ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ В СУЧАСНІЙ СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

   Про сучасний стан, проблеми та перспективи електронного урядування в сучасній системі державного управління йшлося в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 24-25 вересня 2019 року у рамках тематичного семінару за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації.

ЕЛЕКТРОННЕ ДЕКЛАРУВАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

     Для державних службовців 1-5 груп оплати праці органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад 24-25 вересня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проведено семінар на тему «Електронне декларування публічних службовців».

ЗАВЕРШИЛОСЯ НАВЧАННЯ ЗА ПРОФЕСІЙНИМИ ПРОГРАМАМИ

 

       В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України завершився двотижневий цикл осіннього навчання за професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації публічних службовців.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

    Про роль та важливі функції інформаційно-комунікативних технологій соціальних медіа в публічному управлінні та у формуванні позитивного іміджу органів влади йшлося під час тематичного семінару в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 18-19 вересня 2019 року.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕФОРМУВАННЯ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В УКРАЇНІ

    У рамках І етапу навчання за професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників, заступників, керівників апаратів та самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій відбулась тематична дискусія із заступником Голови Національного агентства України з питань державної служби Андрієм Заболотним.

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

   18 вересня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України під час семінару на тему: «Запобігання корупції в органах влади» обговорювались питання про:

 • адміністративну відповідальність публічних службовців за корупційні діяння;

 • мінімізацію корупційних ризиків при виконання адміністративних процедур та наданні адміністративних послуг;

 • декларування, як механізм моніторингу способу життя особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування;

 • морально-ціннісні орієнтири сучасних державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

   У рамках запланованих заходів в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 16-17 вересня 2019 року для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад проведено семінар на тему «Психологічні основи публічного управління» за короткостроковою програмою.

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАВСЯ ЧЕРГОВИЙ ЕТАП НАВЧАННЯ

  16 вересня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії  розпочався І етап навчання за спеціально розробленими професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників; керівників апаратів та самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій.

   У відкритті занять взяла участь директор Інституту Валентина Гошовська, яка наголосила на важливості підготовки висококваліфікованих й компетентних кадрів, здатних розробляти і реалізовувати державну політику, ефективно працювати в умовах внутрішньої та зовнішньої конкуренції, неупереджено і відповідально виконувати управлінські функції.

      Упродовж навчання слухачі зможуть прийняти участь у змістовних лекціях та тематичних дискусіях, конструктивних практичних заняттях за участю досвідчених управлінців, громадських діячів, фахівців-практиків, науковців, експертів і викладачів, що сприятиме веденню активного діалогу та обміну досвідом.

КАДРОВИЙ АУДИТ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

    Кадровий аудит за своїм призначенням, змістом і роллю є найбільш важливим і пріоритетним напрямом кадрової роботи в системі публічного управління. З метою задоволення потреби публічних службовців у отриманні спеціальних знань з питань специфіки застосування технологій кадрового аудиту та консалтингових послуг щодо забезпечення ефективної діяльності органів влади та управління персоналом, 12-13 вересня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів проведено тематичний семінар «Кадровий аудит у публічному управлінні» за короткостроковою програмою.

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

   Актуальність та важливість теми запобігання корупції в органах влади підтверджується значним зацікавленням з боку державних службовців органів виконавчої влади, органів судової влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування. Враховуючи потреби органів влади із зазначених питань в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 11 вересня 2019 року проведено семінар «Запобігання корупції в органах влади» за короткостроковою програмою.

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ ТА МЕДІАКУЛЬТУРА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

        10-11 вересня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено тематичний семінар за короткостроковою програмою «Медіаграмотність та медіакультура державних службовців» для державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад.

В ІНСТИТУТІ РОЗПОЧАЛОСЬ НАВЧАННЯ

З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

  09 вересня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів розпочався двотижневий цикл навчання за професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації державних службовців  1-5 груп оплати праці, посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників.

ПРО НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КЕРІВНИХ КАДРІВ У ВЕРЕСНІ 2019 РОКУ

 

       Упродовж вересня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України відбудеться навчання:

за професійними (сертифікатними) програмами:

 • державних службовців 1-5 груп оплати праці Національного агентства України з питань державної служби, служб управління персоналом центральних органів виконавчої влади, органів судової влади, обласних та Київської міської державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування; Міністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоров’я України, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, відповідних структурних підрозділів обласних, Київської міської державних адміністрацій та інших органів влади, діяльність яких здійснюється у сфері охорони здоров’я (09-20 вересня);

 • уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців органів виконавчої влади 1-5 груп оплати праці, органів судової влади та посадових осіб місцевого самоврядування І-ІV категорій посад усіх рівнів, обраних (призначених) на відповідні посади (09-20 вересня);

 •  голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників; керівників апаратів та самостійних структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій (16-20 вересня, І етап навчання).

за програмами короткострокових семінарів:

 • «Медіаграмотність та медіакультура державних службовців» (10-11 вересня);

 • «Запобігання корупції в органах влади» (11 вересня; 18 вересня);

 • «Кадровий аудит у публічному управлінні» (12-13 вересня);

 •  «Психологічні основи публічного управління» (16-17 вересня);

 • «Інформаційно-комунікативні технології соціальних медіа в публічному управлінні» (18-19 вересня);

 •  «Електронне урядування в сучасній системі державного управління» (24-25 вересня);

 • «Електронне декларування публічних службовців» (24-25 вересня).

   Для проведення практико-орієнтованого навчання запрошено посадових осіб міністерств і відомств, відомих практиків з державного управління, науково-педагогічних працівників Національної академії, провідних науковців і фахівців-експертів інших закладів вищої освіти, установ та громадських організацій.

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

ВИКОРИСТАННЯ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ

  «Зберегти природні ресурси для нащадків» – під таким меседжем 08-09 липня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів відбувся короткостроковий семінар на тему «Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів», який завершив літній цикл навчання.

СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

   «Стратегічні пріоритети розвитку України» – під такою назвою 08-09 липня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів відбувся короткостроковий семінар.

АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ

В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

 

     Незважаючи на жаркий період відпусток, в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 04-05 липня 2019 року за участю державних службовців центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування, науковців, фахівців-експертів, науково-педагогічних працівників відбувся короткостроковий семінар на тему «Антикризове управління в умовах модернізації державного управління».

    Питання розвитку інформаційного суспільства, особливостей стратегічного планування, як методу реалізації інноваційного менеджменту, впровадження інноваційно-комунікаційних технологій в діяльності органів публічної влади розглядались в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 04-05 липня 2019 року під час короткострокового семінару «Інноваційний менеджмент в органах влади».

ІННОВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В ОРГАНАХ ВЛАДИ

     «Запобігання корупції в органах влади», – за такою темою для державних службовців центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, посадових осіб органів місцевого самоврядування 04 липня 2019 року в Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів відбувся короткостроковий семінар.

СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

    Особливості формування та визначення ефективної стратегії економічного розвитку країни в умовах глобалізаційних викликів, – саме такі питання розглядались 02-03 липня 2019 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів.

БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ І ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

 

      

      В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 02-03 липня 2019 року державні службовці та посадові особи місцевого самоврядування взяли участь у короткостроковому семінарі на тему «Бюджетна децентралізація. Особливості формування і виконання місцевих бюджетів».

    Під час семінару учасники обговорювали питання щодо забезпечення прозорості бюджетно-фінансової системи України; визначення напрямів удосконалення механізмів залучення фінансових ресурсів міжнародних організацій для місцевого та регіонального розвитку; особливостей бюджетного процесу та можливих ризикових аспектів його виконання в умовах бюджетної децентралізації.

Про навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів
у липні 2019 року

 

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України з 02 по 09 липня 2019 року відбудеться навчання за програмами короткострокових семінарів державних службовців 1-5 груп оплати праці центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів судової влади, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування I-IV категорій посад:

 • «Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації» (02-03 липня);

 • «Бюджетна децентралізація. Особливості формування і виконання місцевих бюджетів» (02-03 липня);

 • «Запобігання корупції в органах влади» (04 липня);

 • «Антикризове управління в умовах модернізації державного управління» (04-05 липня);

 • «Інноваційний менеджмент в органах влади» (04-05 липня);

 • «Енергозбереження та підвищення енергоефективності. Використання альтернативних паливно-енергетичних ресурсів» (08-09 липня);

 • «Стратегічні пріоритети розвитку України в контексті реалізації програми «Стратегія реформ 2020» (08-09 липня).

     Для проведення практико-орієнтованого навчання запрошено посадових осіб міністерств і відомств, відомих практиків з державного управління, науково-педагогічних працівників Національної академії, провідних науковців і фахівців-експертів інших закладів вищої освіти, установ та громадських організацій.

АРХІВ НОВИН

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now