ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО ЯК МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ

          В Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів 27-28 лютого 2017 року під час короткострокового семінару на тему: “Державно-приватне партнерство як механізм розвитку економіки” обговорено сучасний стан, особливості, проблемні питання та пріоритетні напрями використання механізму державно-приватного партнерства у реалізації інвестиційних проектів в Україні; основні заходи державної політики, спрямовані на практичне запровадження державно-приватного партнерства як дієвої й ефективної форми взаємодії держави та бізнесу з метою залучення приватних інвестиційних ресурсів для модернізації економіки держави, підвищення конкурентоздатності національної економіки на світовому ринку.

У ході роботи семінару проведено тренінги, практичні заняття, тематичні дискусії, лекції за участю науково-педагогічних працівників найпотужніших навчальних закладів України, зокрема:

  • професора кафедри управління національним господарством та економічної політики НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доц. Ольги Сафронової (“Сутність та моделі державно-приватного партнерства в ринковій економіці”);

  • професора кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н., проф. Галини Лопушняк (“Реформування бюджетних відносин в умовах розвитку державно-приватного партнерства”);

  • доцента кафедри управління національним господарством та економічної політики НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доц. Лесі Ільченко-Сюйви (“Державно-приватне партнерство як інструмент економічного розвитку в умовах глобалізації”);

  • доцента кафедри фінансів економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.е.н., доц. Юлії Петленко (“Фінансування проектів державно-приватного партнерства”);

  • доцента кафедри міжнародного бізнесу Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.е.н. Марини Хмари (“Розвиток високотехнологічних кластерів як інструмент державно-приватного партнерства”).

Слухачі зазначили, що семінар проведено на високому професійному рівні, а отримані знання та досвід колег будуть використані у практичній професійній діяльності.