Управління процесом та якістю

  B Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів продовжується реалізація міжнародного проекту “Професіоналізація та стабілізація управління українським комунальним господарством”, у рамках якого для міських голів 02-03 червня 2016 року проведено черговий тематичний короткостроковий семінар “Управління процесом та якістю” другого модулю “Стале управління”.

         Модератором семінару став дипломований економіст, інженер,  доцент Університету прикладного менеджменту м. Мангайм Федеративної Республіки Німеччини Флоріан Весте.

         Під час семінару Флоріан Весте ознайомив міських голів з загальним контекстом організації професійної діяльності, методами, практичними, інформаційними та організаційними аспектами, принципами та основними інструментами досягнення успіху функціонування системи управління процесами та управління якістю.

      У ході роботи, учасники заходу, розглянули формулу організації професійної діяльності, особливості управління процесом; встановили різницю між поняттями результативності й ефективності, а також обговорили характерні риси управління якістю та нові стандарти якості.

        Як зазначив Флоріан Весте, стандарт ISO 9001:2015 являє собою одну з моделей управління діяльністю організації з метою забезпечення її результативності та допомагає вирішити багато внутрішніх і зовнішніх питань: поліпшити загальну дієвість, забезпечити сталий розвиток, прозорість управління діяльністю організації, покращити якість продукції та послуг, підвищити задоволеність замовників, стати конкурентоспроможним на внутрішньому та зовнішніх ринках, запровадити механізм постійного покращення системи управління та підвищити ефективність роботи співробітників на всіх рівнях на основі процесного підходу.

          До процесу обговорення активно долучались міські голови, зокрема Сумський міський голова Сумської області Олександр Лисенко, Охтирський міський голова Сумської області Ігор Алєксєєв, радник Чернівецького міського голови Чернівецької області Степан Руденко, заступник начальника управління стратегічного розвитку м. Тернопіль Ярослава Кузь та інші учасники.