МЕНЕДЖМЕНТ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ У СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

   Проблеми   та   основні   завдання інноваційного менеджменту освіти у системі підвищення кваліфікації, сутність, види і значення сучасних новітніх технологій в управлінні освітніми закладами в умовах інноваційного та інтеграційного розвитку держави, особливості реалізації та взаємодії традиційних й інноваційних підходів у змісті й формах підвищення кваліфікації публічних службовців, пріоритетні напрями модернізації системи підвищення кваліфікації розглянуто в Інституті 12-13 квітня 2017 року у ході тематичного короткострокового семінару “Менеджмент освітніх інновацій у системі підвищення кваліфікації”.

Підвищення кваліфікації

       У  роботі  семінару взяли  участь провідні науковці,  експерти  з питань інноваційного менеджменту, зокрема: заступник начальника Управління – начальник відділу менеджменту знань управління з навчальної роботи, професор кафедри управління освітою НАДУ при Президентові України Лариса Гаєвська, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України Лідія Даниленко, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України Тетяна Новаченко; професор кафедри управління освітою НАДУ при Президентові України Тетяна Лукіна, доцент кафедри управління освітою НАДУ при Президентові України Наталія Синицина, доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Валентина Завірюха, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Державного вищого навчального закладу “Університет менеджменту освіти” Володимир Бессарабов.

 Семінар став дискусійно-комунікативною платформою для обговорення та обміну досвідом з питань:

  «Інноваційні процеси в системі підвищення кваліфікації»;

    «Інноваційні технології забезпечення якості освіти публічних службовців»;

«Інноваційний менеджмент в освіті дорослих»;

 «Менеджмент освітніх інновацій. Особливості інноваційного процесу навчання»;

   «Технології дистанційного навчання в підвищенні кваліфікації»;

 «Інноваційні технології навчання як умови формування здатності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування для професійного зростання»

   «Навчання дорослих: теорія і практика. Стратегія забезпечення безперервного навчання публічних службовців».