В ІНСТИТУТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ КЕРІВНИКИ ТА СПЕЦІАЛІСТИ ЦЕНТРАЛЬНИХ, МІСЦЕВИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІДВИЩИЛИ ПРОФЕСІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ В РАМКАХ КОРОТКОСТРОКОВОГО СЕМІНАРУ З ПИТАНЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ

      Тематичний короткостроковий семінар на тему “Забезпечення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади” пройшов у форматі активного обміну думками 08-09 жовтня 2015 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

       Зважаючи на геополітичне значення децентралізації в Україні, державні службовців мають володіти професійною компетентністю з питань реалізації державної регіональної політики, децентралізації влади, організації діяльності органів місцевого самоврядування та модернізації служби в органах місцевого самоврядування. З цією метою керівникам та спеціалістам центральних, місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування були запропоновані до розгляду такі теми:

- Децентралізація влади в контексті конституційних змін;

- Територіальна організація влади в рамках реформування адміністративно-територіального устрою України;

- Місцевий та регіональний розвиток: тенденції, ризики, можливості;

- Інновації у державному та муніципальному управлінні;

- Удосконалення міжбюджетних відносин в Україні.

       У роботі семінару взяли участь досвідчені експерти та науковці, громадські діячі, зокрема: Володимир Удовиченко, керівник Офісу реформ Київської області; Василь Борденюк, керівник Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України; Антон Третяк, директор Навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління; Олександр Шишко, завідувач відділу місцевих фінансів Державної навчально-наукової установи “Академія фінансового управління” Міністерства фінансів України; а також працівники Національної академії: Ія Дегтярьова, професор кафедри регіонального управління, місцевого самоврядування та управління містом та Олена Нижник, заступник начальника відділу стратегічного планування та інформаційно-аналітичного забезпечення.

      Під час обговорення особливостей територіальної організації влади в Україні слухачі дійшли висновку, що основний принцип місцевого самоврядування, за яким треба побудувати місцеве самоврядування і створити спроможні територіальні громади, – це принцип субсидіарності, згідно з яким, всі послуги, які надаються владою, повинні максимально бути наближеними до того, кому вони надаються.

    Особливий інтерес в учасників семінару викликало питання інновацій в державному і муніципальному управлінні, які реалізуються через інноваційні проекти. Державні службовці з’ясували, що якщо проект у загальному розумінні – це унікальне починання, послідовність певних дій, комплекс заходів щодо досягнення певної мети, який інтегрує в собі як певну ідею, задум та дії щодо втілення цього задуму в життя, то інноваційний проект – це ексклюзивний комплекс взаємоузгоджених заходів і відповідних ресурсів, в якому застосовуються нові ідеї, підходи, інструменти, технології тощо. Поява та якість упровадження інновацій в публічному управлінні пов’язана з комплексом умов та потребує належного забезпечення: нормативно-правового, кадрового, науково-методичного, інформаційного, фінансового, мотиваційного.

       Розглянуті під час семінару питання будуть реалізовані у практичній діяльності представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та територіальних громадах.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now