КОНФЛІКТИ, СТРЕСИ, МАНІПУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ І
ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 24 – 25 травня 2017 року відбувся тематичний короткостроковий семінар “Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності”, під час якого розглянуто психологічні механізми, методи й техніки виникнення конфліктів, їх подолання, розв’язання та вирішення; проблеми конфліктології управління та рекомендації щодо профілактики конфліктів, стресів; ознаки та психологічні особливості маніпулятивних технологій і протистояння маніпулятивному впливу.

Семінар підвищення кваліфікації конфлікти стреси

У ході семінару увага слухачів була зосереджена на розкритті питань:

«Правила безпеки праці державного службовця в конфліктогенному середовищі» (в.о. завідувача кафедри україністики та іноземних мов НАДУ при Президентові України Світлана Бронікова);

 «Запобігання стресом та профілактика професійного вигорання» (доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України Валентина Гурієвська);

«Протидія маніпуляціям в управлінській діяльності: практичні аспекти» (заступник завідувача кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Людмила Музичко);

«Асертивна поведінка як механізм протидії маніпулюванню» (директор Навчально-тренувального центру управління персоналом, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Кир’янова);

 «Конструктивне розв’язання ускладнень у діловій сфері» (доцент кафедри державного менеджменту НАДУ при Президентові України Наталія Алюшина);

«Стреси та конфлікти на державній службі: шляхи їх подолання» (доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Валентина Завірюха);

 «Психологія конфлікту та культура поведінки в конфліктній ситуації» (керівник Центру соціальної психології та управління конфліктами Національного університету “Києво-Могилянська академія” Андрій Гірник);

«Український менталітет та його врахування у роботі державних службовців» (доцент кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова Інна Гурова).

Семінар проведено у форматі поєднання дієвих практичних тренінгових форм навчання з теоретичним матеріалом. Слухачі виконували та аналізували різні ситуаційні, творчі завдання, рольові ігри, проходили тестування і самотестування, що дало можливість отримати нові знання з питань психологічного аналізу й вирішення конфліктів, а також із проблем самопізнання, що спрямоване на професійне та особистісне зростання.

Підвищення кваліфікації Бронікова С.А.
Підвищення кваліфікації В. Гурієвська
Підвищення кваліфікації О. Кір'янова
Підвищення кваліфіккації В.Заввірюха
Підвищення кваліфікації А.Гірник
ПІдвищення кваліфікації І.Гурова
Підвищення кваліфікації Н. Алюшина
Підвищення кваліфікацції Л. Музичко
Підвищення кваліфікації