Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення

Інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів

Зокрема, провідні науковці-фахівці даної сфери, сконцентрували увага слухачів на розкритті питань:

 «Самокоучинг сучасного керівника-лідера», професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., проф. Людмила Пашко;

  «Професійна самоорганізація керівника», начальник відділу науково-методичного забезпечення системи підвищення кваліфікації та професійної спеціалізації вищого корпусу публічних службовців Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів, доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, д.держ.упр., доц. Тетяна Новаченко;

 «Саморозвиток керівника як основа сучасного лідерства», доцент кафедри парламентаризму та політичного менеджменту НАДУ при Президентові України, к.держ.упр., доц. Валентина Гурієвська;

 «Перфоманс менеджмент в діяльності сучасного керівника», заступник завідувача кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, к.психол.н., доц. Людмила Музичко;

  «Професійна криза як умова особистісного росту», в.о. завідувача кафедри соціальної роботи факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.психол.н., доц. Олена Чуйко,

   «Емоційний інтелект як фактор формування продуктивного мислення», доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, к.психол.н., доц., Валентина Завірюха;

  «Розвиток управлінської компетентності керівника», доцент кафедри психології розвитку Київського національного університету імені Тараса Шевченка, д.психол.н., с.н.с., Тетяна Яблонська.

   Заняття  проходили  у  форматі  тренінгів,  лекцій,  дискусій,  обміну думками. Слухачі виконували різні вправи та тестові завдання з метою виявлення рівня самооцінки та порівняння різних поглядів, розв’язання практичних, професійних задач для підвищення рівня самоорганізації та ефективності розподілу часу; аналізували особистісні та мотиваційні складові самоменеджменту особистості, застосовуючи методики діагностики рівня самоменеджменту особистості.

У ході тематичного короткострокового семінару “Самоменеджмент сучасного керівника. Алгоритм продуктивного мислення” 07-08 червня 2017 року в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів розглянуто основи та сутність самоменеджменту управлінця, спрямованого на підвищення управлінської діяльності, процесу саморозвитку особистості, професійного саморозвитку, ефективності саморозвитку менеджера та застосування нових інструментів і способів управління персоналом.

Підвищення кваліфіккації Пашко Л.А.
Підвищення кваліфіккації Наваченко Т.В.
Підвищення кваліфіккації В.Гурієвська
 Підвищення кваліфіккації Л.Музичко
Підвищення кваліфіккації О. Чуйко
Підвищення кваліфіккації В. Завірюха
Підвищення кваліфіккації Т. Яблонська