ПЕРШИЙ КОНГРЕС ПАРЛАМЕНТАРИСТІВ 

    20 червня у Верховній Раді України проведено перший Конгрес парламентаристів, приурочений 23-річчю Конституції України та 10-річному ювілею кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, спільно з громадською організацією «Академія парламентаризму», Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів, очолюваними відомим українським ученим, громадським діячем, політиком, народним депутатом України кількох скликань, доктором політичних наук, професором Валентиною Гошовською за участі народних депутатів України нинішнього та попередніх скликань, працівників парламентського апарату, представників наукової спільноти та активної громадськості.

     У вступному слові, модератор заходу, Валентина Гошовська підкреслила, що проведення Конгресу стало можливим завдяки об’єднанню широкого кола науковців-однодумців, що сформували наукову Школу вітчизняного парламентаризму, яку сьогодні представляють 73 провідних науковців-парламентаристів.

   «Ця ювілейна дата не єдиний кількісний “маркер” самовідданої праці колективу кафедри – це передусім понад 600 випускників-магістрів публічного управління та 20 науковців (15 кандидатів і 5 докторів наук), серед яких: 11 народних депутатів України; 17 – помічників народних депутатів України; 53 – працівника апарату Верховної Ради України; 15 працівників Апарату Адміністрації Президента України. Це – вираз нашого патріотизму, втілений у підготовці висококваліфікованих кадрів спеціальності “Парламентаризм та парламентська діяльність”», – зазначила Валентина Гошовська.

        Водночас, за словами модератора заходу, логічним є те, що за наявного нині «кадрового голоду» та запиту на нові обличчя в публічному управлінні, саме Національна академія державного управління при Президентові України та, зокрема, кафедра парламентаризму та політичного менеджменту мають стати тими кадровими артеріями, які зможуть наповнити сучасним україноцентричним державницьким змістом усі процеси на кожному з рівнів управління. У цьому контексті випускники кафедри мають низку переваг, адже окрім того, що це вони – нові обличчя, вони ще є професіоналами у сфері публічного управління з чіткою проукраїнською державницькою позицією та чіткими морально-етичними принципами.

    «Сьогодні  мова  піде  про  значущу  роль  Конституції  України як Основного Закону; дієві запобіжники, які унеможливлять просідання демократичного фундаменту сучасної держави; соціальну державу та феномен лібертаріанства; про необхідність глибокої незаангажованої інтелектуальної рефлексії вітчизняного науково-експертного середовища щодо практики внесення будь-яких змін до Конституції України. Не можна нікому дозволити топтатися по Основному Закону, особливо тим, хто приймає закони. Всі мають перебувати в конституційному полі», – наголосила Валентина Гошовська.

   Модераторка зауважила, що «особливо значимими є перші статті Конституції (Валентина Гошовська була народним депутатом у 1996 році, коли Верховна Рада ухвалила Конституцію України): Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава; людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Зараз лунають слова, що Конституція так написана, що у житті неможливо забезпечити виконання всіх її положень. Але якщо ті, хто прийшли до влади, не можуть забезпечити виконання Конституції, це все одно, що коли людина прийшла до лікаря, а їй кажуть – ми не можемо вас вилікувати, бо нема ліків, нема методик, і вам залишається лише евтаназія».

      «Значимість  Конституції  не  потрібно  доводити, – підкреслила  спікер  Конгресу.  Конституція України є однією з найпрогресивніших у світі, хоча її вже змінювали сім разів, однак ці зміни стосувалися в основному перерозподілу повноважень між гілками влади – парламентом, президентом і урядом, а не безпосередньо народу. Внесення змін до Конституції потребує глибокої наукової фахової дискусії».

       Наразі ми чуємо пропозиції знову переписати Конституцію, зокрема, заклавши до неї концепцію лібертаріанства. На думку Валентини Гошовської: «Ця концепція можлива за двох основних умов – розвинуте громадянське суспільство і сильні потужні політичні партії. На жаль, в Україні ще мало середнього класу – 44% громадян отримують ті чи інші види державної соціальної допомоги, а понад п’ять мільйонів громадян отримують субсидії за житлово-комунальні послуги. Тому ми не можемо механічно наслідувати будь-яку модель розвинутої демократії в Україні. У них свої скелети в шафі, а у нас своє життя. При внесенні змін до Конституції важливо закласти дієві запобіжники, які унеможливлять насамперед погіршення соціального стану суспільства. І головне – щоб усі нові закони, які ухвалюються, не виходили за конституційне поле».

   Вітчизняні парламентаристи, науковці сконцентрували також основну увагу на: необхідності дотримання Конституції як правової підстави для належного забезпечення верховенство права; пріоритету прав людини і громадянина, законності та гарантування соціальних прав громадян; окреслення основних викликів, що постали перед українською соціально-політичною дійсністю та виокремлення загроз, що можуть виникнути через ймовірні зміни Основного Закону.

  Учасники Конгресу висловили стурбованість вкрай небезпечною тенденцією – науково необґрунтованому трактуванні сутності лібертаріанства, що вимагає обґрунтування та вирішення ряду проблем, а саме: з’ясування значень наукових понять, які використовуються українськими політиками та обсягу державних гарантій як окремій особі, так і суспільству, та відповідності Соціальній хартії; визначення найбільш придатної до нашого сьогодення форми держави, її функціонального спрямування, критеріїв ефективності; окреслення спільної мети існування країни й визначення прийнятних засобів їх досягнення.

   Основними доповідачами науково-практичної дискусії виступили професорсько-викладацький склад кафедри парламентаризму та політичного менеджменту: Тетяна Пояркова «Соціальна безпека України: сучасні виклики та загрози»; Ростислав Марчук «Конституція України як закон найвищої юридичної сили» щодо неприпустимості змін Основного Закону на підставі ситуативних інтересів; Лілія Макаренко «Соціальна держава та феномен лібертаріанства» про наслідки ймовірних змін Конституції України на ідеологічних засадах лібертаризму, що знайшла своє логічне продовження у виступі Сергія Шергіна «Лібертаріанство: історія виникнення та національні реалії»; Людмили Пашко «Цивілізованість політичної еліти як запобіжник просідання демократичного фундаменту сучасної держави» розкрила особливості українського елітогенезу.

    У рамках Конгресу презентовано Програму розвитку ГО «Академія парламентаризму», вручено почесні дипломи ГО «Академія парламентаризму».

   Представники Наукової школи вітчизняного парламентаризму вкотре опинились на першому фланзі захисного фронту Української держави, соціуму й майбутнього.

      Ключовий акцент під час занять було зроблено на розгляд такої тематики:

 •   «Конституційний процес в Україні: історія та сучасність», професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, к.ю.н., доц. Ростислав Марчук;

 • «Забезпечення легітимності конституційних змін в Україні: історичний аспект», професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, д.пед.н., проф. Лідія Даниленко;

 • «Правовий нігілізм (неповага до Конституції) як підґрунтя перманентного кризового процесу: світовий та український виміри», професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, д.політ.н., доц. Тетяна Пояркова;

 • «Проблеми децентралізації влади у контексті конституційних змін», професор кафедри державознавства і права НАДУ при Президентові України, д.ю.н., проф., заслужений юрист України Василь Борденюк;

 • «Конституційні форми прямої демократії та їх реалізація в Україні. Конституція як основа правової системи в Україні», доцент кафедри порівняльного і європейського права Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н., доц. Олена Лисенко;

 • «Діалог культур як чинник консолідації європейської спільноти в умовах конституційних змін», завідувач кафедри країнознавства Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.і.н., проф. Микола Дорошко;«Історична пам’ять: основні етапи становлення Конституції України», завідувач відділу української історіографії Інституту історії України НАН України, д.і.н., проф., чл.-кор. НАПН України Олександр Удод.

Конституція України – гарант захисту демократичних цінностей

в умовах суспільної модернізації

 

    У рамках навчання державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за професійними (сертифікатними) програмами в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів упродовж 03-14 червня відбувся цикл тематичних дискусій з нагоди відзначення 23-ї річниці Дня Конституції України під назвою “Конституція України – гарант захисту демократичних цінностей в умовах суспільної модернізації”.

Враховуючи надзвичайне значення Основного Закону для розвитку України як суверенної демократичної парової держави, Інститут вважає своєю головною місією створення дискусійної платформи для проведення комунікативних заходів історико-патріотичного та просвітницького спрямування за участю науково-педагогічних працівників Національної академії державного управління при Президентові України, науковців та фахівців-експертів інших закладів вищої освіти.

    У ході дискусій обговорювались актуальні питання щодо розвитку конституційного процесу в Україні, враховуючи багатовікову історію українського державотворення; ролі Конституції України як важливого політико-правового документу, який є основою консолідації суспільства, дієвим інструментом регулювання суспільних відносин та закріплює основи внутрішньої і зовнішньої політики України, устрій держави, засади державної політики, спрямованої перш за все на забезпечення прав і свобод людини та гідних умов її життя; розбудови демократії, правопорядку і законності в Україні.

ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО

ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

 

       19-20 червня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено тематичний короткостроковий семінар «Державно-приватне партнерство як механізм розвитку економіки».

      Семінар запроваджено з метою розвитку професійних компетентностей, вмінь та навичок щодо використання сучасних інструментів і механізмів державно-приватного партнерства як джерела забезпечення дієвого співробітництва державного та приватного сектора, спрямованого на підвищення конкурентоспроможності та залучення інвестицій в економіку України.

     Під час навчання науково-педагогічні працівники Національної академії державного управління при Президентові України, викладачі Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Київського національного університету імені Вадима Гетьмана ознайомили слухачів з правовими, економічними й організаційними засадами державно-приватного партнерства, його місця й ролі в економічній структурі сучасного суспільства, особливостями діагностування інноваційного розвитку та процесів високотехнологічного кластероутворення; обґрунтували проблематику та визначили ключові положення стратегічних перспектив активізації процесів кластеризації; систематизували знання щодо реформування бюджетних відносин та публічного аудиту в умовах розвитку державно-приватного партнерства.

    Особливу зацікавленість у слухачів викликало інтерактивне заняття заступника виконавчого директора Польсько-української фундації співпраці ПАУСІ Костянтина Плоского на тему «Державно-приватне партнерство: виклики співпраці стейкхолдерів». У форматі роботи в малих групах слухачі виконували різні ситуативні завдання; аналізували цілі стейкхолдерів в моделі публічно-приватного партнерства; розбирали загальний алгоритм аналізу стейкхолдерів та отримали практичні рекомендації щодо ідентифікації стейкхолдерів, визначення впливу ініціативи на стейкхолдерів, можливих типів співпраці та напрямків кооперації між стейкхолдерів; побудови плану залучення стейкхолдерів.

        Завершальним етапом семінару стало вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАННЯ

 

      14 червня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії завершився черговий двотижневий цикл навчання за професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації.

       Особливістю процесу навчання стали жваві дискусії щодо реалізації державної кадрової та антикорупційної політики; впровадження сучасних ефективних технологій управління в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; розвитку лідерських якостей керівників, які забезпечують здатність до управління змінами; прийняття ефективних рішень у нестандартних ситуаціях; застосування інноваційних підходів у роботі, організації ефективної комунікативної діяльності тощо.

    Виклад лекційного матеріалу та проведення практико-орієнтованих занять забезпечували посадовці-практики з державного управління та місцевого самоврядування, науково-педагогічні працівники Національної академії, провідні науковці, фахівці-експерти інших державних установ та закладів вищої освіти.

  Завершальним етапом навчання стало підведення підсумків та вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації, під час якого слухачі поділились своїми враженнями та висловили слова вдячності працівникам Інституту за надзвичайно актуальні та змістовні заняття, якісну організацію освітнього процесу, комфортні умови та доброзичливу атмосферу.

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ.

КАДРОВЕ ДІЛОВОДСТВО

 

  Упродовж 12-13 червня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проходило навчання за короткостроковою програмою «Інноваційні технології управління персоналом. Кадрове діловодство».

   Зміст програми семінару спрямований на розвиток професійної компетентності та засвоєння знань про зміни у законодавстві України, які регулюють нормативно-правові відносини у сфері кадрової політики; сучасні тенденції та інноваційні технології управління персоналом в органах влади; особливості та основні чинники, які впливають на інноваційні процеси в кадровій політиці.

   Значну зацікавленість викликали питання щодо оволодіння правилами кадрового аудиту на державній службі, механізмами конструювання авторитету публічного службовця в сучасних реаліях; формування психологічного аудиту персоналу; управління особистою ефективністю.

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

 

    12 червня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів для державних службовці центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування проведено короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

    У процесі навчання учасники семінару розширили знання щодо основ антикорупційного законодавства України та особливостей його застосування, ознайомились з методами запобігання і протидії корупції, специфікою українського елітогенезу та корупції, практичними аспектами врегулювання конфлікту інтересів та протидії маніпуляціям у структурі корупційного впливу в управлінській діяльності.

     Особливий акцент було приділено роз’ясненню працівниками НАЗК порядку та механізмів здійснення вибіркового моніторингу способу життя суб’єктів декларування з метою встановлення відповідності їх рівня життя наявним у них та членів їх сім’ї майну і одержаним ними доходам, згідно з декларацією.

Робота семінару була побудована так, що слухачі мали можливість поставити питання та отримати на них вичерпні й кваліфіковані відповіді викладачів, експертів-практиків.

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ КАДРОВОЇ ПОЛІТИКИ.

ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ

 

      Механізми реалізації сучасної кадрової політики та забезпечення гендерної рівності на державній службі розглянуто під час проведення короткострокового семінару 10-11 червня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів.

    У ході роботи семінару слухачі мали нагоду систематизувати, актуалізувати й поглибити свої знання та практичні навички щодо нормативно-правових та теоретично-методологічних аспектів з таких питань:

 • «Нормативно-правове забезпечення реформування державної служби»;

 • «Кадрова політика: сучасні виклики та тенденції»;

 • «Сучасні тренди управління персоналом в контексті цифровізації»;

 • «Феномен публічного іміджу державного службовця: фактори формування»;

 • «Духовно-ціннісні засади публічної служби»;

 • «Гендерна рівність на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування».

   Учасники семінару активно брали участь в обговоренні питань, які виникали в ході дискусій, обмінювались думками й досвідом, а також отримали змістовні поради та рекомендації щодо проходження державної служби.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

 

   У рамках  навчання  слухачів  Інституту  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів Національної академії 10 червня 2019 року відбулася тематична дискусія на тему «Нормативно-правове забезпечення реформування державної служби» за участю заступника Голови Національного агентства України з питань державної служби Андрія Заболотного.

  Під час зустрічі заступник Голови НАДС  зазначив, що реформа державної служби залишається однією з пріоритетних в Україні, адже від її успіху, у значній мірі, залежить результат реформування усіх ключових сфер публічного управління.

     За словами Андрія Заболотного: «НАДС у співпраці із зацікавленими державними органами, неурядовими організаціями, соціальними партнерами, іноземними експертами розроблено та прийнято ряд нормативно-правових актів, що складають систему національного законодавства з питань державної служби, окреслюють весь спектр питань, які виникають в процесі проходження державної служби на всіх її етапах».

  «Наразі НАДС активно продовжує працювати над розбудовою професійної, престижної, орієнтованої на потреби громадян державної служби нової якості, відповідно до кращих європейських практик; впровадженням компетентнісної інтегрованої системи управління людськими ресурсам та прозорої моделі оплати праці і кар`єрної мотивації державних службовців». – підкреслив заступник Голови.

АНАЛІЗ ПОЛІТИКИ
ПІДГОТОВКА АНАЛІТИЧНИХ ДОКУМЕНТІВ

 

  Процедурно-функціональні особливості здійснення аналізу політики та підготовки аналітичних документів розглянуто під час проведення короткострокового семінару 06 та 07 червня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів.

      Метою семінару є виявлення цілей, завдань та впливів політики з урахуванням суспільних цінностей та змін; підвищення аналітичної спроможності та аналітичного мислення публічних службовців.

     У якості спікерів заходу виступили викладачі кафедри економічної політики та врядування Національної академії Олександр Кілієвич та Леся Ільченко-Сюйва, які презентували цілісну раціонально-експертну систему методів і процедур, які використовуються при здійсненні аналізу політики, в аналітичному процесі підготовки, прийнятті та реалізації публічних політичних рішень і програм; надали роз’яснення щодо інструментів формування інституційного забезпечення реалізації державної політики, аналізу середовища політики і стейкхолдерів, адвокатування політики.

    Спікери спільно з учасниками семінару долучилися до вироблення комплексу процедур (рекомендацій органам влади) щодо аналізу державної політики, а також її важливих складових – результативності і ефективності, оцінювання і моніторингу.

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

 

    06 червня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів для державних службовців центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування проведено одноденний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

    Зазначений семінар запроваджено з метою надання якісних освітніх послуг з підвищення рівня професійної компетентності щодо правової грамотності, розуміння й застосування норм антикорупційного законодавства.

Під час навчання слухачі ознайомились з основними засадами реалізації антикорупційної політики в Україні; порядком застосування антикорупційних механізмів; особливостями здійснення спеціальної перевірки; практичними аспектами оцінки корупційних ризиків, викликів і загроз; процедурою електронного декларування; методами запобігання й врегулювання конфлікту інтересів; практичними аспектами маніпуляцій у структурі корупційного впливу в управлінській діяльності; етичними та психологічними компонентами проявів корупції у державному управлінні.

      Заняття проходили у форматі продуктивного діалогу між викладачами-фасилітаторами, експертами та слухачами.

        По завершенню учасники семінару отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації.

САМОМЕНЕДЖМЕНТ СУЧАСНОГО КЕРІВНИКА

АЛГОРИТМ ПРОДУКТИВНОГО МИСЛЕННЯ

 

        «Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення» – за такою темою в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 04-05 червня 2019 року проведено мотиваційний короткостроковий семінар.

   У ході роботи увагу приділено розгляду основних компонентів, методик та принципів самоуправління, спрямованих на забезпечення розвитку навичок ефективного керівництва та організації управлінської діяльності; сутності креативного менеджменту; особливостей самоменеджменту, самоорганізації, інноваційної діяльності та інноваційного системного мислення; вироблення алгоритму оптимізації та технології продуктивної діяльності; визначення чинників ефективності публічних комунікацій; використання часу як ресурсу.

     Заняття проходили за активної участі слухачів на основі застосування синтезу теоретичних і практичних підходів викладу матеріалу з використанням елементів тренінгу, аналізу конкретних ситуацій, активної ігрової форми та групової дискусії, вирішення ситуаційних вправ і кейсів, мозкового штурму та модерації.

      Слухачі виявили високий рівень зацікавленості зазначеною тематикою, отримали необхідні знання, уміння та навички задля професійного та особистісного самовдосконалення.

ТРЕНДИ МАЙБУТНЬОГО:

ВИКЛИКИ ДЛЯ РЕЗІЛЬЄНТНОСТІ ДЕРЖАВИ

        У рамках навчання публічних службовців за професійною (сертифікатною) програмою 04 червня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів відбулася тематична дискусія за участю Марини Білинської, віце-президента Національної академії, доктора наук з державного управління, професора, заслуженого працівника освіти України.

   Марина  Білинська  презентувала  слухачам  «Тренди майбутнього: виклики для резільєнтності держави», порушивши глобальні проблеми та питання публічного управління, вирішити які можливо шляхом формування нових політичних і соціальних відносин, які характеризують здатність країни до подолання кризових ситуацій і конфліктів у всіх сферах суспільного життя; зміцнення національної безпеки, довіри до влади і державних установ, патріотизму і толерантності.

    Як зазначила віце-президент Національної академії, всі дослідження та аналіз можливих сценаріїв розвитку глобального ландшафту дають підстави стверджувати, що всі позитивні можливості людства можуть бути реалізовані тільки через створення  резільєнтної  держави   за  допомогою  резільєнтного

на   інституційному   рівні    може   бути    забезпечено через упровадження стратегічного  планування, технологій і процесів, які забезпечать стійкість під час кризових явищ.

      «Успішні держави майбутнього мають стати такими, що інвестують в інфраструктуру, знання і відносини, що є резільєнтними (стійкими) до стресових подій: економічних, оточуючого середовища, кібер- чи соціального простору», – констатувала Марина Білинська.

      У ході заняття слухачі активно долучались до обговорень, виконували ситуативні завдання, ділились власними баченням.

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАВСЯ ЧЕРГОВИЙ ЦИКЛ

ДВОТИЖНЕВОГО НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

     В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 03 червня 2019 року розпочався черговий двотижневий цикл навчання за професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації державних службовців, діяльність яких здійснюється у сфері реалізації державної економічної, регіональної та житлової політики, а також політики щодо будівництва, архітектури, містобудування, інфраструктури, житлово-комунального господарства.

    У відкритті навчання взяла участь директор Інституту Валентина Гошовська, яка ознайомила слухачів з основними напрямами діяльності, інституційним забезпеченням та місією Інституту; окреслила перспективи подальшого розвитку та функціонування гнучкої й мобільної системи підвищення кваліфікації; поінформувала про основні цілі, завдання та компоненти освітнього процесу, організаційні й комунікативні заходи, передбачені розкладом занять.

    Водночас, очільниця закладу підкреслила, що відповідно до Закону України «Про державну службу» (ст. 48), Національна академія державного управління при Президентові України є закладом вищої освіти з особливими умовами навчання, які визначаються Кабінетом Міністрів України та здійснює науково-методичне забезпечення діяльності системи підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

      «У  Національній  академії  триває  вступна  кампанія  щодо прийому слухачів для підготовки фахівців освітнього ступеня магістр за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» на денну, вечірню та заочну (заочно-дистанційну) форми навчання за державним замовленням та за договором. Разом з тим, Національна академія має розвинену інфраструктуру, належний ресурсний 

потенціал, налічує 11 кафедр за ключовими напрямами публічного управління та адміністрування, які представлені потужними науково-педагогічними працівниками, більшість із яких мають практичний досвід роботи в органах публічної влади. Тож всі бажаючі, можуть скористатися нагодою дізнатися більше про заклад, освітні програми професійного навчання, спеціалізації та подати пакет документів для вступу. 

       Упродовж 04-20 червня в Інституті передбачено проведення короткострокових семінарів:

 • «Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення» (04-05 червня);

 • «Запобігання корупції в органах влади» (06 червня; 12 червня);

 • «Аналіз політики. Підготовка аналітичних документів (06-07 червня);

 • «Реалізація державної кадрової політики. Гендерна рівність на державній службі» (10-11 червня);

 • «Інноваційні технології управління персоналом. Кадрове діловодство» (12-13 червня);

 • «Державно-приватне партнерство як механізм розвитку економіки» (19-20 червня).

Про навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів
в червні 2019 року

 

    Упродовж червня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України відбудеться навчання:

       за професійними (сертифікатними) програмами:

 • міських голів, заступників міських голів (міст обласного значення); голів, заступників голів районних рад; голів, заступників голів об'єднаних територіальних громад (10-14 червня, ІІ етап навчання);

 • голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників; керівників апаратів та самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (10-14 червня, ІІ етап навчання);

 • уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців органів виконавчої влади 1-5 груп оплати праці, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади (03-14 червня);

 •  державних службовці 1-5 груп оплати праці:

      Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, Державної регуляторної служби України, Державного агентства резерву України, Державної авіаційної служби України, Державного космічного агентства України, Державної інспекції ядерного регулювання України, відповідних структурних підрозділів Адміністрації Президента України, Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, обласних та Київської міської державних адміністрацій, інших органів влади, діяльність яких здійснюється у сфері реалізації економічної політики;

     Міністерства  регіонального  розвитку,  будівництва  та  житлово-комунального господарства України, Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, Державного агентства інфраструктурних проектів України, Державної архітектурно-будівельної інспекції України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, інших органів влади (03-14 червня).

        за програмами короткострокових семінарів:

 • «Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення» (04-05 червня);

 • «Запобігання корупції в органах влади» (06 червня; 12 червня);

 • «Аналіз політики. Підготовка аналітичних документів (06-07 червня);

 • «Реалізація державної кадрової політики. Гендерна рівність на державній службі» (10-11 червня);

 • «Інноваційні технології управління персоналом. Кадрове діловодство» (12-13 червня);

 • «Державно-приватне партнерство як механізм розвитку економіки» (19-20 червня).

   Для проведення практико-орієнтованого навчання запрошено посадових осіб міністерств і відомств, відомих практиків з державного управління, науково-педагогічних працівників Національної академії, провідних науковців і фахівців-експертів інших закладів вищої освіти, установ та громадських організацій.

Трансформація системи підвищення кваліфікації публічних службовців у контексті інституціоналізації публічного управління в Україні

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 24 травня 2019 року у рамках щорічної Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю “Інституціоналізація публічного управління в Україні в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних викликів” відбулось засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії державного управління при Президентові України з координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації на тему: “Трансформація системи підвищення кваліфікації публічних службовців у контексті інституціоналізації публічного управління в Україні”.

     Відкрила засідання Голова Постійної комісії, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії Валентина Гошовська, підкресливши, що українське суспільство перебуває в очікуванні відповідального та ефективного державного управління, а вирішальна роль у процесі зміни «обличчя влади» належить суб’єктам надання освітніх послуг у сфері професійного навчання, зокрема закладам системи підвищення кваліфікації.

 «Саме підвищення кваліфікації публічних службовців має забезпечити управлінський професіоналізм, правову компетентність, організованість і дисципліну, результативність, раціональність, законність, ефективність та інші риси функціонування механізму держави, належне надання послуг громадянину, всім інститутам громадянського суспільства», – сказала головуюча.

   За словами Валентини Гошовської, Постійна комісія є платформою для обговорення широкого спектру актуальних питань, які стосуються інновацій, потреб та шляхів їх вирішення в системі підвищення кваліфікації публічних службовців; нові завдання реформування держави, темпи та глибина змін, вимагають перегляду та оновлення змісту, форм та методики підвищення рівня професійної компетенції; саме ці питання й виносено сьогодні на обговорення для подальшої спільної координації зусиль та якісного виконання завдань у системі підвищення кваліфікації.

  Під час засідання на обговорення винесено питання щодо роз’яснень практичних аспектів реалізації постанови Кабінету Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 106 “Про затвердження Положення про систему професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад”; ліцензійних умов провадження освітньої діяльності суб’єктів (провайдерів) надання освітніх послуг у сфері підвищення кваліфікації публічних службовців; налагодження мережі ресурсного обміну між закладами освіти з підвищення кваліфікації; вимог до структури і змісту професійних (сертифікатних) програм та програм короткострокових семінарів.

   Основними доповідачами під час засідання були: керівник експертної групи з розвитку ринку освітніх послуг Генерального департаменту професійного розвитку державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування Національного агентства України з питань державної служби Юлія Вернигор, заступник директора Департаменту – начальник відділу ліцензування освітньої діяльності у галузі вищої, післядипломної освіти та освітньої діяльності та третьому освітньо-науковому рівні Міністерства освіти і науки України Світлана Данильченко, директор Державного навчального закладу “Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ та організацій” Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Зелінський, доцент кафедри публічного управління та адміністрування Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Мар’яна Орлів.

    У роботі Постійної комісії також взяли участь директори регіональних інститутів державного управління та науково-педагогічні працівники Національної академії; керівники галузевих інститутів післядипломної освіти та обласних центрів підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; науковці закладів освіти, інші зацікавлені особи.

     Підсумком засідання стало ухвалення відповідного рішення Постійної комісії, спрямованого на тісну взаємодію та подальшу координацію спільних зусиль щодо функціонування дієвої, цілісної, мобільної, ефективної системи підвищення кваліфікації та забезпечення якості надання освітніх послуг.

В ІНСТИТУТІ ЗАВЕРШИВСЯ ЧЕРГОВИЙ ЦИКЛ НАВЧАННЯ

 

      24 травня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії завершився двотижневий цикл навчання за професійними програмами підвищення кваліфікації.

  Підсумовуючи результати навчання, директор Інституту Валентина Гошовська зазначила, що зміни, які відбуваються в системі державного управління, потребують професійних кадрів, здатних швидко адаптуватися до змін та здійснювати ефективне управління в умовах ризиків та викликів. Саме тому, Інститут, як дієва науково-методична платформа, спрямовує всі свої зусилля на розвиток професійної, ефективної, стабільної державно служби, шляхом надання якісних освітніх послуг з підвищення рівня професійної компетентності публічних службовців.

        Директор закладу подякувала слухачам за активну участь в навчальному процесі, побажала в повній мірі використати отримані знання, уміння й навички у практичній професійній діяльності та вручила свідоцтва про підвищення кваліфікації.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА ПРОЕКТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

     

 

       

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 23-24 травня 2019 року проведено короткостроковий семінар на тему: «Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади».

    Семінар організовано з метою підвищення ключових компонентів управлінської діяльності, а саме: знань, умінь та навичок, необхідних публічним службовцям для моделювання та керування процесами розвитку; формулювання стратегічних цілей, визначення пріоритетів, використання методів аналізу, технологій, проведення моніторингу та оцінювання стратегічного управління, досягнення кінцевих результатів.

 Учасники семінару відмітили високий рівень організації освітнього процесу та змісту програми.

СУЧАСНІ МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

 

    23 травня 2019 року для державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, національних комісій, місцевих органів влади, органів судової влади, посадових осіб місцевого самоврядування в Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України проведено короткостроковий семінар з питань дотримання норм  антикорупційного законодавства, запобігання та протидії корупції у сфері публічного управління.

   У ході семінару, співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції, викладачі Київського національного університету імені Т. Шевченка ознайомили слухачів з базовими практичними інструментами для підвищення ефективності виявлення, запобігання та врегулювання корупційних ризиків при виконанні адміністративних процедур і надання адміністративних послуг, дотримання встановлених заборон та обмежень.

КОНФЛІКТИ, СТРЕСИ, МАНІПУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ
І ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

 

        Традиційно питання психології конфлікту та культури поведінки в конфліктних ситуаціях; стресів і маніпулювання в управлінській і політичній діяльності; самовдосконалення суб’єкта управління мають надзвичайно велику актуальність для професійної діяльності публічних службовців.

    Відповідно, за такою тематикою 22-23 травня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено короткостроковий семінар. У процесі якого слухачі оволоділи методами запобігання конфліктів, стресів та маніпулювання в діловій комунікації публічних управлінців; спробували себе в командоутворенні; удосконалили навички протидії маніпулюванню, засобом асертивної поведінки.

      Інтерактивні заняття були проведені науково-педагогічними працівниками Національної академії, провідними науковцями та викладачами Київського університету імені Б.Грінченка, Київського національного економічного університету імені В.Гетьмана, Національного університету «Києво-Могилянська академія».

      За результатами навчання учасникам семінару вручені свідоцтва про підвищення кваліфікації.

Стартувала перша сесія базового тренінгу з підготовки фахівців місцевого економічного розвитку

 

    21 травня 2019 року розпочалися перші навчання за сертифікованою професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань місцевого економічного розвитку.

    Протягом трьох днів учасники опановуватимуть матеріали з основ та стратегічних інструментів місцевого економічного розвитку і доброго демократичного врядування на місцевому рівні.

   Навчання відкрили директор проекту міжнародної технічної допомоги «Партнерство для розвитку міст» (Проект ПРОМІС) Олександр Кучеренко, заступник директора – начальник відділу комунікативного та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії Наталя Коняшина та завідувач кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії Володимир Вакуленко, які привітали учасників заходу, ознайомили з цілями проекту та складовими професійної програми і подальших навчань.

     У тренінгу беруть участь представники громадських організацій, вищих закладів освіти, обласних центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації з 16 регіонів України, зацікавлені у підготовці ефективних керівників місцевого й регіонального рівня та запровадженні відповідних професійних і навчальних програм.

    Професійну програму, погоджену Національним агентством України з питань державної служби, розроблено фахівцями Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів і кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом Національної академії у співпраці з експертами Проекту ПРОМІС, який впроваджує Федерація канадських муніципалітетів за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади.

     Навчальний курс розроблено з метою розширення доступу органів місцевого самоврядування та громадських активістів до якісних навчально-методичних матеріалів з місцевого економічного розвитку і ґрунтовно підготовлених викладачів-тренерів через мережу державних закладів освіти, забезпечення їх ресурсним пакетом для поширення теорії і практики місцевого економічного розвитку у межах усієї країни задля підвищення фахового рівня управлінських кадрів у сфері демократичного врядування, децентралізації, місцевого економічного розвитку, залучення інвестицій та торгівлі, стратегічного планування, маркетингу та брендингу територій, підтримки розвитку малого та середнього бізнесу, управління трудовими ресурсами, бюджетних і грантових механізмів фінансування місцевого економічного розвитку, моніторингу та оцінки стратегій та проектів такого розвитку.

    Професійна програма побудована за гнучким модульним принципом і передбачає можливість трансформацій й адаптації під потреби певної територіальної громади чи регіону. Повний курс навчальної роботи за програмою становить 108 академічних годин, з яких 72 години аудиторних. Програма базується на компетентнісному підході для забезпечення практико-орієнтованого навчання, спрямована на здійснення стратегічних перетворень, започаткованих в Україні, наближення державної служби та служби в органах місцевого самоврядування до європейських стандартів та орієнтована на використання в системі підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. У тренінгах застосовуються найактуальніші методи організації навчання дорослих – мозкові штурми, оксфордські дебати, тематичні дискусії, аналіз ситуативних завдань у малих групах, робота у парах, ділові і рольові ігри, моделювання практичних ситуацій та інші.

БЕЗПЕКА ТА МІГРАЦІЯ: ВЗАЄМОЗВ`ЯЗКИ ТА ВЗАЄМОВПЛИВИ

 

     20-21 травня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено короткостроковий семінар на тему: «Безпека та міграція: взаємозв`язки та взаємовпливи».

  У ході семінару склалася сприятлива робоча атмосфера, завдяки якій учасники активно обговорювали питання міграції та міграційної політики в Україні; міграційних процесів та  національної безпеки; економічної безпеки України у контексті міжнародних міграційних процесів; глобального та національного вимірів міжнародної міграції.

    Окрім цього слухачі оновили та розширили свої знання щодо масштабів, причин та наслідків трудової міграції з України, необхідності перезавантаження національної безпеки України, особливостей взаємозв`язку демографічних та кризових процесів; ознайомилися з тенденціями формування єдиного гуманітарного простору України в контексті міграційних процесів.

   Учасники семінару отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації та вказали позитивні враження від процесу навчання та користі отриманої інформації.

НАПИСАННЯ ПРОЕКТІВ ТА ГРАНТІВ

УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ

 

      «Написання проектів та грантів. Управління проектами» – за такою темою 16-17 травня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено короткостроковий семінар.

      Програма семінару розроблена з метою розширення знань, формування у публічних службовців розуміння ключових процесів проектного менеджменту, навичок написання проектів та грантів, управління проектами.

     У ході лекційних занять учасники семінару ознайомились з базовими компетенціями з плану-вання управлінських дій; сутністю та специфікою міжнародної грантової діяльності; роллю проектного менеджменту в органах влади.

    Під  час  практичних занять,  провідні  спеціалісти  та  тренери-експерти, надали слухачам рекомендації щодо ключових етапів підготовки проектів; правильності написання проектів, отримання грантів, визначення та формулювання проблеми, мети, завдання та плану цільових груп, індикаторів та показників виконання проекту; бюджету проекту. Також, акцентували увагу на типові помилки при розробці проектів; аналізі ризиків та їх мінімізації; практичні аспекти командоутворення в  інноваційній діяльності та технологіях прийняття управлінських рішень.

     За результатами анкетування щодо оцінки рівня задоволеності якістю навчального процесу та змісту навчання слухачі відмітили, що очікування від семінару виправдалися у повній мірі, а отримані знання та навички будуть використані ними в процесі виконання службової діяльності.

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ

 

    16 травня 2019 року на базі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України проведено короткостроковий семінар з висвітлення питань запобігання корупції. 

  У ході навчання обговорені основні положення антикорупційного законодавства, напрями запобігання та протидії корупції у сфері публічного управління; визначені практичні аспекти протидії маніпуляціям у структурі корупційного впливу в управлінській діяльності.

     До проведення занять були залучені співробітники Національного агентства з питань запобігання корупції, головний науковий співробітник Національної школи суддів, викладач Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

  Завершальним етапом навчання стала підсумкова співбесіда, анкетування та отримання учасниками семінару свідоцтв про підвищення кваліфікації.

СТРАТЕГІЧНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

  14-15 травня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено короткостроковий семінар на тему «Стратегічне партнерство як інструмент зовнішньої політики держави» для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

    Метою семінару стало поглиблення знань та умінь публічних службовців, необхідних для забезпечення моделювання та керування процесами розвитку, досягнення стратегічних цілей діяльності органів влади, налагодження партнерських стратегічних відносин з глобальними державами, посилення міжнародних гарантій безпеки України, збереження її суверенітету, територіальної цілісності, демократичного поступу і економічного розвитку.

       Навчання пройшло у форматі конструктивного обміну думками, у ході якого, обговорено питання міграційних настроїв населення; регіональних і глобальних трансформацій Захід-Схід; стратегічного партнерства України з НАТО; політики європейської та євроатлантичної інтеграції України; правових аспектів стратегічного курсу на євроінтеграцію.

    По завершенню роботи семінару, слухачі отримали свідоцтва про підвищення кваліфікації відповідного зразка.

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЯ НАВЧАННЯ

З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

 

      13 травня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочалось навчання за професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації: міських голів, заступників міських голів (міст обласного значення), голів, заступників голів районних рад, заступників голів об’єднаних територіальних громад; голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників; керівників апаратів та самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій; державних службовці 1-5 груп оплати праці Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного антикорупційного бюро України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Рахункової палати України, Міністерства фінансів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної фіскальної служби України, Державної аудиторської служби України та інших органів влади

    Відкрила навчання – директор Інституту Валентина Гошовська, зазначивши, що зміни, які відбуваються наразі в державній політиці, законодавчому полі та системі управління, потребують кваліфікованих публічних службовців, здатних оперативно приймати управлінські рішення; швидко адаптуватися до змін конкурентного середовища; мобільно орієнтуватися в інформаційному просторі; глобально й креативно  мислити;  удосконалювати  свої

комунікативні навички, постійно навчатися, підвищувати свої професійні та особистісні якості й компетенції. Саме тому, Інститутом розроблено гнучкі, інноваційні, адаптовані до вимог часу програми на основі новітніх підходів, спрямованих на оновлення та поглиблення знань та умінь.

    «Інвестиції у навчання – інвестиції у майбутнє України. Навчання ніколи не вичерпує розум», – наголосила директор Інституту.

     Валентина Андріївна побажала слухачам плідної роботи, цікавих зустрічей та нових досягнень на благо України.

Упродовж 14-24 травня в Інституті передбачено проведення короткострокових семінарів на теми:

 • «Стратегічне партнерство як інструмент зовнішньої політики держави»
  (14-15 травня);

 • «Написання проектів та грантів. Управління проектами»
  (16-17 травня);

 • «Безпека та міграція: взаємозв’язки та взаємовпливи» (20-21 травня);

 • «Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності» (22-23 травня);

 • «Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади»
  (23-24 травня).

Про навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів
з 13 по 24 травня 2019 року

 

      В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України з 13 по 24 травня 2019 року відбудеться навчання:

      за професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації:

 • міських голів, заступників міських голів (міст обласного значення); голів, заступників голів районних рад; голів, заступників голів об'єднаних територіальних громад (13-17 травня, І етап навчання);

 • голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників (20-24 травня, І етап навчання);

 • керівників апаратів та самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (20-24 травня, І етап навчання);

 • державних службовці 1-5 груп оплати праці:

  Апарату Верховної Ради України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Національного антикорупційного бюро України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, інших органів влади, діяльність яких пов’язана з реалізацією інформаційної політики;

   Рахункової палати України, Міністерства фінансів України, Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Державної фіскальної служби України, Державної аудиторської служби України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, територіальних підрозділів та інших органів влади (13-24 травня).

       за програмами короткострокових семінарів:

 • «Стратегічне партнерство як інструмент зовнішньої політики держави» (14-15 травня);

 • «Написання проектів та грантів. Управління проектами» (16-17 травня);

 • «Безпека та міграція: взаємозв’язки та взаємовпливи» (20-21 травня);

 • «Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності» (22-23 травня);

 • «Стратегічне управління та проектний менеджмент в органах влади» (23-24 травня).

   Для проведення практико-орієнтованого навчання запрошено посадових осіб міністерств і відомств, відомих практиків з державного управління, науково-педагогічних працівників Національної академії, провідних науковців і фахівців-експертів інших закладів вищої освіти, установ та громадських організацій.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now