АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ПРИЧИН ВИНИКНЕННЯ, ШЛЯХІВ ПОДОЛАННЯ ТА УНИКНЕННЯ СТРЕСІВ І КОНФЛІКТІВ, ПРОТИДІЇ МАНІПУЛЯЦІЯМ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ

    11-12 листопада 2015 року в Інституті відбувся семінар “Конфлікти, стреси, маніпулювання в управлінській і політичній діяльності”, який традиційно користується підвищеною увагою та зацікавленістю посадовців державної служби.

      В умовах змін вирішення завдань державного управління, пов’язаних із конфліктами, стресами та маніпулюваннями, набуває все більшого значення у зв’язку з гуманізацією суспільства, зростанням ролі людського фактору, розвитком ринкових відносин, формуванням нових соціальних структур і форм управління, посиленням соціальних стрес-факторів, збільшенням впливу на психо-емоційний стан людини, який є ключовим для збереження працездатності та здоров’я людини.

       Метою семінару, програма якого розроблена з використанням тренінгової складової, є розвиток професійної компетентності, яка забезпечує здатність аналізувати причини конфліктів в управлінській та політичній діяльності, обирати ефективну стратегію поведінки в конфліктних ситуаціях, організовувати дієві комунікації у колективі, а також застосовувати різні техніки подолання стресу. У ході заходу розглянуто та акцентовано увагу на:cучасних технологіях управління конфліктами в публічній діяльності та способах їх подолання;практичних аспектах протидії маніпуляціям в управлінській діяльності;професійному здоровʼї та професійному вигоранні на державній службі;причинах виникнення та шляхах усунення стресів на державній службі;психологічних аспектах емоційної компетентності посадовців.Практичну спрямованість занять забезпечили високопрофесійні викладачі та тренери, зокрема: керівник Центру соціальної психології та управління конфліктами Національного університету “Києво-Могилянська академія” Андрій Гірник, заступник завідувача кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана Людмила Музичко, професор кафедри парламентаризму та політичного менеджменту Національної академії державного управління при Президентові України Людмила Пашко, доцент кафедри педагогіки та психології Київського національного економічного університету ім. В.Гетьмана Валентина Завірюха, доцент кафедри державного менеджменту НАДУ при Президентові України Наталія Алюшина, провідний науковий співробітник Наталія Дембицька та старший науковий співробітник Тетяна Яблонська лабораторії соціальної психології Інституту психології імені Г.С.Костюка Національної академії педагогічних наук України.