НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНОЮ ПРОГРАМОЮ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ НОВОПРИЗНАЧЕНИХ ГОЛІВ РАЙОННИХ АДМІНІСТРАЦІЙ

      З  метою  забезпечення  ефективного розвитку регіонів та впровадження оперативного управління територіями в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії 10-12 грудня 2015 року відбулося навчання за спеціально розробленою фаховою програмою підвищення рівня професійного розвитку новопризначених голів районних державних адміністрацій з 18 областей України.

        Про важливість підготовки висококваліфікованих й компетентних кадрів, здатних розробляти і реалізовувати державну політику, ефективно працювати в умовах внутрішньої та зовнішньої конкуренції, неупереджено і відповідально виконувати управлінські функції, - повідомив Президент Національної академії Юрій Ковбасюк.

         Очільник закладу окреслив роль, інституційне забезпечення та концепцію реформування Національної академії як головного методичного та аналітичного центру у загальнонаціональній системі підготовки та підвищенні кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, яка набуває європейської моделі освіти. Юрій Ковбасюк підкреслив, що Національна академія є потужним комунікаційно-дискусійним майданчиком для обговорення глобальних та ключових питань публічного управління, стратегій, змін та концепцій розвитку.     

       Програма навчання, розроблена на засадах практико-орієнтованого підходу, є досить гнучкою й адаптованою до вимог часу, передбачає використання європейських стандартів освіти, тренінгових та управлінських технологій, сучасних інноваційних моделей та інтерактивних методів навчання, її зміст сформований з урахуванням вивчення навчальних потреб та пропозицій голів РДА, які підвищували кваліфікацію у квітні та червні цього року, - зазначила директор Інституту Валентина Гошовська.

       Голова Національного агентства України з питань державної служби Костянтин Ващенко прокоментував законодавчі аспекти професіоналізації державної служби, закріплені в новій редакції Закону України “Про державну службу” ухваленого 10 грудня 2015року Верховною Радою України. “В цьому законі визначено принципи, правові та організаційні засади забезпечення публічної, професійної, політично неупередженої, ефективної, орієнтованої на громадян державної служби, яка функціонуватиме в інтересах держави і суспільства, а також порядок реалізації громадянами України права рівного доступу до державної служби, що базується на їхніх особистих якостях та досягненнях”, зазначив посадовець.

       

       Костянтин Ващенко окреслив ключові пріоритети реформи державної служби, акцентувавши увагу на необхідності розмежування політичних та адміністративних посад; зміни структури з використанням нових підходів до формування Уряду та моделі реальних органів виконавчої влади в умовах децентралізації влади; зміни підходів до прийняття управлінських рішень; підвищення рівня довіри громадян до влади та якості надання адміністративних публічних послуг через впровадження сучасних технологій електронного врядування та належного інформаційного, фінансового та матеріального забезпечення; розробки особливої процедури та механізмів призначення й звільнення голів райдержадміністрацій.

Матвієнко А.С.

     У ході навчання голови райдержадміністрацій зустрілись з народним депутатом України, заступником голови депутатської фракції Партії “Блок Петра Порошенка” Анатолієм Матвієнком, який презентував авторську модель реформи місцевого самоврядування в Україні з урахуванням європейського досвіду та особливостей, ментальності, історії України; акцентував увагу на особливостях територіальної організації влади та Конституційних змінах, пов’язаних з цим.

     “Для проведення масштабної та системної реформи задля забезпечення високої якості життя людини треба правильно закладати стратегію на основі синергетичного підходу до процесу трансформації, необхідно відкрити дорогу для розвитку бізнесу по всій території України, визначити територіальну основу органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, досягти виконання громадами власних повноважень, ліквідувати  дублювання  повноважень   органів   публічної   влади   різних 

ліквідувати дублювання повноважень органів публічної влади різних рівнів адміністративно-територіального устрою, звільнити виконавчу владу від невластивих їй функцій і передати більшість повноважень місцевому самоврядуванню, збалансувати спроможність регіонів. Пропоную укрупнити громади до 15-20 тисяч шляхом розукрупнення районів. Якщо ми цього не зробимо, то завтра зіштовхнемося з проблемами, які не будемо знати як долати”, – констатував Анатолій Матвієнко.

        Народний депутат переконливо аргументував, що ми повинні зреалізувати головну ідею – мати реальне ефективне місцеве самоврядування, а децентралізація одночасно з посиленням місцевого самоврядування та створення спроможних місцевих громад буде посилювати державну владу, забезпечувати успішне просування реформи.

       Щодо стану справ у оборонному секторі, актуальних загроз та основних напрямів державної політики у сфері національної безпеки доповів перший заступник Міністра оборони України Іван Руснак, наголосивши на тому, що відновлення політичного курсу на інтеграцію до Євроатлантичного безпекового простору та набуття членства в НАТО є однією із стратегічних цілей зовнішньої та внутрішньої політики України, а рішення про позаблоковість статусу виявилося неефективним у контексті убезпечення держави від зовнішньої агресії та тиску. Іван Руснак ознайомив слухачів із стратегічними пріоритетами міністерства та проведеними заходами із зміцнення обороноздатності та всебічного забезпечення Збройних Сил України; закцентував увагу на необхідності максимальної адаптації армії до стандартів НАТО з метою подальшої плідної співпраці із Північноатлантичним альянсом.

        Під час тематичної зустрічі директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України Елла Лібанова розповіла про масштаби вимушеного переселення з Донбасу, які визначають потужні виклики для України, підкресливши що в окремих регіонах частка зареєстрованих переселенців сягає 5% населення, а їх загальна сукупність з урахуванням тих, хто не реєструвався – 10%. За словами Елли Лібанової, основна соціально-політична загроза масштабного вимушеного переселення – поділ населення України на дві групи: “ми” і “вони” та суспільна дезінтеграція України, що пояснюється передусім напруженням на місцевих ринках праці через істотне збільшення пропозиції робочої сили за рахунок вимушених переселенців; крім того, проблемами з медичним обслуговуванням, наданням послуг дошкільної та шкільної освіти, розміщенням переселенців тощо.

           На запитання «що робити»? науковець відповіла, що “переселенці – не утриманці, їх не треба дотувати, а їм треба допомагати і залучати до влаштування власного життя, тільки тоді буде зиск від роботи. Вирішення проблем переселенців потребує тривалого часу і консолідації зусиль. Переселенці мають величезний потенціал – його необхідно розумно використати і в їхніх власних інтересах, і на користь усьому суспільству. Влада без розуміння власної відповідальності всіма представниками тріади (держава – бізнес – громадянське суспільство) не в змозі навести лад. Потрібне розуміння цілі і визначення завдань, їх послідовності та відповідальності. Ефективність вирішення проблем безпосередньо впливатиме на збереження єдності української нації, яка в політичному сенсі тільки формується”.

       Упродовж трьох днів зі слухачами працювала потужна команда авторитетних управлінців, політиків, досвідчених тренерів та провідних науковців у форматі діалогу, обміну думками й досвіду: народний депутат України, Голова підкомітету з питань бюджетної політики та удосконалення положень Бюджетного кодексу України Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, член депутатської фракції Партії “Блок Петра Порошенка”, Костянтин Іщейкін, начальник Департаменту контролю у сфері органів влади, оборони та місцевого самоврядування Державної фінансової інспекції України Тетяна Марчук, директор Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Національного агентства України з питань державної служби Андрій Заболотний, заступник директора Департаменту стратегії та економічного розвитку Міністерства аграрної політики та продовольства України Андрій Кінщак, заступник директора Департаменту землеустрою, використання та охорони земель Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру Сергій Черноштан, завідувач Науково-дослідної лабораторії культури і лідерства, професор кафедри загальної, вікової та педагогічної психології Інституту людини Київського університету імені Бориса Грінченка Валерія Міляєва, директор Навчально-тренувального центру управління персоналом, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Кир’янова, завідувач кафедри світового господарства та міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Шнирков та ін.

      12 грудня відбулися тренінгові та індивідуальні практичні заняття з елементами кейс-стаді та консультування голів райдержадміністрацій щодо продовження підвищення кваліфікації у дистанційному форматі.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now