В ІНСТИТУТІ ЗАВЕРШИВСЯ ЧЕРГОВИЙ ЦИКЛ НАВЧАННЯ

    26 квітня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії завершився двотижневий цикл навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці: Апарату Верховної Ради України та інших органів влади, діяльність яких пов’язана з організаційним, експертно-аналітичним, науковим, правовим і інформаційним забезпеченням діяльності органів влади; Пенсійного фонду України та головних управлінь в регіонах.

      Для проведення практико-орієнтованого навчання було запрошено, посадових осіб Пенсійного фонду України, відомих практиків з державного управління, науково-педагогічних працівників Національної академії, провідних науковців, фахівців-експертів інших навчальних закладів та державних установ.

       По завершенню, після проходження всіх етапів навчального процесу від реєстрації, відвідування занять, складання тестових завдань, написання випускної роботи, підсумкового анкетування та співбесіди, слухачі отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації відповідного зразка.

ДІЛОВОДСТВО В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

 

     Упродовж 24-25 квітня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено тематичний короткостроковий семінар «Діловодство в органах публічного управління».

      Під час семінару слухачі ознайомились з нормативно-правовим, науково-методичним та інформаційним забезпеченням організації діловодства в державних органах; особливостями стандартизації, уніфікації та трафаретизації управлінських документів та їх захисту; отримали необхідні знання сучасного стану й перспектив розвитку електронного документообігу, реінжинірингу адміністративних процесів;   набули    необхідних    для   публічних

службовців професійних компетенцій щодо організації впровадження та використання технологій електронного урядування, зокрема: електронного документообігу, електронного цифрового підпису, електронних послуг та електронної взаємодії органів публічної влади; опрацювали практичні аспекти та обмінялися практичним досвідом упровадження електронного документообігу.

     Корисним для учасників семінару був розгляд питань щодо правильності використання мовних засобів в організаційно-розпорядчих документах, специфіки й основних функцій сучасної мовної комунікації в органах публічного управління.

     По завершенню слухачі отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Європейська інтеграція України
Конструктивне партнерство з країнами ЄС

       22-23 квітня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено тематичний короткостроковий семінар «Європейська інтеграція України. Конструктивне партнерство з країнами ЄС».

        Метою семінару, який пройшов у форматі запитань-відповідей,  визначено розвиток політичної та правової компетенцій з питань зовнішньої політики України, її місця у сучасному глобальному світі, розширення співпраці з ЄС, а також основних складових функціональної компетентності, які забезпечують здатність аналізувати політику ЄС та розробляти пропозиції щодо реалізації заходів, спрямованих на впровадження в Україні європейських стандартів життя.

      У ході роботи слухачі поглибили знання щодо реалізації державної політики України у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, інституційних і правових засад ЄС, співробітництва України з країнами ЄС у сфері безпеки та оборони; ознайомились з регіональними і глобалізаційними трансформаціями, стратегіями національного розвитку.

АДМІНІСТРАТИВНІ ПРОЦЕДУРИ ТА

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

 

      18-19 квітня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено тематичний короткостроковий семінар «Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг» для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

      У рамках семінару на базі Центру надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) відбулось виїзне заняття під модераторством директора Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг Наталії Шамрай, яка окреслила пріоритетні напрями роботи та шляхи розв’язання актуальних проблем, спрямованих на підвищення якості обслуговування та максимальне наближення адміністративних послуг до споживача.

     Також Наталія Шамрай розповіла про розвиток мережі ЦНАП у м.Києві, їх інституційну та організаційну спроможність, а також поінформувала слухачів, що через ЦНАП надається великий спектр адміністративних послуг, серед яких найпопулярніші: оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон; послуги у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; реєстрація місця проживання/перебування фізичних осіб; дозвіл на розміщення зовнішньої реклами, послуги при народженні дитини у пологових будинках Києва та інші.

     Учасники семінару ознайомились з позитивним досвідом та кращими практиками у сфері надання адміністративних послуг; отримали роз’яснення щодо законодавчих змін і новацій, механізмів здійснення моніторингу та контролю за якістю надання послуг; обговорили можливості вдосконалення функціонування ЦНАП.

СЛУХАЧІ ІНСТИТУТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ВІДВІДАЛИ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ В КИЄВІ

  18 квітня 2019 року в рамках навчання за професійною програмою для державних службовців   1-5 груп оплати праці Пенсійного фонду України та головних управлінь в регіонах, які є слухачами Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії, проведено виїзде заняття на базі Пенсійного фонду України в м. Києві.

   Учасники заходу обговорили проблеми щодо реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення та основні завдання, покладені на органи Пенсійного фонду України.

          За нагоди, відбулася зустріч з Головою правління Пенсійного фонду України, Євгенієм Капінусом, який акцентував увагу на необхідності подальшої роботи щодо реформування діючої пенсійної системи, запровадження новітніх стандартів обслуговування громадян та, найголовніше, – забезпечення своєчасних виплат пенсій.

     «Перед  нами  стоїть  чимало завдань. Проте, сьогодні ми зосереджуємо свою увагу на переформатуванні паперових пенсійних справ, які зберігаються в архівах територіальних органів Фонду, у електронні, тобто, здійснюємо їх ретроконверсію. Завдяки ретроконверсії кожна електронна пенсійна справа буде доступна до перегляду у цифровому режимі. Це дає нам змогу відмовитись від паперової пенсійної справи», – наголосив Євгеній Капінус.

        Заняття пройшло у форматі семінар-наради, під час якої учасники обмінялись позитивним практичним досвідом та отримали кваліфікаційні відповіді на нагальні питання.

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ В ПУБЛІЧНІЙ СФЕРІ​

   16-17 квітня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено тематичний короткостроковий семінар «Управління проектами в публічній сфері».

    Програма семінару була направлення на надання знань з особливостей проектного менеджменту; набуття навичок використання сучасних інноваційних інструментів в управлінні проектами, направленими на покращення якості життя і підвищення конкурентоспроможності у ринковому середовищі; системного уявлення про основні концепції, поняття, методи та технології, які використовуються в процесі аналізу та розробки проектів і програм в публічній сфері; підвищення рівня комунікативної компетентності слухачів, зокрема в контексті обговорення проблемних питань щодо прийняття управлінських рішень.

  У ході занять слухачі оволодіти методами та засобами прийняття управлінських рішень з проектного аналізу проблемної ситуації в умовах ризиків; вміннями застосовувати аналітичні інструменти, виходячи з конкретних потреб процесу прийняття рішень і наявності інформації, щоб отримати найкращі заплановані результати; розглянули детальний типовий алгоритм підготовки проектної заявки; отримали рекомендації щодо оптимального вибору альтернатив у процесі прийняття ефективних управлінських рішень та здатності працювати як автономно так і в команді, підтримуючи ефективну взаємодію зі стейкхолдерами проектів і програм, що реалізуються у сфері публічного управління та адміністрування; а також активно долучались до виконання практичних завдань та ситуативних вправ.

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ

 

       17 квітня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії у рамках навчання за загальною професійною довгостроковою програмою підвищення кваліфікації державних службовців Пенсійного фонду України та його головних регіональних управлінь відбулась тематична дискусія на тему: «Підвищення ефективності роботи Пенсійного фонду України» під керівництвом Голови правління Пенсійного фонду України Євгенія Капінуса.

     Під час зустрічі Євгеній Капінус охарактеризував основні завдання, які стоять сьогодні перед Пенсійним фондом України, а саме: поліпшення якості надання послуг шляхом впровадження уніфікованих стандартів обслуговування одержувачів послуг Фонду; визначення послідовності дій спеціалістів – працівників Фонду; впровадження єдиних стандартів з обслуговування одержувачів послуг в усіх точках надання послуг.

    Окрім того, Голова правління акцентував увагу слухачів на тому, що на даний час вже працює оновлена система опрацювання звернень громадян до Фонду, на базі якої будується автоматизоване робоче місце керівника, в якому буде відображатись стан усіх процесів в поєднанні з наданням послуг, а також ризики у зв’язку з несвоєчасним опрацюванням документів; розробляється проект по створенню моніторингового центру з використанням інструментів контролю та забезпечення захисту інформації.

    «Наступним важелем, необхідним для вдосконалення подальшої роботи Фонду є проведення ретроконверсії (отцифрування фізичних оригіналів документів) усіх паперових документів для розрахунку та виплати пенсій. У цьому напрямку вже розроблено методологію сканування раніше створених паперових пенсійних справ та зберігання документів в електронному вигляді та розпочато процес забезпечення необхідною технікою всіх структурних підрозділів Пенсійного фонду України», – підкреслив очільник Фонду.

ТРУДОВА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ: МАСШТАБИ, ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ

       16 квітня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії відбулася тематична дискусія на тему «Трудова міграція в Україні: масштаби, причини та наслідки» за участю директора Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України, професора кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України Елли Лібанової.

   На початку свого виступу науковець презентувала слухачам Національну доповідь «Українське суспільство в міграційному вимірі», визначивши її головну ідею в тому, що: «Міграція – не проблема, котра потребує розв’язання, а реальність, із якою належить рахуватися і яку необхідно облаштовувати».

     Академік наголосила, що сьогодні основне завдання державної міграційної політики має полягати в забезпеченні найповнішого використання позитивного потенціалу міграції одночасно з мінімізацією її негативних наслідків; спрямовуватися на зменшення відтоку населення, сприяння поверненню мігрантів, передусім тимчасових трудових, і заохочення імміграції працівників, яких потребує економіка, інтеграцію мігрантів в інтересах і окремих осіб і громад їхнього вселення.

   В ході дискусії слухачі активно долучались до обговорення стану трудової міграції в України, можливих шляхів удосконалення управління міграціями.

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ

З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

      15 квітня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочалось навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці: Апарату Верховної Ради України та інших органів влади, діяльність яких пов’язана з організаційним, експертно-аналітичним, науковим, правовим і інформаційним забезпеченням діяльності органів влади; Пенсійного фонду України та головних управлінь в регіонах, яке триватиме до 26 квітня 2019 року включно.

         Захід відкрила директор Інституту Валентина Гошовська, яка акцентувала увагу слухачів на тому, що в Інституті надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації здійснюється відповідно до визначених основних завдань сучасної системи державного управління та у контексті нового законодавства України, реалізації структурних реформ і програм розвитку держави, метою яких є підвищення ефективності публічного управління.

   «Зміст програм підвищення кваліфікації сформований на основі компетентнісного, практико-орієнтованого та особистісно-орієнтованого підходів, інтегрований на кращий вітчизняний та європейський досвід. Гарантом якості послуг в Інституті є багаторічний досвід реалізації сучасних форм і методів, інноваційних технологій навчання; запрошення висококваліфікованих та високопрофесійних управлінців, громадських діячів, фахівців-практиків, науковців, експертів і викладачів, що сприяє веденню полілогічної взаємодії, конструктивного діалогу, обміну досвідом та панельних дискусій», – підкреслила Валентина Гошовська.

Очильниця Інституту побажала слухачам продуктивного навчання та зазначила, що у період з 16 по 25 квітня також відбудуться тематичні короткострокові семінари, зокрема:

 • «Управління проектами в публічній сфері» (16-17 квітня);

 • «Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг» (18-19 квітня);

 • «Європейська інтеграція України. Конструктивне партнерство з країнами ЄС» (22-23 квітня);

 • «Діловодство в органах публічного управління» (24-25 квітня).

Про навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів

з 15 по 26 квітня 2019 року

 

 

       В  Інституті  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів  Національної  академії  державного управління при Президентові України з 15 по 26 квітня 2019 року відбудеться навчання:

за професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці:

 • Апарату Верховної Ради України та інших органів влади, діяльність яких пов’язана з організаційним, експертно-аналітичним, науковим, правовим і інформаційним забезпеченням діяльності органів влади (15-26 квітня);

 • Пенсійного фонду України та головних управлінь в регіонах (15-26 квітня);

за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад:

 • «Управління проектами в публічній сфері» (16-17 квітня);

 • «Адміністративні процедури та надання адміністративних послуг» (18-19 квітня);

 • «Європейська інтеграція України. Конструктивне партнерство з країнами ЄС» (22–23 квітня);

 • «Діловодство в органах публічного управління» (24-25 квітня).

     Упродовж навчання слухачі візьмуть участь у заняттях, які проводитимуться відповідно до програм розроблених Інститутом із запровадженням інноваційних освітніх технологій формального та неформального навчання, науково-методичних послуг для задоволення потреб державних органів влади та органів місцевого самоврядування.

ЗАВЕРШИЛОСЯ НАВЧАННЯ ЗА ДОВГОСТРОКОВОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

       15 березня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України (далі – Інститут) успішно завершили навчання за довгостроковою програмою підвищення кваліфікації працівників закладів вищої та післядипломної освіти, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» 85 наукового-педагогічних працівників з усієї України.

      У взаємообміні ідей, поглядів і бачень щодо стратегічних напрямів адаптації та модернізації вищої освіти в контексті вимог Болонського процесу була чудова нагода осмислити новітні підходи до організації навчального процесу в системі публічного управління та адміністрування, визначити нові завдання в навчальному процесі з метою підвищення якості освіти як одного з видів соціального управління; ознайомитися з сучасними тенденціями та викликами у запровадженні нової галузі знань «Публічне управління та адміністрування» для реалізації у власній науково-педагогічній діяльності.

      Учасники заходу високо оцінили процес підвищення кваліфікації за довгостроковою професійною програмою для науково-педагогічних працівників та висловили бажання подальшої участі в підвищенні кваліфікації за відповідними програмами в Інституті.

     За результатами навчання, директор Інституту, доктор політичних наук, професор Валентина Гошовська вручила науково-педагогічним працівникам свідоцтва про підвищення кваліфікації.

ОГОЛОШЕННЯ

 

До уваги

науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти, які проходять  навчання з підвищення кваліфікації за професійною довгостроковою програмою
з 22 лютого по 15 березня 2019 року

 

      15 березня 2019 року в Національній академії державного управління при Президентові України (далі – Національна академія) відбудеться завершальний етап навчання.

   Місце проведення занять: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20, Центр дистанційного навчання Національної академії, Центр дистанційного навчання Національної академії, (4-й поверх).

       Час проведення занять: 09.00 - 16.50.

       Заплановано:

 •  тематичні дискусії та практичні заняття в групах;

 • захист індивідуальних творчих робіт;

 • підведення підсумків, вручення свідоцтв.

 

       Інформація для довідок:

       телефони: +38 (095) 348 09 56 - Власова Лариса Вікторівна;

                           +38 (050) 384 98 26- Гайдукевич Валентина Іванівна.

  Спільна електронна пошта для одержання завдань та консультування в режимі он-лайн – nadu2019@ukr.net.

РОЗПОЧАТО НАВЧАННЯ ЗА ДОВГОСТРОКОВОЮ ПРОФЕСІЙНОЮ ПРОГРАМОЮ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ТА ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

       22 лютого 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочато навчання за довгостроковою професійною програмою підвищення кваліфікації працівників закладів вищої та післядипломної освіти, які забезпечують підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» за очно-дистанційною формою.

Виставка «Історія українського парламентаризму.

Верховна Рада незалежної України» в Парламенті

 

 

     19 лютого 2019 року у Верховній Раді України представники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів разом з науково-педагогічними працівниками кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії відвідали виставку «Історія українського парламентаризму. Верховна Рада незалежної України».

       На виставці представлені світлини, історичні матеріали, фондозбірні надбання Музею, які дають змогу відслідкувати тернистий шлях українського парламентаризму в нашій багатовіковій історії.

ОГОЛОШЕННЯ

      Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України у період з 22 лютого по 15 березня 2019 року здійснюватиме підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, керівників (організаторів) та методистів закладів вищої та післядипломної освіти, які забезпечують професійне навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування та підготовку здобувачів вищої освіти освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр», «магістр», «доктор філософії», «доктор наук» за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» за довгостроковою професійною програмою з основних напрямів державної політики у галузі освіти за очно-дистанційною формою навчання.

       Навчання буде проходити у три етапи:

 • І етап – 22-23 лютого (очне навчання);

 • ІІ етап – з 24 лютого по 14 березня (дистанційне навчання);

 • ІІІ етап – 15 березня (очне навчання).

    Реєстрація учасників відбудеться 22 лютого з 08.30 до 09.00 в Центрі дистанційного навчання Національної академії, четвертий поверх, за адресою: м. Київ, вул. Антона Цедіка, 20. Початок занять о 09.00.

       Більш детальну інформацію та програму навчання можна отримати за контактами:

       м. Київ, вул. Академіка Ромоданова 12/2, кім. 401;

       телефони: (044) 481-21-92, (044) 481-21-79;

       E-mail:ipkkk_osvita@ukr.net

«Ділова українська мова в публічному управлінні»

для працівників Рівненської обласної ради

     Продовжуючи досвід надання виїзних освітніх послуг на робочому місці, Інститутом 14 лютого 2019 року на базі Рівненської обласної ради проведено тематичний короткостроковий семінар «Ділова українська мова в публічному управлінні».

   У ході занять працівники облради оновили знання щодо особливостей застосування офіційно-ділового стилю, основних норм ділового мовленнєвого етикету, технічних прийомів і вимог до проведення ділової бесіди та переговорів, підготовки публічного виступу; долучилися до написання диктанту; обговорили проблемні мовні питання, які виникають у професійній діяльності.

 Спікером заходу виступила професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, кандидат філологічних наук Інна Плотницька.

«ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ДІЛОВИЙ ЕТИКЕТ»

ДЛЯ ПРАЦІВНИКІВ ШОСТКИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

    З метою надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації з використанням елементів дуальної форми навчання та з урахуванням потреб й конкретних запитів органів влади 11 лютого 2019 року в Шосткінській міській раді Сумської області Інститутом проведено тренінг на тему «Ефективне управління та діловий етикет».

   У ході заняття учасники оволоділи знаннями про основні закони, сучасні стандарти ділового етикету та світові стандарти ефективного публічного управління; ознайомились з етичними факторами та новітніми засобами комунікацій в управлінській діяльності; нагадали правила поведінки і спілкування.

      Захід проходив у форматі інтерактивного тренінгу, під час якого були продемонстровані методики проведення нарад і переговорів в управлінській діяльності, а також дебатів, де на власному досвіді учасники спробували себе не лише у ролі промовців, а й набули корисних навичок ведення дебатів, побудови виступу, техніки та відповідного використання невербальної комунікації; підвищили рівень власної ефективності; отримали відповіді на актуальні запитання.

 

 Відеоматеріал про даний тренінг можна переглянути за посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=dsfy3YyV8dk

НАУКОВУ ШКОЛУ ВІТЧИЗНЯНОГО ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ ВИЗНАНО

ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ

    На адресу завідувача кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України Валентини Гошовської надійшло вітання від Голови Верховної Ради України Андрія Парубія.

   Керівник парламенту відзначив актуальність наукового супроводу діяльності Українського парламенту і процесів державотворення. Також було підкреслено, що кафедра парламентаризму та політичного менеджменту, яку очолює Валентина Андріївна, є єдиною в Україні, а наукова школа вітчизняного парламентаризму, що сформувалася на її основі, має вагомий науковий доробок та кадровий потенціал. Станом на сьогодні, це понад 280 наукових та навчального-методичних праць, серед яких 7 монографій та 5 підручників.

СОБОРНІСТЬ ЯК ОСНОВА УСПІШНОСТІ ДЕРЖАВОТВОРЧИХ ПРОЦЕСІВ В УКРАЇНІ

        22 січня 2019 року працівники Інституту взяли участь у роботі VIII Всеукраїнського круглого столу на тему: “Соборність – основа успішності державотворчих процесів в України”, присвяченого 100-річчю Дня Соборності України та проголошення Акту Злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки, ініційованого членами Громадської організації “Академія парламентаризму”, науково-педагогічними працівниками кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії.

        Відкрили щорічний науковий захід модератори – Лідія Даниленко та Лілія Григорович, а хроніки фільму тих буремних літ емоційно налаштували учасників на переконання, що утвердження єдності народу у соборній державі, чуття великої родини як у далекому 1919, так і сьогодні завжди було і є надзвичайно актуальним.

      На обговорення були винесені глобальні питання Соборності як базового наративу суспільно-екомічних трансформацій, національного успіху та злагоди; ролі представницької влади у державотворенні; історичної спадщини України і гібридної війни Російської Федерації, формування свідомості нового українського покоління; значення україноцентризму публічної влади як передумови національної безпеки та розвитку держави і країни.

    Підсумовуючи, всі учасники круглого столу були єдині, що Соборність – це духовна єдність українців, вищий моральний принцип, найвища універсальна цінність, передумова успішності України, безперервна робота держави щодо стимулювання чесного суспільного діалогу.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now