Медіація: європейський досвід і українські реалії

    Проведення навчальних занять забезпечували провідні експерти та науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, зокрема: керівник Центру соціальної психології та управління конфліктами Національного університету “Києво-Могилянська академія”, к.філос.н., проф. Андрій Гірник; доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доц. Валентина Гурієвська; керівник Навчально-тренувального центру управління персоналом, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці, к.е.н., доц. Олена Кир’янова та заступник завідувача кафедри педагогіки та психології, к.психол.н., доц Людмила Музичко – Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана; завідувач кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.психол.н. Олена Чуйко; доцент кафедри телебачення і радіомовлення Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.філол.н., доц. Ольга Гресько та інші викладачі.

      Аналіз підсумкового анкетування слухачів засвідчив про високий рівень задоволеності державними службовцями та посадовими особами місцевого самоврядування організацією і проведенням навчального процесу.

  Метою семінару “Медіація. Мистецтво переговорного   процесу”,  який  пройшов 04-05 грудня 2017 року в Інституті, було залучення його учасників до обговорення базових знань правового регулювання процедур медіації і фасилітації в Україні, як сучасних методів вирішення спорів в управлінській діяльності; міжнародних зобов’язань України та потреби покращення вітчизняної системи вирішення спорів; ролі інституту медіації для врегулювання конфліктів та надання рекомендацій, щодо шляхів його упровадження в систему публічного управління України.

Підвищення кваліфікації Гірник
Пдвищення кваліфікації Гурієвська
Підвищення кваліфікації Кірянова
Підвищення кваліфікації Чуйко
Підвищення кваліфікації Гресько

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now