ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СОЦІОГУМАНІТАРНОГО РОЗВИТКУ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ. ВИМУШЕНА МІГРАЦІЯ В УКРАЇНІ

        Для державних службовців категорій посад “А”, “Б” центральних і місцевих органів виконавчої влади, посадових осіб І-ІV категорій посад органів місцевого самоврядування в Інституті 29-30 листопада 2016 року проведено тематичний короткостроковий семінар “Загальнонаціональні пріоритети та регіональні особливості соціогуманітарного розвитку в контексті євроінтеграційних процесів. Вимушена міграція в Україні”.

 

     Мета семінару: оволодіння знаннями про засади та пріоритети державної соціогуманітарної політики, розвиток основних складових когнітивного та функціонального компонентів професійної компетентності, які забезпечують здатність розробляти та реалізовувати заходи, спрямовані на формування нової якості життя громадян відповідно до нових викликів, забезпечувати ефективність функціонування інститутів соціальної безпеки та застосовувати у своїй професійній діяльності “людиноцентричні” підходи, принципи соціального управління і соціальної політики.

   Про соціальні виміри нерівності в суспільстві у контексті глобального економічного розвитку, сутність та причини формування нерівності та її соціально-економічні наслідки, фактори виникнення та особливості прояву економічної нерівності в українському сучасному суспільстві, вимушену міграцію в Україні розповіла директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, професор кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України, д.е.н., проф., акад. НАН України, заслужений економіст України Елла Лібанова.

  Провідний науковий співробітник сектору науково-освітньої політики відділу гуманітарної безпеки Національного інституту стратегічних досліджень, к.філос.н., доц., заслужений діяч науки і техніки України Сергій Здіорук проаналізував стратегічні аспекти гуманітарної політики Української держави в умовах глобалізації, сучасні тенденції розвитку гуманітарної сфери українського суспільства, орієнтованих на європейську систему цінностей та реалізацію духовно-культурного потенціалу особистості.

  Професор  кафедри  соціальної  і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., доц. Ольга Петроє окреслила євроінтеграційні цілі України в контексті соціальних стандартів.

Забезпечення права на достатній життєвий рівень та європейські стандарти життя в контексті реалізації Стратегії реформ – 2020 охарактеризувала професор кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, д.е.н., проф. Галина Лопушняк.

  Професор кафедри соціальної і гуманітарної політики НАДУ при Президентові України, д.філос.н., проф. Петро Ситнік акцентував увагу слухачів на особливостях духовного життя сучасного українського суспільства.

   Ціннісні виміри сучасного українського суспільства висвітлив помічник-консультант народного депутата України, к.держ.упр. Любомир Мисів.

Про діалог культур як чинник консолідації європейської спільноти повідомив заступник директора з наукової роботи Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.і.н., проф. Микола Дорошко.

  Викладач кафедри соціальних комунікацій Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка, к.філол.н., доц. Інна Бєлінська поінформувала слухачів про медіа культуру суспільства як складову його загальної культури, позитивні та негативні сторони впливу медіакультури на сучасне суспільство, проблеми формування сучасної культури, її функціонування і розвиток на різних рівнях.

Е, Лібанова підвищення кваліффікації
С. Здіорук підвищення кваліфікації
О. Петроє підвищення кваліфікації
Г. Лопушняк підвищення кваліфікації

Наша адреса

04050, Україна

м. Київ,

вул. Академіка Ромоданова, 12/2

Телефон/факс:

(044) 483-76-02

моб. тел.:

(050) 974 89 62,

(068) 765 70 18

© ІПКК НАДУ при Президентові України 

Proudly made by Wix.com

  • facebook
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now