КОНФЛІКТИ, СТРЕСИ ТА МАНІПУЛЮВАННЯ В УПРАВЛІНСЬКІЙ

І ПОЛІТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗГЛЯНУТО У ХОДІ СЕМІНАРУ

     Тематичний короткостроковий семінар “Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності”, який відбувся в Інституті 9 – 10 лютого 2016 року, традиційно викликає підвищену увагу та зацікавленість публічних службовців, оскільки подібні явища мають місце, як в управлінській, політичній діяльності, так і в особистому житті, впливаючи на поведінку людини, її працездатність, здоров’я та взаємовідносини.

          Події,  що  відбуваються  у  світі та  реалії сьогодення нашої країни: складна соціально-економічна ситуація,   процеси     реформування,

невпевненість у майбутньому, необхідність засвоєння і переробки великого обсягу інформації призводять до посиленої психічної діяльності людини та потреби в отриманні відповідних знань і вмінь щодо психологічних передумов виникнення конфліктів, механізмів досягнення взаєморозуміння між учасниками конфлікту та організації їх взаємодії, особливостей спілкування в конфліктних ситуаціях, причин виникнення комунікативних бар’єрів, технік подолання та профілактики стресу, способів позбавлення гніву, використання та протидії маніпулятивним технологіям.

Саме тому, Інститутом розроблено програму семінару, зміст якої спрямований на розвиток основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності працівників публічної служби, які забезпечують здатність аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності та обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях, організовувати дієві комунікації у колективі, а також застосовувати різні техніки подолання стресу.

Упродовж семінару слухачі відвідали лекції та тематичні зустрічі з таких питань:

  • Психологічні особливості застосування принципів менеджменту на державній службі;

  • Конструктивне розв’язання ускладнень на публічній службі;

  • Сучасна українська ментальність та її врахування в роботі державного службовця;

  • Стрес-менеджмент у професійній діяльності державного службовця;

  • Асертивна поведінка як механізм протидії маніпулюванню;

  • Правила безпеки праці державного службовця в конфліктогенному середовищі;

  • Практичні аспекти управління конфліктом.

Практичну складову навчального процесу забезпечили провідні науковці та фахівці-практики: Наталія Алюшина, доцент кафедри державного менеджменту НАДУ при Президентові України; Світлана Бронікова, професор кафедри україністики та іноземних мов НАДУ при Президентові України; Тетяна Яблонська, старший науковий співробітник лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Григорія Костюка Національної академії педагогічних наук України; Олена Кир’янова, директор Навчально-тренувального центру управління персоналом, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; Людмила Музичко, заступник завідувача кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; Валентина Завірюха, доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; Інна Гурова, доцент кафедри культурології Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені Миколи Драгоманова.

Бронікова Бронникова
Кир’янова Кирьянова
Алюшина

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now