ФОРМУВАННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ

СЕРЕД ВІТЧИЗНЯНИХ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

  Навчальна програма тематичного короткострокового семінару з питань запобігання корупції, який проходить 13 червня 2018 року в Інституті, побудована задля оволодіння учасниками заходу новими компетенціями та навичками прискореного зростання обсягу знань.

    Застосування різних форм освітнього процесу щодо реалізації навчальної програми передбачає змістовне її наповнення, ознайомлення слухачів з теоретичним матеріалом і виконання ситуаційних завдань, що дозволить учасникам заходу отримати практичні інструменти для ефективного запобігання корупції у професійній діяльності та започаткувати основу для формування антикорупційної культури серед вітчизняних державних службовців.

НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КЕРІВНИКІВ АПАРАТІВ МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВЛАДИ

 

              З 11 червня по 15 червня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проходить навчання керівників апаратів місцевих державних адміністрацій та керівників самостійних   структурних  підрозділів  місцевих  державних  адміністрацій   (IІI етап навчання) за професійною програмою підвищення кваліфікації.

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ ТА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В УКРАЇНІ

 

         Сутність, механізми формування і реалізації кадрової політики в державному управлінні; професійна підготовка кадрів для державної служби в органах влади; підвищення рівня обізнаності публічних службовців з питань реалізації державної кадрової та гендерної політики в Україні; напрями впровадження законодавчих механізмів рівноправної участі жінок та чоловіків у виборчому процесі на національному та місцевому рівнях; питання забезпечення підготовки конкуренто-спроможних кадрів, здатних до креативного мислення, прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях та застосування інноваційних підходів у роботі розглядаються під час проведення тематичних дискусій короткострокового семінару “Реалізація державної кадрової політики. Сучасні тенденції щодо забезпечення гендерної рівності в Україні”, який проходить 11-12 червня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів.

АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ ТА ПІДГОТОВКА АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

 

    Основні підходи до аналізу політики та підготовки аналітичних документів розглянуто в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 07-08 червня 2018 року під час проведення тематичного короткострокового семінару.

       Програма семінару спрямована на опанування знань державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування з типології аналітичної діяльності та унормування процедур аналізу політики і демократичного врядування в Україні та ЄС; особливостей технологій аналітичної діяльності, моніторингу та обробки інформації в державному управлінні; здобуття навичок щодо створення номенклатури аналітичних продуктів і послуг з актуальних соціальних, економічних, фінансових та освітніх питань розвитку територій.

ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ І

ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

          7 червня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів для державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, національних комісій, місцевих органів влади, органів судової влади, а також посадових осіб місцевого самоврядування проходить одноденний тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

        Метою семінару є формування у слухачів теоретичних і практичних знань щодо феномену корупції як економічного, політичного, правового та культурного явища; його природи, соціальної бази виникнення та поширення; створення дієвих механізмів запобігання та протидії корупції серед  публічних службовців як умови формування соціально орієнтованої правової держави і громадянського суспільства.

ОСОБИСТІСНЕ САМОУПРАВЛІННЯ ТА САМОМЕНЕДЖМЕНТ ДЕРЖАВНОГО СЛУЖБОВЦЯ

 

          В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 05-06 червня 2018 року проходить тематичний короткостроковий семінар “Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення”.

       Семінар спрямований на отримання державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування необхідних знань щодо основних засад самоменеджменту керівника на державній службі; організації самоменеджменту як феномену самоорганізації людського фактора в системі “людина - влада - людина”; завдань управлінської еліти в контексті розвитку лідерства в муніципальному управлінні, формування у державних службовців лідерських компетенцій; застосування технологій світового досвіду у сфері державного та муніципального управління.

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ ВОЛОНТЕРІВ

 РАДИ ВОЛОНТЕРІВ МІНІСТЕРСТВА ОБОРОНИ УКРАЇНИ

         04 червня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів за ініціативою Ради волонтерів Міністерства оборони України, ГО «Центр розвитку лідерства» та підтримки Національної академії державного управління при Президентові України розпочалось короткотермінове навчання волонтерів Ради волонтерів Міністерства оборони України за напрямом “Публічне управління та адміністрування”.

      У відкритті заходу взяли участь президент Національної академії державного управління при Президентові України Василь Куйбіда, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Валентина Гошовська, Голова Ради ветеранів Міністерства оборони України Олексій Грідін та директор громадської організації “Центр розвитку лідерства” Антоніна Бондаренко.

Докладніше

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

          04 червня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів розпочалось навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації для:

  • керівників місцевих державних адміністрацій та керівників самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій    (IІI етап навчання)
    (11 – 15 червня);

  • державних службовців 1-5 груп  оплати праці Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Державної інспекції ядерного регулювання України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій та інших органів влади, діяльність яких пов’язана з розвитком паливно-енергетичного комплексу (04 – 15 червня);

  • уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців органів виконавчої влади 1-5 груп оплати праці, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади (04 – 15 червня).

Роль навчальних закладів системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації у професіоналізації публічної служби в контексті

сучасних викликів та реформ

           25 травня 2018 року у Національній академії державного управління при Президентові України у рамках роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку», присвяченої 100-річчю державної служби в Україні, відбулося чергове засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії з координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації на тему: «Особливості запровадження ресурсно-мережевої моделі у професійному розвитку публічних службовців»

Докладніше

КОНФЛІКТИ, СТРЕСИ, МАНІПУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ І
ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

        23 - 24 травня 2018 в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад відбувся короткостроковий семінар на тему “Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності”.

          В ході семінару розглянуто психологічні механізми, методи й техніки виникнення конфліктів, їх подолання, розв’язання та вирішення; проблеми конфліктології управління та рекомендації щодо профілактики конфліктів і стресів; ознаки та психологічні особливості маніпулятивних технологій і протистояння маніпулятивному впливу; адаптація новопризначених публічних службовців до нового колективу, умов праці і міжособистісних взаємин; сприяння охороні ментального здоров’я публічних службовців; готовність до подолання професійних перешкод та внутрішніх криз, збереження емоційної рівноваги.

ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

             В  Інституті   підвищення   кваліфікації   керівних   кадрів   23 травня 2018 року для державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, національних комісій, місцевих органів влади, органів судової влади, а також посадових осіб місцевого самоврядування відбувся одноденний тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

            Ціль заходу - засвоєння сучасних теоретичних і практичних знань, умінь щодо основних положень змін в антикорупційному законодавстві; окреслення шляхів реалізації антикорупційної політики в Україні; формування доброчесності в системі державного управління; набуття навичок, які сприятимуть запобіганню проявів корупційних дій в органах публічної влади.

 

 

           21 травня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних   кадрів   розпочато   навчання  державних службовців  1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад за програмою тематичного короткострокового семінару “Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг”.

           Семінар організовано з метою ознайомлення публічних службовців з чинними стандартами надання адміністративних послуг населенню України різних рівнів як елементу нової культури у сфері публічного управління; факторами, які сприятимуть вивченню потреб громадян у послугах, спрощенню процедури та підвищенню якості надання зазначених послуг; збільшення місцевих бюджетів на забезпечення функціонування єдиного державного електронного порталу адміністративних послуг та розвитку системи електронних послуг; забезпечення участі громадськості в процесі оцінювання якості адміністративних послуг.

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ НАСЕЛЕННЮ ТА

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇХ ЯКОСТІ

ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ - ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ ТРАДИЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

      В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 17 травня 2018 року розпочалось навчання державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад за програмою тематичного короткострокового семінару “Електронне декларування публічних службовців”.

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ – ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 

        15 - 16 травня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів розпочато навчання державних службовців 1-5 груп оплати праці  центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад за програмою тематичного короткострокового семінару “Бюджетна децентралізація. Особливості формування і виконання місцевих бюджетів”.

ТЕМАТИЧНИЙ КОРОТКОСТРОКОВИЙ СЕМІНАР З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 

       15 травня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів для державних службовців міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, національних комісій, місцевих органів влади, органів судової влади, а також посадових осіб місцевого самоврядування  відбувся одноденний тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

     Семінар організовано з метою ознайомлення публічних службовців з основними положеннями міжнародних та національних нормативно-правових актів, що регулюють питання боротьби з корупцією; етичними основами професійної діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування; вироблення шляхів запобігання і протидії корупції в органах публічної влади.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now