ЗАПРОВАДЖЕННЯ СУЧАСНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ОБГОВОРЮВАЛОСЬ УЧАСНИКАМИ КОРОТКОСТРОКОВОГО СЕМІНАРУ 

   Семінар “Сучасні освітні технології в системі підвищення кваліфікації”, що відбувся 12-13 жовтня 2015 року в Інституті, був спрямований на розвиток основних складових когнітивного, функціонального та ціннісного компонентів професійної компетентності, який забезпечує здатність впроваджувати сучасні освітні технології навчання в системі підвищення кваліфікації у контексті її модернізації.

У ході тематичних зустрічей, лекцій з елементами практичного заняття, тренінгів та практикумів були розглянуті такі питання:

  • Особливості навчання дорослих у контексті навчання впродовж життя;

  • Забезпечення якості підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців;

  • Інноваційні та інформаційні технології і методи у навчальному процесі та в системі підвищення кваліфікації. Хмарні технології в освіті;

  • Сучасні технології самоосвіти управлінця.

     Під час дводенного семінару зі слухачами працювали досвідчені експерти та науковці в галузі освіти та підвищення кваліфікації: Наталія Клясен, начальник відділу менеджменту освіти відділення стратегії розвитку освіти Державної наукової установи “Інститут інноваційних технологій і змісту освіти” Міністерства освіти і науки України; Володимир Бессарабов, доцент кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікаційних технологій Державного вищого навчального закладу “Університет менеджменту освіти”; науково-педагогічні працівники Національної академії при Президентові України: Лариса Гаєвська, заступник начальника Управління – начальник відділу менеджменту знань управління з навчальної роботи; Тетяна Лукіна, професор кафедри управління освітою; Лідія Даниленко, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту; Світлана Бронікова, професор кафедри україністики та іноземних мов.

   За результатами підсумкового анкетування слухачі відзначили високу практичну цінність семінару для своєї подальшої ефективної діяльності, саморозвитку та пошуку нових проектів і можливостей у сфері освіти та підвищення кваліфікації.