Навчання новопризначених голів районних державних адміністрацій

 В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 25 лютого 2016 року розпочалося 3-денне навчання новопризначених голів районних державних адміністрацій з 19 областей України за професійною практико-орієнтованою програмою, спрямованою на вироблення професійних компетентностей та послідовне удосконалення рівня знань, умінь, навичок, необхідних для забезпечення ефективного управління на місцях, виконання програм соціально-економічного розвитку  територій,  координаціїдій щодо подолання кризових явищ, надання якісних адміністративних публічних послуг населенню, сприяння інноваційним процесам, налагодження взаємодії органів влади з інститутами громадянського суспільства.

Підвищення кваліфікації новопризначених голів РДА
Юрій Ковбасюк підвищення кваліфікації

                   Відкриваючи навчання президент Національної академії державного управління при Президентові України Юрій Ковбасюк поінформував про місію, інституційне забезпечення, роль, значення, досягнуті успіхи та пріоритети Національної академії в системі державного управління, забезпечуючи підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації державних службовців й посадових осіб місцевого самоврядування та проведення науково-дослідної й дорадницької діяльності.

     Очільник закладу зазначив, що Національна академія є: потужним навчальним закладом в Україні, упевнено рухаючись у європейський і світовий освітній простір, використовуючи найкращий досвід європейських моделей освіти та публічного управління, підтримуючи партнерські звязки з зарубіжними і міжнародними інституціями; комунікаційно-дискусійним майданчиком для обговорення актуальних питань публічного управління й демократичного врядування, стратегій, змін у законодавстві та концепцій розвитку держави; академія може гордитись своїм професорсько-викладацьким складом, який є збалансованим і має як досвідчених науковців, так і фахівців-практиків.

      На завершення виступу Юрій Ковбасюк висловив сподівання, що, під час перебування на навчанні з підвищення кваліфікації, керівники місцевих державних адміністрацій поглиблять свої знання, почують нові ідеї, отримають корисну інформацію й певні консультації та обміняються досвідом з колегами; а також побажав успіхів та гарного навчання.

Валентина Гошовська підвищення кваліфікації

                   Вітаючи голів районних державних адміністрацій в Інституті, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії Валентина Гошовська наголосила, що зміст навчання сформовано відповідно до ключових напрямів державної політики в контексті реалізації положень Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020”, визначених векторів реформування, відповідальність за реалізацію яких на регіональному рівні несуть керівники місцевих органів виконавчої влади, та внесених певних коректив з урахуванням результатів аналогічного навчання у попередні періоди.

        “Навчання керівників місцевих державних адміністрацій спрямоване на усвідомлення ними завдань, які стоять перед органами влади в умовах суспільно-політичних змін та процесу євроінтеграції України, оновлення та розширення їх теоретичних і практичних знань, формування умінь та навичок, необхідних для здійснення ефективного управління в органах влади, координації дій щодо подолання кризових явищ, забезпечення надання якісних адміністративних публічних послуг громадянам”, – сказала директор Інституту.

      У перший день навчання голів райдержадміністрацій проведено ряд тематичних зустрічей з урядовцями центральних органів влади, експертами та науковцями.

    Перший заступник Міністра аграрної політики та продовольства України Ярослав Краснопольський охарактеризував сучасний стан агропромислового комплексу України, основні завдання місцевих органів влади щодо його розвитку, охорону земель сільськогосподарського призначення, шляхи реалізації положень стратегії розвитку сільського господарства та сільських територій на 2015-2020 роки, боротьбу з корупцією у галузі, приватизацію аграрних державних підприємств, підтримку малого та середнього сільськогосподарського товаровиробника, залучення інвестицій у агросферу.

Ярослав Краснопільскій підвищення кваліфікації
Третяк Антон підвищення кваліфікації

           Основні напрями підвищення ефективності управління плануванням розвитку землекористування територіальними громадами в в умовах децентралізації влади, запровадження моделі комплексної багатофункціональної системи управління земельними ресурсами, інституційне забезпечення землекористування висвітлив директор Навчально-наукового інституту економіки та екології природокористування Державної екологічної академії післядипломної освіти та управління Антон Третяк.

Ксенія Ляпіна підвищення кваліфікації

    Голова Державної регуляторної служби України Ксенія Ляпіна ознайомила слухачів з ключовими аспектами державної регуляторної політики, ліцензування, дозвільної системи, оперативного дерегулювання, застосуванням оновленої методики здійснення аналізу регуляторного впливу та М-тесту (SMI test). За її словами, М-тест є розрахунком витрат, які понесе середньостатистичний суб’єкт малого бізнесу внаслідок введення того чи іншого державного регулювання; сама методика проведення М-тесту є чітко структурованою і дозволяє максимально легко і повно оцінити витрати прямих і адміністративних витрат, які понесе малий бізнес при виконанні відповідного регулювання.

      Сучасні особливості процесів міжнародної економічної інтеграції, основні проблеми, стан та перспективи участі України в цих процесах, Зону вільної торгівлі України з ЄС за умов економічної дезінтеграції з РФ розкрив завідувач кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Шнирков.

      Заходи  щодо  реалізації  національної антикорупційної стратегії, потребу вдосконалення інституційного забезпечення цілісної антикорупційної політики, координацію та контролю за діяльністю державних органів щодо запобігання та протидії корупції були в центрі уваги Григорія Усатого, доцента кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Упродовж трьох днів зі слухачами продовжуватиме працюватиме потужна команда управлінців-практиків та провідних науковців у форматі конструктивного діалогу й обміну досвідом; заплановано також проведення консультування голів райдержадміністрацій щодо продовження підвищення кваліфікації у дистанційному режимі, яке є однією із складових програми навчання, а також тренінги, індивідуальні заняття, тематичні зустрічі з елементами практичного заняття.