короткостроковий тематичний семінар

“Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування”

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

     У період 06-07 вересня 2017 року в Інститутівідбувся короткостроковий тематичний семінар “Державна служба та служба в органах місцевого самоврядування”.

    Базовими питаннями семінару були: Закон України “Про державну службу”, який дав старт реформі системи державної служби; нова модель державної служби; сучасні тенденції управлінської діяльності.

    У ході тематичного семінару значна увага слухачів була акцентована на запровадженні компетентнісної моделі управління людськими ресурсами, новими підходами до кадрового забезпечення в органах державної влади.

        Під час проведення семінару розкриті наступні питання:

“Нова державна служба: європейська модель належного урядування для України”, директором Департаменту нормативно-правової роботи та юридичного забезпечення Національного агентства України з питань держслужби, Андрієм Астаповим.

“Сучасні тенденції управлінської діяльності” у своєму виступі виклала начальник Центру досліджень державного управління та місцевого самоврядування Інституту експертно-аналітичного та наукового дослідження НАДУ при Президентові України, професор кафедри публічного управління та адміністрування Національного університету біоресурсів та природокористування України, д.держ.упр. Ірина Грищенко.

З темою “Управління персоналом в органах влади у контексті модернізації державної служби та служби в органах місцевого самоврядування” перед учасниками семінару виступила професор публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., с.н.с. Інна Сурай.

Методику та тести з “Самооцінювання керівника-лідера в умовах трансформаційних змін на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування” розкрила професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, д.держ.упр.,проф. Людмила Пашко.

Основні положення теми “Етичні аспекти діяльності на публічній службі в сучасних умовах” висвітлила професор кафедри публічного управління та публічної служби НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., проф. Тетяна Василевська.

Семінар проведено у форматі застосування активних форм навчання з метою підвищення рівня професійної компетентності керівних кадрів державної служби та служби в органах місцевого самоврядування в умовах децентралізації влади.