ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВІ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

04 вересня 2020 року директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, член Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при Національному агентстві України з питань державної служби Валентина Гошовська взяла участь у засіданні даної Координаційної ради.

Захід проведено у режимі відеоконференції на платформі ZOOM за участі членів Координаційної ради, представників центральних органів виконавчої влади, закладів освіти, проєктів міжнародної технічної допомоги.

Конструктивно обговорено особливості організації у 2020 році професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням НАДС у закладах освіти.

УПРАВЛІНСЬКА РИТОРИКА ТА ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЛІДЕРА

    28 серпня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, у рамках спеціальної короткострокової програми «Управління персоналом на державній службі» доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні Національної академії державного управління при Президентові України Раїса Ленда провела онлайн тренінг «Риторика впливу» для державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

КОМАНДОУТВОРЕННЯ ТА ЛІДЕРСТВО. ЕМОЦІЙНИЙ КЛІНІНГ

       В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 25 та 26 серпня 2020 року для слухачів спеціальної короткострокової програми «Управління персоналом на державній службі» проведено онлайн семінар «Командоутворення та лідерство. Емоційний клінінг»

       Спікер заходу професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління Людмила Пашко.

СУЧАСНІ ПІДХОДИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ:
ПОДОЛАННЯ СИСТЕМНИХ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ

    Про сучасні підходи і методи управління змінами йшлося упродовж 25-26 серпня 2020 року під час онлайн занять для працівників ГУ ПФУ у Київській області в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України.

   Лектор – професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, доктор політичних наук Тетяна Пояркова

ТРИВАЄ НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

    18 та 19 серпня 2020 року для слухачів спеціальної короткострокової програми «Управління змінами» Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів проведено онлайн заняття за участю доктора наук з державного управління, професора, віце-президента Національної академії, професора кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії, заслуженого працівника освіти України, державного службовця 3 рангу – Марини Білинської.

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ

 • закони психології управління;

 • цілі і завдання психології управління людськими ресурсами;

 • принципи інноваційного менеджменту в органах влади;

 • інструменти мотивації персоналу;

 • методи створення позитивного клімату в колективі.

      У рамках спеціальної короткострокової програми «Управління персоналом на державній службі» упродовж двох днів 18 та 19 серпня 2020 року державні службовці Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області у режимі віддаленого доступу розглянули психологічні аспекти управління персоналом, зокрема:

     Лектор  навчання – Валентина  Гурієвська,  кандидат наук з державного управління, доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА МОТИВАЦІЯ

У рамках навчання державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів за спеціальною короткостроковою програмою «Управління персоналом на державній службі» 14 серпня 2020 року відбулась онлайн лекція з елементами тренінгу на тему «Управління персоналом в умовах модернізації державної служби: інноваційність та мотивація».

НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів продовжуються навчально-комунікативні заходи щодо забезпечення надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області у режимі віддаленого доступу.

   12 серпня 2020 року відбулись онлайн лекції за участю науково-педагогічних працівників Національної академії державного управління при Президентові України:

 • професора кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Сергія Борисевича на тему «Управління змінами як якісний механізм подолання соціально-економічної кризи»;

 • професора кафедри публічного управління та публічної служби Інни Сурай на тему «Сучасні тенденції управління персоналом у публічній службі».

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

    Про  концептуальні  основи  управління  змінами  говорили сьогодні у рамках навчання працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів за спеціальною короткостроковою програмою «Управління змінами».

  Модератор онлайн заняття завідувач кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук державного управління, професор Світлана Хаджирадєва.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 10 серпня 2020 року розпочався черговий цикл навчання за спеціальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області. Цього разу слухачі будуть опановувати знання за двома напрямами:

 • «Управління змінами» та

 • «Управління персоналом на державній службі».

«КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ»

      31 липня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії завершилося навчання другої групи працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області за спеціальною короткостроковою програмою «Комунікація та взаємодія».

    Навчання проходило в дистанційному форматі та було спрямоване на  оновлення знань, комунікативних умінь та підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців щодо розвитку комунікативних якостей особистості, моделей забезпечення ефективної комунікації в публічному управлінні, особливостей та специфіки застосування комунікативної складової у професійній діяльності, як важливого елементу формування довіри й партнерських відносин між представниками органів влади і громадянами – основними споживачами управлінських послуг.

ЩОДО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НАДС У 2020 РОЦІ

   Про особливості конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування йшлося під час проведення НАДС 30 липня 2020 року інформаційної онлайн сесії (за посиланням: https://bit.ly/30RDxKX).

«ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ»

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 24 липня 2020 року завершено навчання працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області за спеціальною короткостроковою програмою «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності».

  Упродовж трьох тижнів учасники у дистанційному форматі опановували навчально-методичний матеріал, поглиблюючи та систематизуючи знання, уміння й практичні навички щодо:

«КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КОМУНІКАЦІЇ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»

    Упродовж 20-21 липня 2020 року у рамках навчання працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Комунікація та взаємодія» в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України відбулися відеоконференції засобом платформи Zoom у дистанційному форматі.

       Модератор заходу доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України Тетяна Сивак провела онлайн заняття на тему: «Комунікаційний аспект публічного управління. Стратегічне планування комунікації у публічному управлінні».

Слухачі:

 • ознайомились з оптимальними моделями комунікацій, складовими компонентами, принципами, основними характеристиками, дієвими інструментами та технологіями стратегічних комунікацій, процедурою та алгоритмом розробки стратегічних комунікацій, сферами комунікацій;

 • проаналізували практичні аспекти стратегічних комунікацій на прикладі перегляду документального фільму «Тайны века. Байконур»;

 • виконували інтерактивні вправи;

 • отримали завдання для самостійного опрацювання щодо розробки операційного плану реалізації комунікаційної кампанії та визначення ресурсів на її реалізацію – матеріальних, нематеріальних, людських тощо.

НОВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У 2020 РОЦІ

         Працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 17 липня 2020 року долучились до інформаційної онлайн сесії «Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2020 році», ініційованої та проведеною Національним агентством України з питань державної служби на офіційному каналі в YouTube: https://bit.ly/2OqP3Y7.

          У ході трансляції порушено питання:

 • організація підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС;

 • нормативно-правове врегулювання питання виконання державними службовцями індивідуальної програми.

изображение_viber_2020-07-17_19-08-01.jp

РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ТА ОБСЯГІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НАДС

 14 липня відбулась робоча зустріч керівництва Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національна академія державного управління при Президентові України з керівними працівниками Національного аганства України з питань державної служби.

    Визначено напрями та обсяги державного замовлення НАДС для НАДУ на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2020 році.

         Обговорено питання щодо забезпечення організаційної роботи та навчального процесу із використанням технологій дистанційного навчання, в умовах адаптивного карантину.

«ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ
ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ»

       14 липня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів продовжено навчання в режимі он-лайн другої групи працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

      Модератор відеоконференції-Zomm професорка кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталя Грицяк окреслила:

         Мету: оволодіння знаннями з іміджології та навичками практичного іміджмейкінгу

         Цілі: ознайомити з понятійно-категоріальним апаратом іміджології та іміджмейкінгу, соціально-психологічною природою іміджу, його суспільно-політичною роллю та основними технологіями впровадження/

         Питання для дискусії:

 • Які основні компоненти іміджу органу державної влади?

 • У чому полягають, на Вашу думку, особливості психологічної структури іміджу керівника?

 • Яким чином, на Вашу думку, мають формуватися взаємовідносини іміджмейкера та керівника ОДВ?

 • Навіщо взагалі формувати позитивний імідж ОДВ?

         Проблеми для самостійного вивчення:

 • Аксесуари в іміджбілдінгу керівника.

 • Соціологічний вимір ефективного сприйняття іміджу ОДВ.

111.jpg

«ЗВ’ЯЗКИ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»

       В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 13 липня 2020 року у рамках дистанційного короткострокового курсу з підвищення кваліфікації другої групи працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області відбулась он-лайн лекція на тему «Зв’язки із громадськістю у публічному управлінні»

     Спікер конференції-Zomm професорка кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталя Грицяк:

 • розповіла про теоретичні аспекти комунікації, наукову основу зв’язків з громадськістю як галузі знання та сфери професійної діяльності, сутність і характерні ознаки процесу формування довіри до публічної влади та забезпечення ефективної участі громадян у політиці та управлінні;

 • проаналізувала сучасні концепції та проблеми демократії, шляхи її вдосконалення; деталізувала особливості використання PR-технологій, їх переваги й недоліки при формуванні позитивного корпоративного іміджу.

8.jpg

НАВЧАННЯ ЗА КОРОТКОСТРОКОВОЮ ПРОГРАМОЮ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ»

        «Комунікація та взаємодія», за такою тематикою з 13 липня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів розпочалось навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації другої групи державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

      Дистанційний курс спрямований на підвищення загального рівня комунікативних здібностей, поглиблення  знань  щодо  процесу  командної  роботи,

систематизація знань з питань особливостей комунікації на державній службі, факторів (детермінантів), що впливають на взаємовідносини між громадянським суспільством і публічною владою та комунікацію між ними.

        Упродовж 3-х тижнів слухачі матимуть можливість у дистанційному форматі переглянути відео лекції, взяти участь в он-лайн заняттях, виконати практичні завдання та опрацювати навчально-методичний матеріал за такими модулями:

 • Комунікації в публічному управлінні.

 • Комунікаційний аспект публічного управління. Стратегічне планування комунікації у публічному управлінні.

 • Консультації з громадськістю: публічні обговорення та вивчення громадської думки. Зв’язки із громадськістю у публічному управлінні.

 • Форми комунікацій у публічному управлінні.

 • Комунікаційні механізми формування позитивного іміджу органів публічного управління.

     По  завершенню  навчання  працівники Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області пройдуть підсумкове тестування та отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ, ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ВНАСЛІДОК ЇХ ВЧИНЕННЯ

       Про контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання корупції, відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення, способи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів йшлось 09 липня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів під час відео заняття для працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

         Спікер професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України Ростислав Марчук, продовжуючи дводенний дистанційний марафон онлайн заходу, надавав змістовні відповіді, роз’яснення та практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань.

01.png

Е-ДЕКЛАРУВАННЯ. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

    У рамках підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області за спеціальною короткостроковою програмою «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності» 08 липня 2020 року на платформі Zoom проведено відеолекцію на тему «Е-декларування. Запобігання корупції в органах публічного управління».

 Викладач: Марчук Ростислав Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

        З 06 липня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, на договірних умовах, розпочалося навчання працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області за спеціальною короткостроковою програмою «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності», обсягом 30 годин (1,0 кредит ЄКТС) і триватиме упродовж трьох тижнів. 

        Програмою передбачено наступні модулі:

 • Реалізація антикорупційної політики в Україні.

 • Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

 • Е-декларування. Запобігання корупції в органах публічного управління.

 • Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення

 • Дотримання законодавства про конфлікти інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

         Освітні заходи будуть проходити у дистанційному форматі.

ВІТАННЯ З ДНЕМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ШАНОВНІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ!

           Щиро вітаємо вас з нагоди професійного свята – Днем державної служби!
           Сьогодні  запорукою  побудови  сильної  незалежної  держави  та  проведення  ефективних  реформ у всіх сферах державної політики є знання і сумлінне ставлення держслужбовців до виконання своїх обов’язків.
         Упевнені,  що  ваша  діяльність,  яка  базується  на  принципах  дотримання  верховенства  права, високого професіоналізму та доброчесності, дасть можливість здолати всі виклики, втілити в життя позитивні зміни та зміцнити нашу державу!
        Висловлюємо вам велику вдячність за самовіддану та наполегливу повсякденну працю, рішучість і компетентність, працьовитість та цілеспрямованість, незламний оптимізм!
      Нехай ваші дії будуть виваженими та переконливими, щоденна робота викликає повагу і довіру громадян, а серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння.

    Бажаємо невпинного руху вперед, успішного здійснення творчих планів та задумів на благо рідної України, а підґрунтям їх реалізації нехай будуть міцне здоров’я, особисте щастя та благополуччя, толерантність і мудрість, непохитна віра та впевненість у майбутньому, натхненна думка та щирі почуття.

З повагою
колектив Інституту підвищення кваліфікації

керівних кадрів Національної академії 

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

     19 червня 2020 року працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії долучилися до онлайн-конференції «Питання організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрації, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2020 році», проведеної НАДС на платформі Zoom.

     У заході взяли участь представники служб управління персоналом державних органів, органів місцевого самоврядування; закладів освіти, що здійснюють підвищення кваліфікації.

КАРАНТИН – ЧАС ДЛЯ НАВЧАННЯ І САМООСВІТИ

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 05 червня 2020 року успішно завершено дистанційне навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, яке проходило на договірних умовах між Національною академією та Комунальним закладом «Балтський педагогічний коледж».

  Упродовж трьох  тижнів  слухачі опрацьовували загальні та вузькоспеціалізовані навчальні модулі, обсягом 2 кредити ЄКТС/ 60 годин, склали онлайн-тестування, за результатами якого отримали сертифікати затвердженого зразка.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

   04 червня 2020 року співробітники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії долучилися до відкритої онлайн-конференції «Актуальність і перспективи онлайн-навчання держслужбовців», реалізованої за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) та за сприяння Національного агентства України з питань державної служби.
         У ході дискусії були обговорені нагальні питання, зокрема:
         📌Як посилити ефективність online-тренінгів?
         📌Що може бути законодавчим стимулом до використання дистанційного навчання?
         📌Чи є механізми контролю знань?
       📌Яким чином провайдерам забезпечити рівні можливості для слухачів, враховуючи низький рівень технічної освіченості учасників та недостатню якість інтернет-зв’язку, зокрема у сільській місцевості?

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КАДРІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ       

       01 червня 2020 року в Національній академії державного управління при Президентові України проведено робочу зустріч за участю Сергія Трофімова, першого заступника Керівника Офісу Президента України та Михайла Федорова, Віце-прем’єр-міністра – Міністра цифрової трансформації. До обговорення особливостей підготовки і підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування та місце Академії у цьому процесі долучились директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Валентина Гошовська та перший заступник директора Валентина Завалевська.

З НАГОДИ 25-РІЧЧЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ,

ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

       Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії  державного управління при Президентові України долучається до привітань з нагоди 25-річчя створення державної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

    Спільними зусиллями ми в повній мірі реалізуємо нашу місію – надаючи освітні послуги на підвищення кваліфікації публічних службовців, здатних розробляти і впроваджувати державну політику, швидко адаптуватися до умов конкурентного середовища; неупереджено і відповідально виконувати управлінські функції, мобільно орієнтуватися в інформаційному просторі, глобально й креативно мислити та приймати нестандартні рішення. Удосконалювати комунікаційні навички, підвищувати професійні та особистісні якості, розуміти перспективи суспільного розвитку і прискорювати проведення реформ у нашій державі. 

       Всі разом, ми робимо вагомий внесок у розвиток публічного управління та системи професійної підготовки й підвищення кваліфікації, передаючи неоцінений скарб високої освіченості та духовності, формуємо нове покоління професійної державно-управлінської й політичної еліти, яке продовжуватиме справу утвердження України як рівноправної в сім’ї європейських держав.

      Висловлюємо подяку всім колегам за тісну співпрацю, розуміння, підтримку та сподіваємось на подальшу  командну  роботу задля формування та розвитку цілісної системи професійного розвитку публічних службовців. 

      Нехай   на   цьому  благородному   шляху   кожен   день   додає  життєвих  сил,   впевненості, невичерпного оптимізму, розуміння і підтримки однодумців і колег, а цілеспрямованість, лідерські якості та відповідальний підхід до всіх справ стануть запорукою подальших звершень!

        Бажаємо всім професійного зростання, добробуту, міцного здоров’я, миру та злагоди.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИНУ

У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

  30 квітня 2020 року працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України взяли участь у роботі онлайн семінару на тему «Питання організації підвищення кваліфікації в умовах запровадження карантину у закладах післядипломної освіти», організованого Національним агентством України з питань державної служби у онлайн-форматі з використанням платформи конференц-зв'язку Zoom.

    У  ході  онлайн-заходу  обговорювались  актуальні питання щодо організації підвищення кваліфікації в умовах запровадження карантину у закладах післядипломної освіти, зокрема:

 • Організація навчального процесу із використання технологій дистанційного навчання та з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладів післядипломної роботи під час карантину;

 • Питання розроблення та погодження з НАДС загальних програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

 • Про проведення конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2020 році.

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

 

     Визначальною  умовою  здобуття   Інститутом  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів Національної академії державного управління при Президентові України стало набуття нового досвіду і відкриття нових можливостей, у період карантину, в забезпеченні професійного розвитку публічних службовців та науково-педагогічних працівників закладів освіти.

        В Інституті на підставі укладених договорів у дистанційному форматі на платформі Prometheus проведено підвищення кваліфікації:

 • науково-педагогічних працівників за професійною програмою за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;

 • державних службовців за спеціальною короткостроковою програмою з питань управління змінами та ризиками в органах влади та антикорупційної політики в Україні.

       Для забезпечення дистанційного навчання слуха-чів створено 18 електронних кабінетів викладачів, розроблено та розміщено у веб-бібліотеці 186 матеріалів.

  З метою покращення роботи викладачами Національної академії розроблені відео-лекції.

   Продовжується укладання договорів з надання освітніх послуг підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів та публічних службовців у дистанційному форматі на платформах Prometheus та ZOOM.

         Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці.

   З метою запобігання захворювань, які викликані коронавірусом COVID-19, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19» та наказу Національної академії державного управління при Президентові України від 12 березня 2020 року № 07-оп «Про невідкладні заходи в Національній академії щодо запобігання захворвання, які викликані коранавірусом COVID-19» в Інституті введено обмежувальні заходи та зупинено освітній процес з 12 березня по 03 квітня 2020 року.

       Доручення Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів від 12.03.2020 № 3

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА РИЗИКАМИ

В ОРГАНАХ ВЛАДИ.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

  У період з 16 по 18 березня 2020 року Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів для публічних службовців міста Біла Церква Київської області проведено семінар за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на тему «Управління змінами та ризиками в органах влади. Антикорупційна політика в Україні» за дистанційною формою навчання.

   У ході дистанційних занять слухачі підвищили свої професійні компетентності та розширили знання з питань управління змінами, нівелювання ризиків в публічному управлінні; кадрового менеджменту та його застосування в кризових ситуаціях; дотримання виконавської дисципліни, контролінгу в органах влади; реалізації антикорупційної політики в Україні; запобігання корупції в органах публічної влади; відповідальності за корупційні діяння, правові засади щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення; складання, подання та оприлюднення електронної декларації; оформлення управлінських документів; культури ділового мовлення.

ЗАВЕРШЕНО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАЛТСЬКИЙ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

     Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів спільно з Центром дистанційного навчання Національної академії у період з 26 лютого по 16 березня 2020 року відповідно до укладеного Договору про надання освітніх послуг на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» між Національною академією та Комунальним закладом «Балтський педагогічний коледж» від 20 лютого 2020 року № 02-2020 організовано підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Комунального закладу «Балтський педагогічний коледж» за дистанційною формою навчання.

       Під час навчання слухачами опрацьовано теми:

 • Система забезпечення якості вищої та післядипломної освіти.

 • Теоретичні і методичні аспекти розвитку фахової майстерності викладача.

 • Професійний розвиток педагогічного працівника як менеджера освітнього процесу.

 • Освітні інноваційні технології професійної підготовки науково-педагогічних працівників.

 • Розвиток мовнокомунікативної компетентності викладача.

 • Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу в системі післядипломної освіти.

   З метою об’єктивної оцінки набутих знань та вмінь проведено підсумкове тестування, за результатами якого всі 25 учасників дистанційного курсу отримали сертифікати про успішне проходження професійної програми підвищення кваліфікації обсягом 2,4 кредити /72 години.

       Інформація про перелік виданих документів

ЗАВЕРШЕНО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

      В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів  Національної академії державного управління при Президентові України завершено навчання працівників ПВНЗ «Київський медичний університет» за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».

        Навчання проходило за змішаною (очно-дистанційною) формою у період з 06 по 24 лютого 2020 року.

     За фасилітативної та тьюторської підтримки викладачів-тренерів слухачі успішно засвоїли професійну програму побудовану за модульним принципом та розраховану на 72 академічні години, що становить 2,4 кредити ЄКТС.

     Реалізація програми здійснювалась шляхом участі слухачів у комунікативних заходах, які представлені вибором видів і форм онлайн-заходів, оперативним зворотнім зв’язком слухачів з модераторами навчання.

      По завершенні навчання слухачі отримали сертифікати відповідного зразка про підвищення кваліфікації.

       Інформація про перелік виданих документів

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

 • facebook

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now