ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНІ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

       15-16 лютого 2017 року в Інституті відбувся тематичний короткостроковий семінар “Глобалізація та міжнародні стратегії економічного розвитку” для державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

      Метою семінару є систематизація набутих й отримання нових знань про особливості глобалізаційних процесів в сучасному світі та нові моделі стратегічного партнерства України, національні стратегії економічного розвитку та міжнародне економічне позиціонування країн, особливості національних стратегій країн – лідерів, пріоритети та механізми формування геополітичної стратегії України, проблеми інтеграції України у світовий економічний простір, стратегічні напрями державної соціально-економічної політики та співпраці України з міжнародними організаціями.

У ході семінару увагу слухачів було зосереджено на розгляді наступних питань:

  • «Актуальні проблеми економічного розвитку України в сучасних умовах» (провідний науковий співробітник Державної установи “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, керівник економічних програм Інституту суспільно-економічних досліджень, президент недержавної організації Центр антикризових досліджень, д.е.н., с.н.с., заслужений економіст України Ярослав Жаліло);

  • «Сучасна гуманітарна політика Української держави в умовах глобалізації» (провідний науковий співробітник сектору науково-освітньої політики відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, к.філос.н., доц., заслужений діяч науки і техніки України Сергій Здіорук);

  • «Україна в міжнародних інтеграційних та дезінтеграційних процесах в умовах реалізації Стратегії сталого розвитку «Україна – 2020» (завідувач кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.е.н., проф., заслужений працівник освіти України Олександр Шнирков);

  • «Національна безпека України: необхідність перезавантаження в умовах глобалізації» (завідувач кафедри політології та соціології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.політ.н., проф. Володимир Смолянюк);

  • «Державно-приватне партнерство як інструмент економічного розвитку в умовах глобалізації» (доцент кафедри управління національним господарством та економічної політики НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доц. Леся Ільченко-Сюйва);

  • «Розвиток високотехнологічних кластерів у ЄС: досвід для України» (доцент кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.е.н. Марина Хмара);

  • «Аналіз міжнародних інвестиційних проектів» (доцент кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.е.н., доц. Юлія Петленко).

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now