ІННОВАЦІЙНІ ІМІДЖЕВІ ТЕХНОЛОГІЇ. МЕДІАОСВІТА

   Питання розвитку інформаційного суспільства, створення ефективної системи комунікації між владою і суспільством, медіаосвіти й медіаграмотності, впровадження інноваційно-комунікаційних технологій в системі державної служби розглядались в Інституті 06-07 жовтня 2016 року під час тематичного короткострокового семінару “Інноваційні іміджеві технології. Медіаосвіта”.

      Учасники отримали інтелектуальні і професійні знання в сфері медіаосвіти; ознайомились з основними поняттями та         концептуальними         засадами

інформаційного суспільства; вчилися оцінювати якість інформаційних джерел, розпізнавати маніпулятивні прийоми засобів масової інформації, різні види, форми і методи інформаційно-психологічного впливу на масову свідомість (політична реклама, пропаганда, маніпуляції), аналізувати інформаційно-комунікативне забезпечення органів влади, формувати та підтримувати позитивний імідж органів влади засобами комунікації.

Теоретико-практичний блок навчання з використанням інтерактивних тренінгових технологій забезпечували:

керівник моніторингових проектів Асоціації “Спільний простір”, голова комітету “Рівність можливостей”, доцент кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олександр Чекмишев (“Моніторингові технології як інструмент формування іміджу”);

директор Навчально-тренувального центру управління персоналом, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана Олена Кирʼянова (“Селф-брендінг ефективного управлінця. Розвиток особистісного потенціалу”);

професор кафедри державної політики та суспільного розвитку НАДУ при Президентові України Лілія Гонюкова (“Ефективна комунікація як спосіб формування та підтримання органу державної влади”);

доцент кафедри дизайну Інституту мистецтв Київського університету імені Б.Грінченка Тетяна Кротова (“Феномен публічного іміджу державного службовця: фактори формування”);

старший викладач кафедри україністики та іноземних мов НАДУ при Президентові України Тетяна Єгорова (“Нейролінгвістичне програмування у створенні іміджу публічної особи”);

викладач кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Інна Бєлінська “(Медіа культура суспільства як складова його загальної культури”).

На завершення семінару учасники зазначили, що отримані знання та практичні навички з розробки та впровадження нових інформаційно-комунікативних й іміджевих технологій, медіаосвіти вони застосовуватимуть у своїй професійній діяльності, що сприятиме забезпеченню ефективного державного управління щодо задоволення сучасних потреб суспільства, проведенню ефективної інформаційно-комунікативної політики і реформ, формуванню та підтримці позитивного іміджу органів публічної влади та підвищенню якості життя населення.