В інституті розпочалося навчання з підвищення кваліфікації

     12 вересня 2016 року в Інституті розпочалося двотижневе навчання за професійними програмами з підвищення кваліфікації державних службовців категорій А, Б Міністерства охорони здоров’я України, Національного агентства України з питань державної служби, Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, Державної служби України з лікарських засобів     та     контролю     за   наркотиками,

Державної архівної служби України, відповідних структурних підрозділів обласних та Київської міської державних адміністрацій, уперше прийнятих на державну службу (протягом першого року їх роботи) державних службовців категорій А, Б органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування І-ІV категорій посад органів місцевого самоврядування усіх рівнів, обраних на відповідні посади.

       У ході першого дня обговорено проблеми децентралізації влади в контексті конституційних змін, спрямовані на формування нової демократичної моделі управління, зорієнтованої на посиленні ролі територіальних громад й демократії в державі та підвищенні її стабільності; євроінтеграційні цілі України та механізми реалізації євроінтеграційної політики; сучасні тенденції розвитку гуманітарної політики Української держави в умовах глобалізації, місце та роль Української нації в нинішніх міжнародних відносинах і на перспективу, шляхи реалізації духовно-культурного потенціалу особистості.

       Зазначений блок питань висвітлили керівник Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України Василь Борденюк, провідний науковий співробітник сектору науково-освітньої політики відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень Сергій Здіорук, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики Національної академії Ольга Петроє.

         Паралельно, в цей період, для державних службовців категорій А, Б центральних і місцевих органів виконавчої влади та посадових осіб органів місцевого самоврядування  І-ІV категорій посад органів місцевого самоврядування будуть проведені тематичні короткострокові семінари:

  • “Кадровий менеджмент і кадрові технології в органах влади. Впровадження критерію обов’язково знання англійської мови при прийомі на державну службу” (13 – 14 вересня);

  • “Психологічні основи ефективного управління” (15 – 16 вересня);

  • “Культура ділового мовлення як інструмент кар’єрного зростання державного службовця. Публічні комунікації” (21 – 22 вересня).