Роль навчальних закладів системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації у професіоналізації публічної служби в контексті сучасних викликів та реформ

     25 травня 2018 року у Національній академії державного управління при Президентові України у рамках роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю «Публічне врядування в Україні: стан, виклики та перспективи розвитку», присвяченої 100-річчю державної служби в Україні, відбулося чергове засідання Постійної комісії Вченої ради Національної академії з координації надання методичної допомоги регіональним та галузевим закладам підвищення кваліфікації (далі – Постійна комісія) на тему: «Особливості запровадження ресурсно-мережевої моделі у професійному розвитку публічних службовців».

     Голова Постійної комісії, директор Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, завідуюча кафедрою парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, д.політ.н., професор Валентина Гошовська зазначила, що Постійна комісія є платформою для обговорення широкого спектру актуальних питань, які стосуються інновацій, потреб і шляхів їх вирішення в системі підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації публічних службовців.

               Валентина  Гошовська  акцентувала  увагу присутніх на необхідності впровадження у професійному розвитку публічних службовців моделі формування сучасної, орієнтованої на потреби громадянського суспільства системи професійного розвитку кадрового потенціалу державного управління і місцевого самоврядування, з урахуванням європейського вектору розвитку і стратегічного курсу на здійснення глибинних структурних перетворень у всіх сферах суспільно-політичного та соціально-економічного життя.

         Перший заступник Голови Національного агентства України з питань державної служби, член Постійної комісії, к.держ.упр., Володимир Купрій окреслив шляхи співпраці щодо створення сучасної, цілісної, мобільної та гнучкої системи професійного навчання публічних службовців з розвинутою інфраструктурою, ефективним управлінням і належним ресурсним потенціалом.

       Цікавими ідеями та напрацюваннями щодо застосування новітніх IT-технологій у системі підвищення кваліфікації публічних службовців; застосування сертифікованих програм навчання за потребами слухачів як наставництво і консультування, навчання на робочому місці, у форматі тренінгу, коучингу, тьюторства, системи індивідуальних онлайн-консультацій; ресурсного обміну між освітніми закладами; вміння працювати в команді за допомогою віртуальних засобів з учасниками заходу поділилися професор кафедри відкритих освітніх систем та інформаційно-комунікативних технологій Державного вищого навчального закладу «Університет менеджменту освіти» Національної академії наук, к.пед.н., Лариса Ляхоцька та доцент Київського національного університету технологій і дизайну, к.хім.н. Володимир Бесарабов.

          Питання  високої  якості  організації  освітнього  процесу  публічних  службовців; створення і впровадження електронних навчальних посібників, конспектів лекцій, методичних рекомендацій; практичну спрямованість навчання; запровадження результативної моделі мережевої взаємодії між навчальними закладами різних рівнів в інформаційно-освітньому середовищі підвищення кваліфікації публічних службовців як основи реалізації державних освітніх стандартів у своєму виступі окреслив директор Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, д.держ.упр. Микола Іжа.

     Пошук шляхів удосконалення професійного навчання публічних службовців; актуальність роботи освітніх закладів щодо застосування сертифікованих програм навчання за потребами слухачів; формування знань в системі підвищення кваліфікації через призму результатів досліджень проблем територій; націлення освітнього процесу на надання знань і навичок представникам органів влади здатних на практиці вирішувати нові виклики перед публічним управлінням та врядуванням на різних рівнях - від маленької територіальної громади до державної спільноти означили у своїх виступах директор Державного навчального закладу післядипломної освіти Кіровоградської обласної державної адміністрації, к.т.н. Сергій Зелінський та директор Херсонського ЦППК, к.т.н. Сергій Білорусов.

         Директор Чернігівського ЦППК, к.і.н. Володимир Бойко зосередив увагу учасників зібрання на питаннях розробки сертифікованих програм та програм професійного розвитку публічних службовців з питань підвищення кваліфікації для викладачів системи підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації кадрів; надання інформаційно-методичної допомоги в питаннях безперервної неформальної та інформальної освіти; запровадження в роботу освітніх закладів досвіду професійного зростання публічних службовців Німеччини; необхідність створення на засадах партнерства, корпоративності освітнього консорціуму закладів підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

             

         За  результатами  роботи  Постійної  комісії  підготовлено  рекомендації  щодо пріоритетних напрямів впровадження навчання за освітніми онлайн-платформами відповідно до особистісних потреб та саморозвитку публічних службовців.

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now