань, умінь і навичок. Василь Куйбіда запропонував профспілковим керівникам створити на базі Національної академії дискусійну платформу для ведення конструктивного діалогу, поглиблення  подальшої співпраці, обговорення перспектив та вироблення спільних пропозицій щодо проведення політики реформ, які мають реалізовувати наші державотворці.

    Голова ФПУ Григорій Осовий зазначив, що програма семінару розроблена з урахуванням потреб і пропозицій для вищого керівного ешелону профспілок та є пілотним проектом, який матиме продовження для фахівців з різних напрямів профспілкової роботи.

Докладніше >

РОЛЬ АНТИКРИЗОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ: СУТНІСТЬ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ

26 та 27 лютого 2018 року для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад Інститутом організовано семінар на тему:“Антикризове управління в констексті реалізації реформ в Україні”.

Учасники семінару долучились до обговорення основних напрямів і пріоритетів антикризової економічної політики держави; сутності та особливостей антикризового управління у публічному секторі України; механізмів забезпечення та ефективності антикризової політики в умовах змін.

Стратегічне партнерство як інструмент зовнішньої політики

   22-23 лютого 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів пройшов тематичний короткостроковий семінар для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад на тему “Стратегічне партнерство як інструмент зовнішньої політики”.

У ході семінару увага слухачів була зосереджена на розкритті проблем становлення, закономірностей розвитку та перспектив стратегічного партнерства при практичній реалізації зовнішньої політики України; особливостей міждержавного співробітництва; основних моделей, інструментів та механізмів побудови транспарентної системи відносин стратегічного партнерства; євроінтеграційної політики згуртування в сучасних умовах.

РЕГІОНАЛЬНА ПІДТРИМКА ОРГАНІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ: НАЙКРАЩА ПРАКТИКА ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ

   В останні роки зростає зацікавленість споживачів у здоровому та повноцінному харчуванні разом із безпосереднім внеском в збереження природного довкілля, що є одним із стратегічних напрямів розвитку сільського господарства в більшості європейських країн. 

Розвиток органічного сектору агропромислового комплексу та харчової промисловості потребує підтримки як на рівні держави, так і на місцевому рівні. Прикладом цього є прийняття регіональних програм розвитку, де органічне виробництво виділяється окремим розділом.

       З урахуванням важливості донесення кращих європейських та вітчизняних практик запровадження підтримки органіку до регіональних представників влади 21 лютого 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України спільно з Федерацією органічного руху України, за підтримки Міністерства аграрної політики та продовольства України, Проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Підтримка аграрного і сільського розвитку» проведено науково-практичну конференцію (круглий стіл) "Регіональна підтримка органічного виробництва в Україні: найкраща практика та рекомендації".

Докладніше >

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ 

   20-21 лютого 2018 року в Інституті пройшов короткостроковий семінар на тему: “Глобалізація та міжнародні стратегії економічного розвитку”.

Мета семінару – систематизація набутих й отримання нових знань щодо особливостей глобалізаційних процесів у сучасному світі та національних            стратегій

​країн-лідерів; пріоритетів та механізмів формування геополітичної стратегії України; вирішення проблем інтеграції України у світовий економічний простір; стратегічних напрямів державної соціально-економічної політики та співпраці України з міжнародними організаціями.

Докладніше >

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

19 лютого 2018 року в Інституті розпочалось навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації для:

  • керівників місцевих державних адміністрацій та керівників самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (I етап навчання);

  • державних службовців 1-5 груп оплати праці Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України, Державного агентства резерву України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України та інших органів влади, діяльність яких здійснюється у сфері реалізації економічної політики;

  • уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців органів виконавчої влади 1-5 груп оплати праці, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади.

До головних пріоритетів навчання віднесено формування знань і навичок, які становлять основу професійної компетентності державних службовців та забезпечують здатність здійснення ефективного управління в умовах змін та реформ, виконання завдань на місцевому та галузевому рівнях.

Докладніше >

ПРОГРАМА “СТРАТЕГІЯ РЕФОРМ – 2020”  - ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

В Інституті 30-31 січня 2018 року проходив тематичний короткостроковий семінар “Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми “Стратегія реформ – 2020”, зміст навчання якого спрямований на ознайомлення слухачів з показниками реалізації першочергових завдань

Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” (далі – Стратегія); стримуючими факторами, зазначеними в положеннях експертного висновку системи моніторингу та оцінки реалізації Стратегії; популяризації України у світі, а також просування інтересів держави у світовому інформаційному просторі.

Докладніше >

ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА У СФЕРІ
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

         29-30 січня 2018 року в Інституті пройшов тематичний короткостроковий семінар “Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів”.

   У ході  семінару  розглянуто питання законодавчо-нормативної бази з проблем енергозбереження та покращення енергоефективності в Україні; стану енергоспоживання та необхідності енергозбереження; визначення основних проблем у галузі енергетики та шляхів підвищення енергозбереження і енергоефективності     в      України;

готовності до подальшого реформування енергетичної сфери та здійснення скоординованих дій із забезпечення більшої узгодженості енергетичної політики між Україною та державами-членами ЄС; побудови системи енергоменеджменту.

Докладніше >

СУЧАСНІ  МЕТОДИ  УПРАВЛІННЯ  ПРОЕКТАМИ

    25-26 січня 2018 року в Інституті в ході проведення тематичного короткострокового семінару “Написання проектів та грантів. Управління проектами” учасники якого ознайомились з сутністю, значенням та етапами підготовки проектів і грантів, процесами управління ними; характеристиками факторів, що впливають на вибір проектів та грантів; методичними підходами до формування проектної команди, оцінюванням ефективності її роботи; управлінням проектами як системою управління в Україні.

Докладніше >

УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВА: ПРОБЛЕМИ СОБОРНОСТІ І СОЛІДАРНОСТІ

25 січня 2018 року слухачі Інституту державні службовці, діяльність яких здійснюється у сфері агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки держави, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, екологічної безпеки взяли участь у проведенні VII Всеукраїнського круглого столу за участю українських експертів із питань державного управління, парламентаризму   та   політичного

менеджменту на тему: “Виклики консолідації нації в новітній ідеології вітчизняного парламентаризму” з нагоди відзначення Дня Соборності України в Національній академії.

Докладніше >

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

     Мета семінару: засвоєння знань щодо основних завдань реформи місцевого самоврядування та територіальної організації – децентралізації влади в Україні; вибору моделі децентралізації влади; управління і координації процесом реформ в Україні на центральному рівні; використання можливостей які відкриває децентралізація влади та формування навичок її використання.

Докладніше >

     23-24 січня 2018 року в Інституті для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад відбувся тематичний короткостроковий семінар “Децентралізація влади в Україні та реформування місцевого самоврядування”.

 

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

   22 січня 2018 року в Інституті розпочалось навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації для державних службовців міністерств аграрної політики та продовольства, екології та природних ресурсів України; Державних агентств України - з управління зоною відчуження, водних і лісових ресурсів, рибного господарства; Державної екологічної інспекції України, відповідних структурних      підрозділів      обласних
та        Київської      міської    державних

адміністрацій та інших органів влади, діяльність яких здійснюється у сфері агропромислового комплексу та забезпечення продовольчої безпеки держави, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, екологічної безпеки.

Докладніше >

СУЧАСНІ ВИКЛИКИ 

СИСТЕМИ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ УКРАЇНИ

     В рамках VI міжнародної  науково - практичної конференції “Розумовські зустрічі” у м. Чернігові 14 грудня 2017 року відбулось засідання Координаційної ради НАДУ при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації на тему “Сучасні виклики системи публічного управління України у контексті  забезпечення    якості

підвищення кваліфікації керівних кадрів”, участь у якому взяли керівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ (далі – Інститут),  обласних центрів перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій (далі - ЦППК).

Докладніше >

«Професіоналізація та стабілізація управління

українським комунальним господарством-ІІ»

     В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 12 грудня 2017 року розпочав роботу другий етап міжнародного проекту «Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством-ІІ»

Докладніше >

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now