Засідання Координаційної ради Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів

      У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю “Європейські принципи і стандарти підготовки публічних управлінців:орієнтири для України” 5 листопада 2015 року проведено чергове засідання Координаційної ради Національної академії державного управління при Президентові України з надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів та секції “Європейські підходи до підвищення кваліфікації публічних службовців”.

Даний захід організовано з метою обговорення актуальних питань діяльності закладів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації публічних службовців у контексті європейського виміру; оновлення змісту, форм, методів й технологій навчання, застосування передових практик та європейських стандартів з урахуванням основних положень Угоди про асоціацію між Україною та ЄС; розширення спектру професійних компетентностей публічних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади.

        Президент Національної академії Юрій Ковбасюк привітав учасників зібрання та акцентував увагу на напрямах міжнародної співпраці Національної академії та партнерській взаємодії з міжнародними організаціями, зокрема Радою Європи у рамках Програми “Децентралізація та територіальна консолідація в Україні”, українсько-швейцарським проектом “Розвиток громадянських компетентностей в Україні” (DOCCU), Університетом прикладного менеджменту (м. Майнгайм, ФРН), Європейською школою управління (м. Брюссель, Королівство Бельгія), Національною школою управління ENA (Французька Республіка) щодо підготовки мерів, перфектів, персоналу префектур та публічних управлінців за європейськими стандартами, Фондом Ганса Зайделя в Україні щодо проведення на постійній основі Літніх тренінгових шкіл.

     Директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, Валентина Гошовська зазначила, що сьогодні, з метою реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС здійснюється реформа системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Вказана реформа передбачає:

  • модернізацію форм і методів навчання з урахуванням специфіки галузі чи сфери управління, запровадження практико-орієнтованого навчання на засадах компетентнісного підходу, а також інноваційних форм, методів та засобів навчання;

  • переорієнтацію системи підвищення кваліфікації на надання спеціальних знань, формування вмінь, необхідних для виконання роботи за певною професією, посадою, приділяючи особливу увагу впровадженню пропонованих Президентом України реформ, закладених в Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»;

  • здійснення ефективного управління на центральному і регіональному рівнях та налагодження ефективної взаємодії органів влади з інститутами громадянського суспільства;

  • формування узгодженої системи оцінювання отриманих знань, умінь та навичок за результатами перепідготовки та підвищення кваліфікації згідно з вимогами, необхідними для виконання роботи за певною професією, посадою, а також системи оцінювання під час добору фахівців;

  • впровадження дистанційної форми підвищення кваліфікації керівних кадрів, яка сприяє запровадженню безперервності їх професійного розвитку;

  • посилення тренінгової складової підвищення кваліфікації.

    Про особливості організації підвищення кваліфікації публічних службовців в умовах децентралізації влади: категоріях слухачів, змісту навчання та формах, методах і підходах розповіла заступник директора Інституту – начальник відділу програмного забезпечення та інноваційних технологій, кандидат наук з державного управління Леся Прудиус.

    “Серед категорій публічних службовців, які потребуватимуть підвищення кваліфікації у період децентралізації влади, це мери, сільські, селищні голови, старости, інші посадові особи місцевого самоврядування; голови об’єднаних громад; керівники офісів реформ; депутати місцевих рад, а також майбутні префекти та службовці префектур”, – наголосила Леся Прудиус.

      Також доповідач підкреслила, що зміст навчання має бути побудований на засадах компетентнісного, практико-орієнтованого, особистісно-орієнтованого та кластерного підходів та спрямований на заходи щодо реалізації Стратегії сталого розвитку “Україна – 2020” та Угоди про асоціацію між Україною та ЄС щодо децентралізації влади та реформування місцевого самоврядування, включати питання демократичного врядування, лідерства, регіональної політики, фінансової децентралізації та бюджетно-податкової політики, економічної та соціально-гуманітарної політики, впровадження інноваційних методів економічного розвитку регіонів, стратегічного управління, управління проектами, антикризового управління, електронного врядування тощо.

    “З метою забезпечення безперервності та мобільності навчання необхідно застосовувати такі форми навчання як: дистанційне навчання, тренінги, семінари, круглі столи, вебінари, відеолекції та відео конференції, виїзні заняття, при цьому застосовуючи інтерактивні такі методи навчання як: кластер, фішбоун, RAFT, кейс-стаді, дебати, мозкова атака, SWOT – аналіз, метод Дельфі, “Снігова куля”, метод 635, дебрифінг, шерінг та інші, які сприятимуть розвитку аналітичних здібностей та критичного і стратегічного мислення публічних службовців”, – сказала Леся Прудиус.

У ході засідання обмінялися досвідом роботи та новими напрацюваннями:

  “Про наближення освітніх послуг до слухачів як базового інструменту підвищення кваліфікації” – директор Кіровоградського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Сергій Зелінський;

   “Про розроблення орієнтовної професійної програми підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад (нормативна частина)” – директор Волинського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Тетяна Литвиненко;

   “Про доопрацювання проекту Закону України “Про державну службу” –директор Чернігівського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Володимир Бойко.

 

   Засідання проходило у форматі конструктивного діалогу. Результатом роботи стало ухвалення відповідних рішень.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now