РОЗВИТОК КАДРОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ

     12 грудня 2018 року Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів спільно з кафедрою регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії державного управління при Президентові України за сприяння Проекту міжнародної технічної допомоги “Партнерство для розвитку міст” проведено круглий стіл “Розвиток кадрового потенціалу місцевого самоврядування в Україні”.

     Захід організовано з метою обговорення та презентації кращих вітчизняних і європейських практик, ключових тенденцій з визначення потреб у професійному навчанні, наданні якісних послуг з підвищення рівня професійної компетентності управлінських і муніципальних кадрів, спрямованих на зміцнення муніципального сектору в Україні, забезпечення належного демократичного врядування, прискорення економічного місцевого розвитку шляхом підвищення спроможності українських міст, територіальних громад.

        До модерованої дискусії активно долучились члени Постійної комісії Вченої ради Національної академії – представники регіональних інститутів державного управління Національної академії та директори обласних закладів підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій, які порушили надзвичайно важливі питання вивчення потреб професійної підготовки публічних службовців, досвіду і перспектив впровадження програм підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та територіального устрою України.

     У ході круглого столу представлено професійну програму з підготовки управлінських кадрів з питань місцевого економічного розвитку (головний експерт з міжвідомчої співпраці та економічного розвитку Проекту “Партнерство для розвитку міст” Олексадр Ігнатенко та завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії Володимир Вакуленко).

         За результатами полілогу висловлено спільну позицію, що система професійного навчання має запроваджувати нові форми фахового розвитку органів управління в умовах формальної та інформальної освіти; динамічно впроваджувати інноваційні технології навчання; надавати сучасні й актуальні знання, орієнтовані на індивідуально-професійні потреби органів місцевого самоврядування.

      Наразі, головним завданням навчальних закладів є розроблення та впровадження сучасних конкурентних програм підвищення кваліфікації, направлених на розвиток особистісно-професійних якостей та управлінсько-адміністративних компетентностей посадових осіб, здатних забезпечувати ефективну діяльність органів влади в умовах децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, креативно та стратегічно мислити, оперативно приймати рішення, застосовувати інноваційні новітні підходи та технології, бути гнучкими у розв’язанні нестандартних ситуацій та завдань, відкритими до змін.

       В організації проведення та роботи науково-комунікативного зібрання  активну участь взяли працівники Інституту – Наталія Ларіна, Микола Солоха, Наталія Коняшина, Інна Нинюк, Валентина Гайдукевич.

    У рамках круглого столу підписано Меморандум про співпрацю щодо реалізації проекту міжнародної технічної допомоги “Партнерство для розвитку міст” між Національною академією державного управління при Президентові України та Федерацією канадських муніципалітетів.

     Головними  модераторами  круглого  столу  виступили:  президент  Національної  академії державного управління при Президентові України Василь Куйбіда; перший заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби Володимир Купрій; директор Проекту “Партнерство для розвитку міст” Олександр Кучеренко; виконавчий директор Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Асоціація міст України” Олександр Слобожан; голова секретаріату Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування “Українська асоціація районних та обласних рад” Юрій Андрійчук; виконавчий директор Асоціації об’єднаних територіальних громад Валентина Полтавець; директор Полтавського обласного центру підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій Наталія Осипенко; заступник виконавчого директора Всеукраїнської асоціації органів місцевого самоврядування "Асоціація міст України" Валерій Баранов; президент Всеукраїнського громадського об’єднання “Клуб мерів” Володимир Удовиченко, міжнародні експерти, члени громадської організації «Академія парламентаризму» та інші зацікавлені сторони.

 

 

В ІНСТИТУТІ  ЗАВЕРШЕНО ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

У 2018 РОЦІ

 

     07 грудня в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України завершився заключний у 2018 році двотижневий курс навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців, спрямований на здобуття поглиблених правових, економічних, політологічних, управлінських, соціально-гуманітарних, психологічних і фахових знань, необхідних для забезпечення ефективної діяльності органів влади.

   Підсумовуючи результати навчання, директор Інституту Валентина Гошовська зазначила, що зміни, які відбуваються наразі в державній політиці, законодавстві, та й саме, реальна суспільно-політична ситуація в країні, потребують того, щоб державна служба стала одним із найважливіших чинників стабільності Української держави та основним механізмом подальших шляхів формування її позитивного іміджу та привабливості.

    «Тому Інститут, як дієва науково-методична платформа в системі професійного навчання публічних службовців, робить усе, щоб посилити свою конкурентоспроможність на ринку освітніх послуг з підвищення кваліфікації та забезпечити слухачів потужним ресурсом знань і комунікативних навичок у галузі публічного управління та адміністрування на шляху демократизації українського суспільства та інтеграції у європейський освітній простір на інноваційних принципах належного врядування», – констатувала директор закладу.

  У ході продуктивної роботи відбулися тематичні зустрічі, дискусії, на яких слухачі отримали змістовну інформацію та цікавий досвід щодо стану та реалізації процесу децентралізації влади у контексті конституційних змін; застосування механізмів антикорупційного законодавства, законодавства про інформацію і забезпечення доступу до публічної інформації; особливостей антикризового та стратегічного управління у публічному секторі України; технологій стратегічного планування в державному управлінні; пріоритетів та перспектив гуманітарної політики України.

 Під час практичних занять слухачі ознайомились з психологічними основами формування позитивного іміджу публічної особи та її авторитету, компетентності у державному управлінні; спробували себе у публічному виступі та створенні команд задля подолання ситуативних проблем, а також при підготовці та проведенні нарад і переговорів в органах влади.

По завершенню навчання слухачі отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації відповідного зразка.

ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ТА ВИКОНАВСЬКОЇ ДИСЦИПЛІНИ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

     В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 05 – 06 грудня 2018 року за участю представників центральних органів виконавчої влади, науковців, фахівців-експертів, відбувся тематичний короткостроковий семінар «Організація контролю та виконавської дисципліни в органах влади».

  Метою семінару стало оволодіння  слухачами системою знань і вмінь, які складають основу професійної компетентності щодо організації та здійснення ефективного контролю в органах державної влади та органах місцевого самоврядування.

  У ході занять розглянуті питання щодо нормативно-правового врегулювання дисциплінарної відповідальності державних службовців за невиконання чи неналежне виконання службових обов`язків; рекомендацій застосування практичних аспектів процедури  дисциплінарної відповідальності державних службовців; сучасних трендів і підходів до управління персоналом, психологічних особливостей дотримання службової дисципліни.

    Під час проведення тематичних дискусій та практичних занять слухачі активно долучились до обговорень, ділились знаннями та набутим досвідом.

ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

 

     Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів упродовж 04-05 грудня 2018 року організовано проведення тематичного короткострокового семінару на тему: «Ділова українська мова в публічному управлінні» для працівників Київської обласної ради.

     Мета семінару полягає у розширенні та оновленні знань і вмінь щодо дотримання та використання мовних норм в усному й писемному діловому мовленні професійного спілкування публічних службовців, засобів мовної комунікації та їх практичного застосування в публічному управлінні; особливостей офіційно-ділового стилю та основних норм ділового мовленнєвого етикету; технічних прийомів і вимог до проведення ділової бесіди і переговорів, підготовки публічного виступу в діловій сфері.

           Спікерами виступили науково-педагогічні працівники кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні Національної академії Раїса Ленда та Тетяна Єгорова.

      Завершальним етапом навчання стала підсумкова співбесіда та отримання працівниками Київської обласної ради свідоцтв про підвищення кваліфікації.

МЕДІАЦІЯ. МИСТЕЦТВО ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ

 

 

      03 – 04 грудня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів пройшов тематичний короткостроковий семінар «Медіація. Мистецтво переговорного процесу».

   У ході занять слухачі мали  можливість оволодіти системними  знаннями та практичними навичками управління процесом переговорів, конструктивного вирішення конфлікту, мистецтвом організації та специфікою проведення переговорів; ознайомитись із основами та особливостями процесу медіації, ключовими проблемами ведення переговорів, психологічними аспектами поведінки в конфліктній ситуації.

     Також  учасники  семінару  отримали  рекомендації щодо правил раціонального використання технік і технологій ефективної медіації, прийомів і методів рефлексивного слухання; опанування власних емоцій та емоцій співрозмовника під час спілкування; визначення інтересів та потреб співрозмовника; розробки стратегії медіації, спрямованої на врегулювання конфлікту.

ПУБЛІЧНE ВРЯДУВАННЯ ЯК ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА

МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

 

     30 листопада 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів завершилось очно-дистанційне навчання працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) за професійною програмою підвищення кваліфікації у сфері публічного управління та адміністрування для уперше прийнятих на посади державної служби.

   Під час навчання державні службовці поглибили свої знання з основ конституційного та адміністративного права України; застосування принципів і механізмів публічного управління у процесі розвитку суспільства; основних засад запобігання і протидії корупції в системі органів влади та публічній сфері.

      Слухачі опанували методи аналізу ситуації, визначення проблем, пошуку альтернативних рішень, моніторингу та контролю за прийняттям управлінських рішень; оволоділи технологіями та процедурами публічного адміністрування, комунікативно-інформаційної діяльності.

     У ході занять слухачі познайомились з новими підходами щодо забезпечення збалансованої участі жінок і чоловіків у прийнятті рішень, розвитку гендерної демократії, формування нового світогляду щодо ролі жінки у сфері управління та утвердження в системі державної служби гендерної паритетності.

       Заключними етапами навчання працівників АРМА стали підсумкове комп’ютерне тестування та анкетування.

    За результатами проходження повного навчального курсу слухачі отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ БЕЗПЕКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ.

РОЗВИТОК КОНСТРУКТИВНОГО ПАРТНЕРСТВА З НАТО

    29 – 30 листопада 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів відбувся тематичний короткостроковий семінар «Пріоритетні напрями безпекової політики України. Розвиток конструктивного партнерства з НАТО».

       Захід проходив  у форматі активного діалогу, конструктивної дискусії та обміну думками, під час якого, обговорено питання внутрішньої та зовнішньої політики України; актуальні проблеми європейської та євроатлантичної інтеграції України; місце і вплив України в міжнародній безпековій системі; особливості та перспективи розвитку співробітництва України з НАТО; реалії, ключові сфери та пріоритети стратегічного партнерства України в сучасних умовах.

         По завершенню семінару слухачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

ЦИФРОВА ГРАМОТНІСТЬ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ 

SMART-ТЕХНОЛОГІЇ

      27 – 28 листопада 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів пройшов тематичний короткостроковий семінар «Цифрова грамотність публічних службовців. Smart-технології».

   Мета семінару – підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців, за рахунок формування у них умінь та навичок ефективного використання засобів сучасних інформаційно-комунікаційних, цифрових технологій, Smart-технологій та програмного забезпечення в управлінській діяльності.

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАВСЯ ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

У 2018 РОЦІ

       26 листопада 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочався заключний двотижневий курс навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців, діяльність яких пов’язана з реалізацією державної, правової, антикорупційної та зовнішньої політики України.

    Окрім цього, в Інституті передбачено проведення тематичних короткострокових семінарів на теми:

 • “Цифрова грамотність публічних службовців. Smart-технології” (27 – 28 листопада);

 • “Пріоритетні напрями безпекової політики України. Розвиток конструктивного партнерства з НАТО” (29 – 30 листопада);

 • “Медіація. Мистецтво переговорного процесу” (03 – 04 грудня);

 • “Організація контролю та виконавської дисципліни в органах влади” (05 – 06 грудня).

НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ АПАРАТУ НАЦІОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА –

РОЗБУДОВА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

  В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 22-23 листопада 2018 року відбулося навчання працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за програмою тематичного короткострокового семінару «Публічне управління та адміністрування».

    Змістовне наповнення навчальної програми було зосереджено на розкритті актуальних питань щодо  реалізація державної політики у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, соціально-гендерної політики в Україні; застосування основних форм стратегічних комунікацій в державному управлінні; заповнення електронних декларацій, особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

   Семінар пройшов у форматі консультативно-практичних занять, на яких працівники Нацагентства мали можливість детально обговорити  порядок визначення особистісних та професійних потреб у підвищені рівня професійної компетентності державних службовців; перспективи подальшої розбудови дієвої системи публічного врядування в Україні. 

      Слухачі семінару відмітили високий рівень проведення занять, в результаті яких одержані знання будуть використані у практичній професійній діяльності.

ІДЕЇ ДЕМОКРАТІЇ – ОСНОВА УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

     22 листопада 2018 року з метою відзначення Дня Гідності та Свободи в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України відбувся круглий стіл «Ідеї демократії – основа українського суспільства».

     

  У ході обговорення було проаналізовано передумови, причини, приводи та наслідки Революції Гідності; висвітлено основний хід подій Революції Гідності, показано її історичне значення та міжнародний резонанс. Кожний із учасників круглого столу мав змогу поділитися своїми переживаннями та сподіваннями щодо майбутнього країни, подискутувати в пошуках варіантів активізації суспільства на шляху до реалізації своїх конституційних прав і свобод. 

Завершився цикл навчання працівників національного агентства України

з питань виявлення, розшуку та управління активами,

одержаними від корупційних та інших злочинів

 

   14 листопада 2018 року в Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України завершено цикл навчання з питань управління державними фінансами працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) за фасилітативної та тьюторської підтримки викладачів-тренерів Національної академії Галини Лопушняк та Лесі Ільченко-Сюйва.

 У ході тренінгової програми були обговорені питання середньострокового бюджетного планування; координації стратегічних документів і бюджету розвитку на основі програмно-цільового методу; прозорості та відкритості бюджетного процесу в умовах децентралізації.

КОМУНІКАЦІЇ В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

     Упродовж 13 – 14 листопада 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проходив тематичний короткостроковий семінар на тему: «Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації».

      Програма семінару направлена на оволодіння системою знань з питань культури ділового мовлення та публічних комунікацій; формування й удосконалення умінь ділового спілкування та рівня комунікативної компетентності в професійній діяльності публічних службовців; засвоєння основних норм офіційно-ділового стилю й оформлення організаційно-розпорядчих документів, особливостей писемного й усного ділового мовлення, ефективного використання мовних засобів; ознайомлення з головними аспектами вияву культури мовлення та дотримання правил мовленнєвого етикету.

     Слухачі зазначили, що під час семінару підвищили особисту культуру мовлення, отримали необхідні знання, вдосконалили вміння та практичні навички для подальшого їх використання у процесі професійної діяльності, комунікації та при підготовці офіційно-розпорядних і ділових документів.

ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ КОРУПЦІЇ

В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

   Учасники семінару мали можливість поглибити знання з основних засад запобігання і протидії корупції в системі органів влади та публічній сфері, ключових положень антикорупційного законодавства, міжнародного досвіду боротьби з корупцією; ознайомитися з особливостями протидії маніпуляціям у структурі корупційного впливу, механізмами виявлення корупційних ризиків у діяльності органів влади, та їх усунення, правилами та шляхами врегулювання конфлікту інтересів; а також отримати методичні та практичні рекомендації з організації роботи із запобігання корупції та виявлення її проявів.

    13 листопада 2018 року в Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

       

  Завершальним етапом навчання стала підсумкова співбесіда та отримання свідоцтв про підвищення кваліфікації.

В ІНСТИТУТІ ЗАВЕРШЕНО ЧЕРГОВИЙ ЦИКЛ НАВЧАННЯ
ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

       У період з 29 жовтня по 09 листопада 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України завершено черговий цикл навчання публічних службовців. У підвищенні кваліфікації взяли участь 320 державних службовців центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб місцевого самоврядування.

         Навчання проводилось відповідно до основного Державного контракту про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації та додаткового Державного контракту про надання послуг з підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції зокрема:

    за професійними програмами підвищили рівень професійної компетентності: голови місцевих державних адміністрацій, їх перші заступники та заступники, керівники апаратів та керівники самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; державні службовці 1-5 груп оплати праці Апарату Верховної Ради України, Центральної виборчої комісії України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного антикорупційного бюро України та інших органів влади, діяльність яких пов’язана з організаційним, експертно-аналітичним, науковим, правовим і інформаційним забезпеченням діяльності органів влади, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України та їх територіальних органів;

       за програмами тематичних короткострокових семінарів для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад: “Взаємодія органів публічної влади з громадськістю”; “Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації”; “Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності”; “Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації”; “З питань запобігання корупції”.

    Зміст навчальних програм сформований на основі компетентнісного, практико-орієнтованого та особистісно-орієнтованого підходів із урахуванням європейських стандартів освіти, сучасних вимог до якості і змісту освіти, тренінгової складової, попередньо вивчених індивідуальних освітніх потреб та спрямований на формування спеціальних знань, умінь і навичок, необхідних публічним службовцям для реалізації публічної політики та впровадження принципів належного врядування, відповідального й ефективного виконання управлінських функцій.

      У ході навчання відбулись тематичні дискусії, практичні заняття, тренінги за участю посадових осіб центральних органів виконавчої влади, керівників наукових установ, громадських організацій, фахівців-експертів та науковців, зокрема: першого заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України В’ячеслава Негоди; заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби Андрія Заболотного; заступника директора Національного інституту стратегічних досліджень, керівника економічних програм Інституту суспільно-економічних досліджень, президента недержавної організації Центр антикризових досліджень Ярослава Жаліла; директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елли Лібанової; директора Навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування  Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Антона Третяка; завідувача відділу досліджень інформаційної безпеки та розвитку інформаційного суспільства Національного інституту стратегічних досліджень Дмитра Дубова; керівника Офісу реформ Київської області, голови громадської ради з розвитку міста Славутич Київської області, Почесного члена Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи Володимира Удовиченка та інших.

        Окрім цього, Інститут надає додаткові платні послуги з актуальної тематики у сфері публічного управління та адміністрування за різними формами навчання, як очно-дистанційної, так і із  запровадженням виїзних семінарів.

    Так, за окремими спеціально розробленими програмами здійснено навчання трьох груп працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

    Працівниками Інституту за фасилітативної та тьюторської підтримки викладачів-тренерів, науково-педагогічних працівників Національної академії Тетяни Василевської, Лілії Гонюкової, Галини Лопушняк, Людмили Пашко, Ростислава Марчука, Тетяни Сивак, Лесі Ильченко-Сюйви організовано навчання:

      за програмою тематичного короткострокового семінару “Державні закупівлі в Україні. Законодавство та практика застосування”;

        за професійною програмою з підвищення кваліфікації для уперше прийнятих на державну службу (очно-дистанційна форма) у сфері публічного управління та адміністрування;

        за тренінговою програмою з питань управління фінансами “Стратегія реформування системи управління державними фінансами: стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного планування”.

       Під час занять учасники освітніх програм взяли активну участь в обговоренні оновлення законодавства, стану реформування державних закупівель в Україні, пошуку відповідей на питання, які постають в практичному застосуванні даної сфери діяльності;

         оновили знання з основ Конституційного та адміністративного права України; фінансової децентралізації та бюджетно-податкової політики України; правового регулювання адміністративних послуг державної влади та державного управління в Україні, комунікативно - інформаційної  діяльності  органів державної влади;

      долучились  до  обговорення питань стратегічного державного планування та сучасного бюджетування; аналізу чинних стратегічних і програмних документів України; основних акцентів і переваг тендерно - орієнтованого бюджетування; міжбюджетних відносин, взаємоузгодженості положень, а також відповідності очікуваних результатів меті та завданням зазначеної проблематики.

     Заняття проходили у форматі жвавої дискусії, практичних запитань – відповідей, в ході яких слухачі мали змогу активно долучитися до розгляду проблемних питань, отримати кваліфіковані консультації.

       На завершення, після проходження всіх етапів навчального процесу від реєстрації, відвідування занять, складання тестових завдань, написання випускної роботи, підсумкового анкетування та співбесіди, слухачі отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації відповідного зразка.

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ РАДІОДИКТАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ

 

    Сьогодні, 09 листопада 2018 року, у День української писемності й мови працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів разом з працівниками Національної академії державного управління при Президентові України долучились до написання Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

ПОЛІТИЧНЕ ЛІДЕРСТВО.

ЛІДЕРСТВО В УПРАВЛІНСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

        07 – 08 листопада 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів пройшов тематичний короткостроковий семінар «Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності».

   Навчальна програма семінару спрямована на здобуття практичних знань щодо соціальних вимірів політичного лідерства, вимог до особистісних і професійних рис лідера; факторів, що потребують врахування при визначенні лідером оптимального стилю власної поведінки; технологій формування позитивного іміджу публічних службовців; механізмів і принципів використання політичного маніпулювання; психологічних аспектів сучасного менеджменту; особливостей емоційного лідерства та емоційного клінінгу, які слугують основою професійного здоров`я та ефективним засобом проти професійного вигорання.

  Семінар проходив у форматі практичних занять з елементами тренінгу, під час яких слухачі активно долучались до виконання завдань та ситуативних вправ.

ТЕМАТИЧНИЙ КОРОТКОСТРОКОВИЙ СЕМІНАР

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

        07 листопада 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

   Метою семінару  було надання сучасних теоретичних і практичних знань щодо застосування основних змін в антикорупційному законодавстві України, механізмів реалізації заходів з протидії корупції, виявлення корупційних ризиків і конфлікту інтересів, процедур його врегулювання, захисту прав і законних інтересів викривачів корупційних правопорушень; визначення методів протидії маніпуляціям у структурі корупційного впливу в управлінській діяльності; набуття навичок, які сприятимуть запобіганню проявів корупційних дій в органах публічної влади.

Про навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів

з 26 листопада по 07 грудня 2018 року

 

        В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України з 26 листопада по 07 грудня 2018 року відбудеться навчання:

     

        за професійними програмами підвищення кваліфікації:

 • державних службовців 1-5 груп оплати праці:

 • Міністерства юстиції України, Конституційного Суду України, Верховного Суду, Вищої ради правосуддя, Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Державної судової адміністрації України, юридичних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та інших  органів  влади,  діяльність  яких   пов’язана   з  реалізацією   державної  правової  політики  (26 листопада – 07 грудня);

 • Національного агентства України з питань запобігання корупції, Національного антикорупційного бюро України та інших органів влади, діяльність яких пов’язана з реалізацією антикорупційної політики (26 листопада – 07 грудня);

 • Міністерства оборони України, Міністерства закордонних справ України, Державної прикордонної служби України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій (26 листопада – 07 грудня);

 

     за програмами тематичних короткострокових семінарів державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад:

 • “Цифрова грамотність публічних службовців. Smart - технології” (27 – 28 листопада);

 • “Пріоритетні напрями безпекової політики України. Розвиток конструктивного партнерства з НАТО”   (29 – 30 листопада);

 • “Медіація. Мистецтво переговорного процесу” (03 – 04 грудня);

 • “Організація контролю та виконавської дисципліни в органах влади” (05 – 06 грудня).

 

      Упродовж навчання слухачі візьмуть участь у заняттях, які проводитимуться відповідно до програм розроблених Інститутом із запровадженням інноваційних освітніх технологій формального та неформального навчання, науково-методичних послуг для задоволення потреб державних органів влади та органів місцевого самоврядування.

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ

 

     05-06 листопада 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів пройшов тематичний короткостроковий семінар «Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації».

      У ході семінару учасники поглибили знання та отримали змістовну інформацію на теми:

 • «Місцевий та регіональний розвиток в умовах децентралізації: тенденції, ризики, можливості»;

 • «Вплив децентралізації на розвиток регіонів: політико-правовий та економічний аспекти»;

 • «Забезпечення ефективності системи місцевого самоврядування»;

 • «Підтримка регіональних ініціатив в умовах децентралізації влади»;

 • «Забезпечення права на достатній життєвий рівень: регіональний аспект»;

 • «Актуальні проблеми регіонального розвитку України. Соціально-економічна сутність адміністративних послуг та їх види»;

 • «Залучення додаткових ресурсів для місцевого та регіонального розвитку»;

 • «Дієве, спроможне місцеве самоврядування – фундамент української державності. Формування і виконання місцевих бюджетів».

   Наприкінці заходу проведена підсумкова співбесіда, анкетування та вручено свідоцтва про участь у семінарі.

РОЗПОЧАТО НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПРАЦІВНИКІВ АРМА

   05 листопада 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочато навчання працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) за професійною програмою у сфері публічного управління та адміністрування для уперше прийнятих на посади державної служби.

   Мета навчальної програми -  оволодіння її учасниками системою знань і навичок, які складають професійну компетентність, необхідну для саморозвитку та впровадження принципів належного врядування.

    Навчання триватиме упродовж трьох тижнів і завершиться 30 листопада 2018 року.

    Програма складається із таких модулів: конституційне та адміністративне право України; державне управління та державна служба України; фінансова децентралізація та бюджетна податкова політика України; комунікативно-інформаційна діяльність органів державної влади.

   Навчання слухачів реалізовується у формі очно-дистанційного навчання, оперативного зворотного зв’язку слухачів із тьюторами – науково-педагогічними працівниками та працівниками Центру дистанційного навчання Національної академії, експертами з питань публічного управління та адміністрування.

  У відкритті  навчання  взяли  участь начальник Відділу персоналу АРМА Тетяна Рудяк, перший заступник директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії Наталія Ларіна.

   По завершенню  навчання  учасники пройдуть комп’ютерне тестування та отримають сертифікати відповідного зразка.

ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ.

ЗАКОНОДАВСТВО ТА ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ

   Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України здійснено навчання працівників Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі – АРМА) за програмою тематичного короткострокового семінару «Державні закупівлі в Україні. Законодавство та практика застосування».

      Під час семінару працівники АРМА мали змогу розглянути теоретичні та практичні питання щодо здійснення процедур державних закупівель  відповідно до змін у нормативно-правовій базі та стандартів ЄС; економного і раціонального їх використання та запобігання проявам корупції у сфері державних закупівель; методичних підходів до вибору критеріїв та оцінки тендерних пропозицій; організації закупівельної діяльності на електронному майданчику; державного та громадського контролю, антикорупційної експертизи результатів тендерів в Україні; процедури оскарження у сфері публічних закупівель.

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ВЛАДИ ТА РЕФОРМУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

    31 жовтня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проведено тематичну дискусію на тему: «Децентралізація влади та реформування місцевого самоврядування» за участю першого заступника Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, заслуженого архітектора України В’ячеслава Негоди.

   У своєму виступі В’ячеслав Негода прокоментував ситуацію в країні у напряму децентралізації, хід реформи, її цілі, успіхи, виклики, очікування та подальші кроки, які необхідно зробити в контексті реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади, виходячи з концептуальних документів визначених реформ та окреслив оптимальні шляхи розв’язання проблем, які виникли у процесі децентралізації.

    Ми маємо, перш за все, на даному етапі: визначити обґрунтовану територіальну основу для діяльності органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, здатних забезпечити доступність та належну якість публічних послуг; створити матеріальні, фінансові та організаційні умови для здійснення органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень.

А також розмежувати повноваження у системі органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципом субсидіарності на засадах децентралізації влади; запровадити механізми державного контролю за відповідністю Конституції та законам України; максимально залучати населення до прийняття управлінських рішень, сприяти розвитку форм прямого народовладдя; удосконалити механізм координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, – наголосив перший заступник Міністра.

  В’ячеслав Негода відзначив позитивну динаміку проведення децентралізації влади, а також, ознайомив з рейтингом областей щодо формування об’єднаних територіальних громад в Україні та фінансовим моніторингом.

  На думку В’ячеслава Негоди, необхідно  якнайшвидше  прийняти  закони  про засади адміністративно-територіального устрою України та про адміністративно-територіальний устрій України або ж окремий закон по кожній області та законопроект про приєднання громад до міст обласного значення, щоб великі міста стали нарешті центрами розвитку територій.   

   Урядовець висловив переконання про необхідність подальшої децентралізації в Україні, як основи формування ефективної системи управління та місцевого розвитку. «Тільки спільними зусиллями ми успішно завершимо реформу та отримаємо динамічний результат», – підсумував В’ячеслав Негода.

 У ході зустрічі слухачі мали змогу активно долучатись до обговорення зазначених питань, отримати кваліфіковані відповіді та консультації.

Взаємодія органів публічної влади з громадськістю 

 

    30 – 31 жовтня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів (далі – Інститут) пройшов тематичний короткостроковий семінар «Взаємодія органів публічної влади з громадськістю».

     У ході семінару розглянуто сучасні комунікаційні технології, механізми функціонування, духовно-ціннісні аспекти, проблеми та кризові явища у взаємодії органів влади з громадськістю; ключові напрями удосконалення взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства на засадах демократичного громадсько-публічного врегулювання.

    Науково-педагогічні працівники Національної академії та експерти із зазначеної тематики ознайомили учасників семінару з основними моделями структурної побудови та концепціями громадянського суспільства, що передбачає узгоджене соціально-моральне та політико-правове вирішення суспільних суперечностей.

  Про європейські стандарти розвитку адміністративно-управлінської еліти та вимоги сучасного управлінського суспільства розповіла віце-президент ГО «Академія парламентаризму», професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) Лідія Даниленко.

    У семінарі також взяли участь представники кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії: професор Тетяна Пояркова та доцент Тетяна Сивак; професор кафедри публічної політики та політичної аналітики Національної академії Валентина Карлова, професор кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Алла Бойко.

     За результатами роботи слухачі отримали свідоцтва про участь у семінарі.

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ

З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

Гошовська В.А. пдвищення кваліфікації

      29 жовтня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів (далі – Інститут) Національної академії державного управління при Президентові України розпочалось навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації для: голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, керівників апаратів та керівників самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій(29 жовтня – 02 листопада); державних службовців 1-5 груп оплати праці: Апарату Верховної Ради України, Центральної виборчої комісії України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного антикорупційного бюро України та інших органів влади, діяльність яких пов’язана з організаційним, експертно-аналітичним, науковим, правовим і інформаційним забезпеченням діяльності органів влади, Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України та їх територіальних органів(29 жовтня – 09 листопада).

         Директор Інституту – Валентина Гошовська, акцентувала увагу слухачів на тому, що надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації в Інституті здійснюється відповідно до визначених основних завдань сучасної системи державного управління, у контексті нового законодавства України та реалізації структурних реформ і програм розвитку держави, метою яких є впровадження європейських стандартів життя, підвищення ефективності публічного управління та фундаментальна трансформація на шляху до сталого розвитку. Зміст програм підвищення кваліфікації сформований на основі компетентнісного, практико-орієнтованого та особистісно-орієнтованого підходів із урахуванням тренінгової складової та попередньо вивчених індивідуальних освітніх потреб слухачів.

   Паралельно з навчанням за професійними програмами в Інституті відбудуться тематичні короткострокові семінари, зокрема:

 • «Взаємодія органів публічної влади з громадськістю» (30 – 31 жовтня);

 • «Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації» (05 – 06 листопада);

 • «Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності» (07 – 08 листопада).

 

5.jpg
Гошовська В.А.

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В УКРАЇНІ: ЗАПРОШЕННЯ ДО ПОЛІЛОГУ

     Працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів долучились до проведення 24 жовтня 2018 року в Верховній Раді України науково-практичної дискусії: "Парламентаризм в Україні: запрошення до полілогу", організованої з метою об’єднання зусиль науковців, громадськості та суб’єктів парламентської діяльності для формування незаангажованого експертно-аналітичного середовища як підґрунтя ефективного функціонування Парламенту України.

       Захід відбувся за ініціативи ГО «Академія парламентаризму», кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України за підтримки Верховної Ради України.

   Модератором науково-практичної дискусії виступила президент ГО «Академія парламентаризму», завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних Національної академії державного управління при Президентові України, народний депутат України кількох скликань, доктор політичних наук, професор Валентина Гошовська.

       У дискусії взяли участь заступник Керівника Апарату Верховної Ради України Микола Шевчук; народні депутати України VIII скликання: перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності Михайло Довбенко, перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету Василь Амельченко, голова підкомітету з питань контролю за дотриманням законодавства у сфері запобігання і протидії корупції юридичними особами Комітету Верховної Ради України з питань запобігання і протидії корупції Олег Барна, секретар Комітету, голова підкомітету з питань державних соціальних гарантій, забезпечення достатнього життєвого рівня Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення Наталія Веселова; члени ГО «Академія парламентаризму»; науково-педагогічні працівники кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, магістранти, аспіранти, докторанти кафедри, державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування та об’єднаних територіальних громад, депутати місцевих рад, науковці та інші зацікавлені учасники.

      Під час заходу презентовано наукову школу вітчизняного парламентаризму та представлено головні здобутки кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії, діяльність яких спрямована на розвиток вітчизняного парламентаризму, зокрема: виконання науково-просвітницької місії, експертно-аналітичного супроводу функціонування Верховної Ради України, розробки практичних науково обґрунтованих рекомендацій щодо реформування українського законодавчого органу та формування активної громадськості, а також експоновано виставку найкращих напрацювань і здобутків Наукової школи «Вітчизняний парламентаризм».

        У ході полілогу було висловлено багато думок щодо розвитку вітчизняного парламентаризму; підняті питання ціннісного виміру парламентської діяльності, удосконалення механізмів забезпечення фракційної стабільності Парламенту України, відновлення довіри до представницької влади та формування загальної політичної культури і свідомості суспільства; обговорені стандарти якості парламентської діяльності.

ПРЕС-АНОНС

Науково-практична дискусія передбачає такі напрями:

 • Парламентаризм і парламент у політичному дискурсі;

 • Провідні тенденції розвитку міжнародного парламентаризму;

 • Ціннісний вимір парламентської діяльності;

 • Відповідальність коаліції депутатських фракцій;

 • Удосконалення механізмів забезпечення фракційної стабільності парламенту України;

 • Стандарти якості парламентської діяльності;

 • Мовнокомунікативна компетентність депутатського корпусу;

 • Психологічні аспекти парламентської діяльності.

Модератор: Валентина Гошовська, президент ГО «Академія парламентаризму», д.політ.н., професор, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.

      24 жовтня 2018 року о 12:30 год. у Верховній Раді України за адресою: вул. Грушевського, 18/2 к. 12 відбудеться науково-практична дискусія на тему: «Парламентаризм в Україні: запрошення до полілогу».

       Початок реєстрації о 12:00.

   Захід відбудеться за ініціативи Громадської організації «Академія парламентаризму» і кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.

Про навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів

з 29 жовтня по 14 листопада 2018 року

 

         В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України з 29 жовтня по 14 листопада 2018 року відбудеться навчання:

 за професійними програмами підвищення кваліфікації:

 • голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, керівників апаратів та керівників самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (IІI етап навчання) (29 жовтня – 02 листопада);

 • державних службовців 1-5 груп оплати праці Апарату Верховної Ради України, Центральної виборчої комісії України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного антикорупційного бюро України та інших органів влади, діяльність яких пов'язана з організаційним, експертно-аналітичним, науковим, правовим і інформаційним забезпеченням діяльності органів влади (29 жовтня – 09 листопада);

 • державних службовців 1-5 груп оплати праці Антимонопольного комітету України, Фонду державного майна України та їх територіальних органів (29 жовтня – 09 листопада);

       за  програмами тематичних короткострокових семінарів державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад:

 • “Взаємодія органів публічної влади з громадськістю” (30 – 31 жовтня);

 • “Особливості регіонального розвитку в умовах децентралізації” (05 – 06 листопада);

 • “Політичне лідерство. Лідерство в управлінській діяльності” (07 – 08 листопада);

 • “Культура ділового мовлення як інструмент кар'єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації” (13 – 14 листопада).

      Упродовж навчання слухачі візьмуть участь у заняттях, які проводитимуться відповідно до програм розроблених Інститутом із запровадженням інноваційних освітніх технологій формального та неформального навчання, науково-методичних послуг для задоволення потреб державних органів влади та органів місцевого самоврядування.

ЗАВЕРШИВСЯ ЧЕРГОВИЙ ЦИКЛ  НАВЧАННЯ

 ДЕРЖАВНИХ  СЛУЖБОВЦІВ

 

            12 жовтня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії завершився черговий двотижневий цикл навчання за професійними програмами державних службовців 1-5 груп оплати праці: Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного антикорупційного бюро України та інших органів влади, діяльність яких пов’язана з організаційним, експертно-аналітичним, науковим, правовим і інформаційним забезпеченням діяльності органів влади; Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури України, Державної інспекції навчальних закладів України, Українського інституту національної пам’яті, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та інших органів влади, діяльність яких пов’язана з реалізацією соціальної та гуманітарної політики; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики України та її територіальних органів, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, інших органів влади, діяльність яких здійснюється у сфері економіки та статистики.

        Учасники навчання взяли активну участь в обговоренні стану реформування державного управління та місцевого самоврядування, аналізу майбутніх тенденцій, можливостей, що постають перед українською державною службою, пошуку відповідей на питання, які постають в практичній діяльності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, налагодження співпраці та поширення успішних управлінських технологій із застосуванням проектного менеджменту в системі державного управління.

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

 

           Актуальна наразі тема – доступ до публічної інформації –  була висвітлена науково-педагогічними працівниками Національної академії й фахівцями-експертами у цій сфері діяльності учасникам тематичного короткострокового семінару, який проходив 10 – 11 жовтня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів.

        Законодавство України про інформацію; забезпечення прозорості та відкритості суб’єктів владних повноважень і створення механізмів реалізації права кожного на доступ до публічної інформації; комунікація публічного службовця і медіа; суперечності сучасної демократії в умовах становлення інформаційного суспільства розглядалися в ході семінару за допомогою  практико - орієнтовано підходу в інтерактивній формі. 

ТЕМАТИЧНИЙ КОРОТКОСТРОКОВИЙ СЕМІНАР

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 

            Феномен корупції як соціально-економічного та політико-правового явища; його природа, соціальна база виникнення й поширення; антикорупційне законодавство – міжнародні стандарти  та їх запровадження в Україні; розробка та впровадження спеціального інструментарію як базового елементу системи оцінювання рівня корупції - ці та інші актуальні проблеми з питань запобігання та виявлення  корупції в центральних та  місцевих органах  виконавчої влади розглядалися слухачами 10 жовтня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії під час тематичного короткострокового семінару.

      Особливу увагу викладачі семінару акцентували на ролі моніторингових структур та механізмах моніторингу ситуації з корупцією в Україні, напрацюваннях ефективних заходів протидії поширення корупції.

          Також були презентовані напрацювання дієвих механізмів запобігання корупції як умови формування соціально орієнтованої правової держави і громадянського суспільства, а також сприйняття громадськістю України успішності та результативності антикорупційної активності всіх суспільних інститутів.

Управлінська риторика та ораторська майстерність

як фактор ефективної комунікації

 

                08 – 09 жовтня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проходив тематичний короткостроковий семінар “Управлінська риторика та ораторська майстерність лідера”.

           Семінар спрямований на оновлення та засвоєння державними службовцями і посадовими особами місцевого самоврядування необхідних знань з розвитку головних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, які складають основу культури українського усного та писемного ділового мовлення; публічної комунікації та  професійного спілкування, оволодіння вміннями управлінської риторики та ораторського мистецтва як складової корпоративної культури публічного службовця; дотримання мовного етикету відповідно до комунікативної ситуації; підготовки публічних виступів з урахуванням вимог до використання мовних засобів.

    13 листопада 2018 року в Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

       

СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА

ТА СОЦІАЛЬНІ ВИКЛИКИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

         09 жовтня 2018 року з лекцією на тему “Соціальна політика та соціальні виклики в сучасних умовах” перед слухачами Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії виступила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, доктор економічних наук, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України, академік НАН України, заслужений економіст України  Елла Лібанова.

         У своєму виступі очільниця Інституту демографії та соціальних досліджень окреслила нові підходи щодо досягнення балансу розподілу соціальної відповідальності в суспільстві через імплементацію її принципів у політику оплати праці, розвиток соціального діалогу, застосування механізмів публічно-приватного партнерства, активізацію зусиль бізнесу, формування передумов для ефективної суспільної комунікації. Охарактеризувала комплексну проблематику створення інституційного підґрунтя досягнення Цілей Сталого Розвитку в Україні.

         Зустріч проходила у форматі  жвавої тематичної дискусії, практичних запитань - відповідей, під час яких слухачі мали змогу активно долучатись до розгляду зазначених питань, отримати кваліфіковані консультації.

Лібанова 2.jpg
Лібанова -слухачі.jpg
ктс 2.jpg
КТС 3.jpg

Інноваційні іміджеві технології. Медіаосвіта

 

 

      04 – 05 жовтня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проходив тематичний короткостроковий семінар “Інноваційні іміджеві технології. Медіаосвіта”.

           

     В ході семінару розглянуті питання формування цілісної системи функціональних компетентностей  у сфері інноваційних іміджевих технологій та медіаосвіти на засадах аналізу нормативно-правових актів, кращих українських та зарубіжних практик, ознайомлення з новими підходами та вибором інструментарію використання медіа в комунікації  з громадськістю, формування позитивного іміджу публічних службовців як одного з пріоритетних напрямів упровадження нової корпоративної культури й модернізації публічного управління в Україні.

ЗАВЕРШИЛОСЬ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

 

          05 жовтня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів (далі – Інститут) Національної академії державного управління при Президентові України завершилось підвищення кваліфікації міських голів, заступників міських голів (міст обласного значення), голів, заступників голів районних рад, голів, заступників голів об’єднаних територіальних громад спрямоване на розвиток їх професійної компетентності, що складає основу управлінської діяльності, забезпечення реформування служби в органах місцевого самоврядування в контексті децентралізації влади, формування інститутів громадянського суспільства, культури регіональних, місцевих лідерів і громадян.

          У рамках навчання відбулися тематичні дискусії, практичні заняття з елементами тренінгу, обмін досвідом за участю представників органів влади, громадських установ, експертів та науковців.

            Підсумовуючи  результати  навчання  Валентина Гошовська,  директор  Інституту,  висловила сподівання, що отримані знання та навички допоможуть публічним службовцям підвищувати якість управління на місцях, створювати належні умови для формування сучасної, орієнтованої на потреби громадянського суспільства системи професійного розвитку кадрового потенціалу державного управління і місцевого самоврядування, з урахуванням європейського вектору розвитку і стратегічного курсу на здійснення глибинних структурних перетворень у всіх сферах суспільно-політичного й соціально-економічного життя.

          На завершення освітньої програми її учасники отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації відповідного зразка.

ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

 

               04 жовтня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів для державних службовців  і посадових осіб місцевого самоврядування відбувся одноденний тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

               Ціль заходу - засвоєння сучасних теоретичних і практичних знань щодо застосування основних змін в антикорупційному законодавстві України, міжнародно-правових актів, що регулюють питання запобігання корупції, встановлення рівня відповідності міжнародним стандартам і вироблення шляхів забезпечення ефективності його регулювання в Україні; мінімізація корупційних ризиків у публічних службовців при виконанні адміністративних процедур та наданні адміністративних послуг; набуття навичок, які сприятимуть запобіганню проявів корупційних дій в органах публічної влади.

Етичні засади державної служби

           В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 02 - 03 жовтня 2018 року проведено тематичний короткостроковий семінар “Етичні засади державної служби. Оновлення влади”.

    Навчання  відбувалися  у форматі  тематичних  дискусій, лекцій, практичних занять та тренінгів, під час яких слухачі мали змогу, за участю науково-педагогічних працівників й фахівців-експертів даної сфери, активно долучатись до розгляду нагальних питань, отримати кваліфіковані консультації.

          01 жовтня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочалось навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації для: міських голів, заступників міських голів, голів об’єднаних територіальних громад (01 – 05 жовтня); державних службовців 1-5 груп оплати праці: Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного антикорупційного бюро України та інших органів влади, діяльність яких пов’язана з організаційним, експертно-аналітичним, науковим, правовим і інформаційним забезпеченням діяльності органів влади; Міністерства освіти і науки України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства культури України, Державної інспекції навчальних закладів України, Українського інституту національної пам’яті, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та інших органів влади, діяльність яких пов’язана з реалізацією соціальної та гуманітарної політики; Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної служби статистики України та її територіальних органів, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, інших органів влади, діяльність яких здійснюється у сфері економіки та статистики (01 – 12 жовтня).

     Докладніше

01.10 -4.jpg
01.10-3.jpg
проф.2.jpg

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ

З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

         

Завершено навчання  ветеранів війни та учасників АТО в Україні

у рамках реалізації освітнього проекту “З фронту до міністерства”   

6.0.jpg

           28 вересня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів (далі – Інститут) Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) в цілому, у тому числі другої групи, завершилось навчання ветеранів війни та учасників АТО в Україні за напрямом “Публічне управління та адміністрування” відповідно до Меморандуму, підписаного у червні цього року між Національною академією і Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю (далі – Комітет) у рамках освітнього проекту “З фронту до міністерства” ініційованого Комітетом спільно з Проектним офісом зі створення Міністерства у справах ветеранів.

           Докладніше

1.1.jpg
5.1.jpg

Кадровий аудит в публічному управлінні

 

              18-19 вересня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів для державних службовців центральних, місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування пройшов тематичний короткостроковий семінар “Кадровий аудит в публічному управлінні”.

            Упродовж дводенного семінару розглянуті питання щодо створення ефективного механізму управління персоналом  та мінімізації кадрових ризиків в системі публічного управління; оволодіння державними службовцями системою знань і вмінь з питань організації внутрішнього аудиту кадрової документації, алгоритму та процедури його проведення; впливу кадрового аудиту на використання особистісного потенціалу працівників та рівень виконавської дисципліни; застосування кадрових технологій в органах державної влади і органах місцевого самоврядування для забезпечення ефективної управлінської діяльності.

кадр. аудит-1.jpg
1-кад.jpg
кадр.ауд. !!!.jpg
кадр.ауд. 1.jpg

ШЛЯХИ ЗАПОБІГАННЯ І ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

           18 вересня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів  відбувся  тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

   Тематичну складову семінару забезпечували фахівці-експерти, які фокусували увагу уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції центральних та місцевих органів виконавчої влади на актуальних питаннях  формування в суспільстві нетерпимого ставлення до корупції в усіх сферах суспільного життя; дотримання посадовцями антикорупційних стандартів державної служби; залучення громадян до реалізації концепції антикорупційної політики в сучасних умовах як складової частини процесу оновлення діяльності органів державної влади.

НАВЧАННЯ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИКІВ АПАРАТУ МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

              З 17 по 21 вересня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проходить тижневе навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації для керівників апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

                    Основи сучасного менеджменту та соціально-психологічні аспекти ефективності управлінської діяльності в системі державної служби розглянуто в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів      13-14 вересня 2018 року під час проведення тематичного короткострокового семінару.

             Тренери та фахівці-експерти скерували учасників семінару на доцільності впровадження в практику нових ідей, технологій моделювання та інноваційних підходів щодо підвищення ефективності державно-управлінської діяльності; вивчення психологічних складових професійної діяльності та компетентностей з урахуванням сучасних вимог, європейських стандартів, інновацій та пріоритетів державної політики; формування компонентів морально-етичних й особистісних якостей управлінця, постійної підтримки позитивного емоційного стану як основи професійного здоров’я та запобігання професійного вигорання.

             У ході семінару слухачі аналізували конкретні ситуації та розв’язували проблемні ситуації; виконували різноманітні вправи і завдання на основі психодіагностичних методик щодо виявлення комунікативних й організаторських здібностей, рівня емоційності та «осмислення себе як професіонала, який зобов’язаний управляти собою»; проходили тести-опитувальники щодо емоційної стабільності або нестабільності особистості, схильності до конфліктної поведінки, самооцінки, стійкості до стресу та інші.

              За результатами роботи семінару проведено анкетування з метою визначення ефективності занять з даної тематики.

ТЕМАТИЧНИЙ КОРОТКОСТРОКОВИЙ СЕМІНАР

З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 

 

          13 вересня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів для державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування проведено одноденний тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

          Даний семінар запроваджено з метою надання якісних освітніх послуг з підвищення рівня професійної компетентності, правової грамотності, розуміння й застосування норм антикорупційного законодавства працівниками державних органів влади та посадовими особами місцевого самоврядування.

                 Під час семінару, науково-педагогічні працівники Національної академії державного управління при Президентові України ознайомили слухачів з основними засадами реалізації антикорупційної політики в Україні; порядком застосування превентивних антикорупційних механізмів; особливостями здійснення спеціальної перевірки; практичними аспектами оцінки корупційних ризиків, викликів і загроз; процедурою електронного декларування; методами запобігання й врегулювання конфлікту інтересів; етичними та психологічними компонентами проявів корупції у державному управлінні.

                 Заняття проходили у форматі ефективного діалогу між викладачами-тренерами та слухачами.

               По завершенню учасники семінару отримали відповідні свідоцтва про проходження навчання в Інституті з питань запобігання корупції.

Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа

в публічному управлінні

 

          В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 11-12 вересня 2018 року проведено тематичний короткостроковий семінар «Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в публічному управлінні».

          Метою семінару є оволодіння слухачами системою спеціальних знань, необхідних для ефективного вироблення й реалізації публічної інформаційної політики, здійснення електронного врядування засобами інноваційних комунікацій та інформаційних ресурсів; застосування сучасних інформаційно-комунікативних технологій соціальних медіа в діяльності органів публічної влади; розширення сфери електронної взаємодії з громадськістю; опанування та покращення здатності до логічного та нетипового мислення, генерування нових і креативних ідей.

        Навчання  відбувалися  у  форматі дискусій, лекцій, практичних занять та тренінгів, під час яких слухачі мали змогу, за участю науково-педагогічних працівників й фахівців-експертів даної сфери, активно долучатись до розгляду зазначених питань, отримати кваліфіковані консультації.

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ

З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

       10 вересня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочалось навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації для:

 • державних службовців 1-5 груп оплати праці: Національного агентства України з питань державної служби, служб управління персоналом та кадрових служб центральних органів виконавчої влади, органів судової влади, обласних, Київської міської державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування; Державної архівної служби України, державних архівів областей та міста Києва (10-21 вересня);
  Міністерства охорони здоров’я України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, Державної служби України з лікарських засобів та контролю за наркотиками, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та інших органів влади, діяльність яких здійснюється у сфері охорони здоров’я (10-21 вересня);

 • уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців органів виконавчої влади 1-5 груп оплати праці посад, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади (10-21 вересня);

 • керівників апарату місцевих державних адміністрацій, самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (I етап навчання) (17-21 вересня).

            Відкриваючи навчання, директор Інституту Валентина Гошовська, акцентувала увагу слухачів на тому, що надання освітніх послуг в Інституті спрямоване на підвищення рівня професійної компетентності управлінських кадрів відповідно до європейських стандартів та з урахуванням сучасних вимог до якості і змісту навчання.

            “У процесі фундаментальної трансформації до конкурентного середовища Інститут у своїй діяльності запроваджує освітні інноваційні моделі, новітні IT-технології, онлайн-платформи передачі спеціальних знань, умінь і навичок державним службовцям і посадовим особам місцевого самоврядування, необхідних для реалізації публічної політики та принципів належного  врядування,  відповідального  й  ефективного  виконання  управлінських  функцій”  –  підкреслила                Валентина Гошовська.

            Упродовж  2-х  тижнів  в  Інституті  буде  проводитись  навчання  і  за  програмами тематичних короткострокових семінарів, зокрема:

 • “Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в публічному управлінні” (11-12 вересня);

 • “Психологічні основи ефективного управління” (13-14 вересня);

 • “Кадровий аудит в публічному управлінні” (18-19 вересня);

 • “Запобігання проявам корупції” (одноденні семінари 13, 18 вересня).

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА ТА СЛУЖБА

В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

      05-06 вересня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проведено тематичний короткостроковий семінар “Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади” для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

      У  ході  семінару  слухачі  ознайомились  з  ключовими  аспектами розвитку високопрофесійної державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в Україні в контексті децентралізації влади; основними засадами нормативно-правового забезпечення функціонування єдиної системи державної служби; проблемами та перспективами реформування державної служби, спрямованими на підвищення її ефективності; особливостями формування дієвого кадрового потенціалу органів державної влади; механізмами та чинниками формування управлінської культури державного службовця, зокрема, системними цінностями, правилами і нормами ділової поведінки; психологічно-етичними аспектами сучасної кадрової політики в публічному управлінні.

Розпочато другий етап навчального курсу

«З фронту до міністерства» для ветеранів війни та учасників АТО в Україні

             28 серпня 2018 року  в Національній академії державного управління при Президентові України розпочався другий етап навчального курсу «З фронту до міністерства», розроблений Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів, спільно та з ініціативи Проектного офісу зі створення Міністерства у справах ветеранів України, Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю.

     Докладніше

Стартує другий етап навчальних курсів підвищення

освітнього рівня ветеранів війни та учасників АТО в Україні

          В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 28 серпня 2018 року відбудеться другий етап навчання ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в Україні.

          Програма навчального курсу розроблена Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України спільно та за ініціативи Проектного офісу зі створення Міністерства у справах ветеранів України та Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю.

       Мета навчального курсу: сприяти ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції в Україні оволодіти системою знань і умінь, які складають професійну компетентність, необхідну для саморозвитку та впровадження принципів належного врядування; їх ресоціалізація та залучення до роботи на державній службі та в структурних підрозділах створюваного Міністерства у  справах ветеранів України.

       Заняття проходитимуть за участю висококваліфікованих науково-педагогічних працівників-тренерів Національної академії державного управління при Президентові України.

   Детальну інформацію щодо реалізації комунікативних онлайн-заходів для ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в Україні можна отримати за адресою: 04050, м. Київ, вул. Пугачова 12/2 (Академіка Ромоданова), кабінет 401; телефон: (044) 481-21-92, 481-21-79; e-mail: ipkkk@bigmir.net

Засоби масових інформацій  про освітній проект “З фронту до міністерства”

для ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів  Національної академії державного управління при Президентові України

   1. Oleksandr Tretiakov,  Facebook Комітету Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю,    20 липня, 2018 р. 

        Сьогодні у Національній академії державного управління при Президентові України завершився перший етап важливої освітньої ініціативи - курсів підвищення кваліфікації та підготовки ветеранів війни та учасників АТО до державної служби.

          Сорок ветеранів отримали сертифікати про проходження курсів за напрямом «Публічне управління та адміністрування». Багато з них показали на тестах чудові результати. Це люди, якими справді варто пишатися. Вони пройшли війну, захищали нашу країну на Сході. І тепер, у мирному житті, вирішили приносити користь Україні на державній службі. Ідея створення такого навчального проекту полягала в тому, щоб підготувати кадровий ресурс для майбутнього Міністерства ветеранів.

            Я переконаний, що апарат майбутнього профільного міністерства має складатися на 30-40% саме з ветеранів. Ті, для кого це міністерство створюється і мають в ньому працювати. Такий досвід успішно втілено в розвинутих країнах, і в Україні має принести позитивний результат.

            Цю ініціативу наш Комітет Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю запропонував втілити в квітні цього року, і я дуже вдячний всім.

     2. Газета Верховної ради України Голос України, 23 липня 2018 р. 

   “Cорок ветеранів АТО пройшли підготовчі курси для роботи в Міністерстві ветеранів“.

      3. Газета  ГОРДОН, 24 липня 2018 р.

    О.Третьяков: “40 ветеранів отримали сертифікати після проходження курсів для роботи в майбутньому профільному          міністерстві” .

     

     4.УКРАЇНСЬКІ НОВИНИ,  23 липня 2018 р.

       “20 липня у Національній академії державного управління при Президентові України завершився перший етап курсів           підвищення кваліфікації та підготовки ветеранів війни та учасників АТО до державної служби”.

Про це повідомили у Комітеті Верховної Ради у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників АТО та людей з інвалідністю.

    5.  Еспресо – TV, новини , 23 липня 2018 р.

    “40 бійців АТО пройшли управлінські курси та працюватимуть у міністерстві ветеранів”.

    6. ТСН – телеканал 1+1, новини , 23 липня  2018 р.

   “40 ветеранів пройшли курс навчання, щоб працювати у майбутньому  Міністерстві ветеранів... - ТСН

    7. УНІАН,  Актуально,  23 липня 2018  р.

  “О.Третьяков:  40 ветеранів пройшли курс навчання, щоб працювати  у профільному міністерстві”.

    8.  Державна служба у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції

    “Дистанційний навчальний курс “З фронту до міністерства”.

ЗАВЕРШИЛИСЬ КОМУНІКАТИВНІ ОНЛАЙН-ЗАХОДИ

ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ

        20 липня 2018 року в Центрі дистанційного навчання Національної академії державного управління при Президентові України завершилось навчання з підвищення кваліфікації першої групи ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в Україні, організоване Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів спільно з Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю, Благодійним фондом “Фонд Олександра Третьякова”.

       Докладніше

ПРЕДСТАВНИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ІНСТИТУТІВ ПРОЙШЛИ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ПРИКЛАДНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ М. МАНГАЙМ ФЕДЕРАТИВНОЇ РЕСПУБЛІКИ НІМЕЧЧИНА

      25 – 29 червня 2018 року представники Національної академії та Дніпропетровського, Львівського, Одеського, Харківського регіонального інституту у рамках реалізації українсько-німецького міжнародного проекту “Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством-ІІ” відвідали м. Мангайм (Німечччина).

Докдадніше

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКІВ

АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ         

     

      22 червня 2018 року у рамках реалізації завдань, передбачених Меморандумом про співпрацю між Національною академією державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) та Комітетом Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю (далі – Комітет) організовано і розпочато підвищення кваліфікації ветеранів війни та учасників антитерористичної операції в Україні за напрямом «Публічне управління та адміністрування».

Докладніше

V Всеукраїнcький круглий стіл

«Конституційні засади консолідації українського суспільства»

    14 червня 2018 року в рамках навчальної програми з нагоди 22-ї річниці прийняття Конституції України, яка закріпила правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, врахувала історичний досвід українського народу і кращі світові традиції, в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів спільно з кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії проведено круглий стіл «Конституційні засади консолідації українського суспільства».

Докладніше

ІННОВАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ

 

       13 червня 2018 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проходить тематичний короткостроковий семінар “Інноваційні технології управління персоналом. Кадрове діловодство”.

      У ході семінару учасники ознайомлюються з сучасними технологіями формування колективу, командоутворення, коучинг-технологіями та їх застосуванню в розвитку людських ресурсів; сутністю та значенням управлінських інновацій, інформаційних технологій у сфері управління персоналом, впровадження їх в роботу органів державної влади та органів місцевого самоврядування; урахуванням вимог європейських стандартів щодо проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.