БОРОТЬБА З КОРУПЦІЄЮ ЯК КЛЮЧОВИЙ НАПРЯМОК РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

  19-20 вересня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії проведено тематичний короткостроковий семінар з питань запобігання корупції.

   У період роботи семінару учасників ознайомили з основними завданнями антикорупційної реформи, механізмами протидії корупційним явищам і факторам, організації контролю з боку громадянського суспільства за діяльністю центральних та місцевих органів виконавчої влади, результатами аналізу соціологічного дослідження щодо рівня корупції та сприйняття її в Україні.

    Проведення навчальних занять забезпечували керівні працівники органів влади, представники громадського суспільства, відомі науковці, провідні експерти та науково – педагогічні працівники навчальних закладів, зокрема: головний спеціаліст відділу запобігання корупції Управління запобігання корупції та проведення люстрації Міністерства внутрішніх справ України, Сергій Яременко; головний науковий співробітник Національної школи суддів, доцент кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н., доц., Наталія Ахтирська; заступник завідувача кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, к.психол.н., доц., Людмила Музичко; доцент кафедри кримінального права та кримінології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.ю.н., доц., с.н.с., Григорій Усатий; доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, к.психол.н., доц., Валентина Завірюха, які розкрили наступну тематику:

- реалізація національної антикорупційної стратегії та її інституційне забезпечення;

- антикорупційне законодавство: міжнародні стандарти та їх запровадження в Україні;

- маніпуляція у структурі корупційного впливу;

- реалізація національної антикорупційної стратегії та її інституційне забезпечення;

- формування управлінської команди та застосування принципів менеджменту на державній службі: психологічні аспекти.

        Упродовж навчання слухачі взяли участь у тематичних дискусіях, вирішенні ситуативних управлінських завдань, навчальних тренінгах, які проводились відповідно до тематичних короткострокових семінарів, розроблених Інститутом на засадах сучасних інноваційних підходів щодо підвищення кваліфікації вищих керівних кадрів сфери публічного управління та адміністрування.