ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ

АПАРАТУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

  25 листопада 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України за договірними умовами розпочалося навчання працівників Апарату Верховної Ради України за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Ділова українська мова у професійній діяльності державних службовців».

      Програма підвищення  кваліфікації розроблена з метою оволодіння працівниками Апарату ВРУ системою знань і вмінь із питань культури ділового мовлення та особливостей публічних комунікацій, що в свою чергу, сприятиме підвищенню рівня професійної компетентності.

    Змістовне  наповнення  програми  зосереджено на розкритті особливостей функціонування ділової української мови, писемної та усної форм офіційно-ділового стилю у сфері публічного управління; застосування норм і правил невербальної комунікації професійного спілкування; організації та побудови внутрішньої діалогічної та монологічної комунікації; розробки стратегій і тактик зв’язків з громадськістю для органів публічної влади.

       Основними обов’язковими компонентами, які мають певну питому вагу та критерії оцінювання, для слухачів є: участь в онлайн заходах у дистанційному форматі в режимі реального часу; підсумкове анкетування, комп’ютерне тестування.

    За  результатами успішного  проходження  всіх  етапів,  зазначених  у  профілі  програми, працівники Апарату ВРУ отримають сертифікати про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

       Бажаємо плідного дистанційного спілкування та цікавих онлайн комунікацій!

ЗАВЕРШЕНО ЧЕРГОВИЙ ЦИКЛ

З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

     В Інституті підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів  Національної академії державного управління при Президентові України 20 листопада 2020 року для 353 державних службовців успішно завершилось навчання за загальними професійними та короткостроковими програмами підвищення кваліфікації.

         У  дистанційному  форматі  в  умовах  реального   часу   слухачі   опрацьовували   та   вивчали визначені у програмі теми модулів:

 • Теоретичні, організаційні та практичні засади державного управління.

 • Державна служба: модернізація та розвиток. Управління персоналом в органах державної влади.

 • Реалізація антикорупційної політики в Україні. Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

 • Е-декларування. Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення.

 • Управлінська діяльність. Менеджмент в органах державної влади. Командоутворення та лідерство. Тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця

 • Ділова комунікація в державних інституціях. Державний протокол та етика публічної служби.

 • Цифрова грамотність державних службовців.

 • Культура ділового мовлення. Управлінська риторика.

    Учасники професійного навчання пройшли комп’ютерне тестування та взяли участь у підсумковому анкетуванні з оцінки рівня задоволеності якістю наданих послуг на підвищення кваліфікації, зазначивши, що отримані під час навчальних заходів знання та навички є для них корисними і будуть використовуватися під час виконання посадових обов`язків.

НАЦІОНАЛЬНА ГІДНІСТЬ ЯК СЛАДОВА ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУСПІЛЬСТВА

     20 листопада напередодні Дня Гідності та Свободи у рамках навчання 2-х груп державних службовців за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України проведено онлайн круглий стіл на тему «Національна гідність як сладова політичної культури суспільства».

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

     18 листопада  2020  року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочалась заключна онлайн-сесія за напрямом підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «Б» за загальною професійною програмою «Управління персоналом в органах публічної влади».

           Ключові питання для розгляду в дистанційному форматі:

 • роль HR-менеджменту в державному управлінні;

 • методологія командоутворення та лідерства;

 • державний протокол та етика публічної служби;

 • сутність психології управління персоналом;

 • ділова комунікація в державних інституціях;

 • культура ділового мовлення;

 • управлінська риторика;

 • тайм-менеджмент: часова організація діяльності державного службовця.

       Упродовж  трьох  тижнів  учасники  професійного навчання матимуть змогу взяти участь в онлайн тренінгах, круглих столах, а також долучитися до проходження комп`ютерного тестування, виконання різних практичних завдань та ситуаційних вправ.

         За  результатами  успішного  виконання   всіх   компонентів   профілю   програми,  державні службовці отримають сертифікати про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

   Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України запрошує на підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби за напрямом:

        Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад в органах місцевого самоврядування (335 осіб):

 • за загальними професійними (сертифікатними) програмами:

  • «Для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування» (2 кредити ЄКТС; 20 листопада – 04 грудня 2020 року);

  • «Посадових осіб місцевого самоврядування» (2 кредити ЄКТС; 20 листопада – 04 грудня 2020 року);

 • за загальними короткостроковими програмами:

  •  «Управління змінами» (0,67 кредити ЄКТС; 18-24 листопада; 23-27 листопада; 30 листопада – 04 грудня);

  • «Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання посадових осіб місцевого самоврядування» (0,67 кредити ЄКТС; 23-27 листопада; 30 листопада – 04 грудня);

  • «Стратегічні комунікації у публічному управлінні» (0,67 кредити ЄКТС; 23-27 листопада;        30 листопада – 04 грудня);

  • «Цифрова грамотність посадових осіб місцевого самоврядування. Smart-технології» (0,67 кредити ЄКТС; 23-27 листопада; 30 листопада – 04 грудня).

   Навчання проходитиме в дистанційному форматі засобом системи дистанційного навчання Національної академії та платформи Zoom.

   Більш детальна інформація щодо профілю програм підвищення кваліфікації розміщена за посиланням:  https://cutt.ly/wdSZ2yX та за номерами телефонів:  (044) 481-21-86;  (044)481-21-98;  068-765-70-18; 050-974-89-62.

     Реєстрація для участі в навчанні за обраною програмою підвищення кваліфікації здійснюється на сайті НАДС «Портал управління знаннями»: https://pdp.nacs.gov.ua/

ТИЖНЕВА ОНЛАЙН-СЕСІЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

     Продовжуючи  навчально-комунікативні  заходи  з  надання освітніх послуг на підвищення кваліфікації за дистанційною формою в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, 16 листопада 2020 року розпочато тижневу онлайн-сесію з питань запобігання корупції.

   Тип програми за змістом:  загальна  короткострокова програма підвищення кваліфікації.

    Назви   програм:   «Корупція  та  забезпечення  доброчесності»;   «Політична корупція».

      Мета: розвиток професійної компетентності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування щодо запобігання проявам корупції під час виконання посадових обов’язків, визначення шляхів формування антикорупційної свідомості в суспільстві.

     Змістовний блок питань, з яких слухачі отримають теоретичні та практичні роз’яснення щодо дотримання та застосування норм й вимог антикорупційного законодавства; правил етичної поведінки; особливостей електронного декларування; заходів із запобігання порушень та врегулювання конфлікту інтересі у діяльності осіб, уповноважених на виконання функцій держави; механізмів усунення корупційних ризиків; практичних аспектів протидії маніпуляціям у структурі корупційного впливу в управлінській діяльності.

      Бажаємо учасникам навчання цікавих і корисних онлайн занять, тематичних дискусій, активно долучатися до обліку думками.

РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

       Ще для однієї групи публічних службовців 13 листопада 2020 року завершилось навчання в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Реалізація гендерної політики в Україні».

  У віддаленому режимі реального часу навчальний процес забезпечували науково-педагогічні працівники Національної академії державного управління при Президентові України, зокрема: Лілія Гонюкова, Інна Сурай, Юлія Шпиньова, Мілена Кравченко, Рена Марутян, Наталя Грицяк.

          У ході онлайн занять основна увага слухачів була приділена вивченню дистанційних модулів на теми:

 • Нормативно-правові засади реалізації гендерної політики.

 • Формування і реалізація гендерної політики в Україні.

 • Впровадження стандартів гендерної політики на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

    Упродовж тижня слухачі активно брали участь у навчально-комунікативних заходах на платформі Zoom та анкетуванні щодо якості організації навчального процесу та змісту програми підвищення кваліфікації; самостійно опрацьовували навчально-методичні матеріали; складали підсумкове комп`ютерне тестування.

     За результатами успішного проходження всіх дистанційних етапів учасники професійного навчання отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

       Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів запрошує на підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «Б» за загальною професійною (сертифікатною) програмою «Управління персоналом в органах публічної влади».

Форма навчання: дистанційна.

Обсяг програми: 2 кредити ЄКТС.

Тривалість навчання: з 18.11 по 04.12.2020 року.

         Перелік  професійних  компетентностей,  на  підвищення  рівня  яких спрямовано  програму  прийняття ефективних рішень; лідерство; комунікація та взаємодія.

     Загальна мета: ознайомити слухачів із сучасними тенденціями управління персоналом органів державної влади, розвинути навички розроблення та впровадження стратегії розвитку персоналу в органах державної влади через формування актуальних компетентностей: знань, умінь, навичок, мотивації та психологічних установок HR-фахівця.

       Після успішного завершення усім учасникам професійного навчання видається Сертифікат про підвищення кваліфікації встановленого зразка.

        Більш детальна інформація щодо профілю програми підвищення кваліфікації розміщена за посиланням: https://cutt.ly/wdSZ2yX

        Реєстрація  для  участі  в  навчанні  здійснюється  на  «Порталі  управління знаннями» сайту НАДС: https://pdp.nacs.gov.ua/ 

РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

   «Реалізація гендерної політики в Україні» - за такою тематикою 09 листопада 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочато тижневе навчання за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації.

      Учасники: державні службовці, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадові особи місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування.

   Мета: підвищення професійної компетентності публічних службовців щодо забезпечення діяльності органів влади на основі гендерної паритетності, формування нового світогляду щодо гендерної рівності у сфері управління.

       Ключові питання:

 • Формування і реалізація гендерної політики в Україні.

 • Гендерні особливості інформаційного простору.

 • Впровадження стандартів гендерної політики на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

 • Гендерний аналіз впливу пандемії на рівність у світі та Україні.

       Форма навчання: дистанційне у режимі реального часу.

       Підтверджуючий документ: сертифікат про підвищення кваліфікації.

ЮВІЛЕЙНИЙ ХХ РАДІОДИКТАНТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЄДНОСТІ

    Традиційно, 09 листопада, у День української писемності та мови, працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління активно долучились до щорічної акції, – Радіодиктанту національної єдності.

     Цьогорічний радіодиктант став ювілейним ХХ, вперше захід, започаткований Українським радіо, було проведено 24 травня 2000 року до Дня Кирила й Мефодія.

ЗАПРОШУЄМО НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

         Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України запрошує на підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням Національного агентства України з питань державної служби за напрямами:

   Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад в органах місцевого самоврядування:

 • за загальною професійною (сертифікатною) програмою:

  • «Для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування» (2 кредити ЄКТС; 09-27 листопада);

 • за загальними короткостроковими програмами:

  • «Стратегічні комунікації у публічному управлінні» (0,67 кредити ЄКТС; 16-20 листопада);

  • «Цифрова грамотність посадових осіб місцевого самоврядування. Smart-технології» (0,67 кредити ЄКТС; 30 листопада – 04 грудня).

     Підвищення кваліфікації державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В», і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад, з питань гендерної рівності:

 • за загальною короткостроковою програмоюї:

  • «Реалізація гендерної політики в Україні» (0,67 кредити ЄКТС; 09-13 листопада; 30 листопада – 04 грудня).

         Підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «Б»:

 • за загальною професійною (сертифікатною) програмою:

  • «Управління персоналом в органах публічної влади» (2 кредити ЄКТС; 11 листопада – 02 грудня).

  Підвищення кваліфікації  державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції:

 • за загальними короткостроковими програмами:

  • «Корупція та забезпечення доброчесності» (0,67 кредити ЄКТС; 16-20 листопада; 30 листопада – 04 грудня);

  • «Політична корупція» (0,67 кредити ЄКТС; 16-20 листопада; 30 листопада – 04 грудня).

     Навчання проходитиме в дистанційному форматі засобом системи дистанційного навчання Національної академії та платформи Zoom.

    Більш детальна інформація щодо профілю програм підвищення кваліфікації розміщена за посиланням: https://cutt.ly/wdSZ2yX

       Реєстрація для участі в навчанні за обраною програмою підвищення кваліфікації здійснюється на сайті НАДС «Портал управління знаннями»: https://pdp.nacs.gov.ua/

ВІТАННЯ ВАЛЕНТИНІ ГОШОВСЬКІЙ З ПРИСВОЄННЯМ ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ «ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРОФЕСОР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ»

     Колектив Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів щиросердно вітає Гошовську Валентину Андріївну, директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, в.о. завідувача кафедри парламентаризму та політичного менеджменту, доктора політичних наук, DrHb, професора, PrHb, заслуженого працівника народної освіти України з присвоєнням почесного звання «Заслужений професор Національної академії державного управління при Президентові України».

  Переконані, що Ваші щоденна наполеглива праця та особистий внесок у розвиток вітчизняної освіти, підготовку й підвищення кваліфікації високопрофесійних управлінських та наукових кадрів, багаторічна    плідна    науково-педагогічна    діяльність,   високий

професіоналізм та мудрість, і надалі сприятимуть розвитку галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та будуть гідним прикладом для багатьох майбутніх поколінь.

      Бажаємо Вам, шановна Валентино Андріївно, подальших професійних здобутків та перемог, творчої наснаги, невичерпного джерела енергії та життєвого оптимізму, міцного здоров’я, родинного щастя та миру!

ОСВІТНІ ПОСЛУГИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ

     02 листопада 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочався черговий етап надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації 353 публічних службовців.

Підвищення кваліфікації учасників професійного навчання буде здійснюватися за дистанційною формою в режимі реального часу:

 • за загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «Б»:

  • 02-20 листопада «Управління персоналом в органах публічної влади» – 165 особа;

  • 02-20 листопада «Актуальні питання публічного управління для вперше призначених на посади державної служби» – 50 осіб;

 • за загальними професійною (сертифікатною) та короткостроковими програмами підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування:

  • 02-22 листопада «Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» – 46 осіб;

  • 02-06 листопада «Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» – 46 осіб;

  • 02-06 листопада «Політична корупція та забезпечення доброчесності» – 46 осіб.

Обсяг загальних програм:

 • професійних (сертифікатних) – 2 кредити ЄКТС;

 • короткострокових – 0,67 кредити ЄКТС.

Мета дистанційних курсів:

 • ознайомити слухачів із основами державного управління, сучасними тенденціями управління персоналом органів державної влади, змістом антикорупційного законодавства та механізмами його реалізації;

 • розвинути професійні компетентності, надати знання та виробити уміння й навички, необхідні для професійного розвитку та ефективного виконання посадових обов’язків, здійснення професійної діяльності в умовах модернізації держави й проведення системних реформ;

 • сформувати у слухачів мотивації потреб у постійному самовдосконаленні, вмінні самостійно вчитися.

      Бажаємо  слухачам  плідного  навчання,  цікавих  онлайн  занять  та скласти комп’ютерне підсумкове тестування з визначення рівня знань, умінь і навичок, отриманих під час підвищення кваліфікації на 100 балів.

ЗАВЕРШИВСЯ ЖОВТНЕВИЙ ЦИКЛ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

       30 жовтня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України завершився черговий цикл підвищення кваліфікації публічних службовців з питань запобігання корупції.

        У ході навчання слухачі поглибили свої знання з питань соціально-політичної сутності корупції, реалізації антикорупційної політики України, особливостей запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування; ознайомились з механізмами виявлення корупційних ризиків у діяльності органів влади, правилами та шляхами врегулювання конфлікту інтересів, технологіями протидії політичній корупції в Україні.

     Значний інтерес викликала у слухачів тема: «Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення».

        Навчальні заходи проходили у форматі онлайн занять в системі Zoom.

    Завершальним етапом навчання стало складання підсумкового тестування, яке засвідчило достатньо високий рівень знань, отриманих під час засвоєння програми підвищення кваліфікації.

    За  результатами  проходження  всіх  компонентів дистанційних курсів слухачі отримали сертифікати про підвищення кваліфікації.

ВІТАННЯ КОЛЕГАМ З ОТРИМАННЯМ НАГОРОД

   Колектив Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України щиро вітає колег з отриманням високих нагород:

      Грамоти Верховної Ради України за заслуги перед Українським народом та нагрудного знака, за вагомий внесок у розвиток вітчизняної освіти і науки, значні успіхи в підготовці висококваліфікованих фахівців, плідну науково-педагогічну діяльність, сумлінну працю та високий професіоналізм:

 • заступника директора – начальника відділу комунікативного та інформаційно-аналітичного забезпечення Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України Наталю Анатоліївну Коняшину;

 • професора кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України Ростислава Петровича Марчука;

        Подяки Міністерства освіти і науки України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну науково-педагогічну діяльність – професора кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України Лідію Іванівну Даниленко.

    Бажаємо творчого натхнення, невичерпної енергії, оптимізму, реалізації нових проектів і намічених планів, подальших професійних здобутків, перемог та успіхів, життєвої мудрості, міцного здоров’я, родинного щастя, миру та злагоди!

Засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії  з координації надання методичної допомоги регіональним та  галузевим закладам підвищення кваліфікації

    27 жовтня 2020 року у рамках щорічної міжнародної науково-практичної конференції «Україна 2030: публічне управління для сталого розвитку» Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів проведено засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії з координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації на тему: “Трансфер освітніх інновацій у підвищення кваліфікації публічних службовців”.

НАВЧАННЯ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖБОВЦІВ З ПИТАНЬ КОРУПЦІЇ

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України продовжує надавати освітні послуги з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням НАДС.

  Наразі, 26 жовтня розпочато тижневе навчання за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації:

 • «Корупція та забезпечення доброчесності» (46 осіб);

 • «Політична корупція» (47 осіб).

    У ході дистанційних курсів слухачі матимуть можливість долучитися до онлайн занять, відео-конференцій за такими темами:

 • «Реалізація антикорупційної політики в Україні» (Ростислав Марчук);

 • «Формування позитивного іміджу органів влади: антикорупційний аспект» (Наталя Грицяк);

 • «Причини та підґрунтя політичної корупції» (Тетяна Пояркова);

 • «Запобігання корупції: психологічні аспекти» (Валентина Гурієвська);

 • «Самовдосконалення та самоменеджмент публічного управління» (Людмила Дубчак).

        Програмою підвищення кваліфікації передбачено проведення підсумкового анкетування, складання комп`ютерного тестування та отримання сертифікатів про підвищення кваліфікації.

ТРИВАЄ НАБІР НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України триває набір слухачів на курси підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням НАДС за напрямами:

     Підвищення  кваліфікації  державних  службовців,  які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування:

 • за загальною професійною (сертифікатною) програмою:

  •  «Запобіганян корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (2 кредити ЄКТС; 02-20 листопада);

 • за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації:

  • «Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (0,67 кредити ЄКТС; 02-06 листопада);

  • «Корупція та забезпечення доброчесності» (0,67 кредити ЄКТС; 02-06 листопада; 30 листопад - 04 грудня);

  • «Політична корупція» (0,67 кредити ЄКТС; 02-06 листопада; 30 листопад – 04 грудня);

  • «Реалізація гендерної політики в Україні» (0,67 кредити ЄКТС; 09-13 листопада; 30 листопад – 04 грудня).

         Підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади категорії «Б»:

 • за загальними професійними (сертифікатними) програмами:

  • «Управління персоналом в органах публічної влади» (2 кредити ЄКТС; 01-20 листопада);

  • «Актуальні питання публічного управління для вперше призначених на посади державної служби» (2 кредити ЄКТС; 01-20 листопада).

 

    Підвищення кваліфікації посадових  осіб  місцевого  самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад:

 • за загальною професійною (сертифікатною) програмою:

  • «Для вперше призначених на посади в органах місцевого самоврядування» (2 кредити ЄКТС; 09-27 листопада);

 • за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації:

  • «Стратегічні комунікації у публічному управлінні» (0,67 кредити ЄКТС; 16-20 листопада);

  • «Цифрова грамотність посадових осіб місцевого самоврядування. Smart-технології»          (0,67 кредити ЄКТС; 30 листопад – 04 грудня).

     Навчання проходитиме в дистанційному форматі засобом системи дистанційного навчання Національної академії та сервісів платформи Zoom.

    Більш детальна інформація щодо профілю програм підвищення кваліфікації розміщена за посиланням: https://cutt.ly/wdSZ2yX

       Реєстрація для участі в навчанні за обраною програмою підвищення кваліфікації здійснюється на сайті НАДС «Портал управління знаннями»: https://pdp.nacs.gov.ua/

         Запрошуємо всіх бажаючих до участі у підвищенні кваліфікації.

В ІНСТИТУТІ ТРИВАЄ НАВЧАННЯ 

      В  Інституті  підвищення  кваліфікації  керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 19 жовтня розпочалися 5-и денні дистанційні сесії за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації для:

 • державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування з питань запобігання корупції: 
   - «Політична  корупція  та  забезпечення доброчесності» (46 осіб, 19-23 жовтня);

   - «Забезпечення доброчесності на  державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (46 осіб, 19-23 жовтня);

 • державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування з питань гендерної рівності:
    -   «Реалізація  гендерної політики в Україні» (35 осіб, 19-23 жовтня).

      Паралельно в Інституті триває навчання ще 466 державних службовців з актуальних питань публічного управління для вперше призначених на посади державної служби, запобігання корупції, управління персоналом в органах публічної влади.

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ ЖОВТНЕВИЙ ЦИКЛ НАВЧАННЯ

   Сьогодні в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочалося тритижневе навчання за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Управління персоналом в органах публічної влади».

  Упродовж 12 жовтня – 02 листопада 2020 року опановувати програму за допомогою інтернет-технологій будуть 47 державних службовців, які займають посади категорії «Б». Під час онлайн сесії слухачі:

 • ознайомляться із сучасними тенденціями управління персоналом органів влади, особливостями HR-менеджменту в державному управлінні, командоутворення та лідерства, державного протоколу та етику публічної служби, психології управління персоналом, ділової комунікації в державних інституціях, культури ділового мовлення, управлінської риторики та тайм-менеджменту: часової організації діяльності державного службовця;

 • розвинуть навички розроблення та впровадження стратегії розвитку персоналу органу влади.

         Водночас в Інституті тривають дистанційні курси, зокрема:

 • за загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації:

  • «Управління персоналом в органах публічної влади» (01-22 жовтня);

  • «З актуальних питань публічного управління для вперше призначених на посади державної служби» (01-22 жовтня);

  • «Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (05-26 жовтня);

 • за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації:

  • «Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (05-23 жовтня);

  • «Корупція та забезпечення доброчесності» (05-23 жовтня).

          Бажаємо слухачам цікавого та продуктивного онлайн навчання.

КРАЩІ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ

У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

       09 жовтня 2020 року у Національному агентстві України з питань державної служби відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2020 році.

    За рішенням конкурсної комісії конкурсу третє місце у номінації «Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників» отримала Національна академія державного управління при Президентові України (кафедра парламентаризму та політичного менеджменту).

   Дана практика була успішно реалізована кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту в освітньому процесі в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

    Вітаємо номінанта з заслуженою відзнакою та визнанням. Бажаємо подальших успіхів у професійній діяльності.

         Повна версія церемонії нагородження на каналі НАДС у YouTube

ІНФОРМАЦІЙНА ОНЛАЙН-СЕСІЯ НАДС

       Захід  організовано  для  провайдерів  освітніх  послуг  Національним  агентством України з питань державної служби за участі Голови експертно-консультативної ради з питань погодження програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

     07  жовтня  2020  року  працівники  Інституту  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів Національної академії державного управління при Президентові України долучились до інформаційної онлайн-сесії на тему: «Експертне оцінювання змісту програм підвищення кваліфікації».

      Представники НАДС та експертно-консультативної ради відповіли на питання учасників сесії та поінформували про:

 • принципи оцінювання змісту програм;

 • найпоширеніші причини повернення програм на доопрацювання;

 • надали практичні рекомендації експертно-консультативної ради щодо формування змісту програм.

       Дякуємо НАДС за надану інформацію та ґрунтовні роз’яснення.

       Працюємо далі!

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ЗА НАПРЯМОМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України тривають дистанційні курси підвищення кваліфікації.

Назви програм:

 • загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (05-26 жовтня);

 • загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (05-09 жовтня);

 • загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Корупція та забезпечення доброчесності» (05-09 жовтня).

Цільова аудиторія: державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування.

        Мета:  формування   фахових   системних   знань   щодо   змісту   антикорупційного  законо-давства та механізмів його реалізації, а також тенденції ролі права в реалізації соціально-економічних та професійно-психологічних перетворень у суспільстві, сформувати професійну позицію у виконанні службових обов’язків.

     Бажаємо слухачам цікавих онлайн зустрічей – нових знань, підвищення рівня професійної компетентності.

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

    05 жовтня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України підведено підсумки навчання державних службовців Антимонопольного комітету України, які впродовж трьох тижнів підвищували кваліфікацію за спеціальною короткостроковою програмою «Актуальні питання державного управління».

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Сердечно вітаємо Вас з професійним святом –

Днем працівників освіти!

  Бажаємо міцного здоров’я, мудрості, життєдайної сили, невтомного творчого пошуку, невичерпного джерела оптимізму, незгасимої енергії та наснаги у професійній діяльності!

     Нехай життя буде наповнене новими успіхами, здобутками і перемогами, а ваші серця зігрівають людська шана та любов!

   Злагоди, добробуту і благополуччя, родинного затишку, безмежного людського щастя, мирних і світлих днів!

 

Колектив Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів

Національної академії державного управління при Президентові України

ПРО НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КЕРІВНИХ КАДРІВ У ЖОВТНІ 2020 РОКУ

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочався жовтневий цикл підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням НАДС.

     З 01 по 22 жовтня державні службовці, які займають посади категорії «Б», будуть проходити дистанційних курс за загальними професійними (сертифікатними) програмами, за напрямами:

 • «Управління персоналом в органах публічної влади»;

 • «Актуальні питання публічного управління для вперше призначених на посади державної служби».

       Водночас, в Інституті відбудуться онлайн сесії:

 • за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (05-26 жовтня);

 • за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації:

  • «Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (05-23 жовтня);

  • «Корупція та забезпечення доброчесності» (05-23 жовтня);

  • «Політична корупція» (19-23 жовтня; 26-30 жовтня);

  • «Реалізація гендерної політики в Україні» (19-23 жовтня).

        Запрошуємо публічних службовців до участі в дистанційних курсах підвищення кваліфікації.

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ЧЕРГОВОГО ЕТАПУ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 25 вересня 2020 року підведено підсумки вересневого дистанціного етапу виконання державного замовлення НАДС за загальними програми підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції, а саме:

 • професійною (сертифікатною) програмою 

     «Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»       (92 особи);

 • короткостроковими програмами:

  • «Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (46 осіб);

  • «Корупція та забезпечення доброчесності» (46 осіб);

  • «Політична корупція» (46 осіб).

ЗАВЕРШЕНО ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ НЕРЕКП

       25 вересня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії завершилось три тижневе дистанційне навчання державних службовців Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Актуальні питання державного управління».

РОБОЧА НАРАДА-ЗУСТРІЧ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НАДС

   24 вересня працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України взяли участь у робочій зустрічі-нараді.

    Організатор: Національне агентство України з питань державної служби.

   Модератор: перший заступник Голови НАДС Володимир Купрій.

       Учасники: провайдери – виконавці державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2020 році.

        Обговорено нагальні питання:

 • процедури укладання державних контрактів на виконання державного замовлення НАДС на 2020 рік;

 • розробки та погодження програм підвищення кваліфікації;

 • проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації та результатів оцінювання;

 • подачі оперативної звітної інформації для складання НАДС статистичних даних щодо підвищення кваліфікації.

        Захід проведено у онлайн форматі засобом платформи ZOOM.

        Працюємо далі!

ТРИВАЄ НАБІР НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України триває набір посадових осіб місцевого самоврядування на підвищення кваліфікації в онлайн режимі, без відриву від місця роботи на  жовтень 2020 року за напрямом:

       Підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорії посад в органах місцевого самоврядування:

 • за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування (05-26 жовтня);

 • за загальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання посадових осіб місцевого самоврядування» (05-09 жовтня).

     Навчання проходитиме в дистанційному форматі засобом Системи дистанційного навчання Національної академії та сервісів платформи Zoom.

    Більш детальна інформація щодо профілю програм підвищення кваліфікації розміщена за посиланням: https://cutt.ly/wdSZ2yX

        Реєстрація для участі в навчанні за обраною програмою підвищення кваліфікації здійснюється на сайті НАДС «Портал управління знаннями»: https://pdp.nacs.gov.ua/

          Детальніше за телефонами: (044) 481-21-86; (044) 481-21-98

ПІДВИЩУЄМО КВАЛІФІКАЦІЮ ДИСТАНЦІЙНО

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 21 вересня 2020 року:

 • розпочато тижневе навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за загальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації:

  • «Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (обсяг програми – 0,67 кредити ЄКТС, 46 осіб);

  • «Корупція та забезпечення доброчесності» (обсяг програми – 0,67 кредити ЄКТС, 46 осіб);

  • «Політична корупція» (обсяг програми – 0,67 кредити ЄКТС, 46 осіб).

 • триває навчання за загальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації:

  • «Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (обсяг програми – 2 кредити ЄКТС, 92 особи);

  • «Управління персоналом в органах публічної влади» (обсяг програми – 2 кредити ЄКТС, 54 особи);

  • «З актуальних питань публічного управління для вперше призначених на посади державної служби» (обсяг програми – 2 кредити ЄКТС, 30 осіб);

 • за спеціальними короткостроковими програми підвищення кваліфікації: «Актуальні питання державного управління»

  • для державних службовців Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (обсяг програми – 1 кредит ЄКТС, 45 осіб);

  • для державних службовців Антимонопольного комітету України (обсяг програми – 1 кредит ЄКТС, 48 осіб);

 • завершилось навчання за спеціальними професійними (сертифікатними) програмами підвищення кваліфікації працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області:

         Працюємо далі!

СПЕЦІАЛЬНА КОРОТКОСТРОКОВА ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ»

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України триває навчання за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Актуальні питання державного управління», розробленою на замовлення Антимонопольного комітету України.

Дистанційний курс організовано з метою формування у слухачів фахових системних знань, умінь та навичок щодо змісту антикорупційного законодавства та механізмів його реалізації, роботи з документами, які супроводжують діяльність органу влади, розвитку основних складових функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, організації дієвих комунікацій у колективі, застосування різних технік подолання стресу та виявлення професійної позиції у виконанні службових обов’язків.

  Упродовж трьох тижнів (з 15 вересня по 05 жовтня) для державних службовців Антимонопольного комітету України навчання здійснюватиметься у формі проведення відеолекції, відеоконференції, семінарів (вебінарів), тематичних (групових та індивідуальних) дискусій із застосуванням соціальних мереж, чатів інтернет-форумів та у режимі реального часу (онлайн), самостійного вивчення відповідної нормативно-правової бази.

    Бажаємо учасникам успішно пройти всі етапи дистанційного навчання та підвищити рівень професійної компетентності!

ВІТАЄМО З ОТРИМАННЯМ ДЕРЖАВНИХ НАГОРОД

       Щиросердно вітаємо наших колег з отриманням високих державних нагород:

     

 • заступника директора Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України Миколу Трохимовича Солоху – Почесної грамоти Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у підготовку кваліфікованих кадрів для органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм;

 • начальника відділу науково-методичного забезпечення системи підвищення кваліфікації публічних службовців Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України Інну Іванівну Нинюк – Подяки Державного управління справами – за вагомі досягнення в праці, бездоганне виконання трудових обов’язків і з нагоди 25-річчя з дня утворення Національної академії державного управління при Президентові України.

      Бажаємо вам подальших професійних здобутків і досягнень, творчого натхнення, невичерпної енергії, здійснення нових ідей і намічених планів, міцного здоров’я, благополуччя, добра, миру!

Колектив Інституту підвищення кваліфікації

керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України

ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ

    15  вересня  2020  року  працівники  Інституту  підвищення  кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України взяли участь в онлайн-конференції «Практичні аспекти організації навчання».

       Захід організовано Національним агентством України з питань державної служби на платформі Zoom.

        У ході онлайн-конференції обговорено такі питання:

 • каталоги програм;

 • статути;

 • реєстрація користувачів на Порталі управління знаннями.

РОЗПОЧАТО НАВЧАННЯ З ПИТАНЬ РЕАЛІЗАЦІЯ ГЕНДЕРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

     14 вересня 2020 в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочато навчання для державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Реалізація гендерної політики в Україні».

        Мета навчання: підвищення професійної компетентності державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування щодо забезпечення діяльності органів влади на основі гендерної паритетності, формування нового світогляду щодо гендерної рівності у сфері управління.

          Упродовж дистанційного курсу будуть розгянуті такі теми:

 • Формування і реалізація гендерної політики в Україні.

 • Нормативно-правові засади реалізації гендерної політики.

 • Впровадження стандартів гендерної політики на державній службі та в органах місцевого самоврядування.

          Бажаємо слухачам плідної роботи, нових досягнень та подальшого професійного зростання!

ЗАВЕРШЕНО НАВЧАННЯ ЗА НАПРЯМОМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

    За  результатами  успішного  проходження  навчальних  заходів,  онлайн  конференцій, підсумкового комп’ютерного тестування в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 11 вересня 2020 року завершено навчання державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації:

 • «Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»;

 • «Корупція та забезпечення доброчесності»;

 • «Політична корупція».

  Дякуємо за участь у навчанні та бажаємо подальшого професійного зростання, самовдосконалення та самореалізації.

ДО УВАГИ СЛУХАЧІВ ІНСТИТУТУ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ!

  Звертаємо Вашу увагу на те, що кожен учасник, який пройшов на Порталі Управління Знаннями Національного агентства України з питань державної служби реєстрацію участі у програмах підвищення кваліфікації Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України та зарахований на безкоштовне навчання згідно з наказом т.в.о. президента Національної академії , зобов’язаний проходити навчання в Інституті відповідно до програми реєстрації.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

   07 вересня 2020 року на онлайн платформі Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочалось навчання у дистанційному форматі з надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на виконання державного замовлення НАДС на 2020.

   У відкритті навчальних заходів взяли участь директор Інституту, завідувач кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України Валентина Гошовська, перший заступник директора Інституту Валентина Завалевська та заступник директора Інституту Микола Солоха.

ОГОЛОШЕНО НАБІР СЛУХАЧІВ НА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

    В  Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів  Національної  академії  державного управління при Президентові України оголошено набір слухачів на виконання державного замовлення Національного агентства України з питань державної служби з надання освітніх послуг на підвищення кваліфікації на 2020 рік, зокрема:

 • за професійною (сертифікатною) програмою:

  • державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

   • «Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (з 7 вересня 2020 року);

 • за короткостроковими програми:

  • державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

   • «Політична корупція» (з 7 вересня 2020 року);

   • «Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (з 7 вересня 2020 року);

   • «Корупція та забезпечення доброчесності» (з 7 вересня 2020 року).

  • державних службовців, посади яких віднесено до категорій посад «Б» та «В» і посадових осіб місцевого самоврядування, посади яких віднесено до 1-4 категорій посад в органах місцевого самоврядування

   • «Реалізація гендерної політики в Україні» (з 14 вересня 2020 року).

    Навчання проходитиме в дистанційному форматі засобом системи дистанційного навчання Національної академії та сервісів платформи Zoom.

   Більш детальна інформація щодо профілю програм підвищення кваліфікації розміщена за посиланням: https://cutt.ly/wdSZ2yX

      Реєстрація  для участі в навчанні за обраною програмою підвищення кваліфікації здійснюється на сайті НАДС «Портал управління знаннями»: https://pdp.nacs.gov.ua/

    Звертаємо  Вашу  увагу  на  те, що кожен  учасник освітнього  процесу  має  заповнювати реєстраційну форму зі свого окремого акаунта та комп’ютера. У разі відсутності власного комп’ютера, слухачі можуть отримувати освітню послугу одночасно з одного комп’ютера. Під час відео конференції (онлайн) необхідно буде у чаті зазначати кількість осіб і хто саме перебуває за одним комп’ютером (ПІП слухачів).         

       За додатковою інформацією звертатись за тел.: (044) 481-21-98, 481-21-86.

КРАЩІ ПРАКТИКИ ВПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ

У СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ

       09 жовтня 2020 року у Національному агентстві України з питань державної служби відбулося урочисте нагородження переможців конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2020 році.

    За рішенням конкурсної комісії конкурсу третє місце у номінації «Підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників» отримала Національна академія державного управління при Президентові України (кафедра парламентаризму та політичного менеджменту).

   Дана практика була успішно реалізована кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту в освітньому процесі в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

    Вітаємо номінанта з заслуженою відзнакою та визнанням. Бажаємо подальших успіхів у професійній діяльності.

         Повна версія церемонії нагородження на каналі НАДС у YouTube

ІНФОРМАЦІЙНА ОНЛАЙН-СЕСІЯ НАДС

       Захід  організовано  для  провайдерів  освітніх  послуг  Національним  агентством України з питань державної служби за участі Голови експертно-консультативної ради з питань погодження програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад.

     07  жовтня  2020  року  працівники  Інституту  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів Національної академії державного управління при Президентові України долучились до інформаційної онлайн-сесії на тему: «Експертне оцінювання змісту програм підвищення кваліфікації».

      Представники НАДС та експертно-консультативної ради відповіли на питання учасників сесії та поінформували про:

 • принципи оцінювання змісту програм;

 • найпоширеніші причини повернення програм на доопрацювання;

 • надали практичні рекомендації експертно-консультативної ради щодо формування змісту програм.

       Дякуємо НАДС за надану інформацію та ґрунтовні роз’яснення.

       Працюємо далі!

ЗАСІДАННЯ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПРИ НАЦІОНАЛЬНОМУ АГЕНТСТВІ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ

04 вересня 2020 року директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, член Координаційної ради з питань професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевих рад при Національному агентстві України з питань державної служби Валентина Гошовська взяла участь у засіданні даної Координаційної ради.

Захід проведено у режимі відеоконференції на платформі ZOOM за участі членів Координаційної ради, представників центральних органів виконавчої влади, закладів освіти, проєктів міжнародної технічної допомоги.

Конструктивно обговорено особливості організації у 2020 році професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням НАДС у закладах освіти.

ДИСТАНЦІЙНІ КУРСИ ЗА НАПРЯМОМ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України тривають дистанційні курси підвищення кваліфікації.

Назви програм:

 • загальна професійна (сертифікатна) програма підвищення кваліфікації «Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (05-26 жовтня);

 • загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (05-09 жовтня);

 • загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації «Корупція та забезпечення доброчесності» (05-09 жовтня).

Цільова аудиторія: державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування.

        Мета:  формування   фахових   системних   знань   щодо   змісту   антикорупційного  законо-давства та механізмів його реалізації, а також тенденції ролі права в реалізації соціально-економічних та професійно-психологічних перетворень у суспільстві, сформувати професійну позицію у виконанні службових обов’язків.

     Бажаємо слухачам цікавих онлайн зустрічей – нових знань, підвищення рівня професійної компетентності.

УПРАВЛІНСЬКА РИТОРИКА ТА ОРАТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ ЛІДЕРА

    28 серпня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, у рамках спеціальної короткострокової програми «Управління персоналом на державній службі» доцент кафедри мовної підготовки і комунікації в публічному управлінні Національної академії державного управління при Президентові України Раїса Ленда провела онлайн тренінг «Риторика впливу» для державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ

АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

    05 жовтня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України підведено підсумки навчання державних службовців Антимонопольного комітету України, які впродовж трьох тижнів підвищували кваліфікацію за спеціальною короткостроковою програмою «Актуальні питання державного управління».

КОМАНДОУТВОРЕННЯ ТА ЛІДЕРСТВО. ЕМОЦІЙНИЙ КЛІНІНГ

       В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 25 та 26 серпня 2020 року для слухачів спеціальної короткострокової програми «Управління персоналом на державній службі» проведено онлайн семінар «Командоутворення та лідерство. Емоційний клінінг»

       Спікер заходу професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук з державного управління Людмила Пашко.

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Сердечно вітаємо Вас з професійним святом –

Днем працівників освіти!

  Бажаємо міцного здоров’я, мудрості, життєдайної сили, невтомного творчого пошуку, невичерпного джерела оптимізму, незгасимої енергії та наснаги у професійній діяльності!

     Нехай життя буде наповнене новими успіхами, здобутками і перемогами, а ваші серця зігрівають людська шана та любов!

   Злагоди, добробуту і благополуччя, родинного затишку, безмежного людського щастя, мирних і світлих днів!

 

Колектив Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів

Національної академії державного управління при Президентові України

СУЧАСНІ ПІДХОДИ І МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ:
ПОДОЛАННЯ СИСТЕМНИХ КРИЗОВИХ ПРОЦЕСІВ

    Про сучасні підходи і методи управління змінами йшлося упродовж 25-26 серпня 2020 року під час онлайн занять для працівників ГУ ПФУ у Київській області в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів НАДУ при Президентові України.

   Лектор – професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, доктор політичних наук Тетяна Пояркова

ПРО НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КЕРІВНИХ КАДРІВ У ЖОВТНІ 2020 РОКУ

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України розпочався жовтневий цикл підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за державним замовленням НАДС.

     З 01 по 22 жовтня державні службовці, які займають посади категорії «Б», будуть проходити дистанційних курс за загальними професійними (сертифікатними) програмами, за напрямами:

 • «Управління персоналом в органах публічної влади»;

 • «Актуальні питання публічного управління для вперше призначених на посади державної служби».

       Водночас, в Інституті відбудуться онлайн сесії:

 • за загальною професійною (сертифікатною) програмою підвищення кваліфікації «Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (05-26 жовтня);

 • за короткостроковими програмами підвищення кваліфікації:

  • «Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (05-23 жовтня);

  • «Корупція та забезпечення доброчесності» (05-23 жовтня);

  • «Політична корупція» (19-23 жовтня; 26-30 жовтня);

  • «Реалізація гендерної політики в Україні» (19-23 жовтня).

        Запрошуємо публічних службовців до участі в дистанційних курсах підвищення кваліфікації.

ТРИВАЄ НАВЧАННЯ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ
ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

    18 та 19 серпня 2020 року для слухачів спеціальної короткострокової програми «Управління змінами» Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів проведено онлайн заняття за участю доктора наук з державного управління, професора, віце-президента Національної академії, професора кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії, заслуженого працівника освіти України, державного службовця 3 рангу – Марини Білинської.

ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ

 • закони психології управління;

 • цілі і завдання психології управління людськими ресурсами;

 • принципи інноваційного менеджменту в органах влади;

 • інструменти мотивації персоналу;

 • методи створення позитивного клімату в колективі.

      У рамках спеціальної короткострокової програми «Управління персоналом на державній службі» упродовж двох днів 18 та 19 серпня 2020 року державні службовці Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області у режимі віддаленого доступу розглянули психологічні аспекти управління персоналом, зокрема:

     Лектор  навчання – Валентина  Гурієвська,  кандидат наук з державного управління, доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України.

ПІДВЕДЕНО ПІДСУМКИ ЧЕРГОВОГО ЕТАПУ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ, ПОСАДОВИХ ОСІБ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 25 вересня 2020 року підведено підсумки вересневого дистанціного етапу виконання державного замовлення НАДС за загальними програми підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції, а саме:

 • професійною (сертифікатною) програмою 

     «Запобігання корупції на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування»       (92 особи);

 • короткостроковими програмами:

  • «Забезпечення доброчесності на державній службі та службі в органах місцевого самоврядування» (46 осіб);

  • «Корупція та забезпечення доброчесності» (46 осіб);

  • «Політична корупція» (46 осіб).

УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ: ІННОВАЦІЙНІСТЬ ТА МОТИВАЦІЯ

У рамках навчання державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів за спеціальною короткостроковою програмою «Управління персоналом на державній службі» 14 серпня 2020 року відбулась онлайн лекція з елементами тренінгу на тему «Управління персоналом в умовах модернізації державної служби: інноваційність та мотивація».

ЗАВЕРШЕНО ДИСТАНЦІЙНИЙ КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ НЕРЕКП

       25 вересня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії завершилось три тижневе дистанційне навчання державних службовців Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Актуальні питання державного управління».

НАВЧАЛЬНІ ЗАХОДИ З ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів продовжуються навчально-комунікативні заходи щодо забезпечення надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області у режимі віддаленого доступу.

   12 серпня 2020 року відбулись онлайн лекції за участю науково-педагогічних працівників Національної академії державного управління при Президентові України:

 • професора кафедри глобалістики, євроінтеграції та управління національною безпекою Сергія Борисевича на тему «Управління змінами як якісний механізм подолання соціально-економічної кризи»;

 • професора кафедри публічного управління та публічної служби Інни Сурай на тему «Сучасні тенденції управління персоналом у публічній службі».

РОБОЧА НАРАДА-ЗУСТРІЧ ЩОДО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НАДС

   24 вересня працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України взяли участь у робочій зустрічі-нараді.

    Організатор: Національне агентство України з питань державної служби.

   Модератор: перший заступник Голови НАДС Володимир Купрій.

       Учасники: провайдери – виконавці державного замовлення на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2020 році.

        Обговорено нагальні питання:

 • процедури укладання державних контрактів на виконання державного замовлення НАДС на 2020 рік;

 • розробки та погодження програм підвищення кваліфікації;

 • проведення моніторингу якості підвищення кваліфікації та результатів оцінювання;

 • подачі оперативної звітної інформації для складання НАДС статистичних даних щодо підвищення кваліфікації.

        Захід проведено у онлайн форматі засобом платформи ZOOM.

        Працюємо далі!

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ

    Про  концептуальні  основи  управління  змінами  говорили сьогодні у рамках навчання працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів за спеціальною короткостроковою програмою «Управління змінами».

  Модератор онлайн заняття завідувач кафедри публічного управління та публічної служби Національної академії державного управління при Президентові України, доктор наук державного управління, професор Світлана Хаджирадєва.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

   В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 10 серпня 2020 року розпочався черговий цикл навчання за спеціальними короткостроковими програмами підвищення кваліфікації працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області. Цього разу слухачі будуть опановувати знання за двома напрямами:

 • «Управління змінами» та

 • «Управління персоналом на державній службі».

«КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ»

      31 липня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії завершилося навчання другої групи працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області за спеціальною короткостроковою програмою «Комунікація та взаємодія».

    Навчання проходило в дистанційному форматі та було спрямоване на  оновлення знань, комунікативних умінь та підвищення рівня професійних компетентностей державних службовців щодо розвитку комунікативних якостей особистості, моделей забезпечення ефективної комунікації в публічному управлінні, особливостей та специфіки застосування комунікативної складової у професійній діяльності, як важливого елементу формування довіри й партнерських відносин між представниками органів влади і громадянами – основними споживачами управлінських послуг.

ЩОДО КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ВИКОНАВЦІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НАДС У 2020 РОЦІ

   Про особливості конкурсного відбору виконавців державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» та підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування йшлося під час проведення НАДС 30 липня 2020 року інформаційної онлайн сесії (за посиланням: https://bit.ly/30RDxKX).

«ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОБРОЧЕСНОСТІ»

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 24 липня 2020 року завершено навчання працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області за спеціальною короткостроковою програмою «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності».

  Упродовж трьох тижнів учасники у дистанційному форматі опановували навчально-методичний матеріал, поглиблюючи та систематизуючи знання, уміння й практичні навички щодо:

«КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ.

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КОМУНІКАЦІЇ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»

    Упродовж 20-21 липня 2020 року у рамках навчання працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області за спеціальною короткостроковою програмою підвищення кваліфікації «Комунікація та взаємодія» в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України відбулися відеоконференції засобом платформи Zoom у дистанційному форматі.

       Модератор заходу доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України Тетяна Сивак провела онлайн заняття на тему: «Комунікаційний аспект публічного управління. Стратегічне планування комунікації у публічному управлінні».

Слухачі:

 • ознайомились з оптимальними моделями комунікацій, складовими компонентами, принципами, основними характеристиками, дієвими інструментами та технологіями стратегічних комунікацій, процедурою та алгоритмом розробки стратегічних комунікацій, сферами комунікацій;

 • проаналізували практичні аспекти стратегічних комунікацій на прикладі перегляду документального фільму «Тайны века. Байконур»;

 • виконували інтерактивні вправи;

 • отримали завдання для самостійного опрацювання щодо розробки операційного плану реалізації комунікаційної кампанії та визначення ресурсів на її реалізацію – матеріальних, нематеріальних, людських тощо.

НОВАЦІЇ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ ТА ПОСАДОВИХ ОСІБ
МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ У 2020 РОЦІ

         Працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України 17 липня 2020 року долучились до інформаційної онлайн сесії «Підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування у 2020 році», ініційованої та проведеною Національним агентством України з питань державної служби на офіційному каналі в YouTube: https://bit.ly/2OqP3Y7.

          У ході трансляції порушено питання:

 • організація підвищення кваліфікації за державним замовленням НАДС;

 • нормативно-правове врегулювання питання виконання державними службовцями індивідуальної програми.

изображение_viber_2020-07-17_19-08-01.jp

РОБОЧА ЗУСТРІЧ ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ НАПРЯМІВ ТА ОБСЯГІВ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ НАДС

 14 липня відбулась робоча зустріч керівництва Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національна академія державного управління при Президентові України з керівними працівниками Національного аганства України з питань державної служби.

    Визначено напрями та обсяги державного замовлення НАДС для НАДУ на підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2020 році.

         Обговорено питання щодо забезпечення організаційної роботи та навчального процесу із використанням технологій дистанційного навчання, в умовах адаптивного карантину.

«ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ
ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ»

       14 липня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів продовжено навчання в режимі он-лайн другої групи працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

      Модератор відеоконференції-Zomm професорка кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталя Грицяк окреслила:

         Мету: оволодіння знаннями з іміджології та навичками практичного іміджмейкінгу

         Цілі: ознайомити з понятійно-категоріальним апаратом іміджології та іміджмейкінгу, соціально-психологічною природою іміджу, його суспільно-політичною роллю та основними технологіями впровадження/

         Питання для дискусії:

 • Які основні компоненти іміджу органу державної влади?

 • У чому полягають, на Вашу думку, особливості психологічної структури іміджу керівника?

 • Яким чином, на Вашу думку, мають формуватися взаємовідносини іміджмейкера та керівника ОДВ?

 • Навіщо взагалі формувати позитивний імідж ОДВ?

         Проблеми для самостійного вивчення:

 • Аксесуари в іміджбілдінгу керівника.

 • Соціологічний вимір ефективного сприйняття іміджу ОДВ.

111.jpg

«ЗВ’ЯЗКИ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ У ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ»

       В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 13 липня 2020 року у рамках дистанційного короткострокового курсу з підвищення кваліфікації другої групи працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області відбулась он-лайн лекція на тему «Зв’язки із громадськістю у публічному управлінні»

     Спікер конференції-Zomm професорка кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Наталя Грицяк:

 • розповіла про теоретичні аспекти комунікації, наукову основу зв’язків з громадськістю як галузі знання та сфери професійної діяльності, сутність і характерні ознаки процесу формування довіри до публічної влади та забезпечення ефективної участі громадян у політиці та управлінні;

 • проаналізувала сучасні концепції та проблеми демократії, шляхи її вдосконалення; деталізувала особливості використання PR-технологій, їх переваги й недоліки при формуванні позитивного корпоративного іміджу.

8.jpg

НАВЧАННЯ ЗА КОРОТКОСТРОКОВОЮ ПРОГРАМОЮ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «КОМУНІКАЦІЯ ТА ВЗАЄМОДІЯ»

        «Комунікація та взаємодія», за такою тематикою з 13 липня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів розпочалось навчання за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації другої групи державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

      Дистанційний курс спрямований на підвищення загального рівня комунікативних здібностей, поглиблення  знань  щодо  процесу  командної  роботи,

систематизація знань з питань особливостей комунікації на державній службі, факторів (детермінантів), що впливають на взаємовідносини між громадянським суспільством і публічною владою та комунікацію між ними.

        Упродовж 3-х тижнів слухачі матимуть можливість у дистанційному форматі переглянути відео лекції, взяти участь в он-лайн заняттях, виконати практичні завдання та опрацювати навчально-методичний матеріал за такими модулями:

 • Комунікації в публічному управлінні.

 • Комунікаційний аспект публічного управління. Стратегічне планування комунікації у публічному управлінні.

 • Консультації з громадськістю: публічні обговорення та вивчення громадської думки. Зв’язки із громадськістю у публічному управлінні.

 • Форми комунікацій у публічному управлінні.

 • Комунікаційні механізми формування позитивного іміджу органів публічного управління.

     По  завершенню  навчання  працівники Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області пройдуть підсумкове тестування та отримають свідоцтва про підвищення кваліфікації.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА КОРУПЦІЙНІ ДІЯННЯ, ПРАВОВІ ЗАСАДИ ВІДШКОДУВАННЯ ЗБИТКІВ, ЗАВДАНИХ ВНАСЛІДОК ЇХ ВЧИНЕННЯ

       Про контроль і нагляд за виконанням законів у сфері запобігання корупції, відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення, способи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів йшлось 09 липня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів під час відео заняття для працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області.

         Спікер професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України Ростислав Марчук, продовжуючи дводенний дистанційний марафон онлайн заходу, надавав змістовні відповіді, роз’яснення та практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань.

01.png

Е-ДЕКЛАРУВАННЯ. ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ

В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

    У рамках підвищення кваліфікації державних службовців Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області за спеціальною короткостроковою програмою «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності» 08 липня 2020 року на платформі Zoom проведено відеолекцію на тему «Е-декларування. Запобігання корупції в органах публічного управління».

 Викладач: Марчук Ростислав Петрович, кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту.

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

        З 06 липня 2020 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів, на договірних умовах, розпочалося навчання працівників Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області за спеціальною короткостроковою програмою «Запобігання корупції та забезпечення доброчесності», обсягом 30 годин (1,0 кредит ЄКТС) і триватиме упродовж трьох тижнів. 

        Програмою передбачено наступні модулі:

 • Реалізація антикорупційної політики в Україні.

 • Досвід зарубіжних країн у здійсненні заходів щодо боротьби з корупцією і його імплементація у національне законодавство.

 • Е-декларування. Запобігання корупції в органах публічного управління.

 • Відповідальність за корупційні діяння, правові засади відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення

 • Дотримання законодавства про конфлікти інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції.

         Освітні заходи будуть проходити у дистанційному форматі.

ВІТАННЯ З ДНЕМ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ШАНОВНІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ!

           Щиро вітаємо вас з нагоди професійного свята – Днем державної служби!
           Сьогодні  запорукою  побудови  сильної  незалежної  держави  та  проведення  ефективних  реформ у всіх сферах державної політики є знання і сумлінне ставлення держслужбовців до виконання своїх обов’язків.
         Упевнені,  що  ваша  діяльність,  яка  базується  на  принципах  дотримання  верховенства  права, високого професіоналізму та доброчесності, дасть можливість здолати всі виклики, втілити в життя позитивні зміни та зміцнити нашу державу!
        Висловлюємо вам велику вдячність за самовіддану та наполегливу повсякденну працю, рішучість і компетентність, працьовитість та цілеспрямованість, незламний оптимізм!
      Нехай ваші дії будуть виваженими та переконливими, щоденна робота викликає повагу і довіру громадян, а серця наповнюються гордістю за нашу державу, прагненням до єдності та порозуміння.

    Бажаємо невпинного руху вперед, успішного здійснення творчих планів та задумів на благо рідної України, а підґрунтям їх реалізації нехай будуть міцне здоров’я, особисте щастя та благополуччя, толерантність і мудрість, непохитна віра та впевненість у майбутньому, натхненна думка та щирі почуття.

З повагою
колектив Інституту підвищення кваліфікації

керівних кадрів Національної академії 

ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЯ ЩОДО АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ

     19 червня 2020 року працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії долучилися до онлайн-конференції «Питання організації підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрації, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування у 2020 році», проведеної НАДС на платформі Zoom.

     У заході взяли участь представники служб управління персоналом державних органів, органів місцевого самоврядування; закладів освіти, що здійснюють підвищення кваліфікації.

КАРАНТИН – ЧАС ДЛЯ НАВЧАННЯ І САМООСВІТИ

    В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 05 червня 2020 року успішно завершено дистанційне навчання за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників, яке проходило на договірних умовах між Національною академією та Комунальним закладом «Балтський педагогічний коледж».

  Упродовж трьох  тижнів  слухачі опрацьовували загальні та вузькоспеціалізовані навчальні модулі, обсягом 2 кредити ЄКТС/ 60 годин, склали онлайн-тестування, за результатами якого отримали сертифікати затвердженого зразка.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ПРЕДСТАВНИКІВ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРУ

   04 червня 2020 року співробітники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії долучилися до відкритої онлайн-конференції «Актуальність і перспективи онлайн-навчання держслужбовців», реалізованої за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва (CIPE) та за сприяння Національного агентства України з питань державної служби.
         У ході дискусії були обговорені нагальні питання, зокрема:
         📌Як посилити ефективність online-тренінгів?
         📌Що може бути законодавчим стимулом до використання дистанційного навчання?
         📌Чи є механізми контролю знань?
       📌Яким чином провайдерам забезпечити рівні можливості для слухачів, враховуючи низький рівень технічної освіченості учасників та недостатню якість інтернет-зв’язку, зокрема у сільській місцевості?

ОСОБЛИВОСТІ ПІДГОТОВКИ І ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

КАДРІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ       

       01 червня 2020 року в Національній академії державного управління при Президентові України проведено робочу зустріч за участю Сергія Трофімова, першого заступника Керівника Офісу Президента України та Михайла Федорова, Віце-прем’єр-міністра – Міністра цифрової трансформації. До обговорення особливостей підготовки і підвищення кваліфікації кадрів органів місцевого самоврядування та місце Академії у цьому процесі долучились директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Валентина Гошовська та перший заступник директора Валентина Завалевська.

З НАГОДИ 25-РІЧЧЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ,

ПЕРЕПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

       Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії  державного управління при Президентові України долучається до привітань з нагоди 25-річчя створення державної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців.

    Спільними зусиллями ми в повній мірі реалізуємо нашу місію – надаючи освітні послуги на підвищення кваліфікації публічних службовців, здатних розробляти і впроваджувати державну політику, швидко адаптуватися до умов конкурентного середовища; неупереджено і відповідально виконувати управлінські функції, мобільно орієнтуватися в інформаційному просторі, глобально й креативно мислити та приймати нестандартні рішення. Удосконалювати комунікаційні навички, підвищувати професійні та особистісні якості, розуміти перспективи суспільного розвитку і прискорювати проведення реформ у нашій державі. 

       Всі разом, ми робимо вагомий внесок у розвиток публічного управління та системи професійної підготовки й підвищення кваліфікації, передаючи неоцінений скарб високої освіченості та духовності, формуємо нове покоління професійної державно-управлінської й політичної еліти, яке продовжуватиме справу утвердження України як рівноправної в сім’ї європейських держав.

      Висловлюємо подяку всім колегам за тісну співпрацю, розуміння, підтримку та сподіваємось на подальшу  командну  роботу задля формування та розвитку цілісної системи професійного розвитку публічних службовців. 

      Нехай   на   цьому  благородному   шляху   кожен   день   додає  життєвих  сил,   впевненості, невичерпного оптимізму, розуміння і підтримки однодумців і колег, а цілеспрямованість, лідерські якості та відповідальний підхід до всіх справ стануть запорукою подальших звершень!

        Бажаємо всім професійного зростання, добробуту, міцного здоров’я, миру та злагоди.

ОРГАНІЗАЦІЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

В УМОВАХ ЗАПРОВАДЖЕННЯ КАРАНТИНУ

У ЗАКЛАДАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

  30 квітня 2020 року працівники Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України взяли участь у роботі онлайн семінару на тему «Питання організації підвищення кваліфікації в умовах запровадження карантину у закладах післядипломної освіти», організованого Національним агентством України з питань державної служби у онлайн-форматі з використанням платформи конференц-зв'язку Zoom.

    У  ході  онлайн-заходу  обговорювались  актуальні питання щодо організації підвищення кваліфікації в умовах запровадження карантину у закладах післядипломної освіти, зокрема:

 • Організація навчального процесу із використання технологій дистанційного навчання та з урахуванням матеріально-технічних можливостей закладів післядипломної роботи під час карантину;

 • Питання розроблення та погодження з НАДС загальних програм підвищення кваліфікації державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад;

 • Про проведення конкурсу «Кращі практики впровадження освітніх інновацій у системі професійного навчання державних службовців, голів місцевих державних адміністрацій, їх перших заступників та заступників, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад» у 2020 році.

ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАННЯ В ІНСТИТУТІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КЕРІВНИХ КАДРІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 

 

     Визначальною  умовою  здобуття   Інститутом  підвищення  кваліфікації  керівних  кадрів Національної академії державного управління при Президентові України стало набуття нового досвіду і відкриття нових можливостей, у період карантину, в забезпеченні професійного розвитку публічних службовців та науково-педагогічних працівників закладів освіти.

        В Інституті на підставі укладених договорів у дистанційному форматі на платформі Prometheus проведено підвищення кваліфікації:

 • науково-педагогічних працівників за професійною програмою за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка»;

 • державних службовців за спеціальною короткостроковою програмою з питань управління змінами та ризиками в органах влади та антикорупційної політики в Україні.

       Для забезпечення дистанційного навчання слуха-чів створено 18 електронних кабінетів викладачів, розроблено та розміщено у веб-бібліотеці 186 матеріалів.

  З метою покращення роботи викладачами Національної академії розроблені відео-лекції.

   Продовжується укладання договорів з надання освітніх послуг підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів та публічних службовців у дистанційному форматі на платформах Prometheus та ZOOM.

         Запрошуємо всіх бажаючих до співпраці.

   З метою запобігання захворювань, які викликані коронавірусом COVID-19, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року № 211 «Про запобігання поширення на території України коронавірусу COVID-19» та наказу Національної академії державного управління при Президентові України від 12 березня 2020 року № 07-оп «Про невідкладні заходи в Національній академії щодо запобігання захворвання, які викликані коранавірусом COVID-19» в Інституті введено обмежувальні заходи та зупинено освітній процес з 12 березня по 03 квітня 2020 року.

       Доручення Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів від 12.03.2020 № 3

УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ ТА РИЗИКАМИ

В ОРГАНАХ ВЛАДИ.

АНТИКОРУПЦІЙНА ПОЛІТИКА В УКРАЇНІ

  У період з 16 по 18 березня 2020 року Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів для публічних службовців міста Біла Церква Київської області проведено семінар за короткостроковою програмою підвищення кваліфікації на тему «Управління змінами та ризиками в органах влади. Антикорупційна політика в Україні» за дистанційною формою навчання.

   У ході дистанційних занять слухачі підвищили свої професійні компетентності та розширили знання з питань управління змінами, нівелювання ризиків в публічному управлінні; кадрового менеджменту та його застосування в кризових ситуаціях; дотримання виконавської дисципліни, контролінгу в органах влади; реалізації антикорупційної політики в Україні; запобігання корупції в органах публічної влади; відповідальності за корупційні діяння, правові засади щодо відшкодування збитків, завданих внаслідок їх вчинення; складання, подання та оприлюднення електронної декларації; оформлення управлінських документів; культури ділового мовлення.

ЗАВЕРШЕНО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «БАЛТСЬКИЙ

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕДЖ»

     Інститутом підвищення кваліфікації керівних кадрів спільно з Центром дистанційного навчання Національної академії у період з 26 лютого по 16 березня 2020 року відповідно до укладеного Договору про надання освітніх послуг на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» між Національною академією та Комунальним закладом «Балтський педагогічний коледж» від 20 лютого 2020 року № 02-2020 організовано підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Комунального закладу «Балтський педагогічний коледж» за дистанційною формою навчання.

       Під час навчання слухачами опрацьовано теми:

 • Система забезпечення якості вищої та післядипломної освіти.

 • Теоретичні і методичні аспекти розвитку фахової майстерності викладача.

 • Професійний розвиток педагогічного працівника як менеджера освітнього процесу.

 • Освітні інноваційні технології професійної підготовки науково-педагогічних працівників.

 • Розвиток мовнокомунікативної компетентності викладача.

 • Педагогічний коучинг як інноваційна технологія науково-методичного супроводу в системі післядипломної освіти.

   З метою об’єктивної оцінки набутих знань та вмінь проведено підсумкове тестування, за результатами якого всі 25 учасників дистанційного курсу отримали сертифікати про успішне проходження професійної програми підвищення кваліфікації обсягом 2,4 кредити /72 години.

       Інформація про перелік виданих документів

ЗАВЕРШЕНО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

      В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів  Національної академії державного управління при Президентові України завершено навчання працівників ПВНЗ «Київський медичний університет» за професійною програмою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої та післядипломної освіти за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка».

        Навчання проходило за змішаною (очно-дистанційною) формою у період з 06 по 24 лютого 2020 року.

     За фасилітативної та тьюторської підтримки викладачів-тренерів слухачі успішно засвоїли професійну програму побудовану за модульним принципом та розраховану на 72 академічні години, що становить 2,4 кредити ЄКТС.

     Реалізація програми здійснювалась шляхом участі слухачів у комунікативних заходах, які представлені вибором видів і форм онлайн-заходів, оперативним зворотнім зв’язком слухачів з модераторами навчання.

      По завершенні навчання слухачі отримали сертифікати відповідного зразка про підвищення кваліфікації.

       Інформація про перелік виданих документів

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

 • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now